THÔng báo về việc thay đổi lịch chụp hình làm thẻ cho sinh viên Khóa 55(NV1) hệ Chính quytải về 29.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích29.23 Kb.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIAO THÔNG VẬN TẢI-CƠ SỞ II

Số: 1177/TB-ĐHGTVTCSII Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi lịch chụp hình làm thẻ cho sinh viên Khóa 55(NV1) hệ Chính quy

Do Ban CTCT&SV tập trung nhân lực cho công tác đón tân sinh viên Khóa 55 trúng tuyển NV2, vì vậy lịch chụp hình làm thẻ sinh viên Khóa 55 – trúng tuyển NV1 được điều chỉnh như sau:  1. Thời gian - Địa điểm:

  • Thời gian: theo lịch cụ thể dưới đây

  • Địa điểm: Hội trường C1

  1. Yêu cầu

  • Sinh viên đi chụp hình sử dụng trang phục sơ-mi sáng màu (không sử dụng áo thun, áo không cổ).

  • Sinh viên đi chụp chụp hình đúng thời gian quy định.

TT

Ngành

Thời gian

SL

(nhập học)
1

Công nghệ thông tin

22/9 – 14g00

48
2

Kinh tế vận tải

22/9 – 14g30

54
4

Kỹ thuật xây dựng

22/9 – 15g00

190
3

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

26/9 – 08g00

44

lịch cũ 23/9-14g00

5

Khai thác vận tải

26/9 – 08g30

41

lịch cũ 23/9-14g30

6

Tự động hóa và điều khiển

26/9 – 09g00

50

lịch cũ 23/9-14g50

7

Kinh tế xây dựng

26/9 – 09g30

129

lịch cũ 23/9-15g00

8

Kinh tế

26/9 – 10g30

17

lịch cũ 23/9-16g00

9

Quản trị kinh doanh

28/9 – 08g00

43

lịch cũ 24/9-8g00

10

Kế toán

28/9 – 08g30

68

lịch cũ 24/9-8g30

11

Kỹ thuật cơ khí

28/9 – 9g30

156

lịch cũ 24/9-9g00

12

Kỹ thuật xây dựng CTGT

27/9 – 14g00

558

Nhập học Sáng 10/9

27/9 – 15g30

Nhập học Chiều 10/9


TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN CTCT&SV
(đã ký)

ThS. Trần Quang Hải Bằng

Nơi nhận:

- Đăng website http://utc2.edu.vn ;- Lưu: CTCT&SV.


: File
File -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
File -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
File -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
File -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7790-5 : 2008 iso 2859-5 : 2005
File -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
File -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương