THÔng tư Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợptải về 431.77 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích431.77 Kb.
1   2   3

Công ty NC 99

Địa chỉ: Thôn 4 - xã Tam Ngọc – Tam Kỳ - Quảng Nam80

Thức ăn hỗn hợp dạng viên tôm thẻ chân trắng – NC0

TSQNa 4728T/09

Protein: 40

81

Thức ăn hỗn hợp dạng viên tôm thẻ chân trắng – NC1

TSQNa 4729T/09

Protein: 39

82

Thức ăn hỗn hợp dạng viên tôm thẻ chân trắng – NC2

TSQNa 4730T/09

Protein: 38

83

Thức ăn hỗn hợp dạng viên tôm thẻ chân trắng – NC3

TSQna 4731T/09

Protein: 37

84

Thức ăn hỗn hợp dạng viên tôm thẻ chân trắng – NC4

TSQNa 4732T/09

Protein: 35
Công ty TNHH TONG WEI Việt Nam

Địa chỉ: KCN Tân Hương – Châu Thành - Tiền Giang85

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: TONG WEI No.980TSTG-0063T/07

Protein: 40

86

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: TONG WEI No.981TSTG-0064T/07

Protein: 40

87

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: TONG WEI No.982TSTG-0065T/07

Protein: 40

88

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: TONG WEI No.983TSTG-0066T/07

Protein: 38

89

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: TONG WEI No.984TSTG-0067T/07

Protein: 38

90

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: TONG WEI No.985TSTG-0068T/07

Protein: 38

91

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: H - best No.785TSTG – 0168T/08

Protein: 36

92

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: H - best No.784
TSTG – 0169T/08

Protein: 38

93

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: H - best No.783
TSTG – 0170T/08

Protein: 38

103

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: H - best No.782
TSTG – 0171T/08

Protein: 40

104

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: H - best No.781
TSTG – 0172T/08

Protein: 40

105

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: H - best No.780
TSTG – 0173T/08

Protein: 40
Công ty TNHH Đài Việt Hưng

Địa chỉ: Ấp An Thạch3, xã Thới Thuận, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng107

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: ĐVH-F01TSST-0014T/07

Protein: 42

108

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: ĐVH-F02TSST-0015T/07

Protein: 42

109

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: ĐVH-F03TSST-0016T/07

Protein: 42

110

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: ĐVH-F04STSST-0017T/07

Protein: 40

111

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: ĐVH-F04TSST-0018T/07

Protein: 40

112

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: ĐVH-F05TSST-0019T/07

Protein: 38

113

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: ĐVH-F05GTSST-0020T/07

Protein: 38

114

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: ĐVH-F06TSST-0021T/07

Protein: 38

115

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: FU-ĐVH-F01TSST-0001T/08

Protein: 40

116

Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: FU-ĐVH-F02TSST-0002T/08

Protein: 40

117

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: FU-ĐVH-F03TSST-0003T/08

Protein: 38

118

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: FU-ĐVH-F04TSST-0004T/08

Protein: 38

119

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: FU-ĐVH-F05TSST-0005T/08

Protein: 36

120

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: FU-ĐVH-F06TSST-0006T/08

Protein: 36
Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu Việt Nam

Địa chỉ: KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyên Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai121

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: Red Star – RV101TSĐN-0090T/08

Protein: 41

122

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: Red Star – RV102TSĐN-0091T/08

Protein: 41

123

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: Red Star – RV102STSĐN-0092T/08

Protein: 41

124

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: Red Star – RV103TSĐN-0093T/08

Protein: 41

125

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: Red Star – RV104TSĐN-0094T/08

Protein: 39

126

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: Red Star – RV105TSĐN-0095T/08

Protein: 38

127

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: DR. Nupak – NV100TSĐN-0096T/08

Protein: 41

128

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: DR. Nupak – NV200TSĐN-0097T/08

Protein: 41

129

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: DR. Nupak – NV200STSĐN-0098T/08

Protein: 41

130

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: DR. Nupak – NV300TSĐN-0099T/08

Protein: 41

131

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: DR. Nupak – NV400TSĐN-0100T/08

Protein: 39

132

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ

Nhãn hiệu: DR. Nupak – NV500TSĐN-0101T/08

Protein: 38
Công ty Betagro Thailuxe Vina feed mill

Địa chỉ: khu công nghiệp II, Biên Hoà, Đồng Nai133

Thức ăn hỗn hợp tôm Bạc thẻ

Nhãn hiệu: Vanna V1STSĐN-0129T/03

Protein: 40

134

Thức ăn hỗn hợp tôm Bạc thẻ

Nhãn hiệu: Vanna V1TSĐN-0130T/03

Protein: 40

135

Thức ăn hỗn hợp tôm Bạc thẻ

Nhãn hiệu: Vanna V2TSĐN-0131T/03

Protein: 35

136

Thức ăn hỗn hợp tôm Bạc thẻ

Nhãn hiệu: Vanna V3TSĐN-0132T/03

Protein: 35

137

Thức ăn hỗn hợp tôm Bạc thẻ

Nhãn hiệu: Vanna V3PTSĐN-0133T/03

Protein: 35

138

Thức ăn hỗn hợp tôm Bạc thẻ

Nhãn hiệu: Vanna V4STSĐN-0129T/03

Protein: 35

139

Thức ăn hỗn hợp tôm Bạc thẻ

Nhãn hiệu: Vanna V4TSĐN-0129T/03

Protein: 35

140

Thức ăn hỗn hợp tôm Bạc thẻ

Nhãn hiệu: Vanna V5TSĐN-0129T/03

Protein: 35

141

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – HAPPY 01STSĐN-0036T/07

Protein: 42

142

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – HAPPY 01TSĐN-0037T/07

Protein: 40

143

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – HAPPY 02TSĐN-0038T/07

Protein: 40

144

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – HAPPY 03TSĐN-0039T/07

Protein: 38

145

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – HAPPY 03PTSĐN-0040T/07

Protein: 38

146

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – HAPPY 04STSĐN-0041T/07

Protein: 36

147

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – HAPPY 04TSĐN-0042T/07

Protein: 36

148

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – HAPPY 05TSĐN-0043T/07

Protein: 36

149

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – FIT 01STSĐN-0060T/07

Protein: 42

150

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – FIT 01TSĐN-0061T/07

Protein: 40

151

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – FIT 02TSĐN-0062T/07

Protein: 40

152

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – FIT 03TSĐN-0063T/07

Protein: 40

153

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – FIT 03PTSĐN-0064T/07

Protein: 40

154

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – FIT 04STSĐN-0065T/07

Protein: 40

155

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – FIT 04TSĐN-0066T/07

Protein: 40

156

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – FIT 05TSĐN-0067T/07

Protein: 40

157

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – SMART 401STSĐN-0074T/07

Protein: 42

158

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – SMART 401TSĐN-0075T/07

Protein: 40

159

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – SMART 402TSĐN-0076T/07

Protein: 40

160

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – SMART 403TSĐN-0077T/07

Protein: 40

161

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – SMART 403PTSĐN-0078T/07

Protein: 38

162

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – SMART 404STSĐN-0079T/07

Protein: 38

163

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – SMART 404TSĐN-0080T/07

Protein: 38

164

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – SMART 405TSĐN-0081T/07

Protein: 38

165

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – VICTOR V101STSĐN-0082T/07

Protein: 38

166

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – VICTOR V101TSĐN-0083T/07

Protein: 38

167

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – VICTOR V102TSĐN-0084T/07

Protein: 38

168

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – VICTOR V103TSĐN-0085T/07

Protein: 38

169

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – VICTOR V103PTSĐN-0086T/07

Protein: 36

170

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – VICTOR V104STSĐN-0087T/07

Protein: 36

171

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – VICTOR V104TSĐN-0088T/07

Protein: 36

172

Thức ăn hỗn hợp tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: V – VICTOR V105TSĐN-0089T/07

Protein: 36
Công ty TNHH Chăn Nuôi CP Việt Nam

Địa chỉ: KCN Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, Huyện Bảng Bom, Đồng Nai173

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – PO 7701TSĐN-0039T/05

Protein: 35

174

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – PO 7702TSĐN-0040T/05

Protein: 35

175

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – PO 7703TSĐN-0041T/05

Protein: 34

176

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – PO 7703PTSĐN-0042T/05

Protein: 34

177

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – PO 7704STSĐN-0043T/05

Protein: 32

178

Thức ăn hỗn hợpnuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – PO 7704TSĐN-0044T/05

Protein: 32

179

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: S – TNT mã số “1”TSĐN-0011T/06

Protein: 42

180

Thức ăn hỗn hợpnuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: S – TNT mã số “2”TSĐN-0012T/06

Protein: 42

181

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – Grade 1101TSĐN-0022T/07

Protein: 35

182

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – Grade 1102TSĐN-0023T/07

Protein: 35

183

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – Grade 1103TSĐN-0024T/07

Protein: 34

184

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – Grade 1103 - PTSĐN-0025T/07

Protein: 34

185

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – Grade 1104 - STSĐN-0026T/07

Protein: 32

186

Thức ăn hỗn hợpnuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – Grade 1104TSĐN-0027T/07

Protein: 32

187

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – Gro 8801TSĐN-0025T/08

Protein: 38

188

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – Gro 8802TSĐN-0026T/08

Protein: 38

189

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – Gro 8803TSĐN-0027T/08

Protein: 38

190

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – Gro 8803 - PTSĐN-0028T/08

Protein: 35

191

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – Gro 8804 - STSĐN-0029T/08

Protein: 35

192

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – Gro 8804TSĐN-0030T/08

Protein: 35

193

Thức ăn hỗn hợpnuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – PO7700TSĐN-0009T/09

Protein: 38

194

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – GRO 8800TSĐN-0010T/09

Protein: 38

195

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – GRADE 1100TSĐN-0011T/09

Protein: 35

196

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – PO 7700TSĐN-0009T/09

Protein: 38

197

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – GRO 8800TSĐN-0010T/09

Protein: 38

198

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Hi – GRADE 1100TSĐN-0011T/09

Protein: 35

199

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Seve Feed 7931 - STSĐN-0051T/09

Protein: 28

200

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng

Nhãn hiệu: Big Feed 8931 - STSĐN-0052T/09

Protein: 28


1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương