THÔng cáo báo chí 28/11/2008tải về 9.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.52 Kb.
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 28/11/2008

Hội nghị Kiểm điểm giữa kỳ chương trình hợp tác

giữa Việt Nam và UNFPA, giai đoạn 2006-2010
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008 - Hôm nay, Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cùng với Bộ Kế Hoạch Đầu Tư (MPI) tổ chức hội nghị Kiểm điểm giữa kỳ việc triển khai thực hiện chương trình quốc gia 7 hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNFPA, giai đoạn 2006-2010. Chương trình quốc gia 7 (CTQG 7) được được phê duyệt tháng 10/2005 với kinh phí cam kết hỗ trợ 28 triệu USD, trong đó 20 triệu USD từ ngân sách thường xuyên và 8 triệu USD từ các nguồn khác. Các cơ quan tham gia phía Việt Nam cam kết đóng góp 230 tỷ VNĐ (khoảng 14 triệu USD). Cho đến nay, ngân sách tài trợ từ phía quốc tế dự kiến đạt 33 triệu USD, bao gồm cả nguồn ngân sách từ các nguồn vận động thêm.
CTQG 7 tập trung vào: (i) Tăng cường năng lực hệ thống y tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Chăm sóc sức khoẻ sinh sản (CSSKSS); (ii) Tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ CSSKSS thông qua công tác truyền thông, giáo dục; (iii) Xây dựng và áp dụng chính sách về dân số và phát triển (DS-PT), thu thập và sử dụng số liệu liên quan đến dân số; (iv) Tăng cường năng lực quản lý của các đối tác quốc gia và Văn phòng UNFPA. Giới và phòng chống HIV/AIDS được lồng ghép vào các nội dung của Chương trình như là một chủ đề xuyên suốt.
Tất cả các cơ quan thực hiện chương trình (Bộ y tế, Tổng cục dân số, Tổng cục thống kê, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, các bộ ngành liên quan, các tỉnh trọng điểm: Phú Thọ, Hoà Bình, Hà Giang, Kon Tum, Ninh Thuận, Tiền Giang, Bến Tre và Bình Định), các cơ quan điều phối viện trợ của Chính phủ, một số tổ chức phi chính phủ quốc tế, các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam, UNFPA, và các nhà tài trợ đã tham dự cuộc họp. Hội nghị đã cùng nhau kiểm điểm kết quả thực hiện CTQG7 và định hướng cho kế hoạch thực hiện hai năm 2009, 2010. Hội nghị cũng đưa ra một số định hướng cho chương trình hợp tác giữa UNFPA và Việt Nam, sau năm 2010.

UNFPA là một tổ chức phát triển quốc tế hoạt động phối hợp với các quốc gia nhằm bảo vệ và tăng cường sức khoẻ tình dục và sinh sản của phụ nữ, nam giới và thanh niên.


Nếu Quý vị muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với:
Chị Nguyễn Thị Hồng Thanh, Phòng Truyền thông LHQ, số điện thoại: 0913 093363 hoặc email: tnguyen@unfpa.orgCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương