THỐng kê SỐ liệu chậm hủy chuyến bay của các hàng hkvntải về 61.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích61.85 Kb.
THỐNG KÊ SỐ LIỆU CHẬM HỦY CHUYẾN BAY CỦA CÁC HÀNG HKVN


Chỉ tiêu

Vietnam Airlines

Vietjet Air

Số chuyến

Tỷ lệ (%)

Số chuyến

Tỷ lệ (%)

I. Chuyến khai thác

305

120

II. Chậm chuyến

34

11,1%

10

8,3%

1.Nguyên nhân chủ quan

10

3,3%1.1. Trang thiết bị, dịch vụ tại Cảng HK

1

0,3%1.2. Quản lý bay

1

0,3%1.3. Hãng hàng không

8

2,6%2. Nguyên nhân khách quan

2

0,7%2.1. Thời tiết

2

0,7%2.2. Lý do khác

3. Tàu bay về muộn

22

7,2%

10

8,3%

III. Hủy chuyến

6

1,9%Thời tiết

Kỹ thuật

6

1,9%Thương mại

Lý do khác
Chỉ tiêu

Jetstar Pacific

VASCO

Số chuyến

Tỷ lệ (%)

Số chuyến

Tỷ lệ (%)

I. Chuyến khai thác

52

9

II. Chậm chuyến

9

17,3%1.Nguyên nhân chủ quan

1

1,9%1.1. Trang thiết bị, dịch vụ tại Cảng HK

1.2. Quản lý bay

1.3. Hãng hàng không

1

1,9%2. Nguyên nhân khách quan

2.1. Thời tiết

2.2. Lý do khác

3. Tàu bay về muộn

8

15,4%III. Hủy chuyến1

10,0%

Thời tiết1

10,0%

Kỹ thuật

Thương mại

Lý do khác
Tổng

Số chuyến

Tỷ lệ (%)

I. Chuyến khai thác

486

II. Chậm chuyến

53

10,9%

1.Nguyên nhân chủ quan

11

2,3%

1.1. Trang thiết bị, dịch vụ tại Cảng HK

1

0,2%

1.2. Quản lý bay

1

0,2%

1.3. Hãng hàng không

9

1,9%

2. Nguyên nhân khách quan

2

0,4%

2.1. Thời tiết

2

0,4%

2.2. Lý do khác3. Tàu bay về muộn

40

8,2%

III. Hủy chuyến

7

1,4%

Thời tiết

1

0,2%

Kỹ thuật

6

1,2%

Thương mạiLý do khác


Từ 07h00 ngày 22/12/2014 đến 06h59 ngày 23/12/2014
: Images -> editor -> files -> KIEUANH -> NAM%202014 -> THANG%2012
files -> TRƯỜng đÀo tạO, BỒi dưỠng cán bộ CÔng thưƠng trung ưƠNG
files -> BỘ giao thông vận tải báo cáo chuyêN ĐỀ
files -> BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> BỘ giao thông vận tảI
files -> Danh sách cấp giấy phép sản xuất phân bón vô CƠ
files -> CHƯƠng trình hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm
files -> BẢn tin thị trưỜng tháng 3/2014 I/ Tình hình thị trường tháng 2/2014
files -> BẢn tin thị trưỜng tháng 5/2014 I/ Tình hình thị trường tháng 4/2014
THANG%2012 -> BỘ giao thông vận tảI ĐỀ Án nghiên cứU, chuẩn bị VÀ triển khai kế hoạch nâng cấp các khối hệ thống hàng khôNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương