THÔng báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viêntải về 13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích13 Kb.
#6363
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NG Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 877 /TB-HSSV

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2013
THÔNG BÁO

Về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên

học kỳ I năm học 2013-2014
Ngày 09/8/2013 Chính phủ ban hành Nghị định 74/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu. sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Ngày 09/8/2013 Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành công văn số 2718/ĐHQGHN-KHTC về việc thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP.

Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trên, Nhà trường thông báo sinh viên nộp các giấy tờ sau để thực hiện việc miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2013-2014:
- Thời gian: từ ngày 26/8/2013 đến hết ngày 30/8/2013.

- Địa điểm: P106 nhà A1


  1. Đối tượng được miễn học phí

1.1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng : nộp bản sao có chứng thực giấy xác nhận do cơ quan quản lý đối tượng người có công và Ủy ban Nhân dân xã cấp.

1.2. SV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa: nộp bản sao có chứng thực Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.3. SV bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế: nộp bản sao có chứng thực giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn.

1.4. SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo: nộp bản sao có chứng thực Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã cấp.

1.5. Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn: nộp bản sao có chứng thực giấy khai sinh và sổ hộ khẩu gia đình.

1.6. Sinh viên hệ cử tuyển: SV không phải nộp giấy tờ chứng minh đối tượng2. Đối tượng được giảm 50% học phí:

SV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên: trình bản gốc và nộp bản sao công chứng Sổ trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.


Yêu cầu sinh viên nộp các giấy tờ nêu trên đúng thời hạn. Quá hạn, việc miễn, giảm học phí của sinh viên sẽ không được thực hiện .


Nơi nhận:

- Các khoa đào tạo chính quy;- Lưu: HCTH, CTHSSV.
TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CT VÀ CT HSSV

(đã ký)

Phạm Văn Kim

Каталог: document dhnn
document dhnn -> Ban chấp hành trung ưƠng số 01-hd/tw đẢng cộng sản việt nam
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 10/2011/tt-bgdđT
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 845/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2013 – 2014. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ II năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 126./Tb- đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 908/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 13 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương