Thành Đô Ơi Giã Biệttải về 413.13 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích413.13 Kb.
#22576
  1   2   3   4
Trong email nầy có hai chuyện:

  1. Bản chánh thức slide show “Thành Đô Ơi Giã Biệt” hình đẹp hơn.

  2. Danh sách thực phẩm nhập từ Việt Nam bị FDA trả về trong tháng 3 và tháng 4 năm 2009.

Lúc nảy gởi các bạn slide show Thành Đô ơi giã biệt do Thanh Nga ca vọng cổ có vài hình không đẹp nay tôi thay bằng bản chánh thức hình tử tạp chí LIFE đẹp hơn nơi đây:http://www.mediafire.com/download.php?zn2muzztmny

Các bạn đừng giữ bản cũ làm gì, delete nó đi.
Thưa các bạn đây là danh sách thục phẩm Việt Nam bị trả về vì nhiếu lý do, click hàng lý do xanh là thấy chú thích. Trong số lý do tôi thấy có lý do nhiểm chất độc, nhiểm thuốc trừ sâu, nhiểm vi khuẩn … các bạn lưu ý là theo thống kê, FDA chủ kiểm soát được có 1% thực phẩm nhập từ mọi quốc gia. Điều nầy có nghĩa là số lượng mặt hàng thực phẩm không nên ăn (theo tiểu chuẩn Mỹ) cao hơn 100 lần. 99 nón lọt lưới đã vào bụng bà con mình ở hải ngoại. 1 món bị trả về vào bụng bà con mình trong nước. Tóm lại tất cả đều không bị đem đi đổ, và không ai bị mang tội là phung phí thực phẩm trời cho có nhiểm chất không nên ăn vào bụng cả. Chữ Việt chen vào danh sách là của tôi tô màu cho dễ thấy.

Nguồn tinhttp://www.fda.gov/ora/oasis/4/ora_oasis_c_vn.html
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS for Vietnam (Thang 3-2009)
Manufacturer FEI: 3004255108

Manufacturer Name: Vietrosco

Manufacturer address line 1: 100/26 Binh Thoi St. Dist. 11

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state: VN-65

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16AGD37

Importers product description (tên món hàng): FROZEN SNAPPER FILLETS

Refusal date: 02-MAR-2009

FDA_District: SWI-DO

Entry/doc/line/sfx: DK3-0745664-2/1/1/

Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE

Bill of Lading: CHHKHOHOU4BA

FDA sample analysis: Yes

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): FILTHY

Manufacturer FEI: 3004255108

Manufacturer Name: Vietrosco

Manufacturer address line 1: 100/26 Binh Thoi St. Dist. 11

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state: VN-65

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16AGD51

Importers product description (tên món hàng): FROZEN MAHI-MAHI FILLETS

Refusal date: 02-MAR-2009

FDA_District: SWI-DO

Entry/doc/line/sfx: DK3-0745664-2/2/1/

Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE

Bill of Lading: CHHKHOHOU4BA

FDA sample analysis: Yes

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): FILTHY

Manufacturer FEI: 3006767813

Manufacturer Name: Minh Anh Co., Ltd.

Manufacturer address line 1: Lot B1 Quang Trung Industrial Zone

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Dist 12 Hochiminh City

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 25REE03

Importers product description (tên món hàng): CANNED PEELED STRAW MUSHROOM BROKEN (CAN DIM : 301 X 407)

Refusal date: 04-MAR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: D52-0929672-7/1/1/

Carrier: HANJIN SHIPPING COMPANY LTD

Bill of Lading: SGNA08999804

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): NEEDS FCE

NO PROCESS

Manufacturer FEI: 3006767813

Manufacturer Name: Minh Anh Co., Ltd.

Manufacturer address line 1: Lot B1 Quang Trung Industrial Zone

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Dist 12 Hochiminh City

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 25PEE03

Importers product description (tên món hàng): CANNED PEELED STRAW MUSHROOM PEELED - XL (CAN DIM : 301 X 40

Refusal date: 04-MAR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: D52-0929672-7/1/2/

Carrier: HANJIN SHIPPING COMPANY LTD

Bill of Lading: SGNA08999804

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): NEEDS FCENO PROCESS

Manufacturer FEI: 3006767813

Manufacturer Name: Minh Anh Co., Ltd.

Manufacturer address line 1: Lot B1 Quang Trung Industrial Zone

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Dist 12 Hochiminh City

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 25PEE03

Importers product description (tên món hàng): CANNED PEELED STRAW MUSHROOM PEELED - M (CAN DIM : 301 X 407

Refusal date: 04-MAR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: D52-0929672-7/1/3/

Carrier: HANJIN SHIPPING COMPANY LTD

Bill of Lading: SGNA08999804

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): NEEDS FCENO PROCESS

Manufacturer FEI: 3006767813

Manufacturer Name: Minh Anh Co., Ltd.

Manufacturer address line 1: Lot B1 Quang Trung Industrial Zone

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Dist 12 Hochiminh City

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 25PEE03

Importers product description (tên món hàng): CANNED PEELED STRAW MUSHROOM PEELED - L (CAN DIM : 301 X 407

Refusal date: 04-MAR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: D52-0929672-7/1/4/

Carrier: HANJIN SHIPPING COMPANY LTD

Bill of Lading: SGNA08999804

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): NEEDS FCENO PROCESS

Manufacturer FEI: 3006287643

Manufacturer Name: Saigon Aquatic products trading joint - stock company

Manufacturer address line 1: Lot 468 1a Street Tan Tao Industrial

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: binh tan

Manufacturer Province/state: VN-65

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16JHO01

Importers product description (tên món hàng): CRABMEAT COOKED FROZEN PLASTIC

Refusal date: 10-MAR-2009

FDA_District: BLT-DO

Entry/doc/line/sfx: AMQ-0562378-3/1/1/

Carrier: EVERGREEN LINE

Bill of Lading: 235800271934

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): FILTHY

Manufacturer FEI: 3006287643

Manufacturer Name: Saigon Aquatic products trading joint - stock company

Manufacturer address line 1: Lot 468 1a Street Tan Tao Industrial

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: binh tan

Manufacturer Province/state: VN-65

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16JHO01

Importers product description (tên món hàng): CRABMEAT COOKED FROZEN PLASTIC

Refusal date: 10-MAR-2009

FDA_District: BLT-DO

Entry/doc/line/sfx: AMQ-0562378-3/1/2/

Carrier: EVERGREEN LINE

Bill of Lading: 235800271934

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): FILTHY

Manufacturer FEI: 3006287643

Manufacturer Name: Saigon Aquatic products trading joint - stock company

Manufacturer address line 1: Lot 468 1a Street Tan Tao Industrial

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: binh tan

Manufacturer Province/state: VN-65

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16JHO01

Importers product description (tên món hàng): CRABMEAT COOKED FROZEN PLASTIC

Refusal date: 10-MAR-2009

FDA_District: BLT-DO

Entry/doc/line/sfx: AMQ-0562378-3/1/3/

Carrier: EVERGREEN LINE

Bill of Lading: 235800271934

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): FILTHY

Manufacturer FEI: 3006287643

Manufacturer Name: Saigon Aquatic products trading joint - stock company

Manufacturer address line 1: Lot 468 1a Street Tan Tao Industrial

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: binh tan

Manufacturer Province/state: VN-65

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16JHO01

Importers product description (tên món hàng): CRABMEAT COOKED FROZEN PLASTIC

Refusal date: 10-MAR-2009

FDA_District: BLT-DO

Entry/doc/line/sfx: AMQ-0562378-3/1/4/

Carrier: EVERGREEN LINE

Bill of Lading: 235800271934

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): FILTHY

Manufacturer FEI: 3004976187

Manufacturer Name: NGOC SINH SEAFOODS

Manufacturer address line 1: Khanh An Village

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Ca Mau

Manufacturer Province/state: Vn-59

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16JGT05

Importers product description (tên món hàng): FROZEN RAW PD BLACK TIGER SHRIMP - IQF SIZE 41/50

Refusal date: 10-MAR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: HK1-0175671-4/1/1/

Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE

Bill of Lading: CHHKHOLAX4W3

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3004976187

Manufacturer Name: NGOC SINH SEAFOODS

Manufacturer address line 1: Khanh An Village

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Ca Mau

Manufacturer Province/state: Vn-59

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16JGD05

Importers product description (tên món hàng): FROZEN RAW HLSO BLACK TIGER SHRIMP SIZE 26/30

Refusal date: 10-MAR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: HK1-0175097-2/1/1/

Carrier: EVERGREEN LINE

Bill of Lading: 235700164419

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3004976187

Manufacturer Name: NGOC SINH SEAFOODS

Manufacturer address line 1: Khanh An Village

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Ca Mau

Manufacturer Province/state: Vn-59

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16JGD05

Importers product description (tên món hàng): FROZEN RAW HLSO BLACK TIGER SHRIMP - BLOCK SIZE 16/20

Refusal date: 10-MAR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: HK1-0177611-8/2/1/

Carrier: CHINA SHIPPING CONTAINER LINE

Bill of Lading: CHHKHOLAX4AS

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3001757812

Manufacturer Name: Lucky Shing Enterprise Co Ltd

Manufacturer address line 1: 579 Quoc Lo 1, An Lac V

Manufacturer address line 2: Binh Chanh District HCMC

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 33SHT99

Importers product description (tên món hàng): LIQUORICE CANDY

Refusal date: 10-MAR-2009

FDA_District: SAN-DO

Entry/doc/line/sfx: DZ1-0383076-3/6/1/

Carrier: WAN HAI LINES LTD

Bill of Lading: LC0398043831

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): FILTHY

Manufacturer FEI: 3004255837

Manufacturer Name: Vinh Hiep Co., Ltd.

Manufacturer address line 1: B7/170H Nguyen Cuu Phu Street

Manufacturer address line 2: Tan Tao A Ward, Binh Tao District

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state: Vn-65

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 25JGE21

Importers product description (tên món hàng): FRIED GARLIC

Refusal date: 10-MAR-2009

FDA_District: NYK-DO

Entry/doc/line/sfx: KM6-0039916-6/6/1/

Carrier: UNITED ARAB SHIPPING CO SAG

Bill of Lading: SUSGNA034297

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): NO PROCESS

Manufacturer FEI: 3004255837

Manufacturer Name: Vinh Hiep Co., Ltd.

Manufacturer address line 1: B7/170H Nguyen Cuu Phu Street

Manufacturer address line 2: Tan Tao A Ward, Binh Tao District

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state: Vn-65

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16YCE09

Importers product description (tên món hàng): INSTANT VEGETARIAN FISH SAUCE

Refusal date: 10-MAR-2009

FDA_District: NYK-DO

Entry/doc/line/sfx: KM6-0039916-6/7/1/

Carrier: UNITED ARAB SHIPPING CO SAG

Bill of Lading: SUSGNA034297

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): NO PROCESS

Manufacturer FEI: 3004255837

Manufacturer Name: Vinh Hiep Co., Ltd.

Manufacturer address line 1: B7/170H Nguyen Cuu Phu Street

Manufacturer address line 2: Tan Tao A Ward, Binh Tao District

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state: Vn-65

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16AGE22

Importers product description (tên món hàng): SALTED MACKEREL IN OIL

Refusal date: 10-MAR-2009

FDA_District: NYK-DO

Entry/doc/line/sfx: KM6-0039916-6/8/1/

Carrier: UNITED ARAB SHIPPING CO SAG

Bill of Lading: SUSGNA034297

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): NO PROCESS

Manufacturer FEI: 3002764682

Manufacturer Name: Camimex

Manufacturer address line 1: 333 Caothang Street

Manufacturer address line 2: Ward 8

Manufacturer's City: Camau City

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16XGT21

Importers product description (tên món hàng): IQF UNCOOKED, PEELED AND DEVEINED TAIL-OFF SHRIMP SIZE 26/30

Refusal date: 10-MAR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: AQZ-0270909-8/1/7/

Carrier: WAN HAI LINES LTD

Bill of Lading: LC0398050499

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3006700082

Manufacturer Name: BLUE OCEAN CO., LTD

Manufacturer address line 1: QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONE

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: QUANG NGAI

Manufacturer Province/state: VN-29

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16AGD51

Importers product description (tên món hàng): FROZEN MAHI MAHI PORTION FROM FILLET

Refusal date: 12-MAR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: 442-0201316-3/1/1/

Carrier: ORIENT OVERSEAS CONTAINER LIN

Bill of Lading: LU3044478850

FDA sample analysis: Yes

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): FILTHY

Manufacturer FEI: 3006277249

Manufacturer Name: HOA PHAT SEAFOOD - AQUATIC PRODUCTS PROCESSING TRADING SERVI

Manufacturer address line 1: BINH TIEN II HAMLET, DUC HOA HA WARD

Manufacturer address line 2: Duc Hoa District

Manufacturer's City: Long An Province

Manufacturer Province/state: Vn-41

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16AGD64

Importers product description (tên món hàng): WHOLE MUD FISH

Refusal date: 13-MAR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: GL5-0863744-1/4/1/

Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM

Bill of Lading: CMDUVN130260

FDA sample analysis: Yes

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3006277249

Manufacturer Name: HOA PHAT SEAFOOD - AQUATIC PRODUCTS PROCESSING TRADING SERVI

Manufacturer address line 1: BINH TIEN II HAMLET, DUC HOA HA WARD

Manufacturer address line 2: Duc Hoa District

Manufacturer's City: Long An Province

Manufacturer Province/state: Vn-41

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16AGD23

Importers product description (tên món hàng): BABY MULLET FISH

Refusal date: 13-MAR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: GL5-0863744-1/7/1/

Carrier: COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEM

Bill of Lading: CMDUVN130260

FDA sample analysis: Yes

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3007295748

Manufacturer Name: Ky Lan Seafood Processing Joint Stock Company

Manufacturer address line 1: Lot A 12. Section A, South of Phan Thiet

Manufacturer address line 2: Lac Dao Ward, Vietnam

Manufacturer's City: Phan Thiet city

Manufacturer Province/state: VN-40

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16JET01

Importers product description (tên món hàng): POUCHED CRABMEAT IN BRINE,WHITE

Refusal date: 13-MAR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: 231-9277274-0/2/1/

Carrier: MITSUI O S K LINES LTD

Bill of Lading: MOLU54649159

FDA sample analysis: Yes

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): VETDRUGRES

Manufacturer FEI: 3006756902

Manufacturer Name: Mekophar Chemical Pharmaceutical

Manufacturer address line 1: 297/5 Thuong Kiet St.-Dist. 11

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Hcmchcmc

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 66VBR99

Importers product description (tên món hàng): Meko Brand Inhaler

Refusal date: 17-MAR-2009

FDA_District: BLT-DO

Entry/doc/line/sfx: XXX-0159818-5/1/3/

Carrier:


Bill of Lading:

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): UNAPPROVEDNOT LISTED

Manufacturer FEI: 3006404292

Manufacturer Name: Ngoc Ha Co

Manufacturer address line 1: Hoi H Hamlet Kin Son Village Chau Dist

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Ho Chi Ming City

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16JVO01

Importers product description (tên món hàng): FROZEN PASTURIZED CRAB MEAT-COLOSSAL

Refusal date: 18-MAR-2009

FDA_District: PHI-DO

Entry/doc/line/sfx: 594-0194032-1/1/1/

Carrier: NYK LINE (NIPPON YUSEN KAISHA

Bill of Lading: KS3200035250

FDA sample analysis: Yes

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3006050890

Manufacturer Name: Trong Tin Co Ltd

Manufacturer address line 1: National Road No 91 Long Xuyen City

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Angiang

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 21UGT14

Importers product description (tên món hàng): CONFECTINED TAMARIND, 80 CTNS

Refusal date: 19-MAR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: W33-0990642-6/5/3/

Carrier: WAN HAI LINES LTD

Bill of Lading: LC0398045084

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): FILTHY

Manufacturer FEI: 3006050890

Manufacturer Name: Trong Tin Co Ltd

Manufacturer address line 1: National Road No 91 Long Xuyen City

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Angiang

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 21UGT14

Importers product description (tên món hàng): PRESERVED TAMARINED W/PLUM POWDER, 32 CTNS

Refusal date: 19-MAR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: W33-0990642-6/11/1/

Carrier: WAN HAI LINES LTD

Bill of Lading: LC0398045084

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): FILTHY

Manufacturer FEI: 3006050890

Manufacturer Name: Trong Tin Co Ltd

Manufacturer address line 1: National Road No 91 Long Xuyen City

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Angiang

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 21UGT14

Importers product description (tên món hàng): PRESERVED LEMARIND, 32 CTNS

Refusal date: 19-MAR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: W33-0990642-6/11/2/

Carrier: WAN HAI LINES LTD

Bill of Lading: LC0398045084

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): FILTHY

Manufacturer FEI: 3006050890

Manufacturer Name: Trong Tin Co Ltd

Manufacturer address line 1: National Road No 91 Long Xuyen City

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Angiang

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 21UGT14

Importers product description (tên món hàng): PRESERVED APPLE CUSTARD W/TAMARIND, 40 CTNS

Refusal date: 19-MAR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: W33-0990642-6/11/3/

Carrier: WAN HAI LINES LTD

Bill of Lading: LC0398045084

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): FILTHY

Manufacturer FEI: 3004206311

Manufacturer Name: Nam Hai Company Ltd.

Manufacturer address line 1: 279A Hung Vuong Street,

Manufacturer address line 2: An Lac Ward Binh Chanh Dist.

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16AGD99

Importers product description (tên món hàng): FROZEN SAND GOBY CLEANED

Refusal date: 19-MAR-2009

FDA_District: SAN-DO

Entry/doc/line/sfx: DZ1-0383853-5/12/1/

Carrier: HANJIN SHIPPING COMPANY LTD

Bill of Lading: SGNA10737303

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3004273632

Manufacturer Name: Tien Phong Co., Ltd.

Manufacturer address line 1: 1 F Pho Quang

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state: Tan Binh

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 28SGT04

Importers product description (tên món hàng): NATURAL SALT

Refusal date: 23-MAR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: FS2-1088159-5/10/1/

Carrier: EVERGREEN LINE

Bill of Lading: LU3039416790

FDA sample analysis: Yes

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): FILTHYMFR INSAN

Manufacturer FEI: 3004271508

Manufacturer Name: VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION

Manufacturer address line 1: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park

Manufacturer address line 2: Binh Chanh Dist.,

Manufacturer's City: Ho Chi Minh

Manufacturer Province/state: VN-65

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16JEO01

Importers product description (tên món hàng): CANNED SUPER LUMP CRABMEAT

Refusal date: 25-MAR-2009

FDA_District: BLT-DO

Entry/doc/line/sfx: 112-5389979-6/3/1/

Carrier: EVERGREEN LINE

Bill of Lading: 235800292559

FDA sample analysis: Yes

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508

Manufacturer Name: VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION

Manufacturer address line 1: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park

Manufacturer address line 2: Binh Chanh Dist.,

Manufacturer's City: Ho Chi Minh

Manufacturer Province/state: VN-65

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16JVO01

Importers product description (tên món hàng): POUCH OF SUPER LUMP CRABMEAT

Refusal date: 25-MAR-2009

FDA_District: BLT-DO

Entry/doc/line/sfx: 112-5389979-6/4/1/

Carrier: EVERGREEN LINE

Bill of Lading: 235800292559

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3002023595

Manufacturer Name: Hoang Ha Commercial Company Limited

Manufacturer address line 1: Unknown Street

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: Ho Chi Minh City

Manufacturer Province/state:

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16AVD99

Importers product description (tên món hàng): FROZEN BARRAMUNDI FILLET

Refusal date: 26-MAR-2009

FDA_District: BLT-DO

Entry/doc/line/sfx: HTD-3214113-9/1/1/

Carrier: EVERGREEN LINE

Bill of Lading: 235800332593

FDA sample analysis: Yes

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): SALMONELLA

Manufacturer FEI: 3004271508

Manufacturer Name: VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION

Manufacturer address line 1: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park

Manufacturer address line 2: Binh Chanh Dist.,

Manufacturer's City: Ho Chi Minh

Manufacturer Province/state: VN-65

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16JGN01

Importers product description (tên món hàng): FROZEN CRABMEAT COLOSSAL

Refusal date: 26-MAR-2009

FDA_District: FLA-DO

Entry/doc/line/sfx: 406-0429430-2/1/1/

Carrier: CHINA AIRLINES

Bill of Lading:

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508

Manufacturer Name: VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION

Manufacturer address line 1: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park

Manufacturer address line 2: Binh Chanh Dist.,

Manufacturer's City: Ho Chi Minh

Manufacturer Province/state: VN-65

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16JGN01

Importers product description (tên món hàng): FROZEN CRABMEAT JUMBO LUMP

Refusal date: 26-MAR-2009

FDA_District: FLA-DO

Entry/doc/line/sfx: 406-0429430-2/1/2/

Carrier: CHINA AIRLINES

Bill of Lading:

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508

Manufacturer Name: VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION

Manufacturer address line 1: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park

Manufacturer address line 2: Binh Chanh Dist.,

Manufacturer's City: Ho Chi Minh

Manufacturer Province/state: VN-65

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16JGN01

Importers product description (tên món hàng): FROZEN CRABMEAT LUMP

Refusal date: 26-MAR-2009

FDA_District: FLA-DO

Entry/doc/line/sfx: 406-0429430-2/1/3/

Carrier: CHINA AIRLINES

Bill of Lading:

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508

Manufacturer Name: VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION

Manufacturer address line 1: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park

Manufacturer address line 2: Binh Chanh Dist.,

Manufacturer's City: Ho Chi Minh

Manufacturer Province/state: VN-65

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16JGN01

Importers product description (tên món hàng): FROZEN CRABMEAT SPECIAL

Refusal date: 26-MAR-2009

FDA_District: FLA-DO

Entry/doc/line/sfx: 406-0429430-2/1/4/

Carrier: CHINA AIRLINES

Bill of Lading:

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3004271508

Manufacturer Name: VIET NHAT SEAFOOD CORPORATION

Manufacturer address line 1: C34/1, 2g Str., Vinh Loc Industrial Park

Manufacturer address line 2: Binh Chanh Dist.,

Manufacturer's City: Ho Chi Minh

Manufacturer Province/state: VN-65

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 16JGN01

Importers product description (tên món hàng): FROZEN CRABMEAT CLAW

Refusal date: 26-MAR-2009

FDA_District: FLA-DO

Entry/doc/line/sfx: 406-0429430-2/1/5/

Carrier: CHINA AIRLINES

Bill of Lading:

FDA sample analysis: No

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): CHLORAMP

Manufacturer FEI: 3005463168

Manufacturer Name: Cong Ty Hai Minh

Manufacturer address line 1: Tan Dinh - CuChi District

Manufacturer address line 2:

Manufacturer's City: HoChiMinh

Manufacturer Province/state: VN-65

Manufacturer Country: Vietnam

Product code: 24FCT07

Importers product description (tên món hàng): SWEET & SOUR GREEN PEPPER

Refusal date: 30-MAR-2009

FDA_District: LOS-DO

Entry/doc/line/sfx: 880-0072307-7/2/1/

Carrier: MAERSK SEALAND

Bill of Lading: MAEU85742132

FDA sample analysis: Yes

FDA record of private lab sample analysis: No

Charge(s): NO PROCESS
Каталог: Email%20ngay%20truoc
Email%20ngay%20truoc -> Kính thưa quí bạn, Hôm nay tôi gởi đến các bạn vài chuyện vui chơi thôi
Email%20ngay%20truoc -> Kính thưa các bạn
Email%20ngay%20truoc -> Tôi kể chuyện nầy có thật các bạn coi như chuyện vui cũng được
Email%20ngay%20truoc -> THỬ giải thích một bài thơ ĐÁng chú Ý
Email%20ngay%20truoc -> Kính thưa quí bạn
Email%20ngay%20truoc -> Hôm nay đến với quí bạn vài nồi cháo vịt và một số sách hiếm ngày xưa
Email%20ngay%20truoc -> Kính thưa quí bạn Hôm nay tôi đến cùng các bạn hai chuyện, một đúng một sai
Email%20ngay%20truoc -> Đạt được mục tiêu
Email%20ngay%20truoc -> Kính gởi các bạn hai chuyện
Email%20ngay%20truoc -> Vì email nầy dài e bị cắt đuôi, các bạn chưa thấy chữ Hết dưới cùng hay không thấy hình thì đọc attachment

tải về 413.13 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương