Thứ/ngày/tháng Nội dung công việc Đơn vị chuẩn bịtải về 18.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích18.37 Kb.
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 04/4- 10/4/2016)
Thứ/ngày/tháng

Nội dung công việc

Đơn vị

chuẩn bị

Địa điểm

Thứ Hai (04/4)

  • 8h00: Các ban, đơn vị giao ban công tác tuần.
  • Chủ tịch Cù Thị Hậu họp Quốc hội khóa XIII, kỳ họp lần thứ XI (cả tuần).
  • 10h00: Họp Chi bộ CS-ĐN


Thứ Ba (05/4)


  • 8h30: Họp Tiểu ban sửa đổi, bổ sung Điều lệ (mời các đ/c thành viên tiểu ban dự).
  • 10h30: Họp Hội đồng lương và chính sách cơ quan TW Hội.


Ban TC-KT


Ban TC-KT

HTT3

HTT3


Thứ Tư (06/4)


Thứ Năm (07/4)


  • 8h30: Họp 4 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội V, Hội NCT Việt Nam (mời các đ/c thành viên là cán bộ đang công tác tại cơ quan dự).


VP

HTT3

Thứ Sáu (08/4)


  • 9h00: Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan TW về công tác kiểm tra thẻ Đảng viên (Ban TC-KT cùng dự).
  • 14h00: Thường trực TW Hội ký Chương trình phối hợp với Bộ Công an về phòng chống tội phạm ở khu dân cư giai đoạn 2016-2021 (thành phần dự: Theo Giấy mời).


*13h15 Xe đưa đại biểu xuất phát từ cơ quan TW Hội

Ban PH, Tr tâm Hỗ trợ NCT


Đảng ủy Khối


Số 02 ĐườngPhạm Văn Đồng

Thứ Bảy (09/4)

  • PCT TT Đàm Hữu Đắc dự Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa BĐD Hội NCT Tp Đà Nẵng với một số Ban, ngành (đ/c Đoàn Trọng Loan, Phó Trưởng Ban PH cùng dự)
BĐD Tp ĐN

Số 70 Bạch Đằng Tp ĐN

Chủ Nhật (10/4)  • Đề nghị các ban, đơn vị gửi báo cáo công tác tháng 3, nhiệm vụ tháng 4 về VP để tổng hợp.

VĂN PHÒNG TW HỘI
: files -> calendar
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
calendar -> Thứ/ngày/tháng Nội dung công việc Đơn vị chuẩn bị
calendar -> Thứ/ngày/ tháng Nội dung công việc Đơn vị chuẩn bị
calendar -> Thứ/ngày/tháng Nội dung công việc Đơn vị chuẩn bị
calendar -> Thứ/ngày/tháng Nội dung công việc Đơn vị chuẩn bị
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương