THÔng tin cá nhân họ và têntải về 323.7 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích323.7 Kb.
  1   2
LÍ LỊCH KHOA HỌCTHÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: TRẦN THỊ BÍCH LIỄU

2. Năm sinh: 1963 3. Nam/ Nữ: nữ

4. Nơi sinh: Quảng Bình 5. Nguyên Quán: Quảng Trị

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Phư­ờng (Xã)...Phường Trung Liệt

Quận (Huyện).Đống Đa

Thành Phố (Tỉnh).. Hà Nội

Điện thoại: NR..0435372134 Mobile.0946712718 Fax:........................................................

Email:.hoangdanlieu@yahoo.com7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ X

Năm bảo vệ:..2002.

Nơi bảo vệ:.Viện Khoa học Giáo dục

Ngành:.Giáo dục học ......Chuyên ngành..Lí luận và lịch sử sư phạm học.

Đề tài: Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực hành hình thành kĩ năng quản lí trong chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường mần non.8. Chức danh khoa học : chưa

8.1. Phó giáo sư­  Năm phong :.....................Nơi phong :....................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.....................................................


9. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên, giảng viên 10 .Chức vụ: Giám đốc

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng TN, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: 1) Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Giáo dục và 2) Giảng viên Khoa Quản lí giáo dục.

Địa chỉ Cơ quan: G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:. (84-4) 3754.80.91/3754.79.69 Fax: (84-4) 3754.80.92

Email:.. cera5558@yahoo.com;
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo


Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Sư phạm St. Pêtecbua

Tâm lí giáo dục trẻ em trước tuổi học

1986

Thạc sĩ

Trường CBQLGD

Quản lí giáo dục

12/1998

Tiến sĩ

Viện Khoa học giáo dục, Việt Nam

Giáo dục học (Quản lí GD)

9/1999 -11/2002


13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu hành động

University of New England

01 tháng

Tài chính giáo dục

Quản lí tài chính giáo dục

Fulbrigth program Mĩ tại Việt Nam và Khoa sư phạm đại học Quốc gia HN

03 ngày

Chứng chỉ ISO
Đại học SP Hà Nội

1 tuần

Chứng chỉ ĐG Giáo dục

Đánh giá thành tích học tập của HS

Ngân hàng thế giới

6 tuần

Cử nhân

Tiếng Anh

Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

4 năm

14. Trình độ ngoại ngữ

TT

Ngoại ngữ

Trình độ A

Trình độ B

Trình độ C

Chứng chỉ quốc tế
NgaTrên CAnh VănĐại học
: UserFiles -> File
File -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
File -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
File -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
File -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
File -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII


  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương