THÔng cáo báo chítải về 13.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích13.66 Kb.


THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ủy ban ATGT Quốc gia và Tổ chức Y tế Thế giới tổng kết Dự án ATGT đường bộ do Quỹ Bloomberg Philanthropies tài trợ (2010-2014)

______________
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014 – Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Tổ chức Y tế Thế giới tổng kết Dự án An toàn giao thông (ATGT) đường bộ do Quỹ Bloomberg Philanthropies tài trợ (2010-2014) tại Việt Nam. Dự án này hỗ trợ cho năm tỉnh là Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh cùng các cơ quan hữu quan khác. Dự án này có hai mục tiêu chính là: 1) phòng chống người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sau khi sử dụng rượu, bia; 2) khuyến khích đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.
Dự án này là một phần trong chương trình an toàn giao thông đường bộ toàn cầu do Quỹ Bloomberg Philanthropies (BP-GRSP) tài trợ. Thực hiện chương trình gồm các đối tác quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hiệp hội An toàn giao thông đường bộ toàn cầu (GRSP), Đại học Johns Hopkins và các cơ quan liên quan tại Trung ương và cấp tỉnh dưới sự điều phối của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia từ năm 2010.
Từ năm 2010, Dự án đã đào tạo được trên 3000 cảnh sát giao thông và các cán bộ liên quan về công tác tuần tra kiểm soát và an toàn giao thông nói chung. Để hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát vấn đề lái xe uống rượu hiệu quả, 120 máy đo nộng độ cồn theo tiêu chuẩn quốc tế đã được trang bị cho 5 tỉnh Dự án. Ngoài ra, trong 5 năm, Dự án đã xây dựng và triển khai 5 chiến dịch tuyên truyền an toàn giao thông về phòng chống uống rượu bia và lái xe và 2 chiến dịch về đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Thông điệp từ những chiến dịch này được đánh giá đạt tới trên 60% dân số toàn quốc.
" Uống rượu bia và điều khiển phương tiện là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường bộ tại Việt Nam " Quyền trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, Mr Jeffery Kobza nói. "Số liệu thu thập trong những tháng đầu của dự án tại Hà Nam và Ninh Bình cho thấy khoảng trên 20% số lái xe có nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép (0.25mg/L với người đi mô tô/xe gắn máy và 0mg/L đối với người điều khiển phương tiện cơ giới khác). Tuy nhiên, với những hỗ trợ của Dự án, nỗ lực của địa phương trong công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát xử ly‎ vi phạm, “tỉ lệ lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn đã giảm xuống dưới 10% năm 2014” ông Kobza nhấn mạnh.
TS. Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết "Những hỗ trợ của Dự án này đã góp một phần quan trọng giúp Việt Nam thực hiện hiệu quả Chiến lược Quốc gia đảm bảo TTATGT đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030”. “Những kết quả quan trọng của Dự án này như mô hình kiểm soát lái xe sử dụng rượu bia theo kinh nghiệm Quốc tế, hay kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai chiến dịch tuyên truyền an toàn giao thông sẽ được tiếp tục duy trì và mở rộng trong thời gian tới tại Việt Nam” ông Hùng cho biết thêm.
“Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp trọng tâm trong công tác bảo đảm TTATGT, đặc biệt là công tác phòng chống uống rượu, bia và lái xe và sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy. Chúng tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của Trung ương và địa phương, đặc biệt là Ủy Ban ATGT Quốc gia nhằm giảm thiểu số người chết và bị thương do tai nạn giao thông tại Việt Nam” ông Kobza nhấn mạnh./.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Bà Trần Thị Loan

Cán bộ truyền thông

Tổ chức Y tế Thế giới, Văn phòng Việt Nam

Phone: 84-4-943 3734/5/6

Bà Phạm Thị Lan Anh,

Chuyên viên Ủy ban ATGTQG

ĐT 0983551989
: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương