Thứ/ngày/tháng Nội dung công việc Đơn vị chuẩn bịtải về 15.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích15.74 Kb.
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 22/02- 28/02/2016)
Thứ/ngày/tháng

Nội dung công việc

Đơn vị

chuẩn bị

Địa điểm

Thứ Hai (22/02)

  • 8h00: Các ban, đơn vị giao ban công tác tuần.
  • 9h30: Nghe thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (mời toàn thể đảng viên của Đảng bộ, cán bộ, nhân viên cơ quan dự).
VP

HTT3

Thứ Ba (23/02)

Thứ Tư (24/02)


- 8h: Phó Chủ tịch Đàm Hữu Đắc dự họp UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Đ/C Trưởng ban TC-KT cùng dự)


46 Tràng Thi, HN


Thứ Năm (25/02)


  • 8h30 Họp Thường trực ( Đ/C Trưởng ban TC-KT, Đ/C Trợ lý Chủ tịch, lãnh đạo VP cùng dự).

  • 9h30 Họp toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan nghe phổ biến công tác bầu cử Quốc hội khóa 14

  • 15h: Chủ tịch Cù Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ ( Đ/C Trưởng ban TC-KT, Chánh Văn phòng cùng dự)
Ban

TC-KT

-HTT3
-HTT3
-Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, HN

Thứ Sáu (26/02)

Thứ Bảy (27/02)

Chủ Nhật (28/02)  • Các ban, đơn vị gửi báo cáo công tác tháng 2, nhiệm vụ tháng 3 về Văn phòng trước ngày 29/2/2016 để tổng hợp.

VĂN PHÒNG TW HỘI
: files -> calendar
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
calendar -> Thứ/ngày/tháng Nội dung công việc Đơn vị chuẩn bị
calendar -> Thứ/ngày/tháng Nội dung công việc Đơn vị chuẩn bị
calendar -> Thứ/ngày/ tháng Nội dung công việc Đơn vị chuẩn bị
calendar -> Thứ/ngày/tháng Nội dung công việc Đơn vị chuẩn bị
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương