THÔng báO sau được đưa ra phù hợp với Điều 10. 6 1tải về 22.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.06.2018
Kích22.42 Kb.

G/TBT/N/ARM/66
Page
THÔNG BÁO

Thông báo sau được đưa ra phù hợp với Điều 10.6
1.

Thành viên thông báo: MEXICO

Các cơ quan chính quyền địa phương có liên quan (Điều 3.2 và 7.2), nếu có:

2.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Giao thông Vận tải

Tên và địa chỉ (bao gồm số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail và web-site, nếu có) của cơ quan đại diện hoặc cơ quan có thẩm quyền được chỉ định giải quyết yêu cầu liên quan đến thông báo sẽ được chỉ ra nếu khác với cơ quan trên:

Ủy ban Cố vấn Quốc gia về Tiêu chuẩn hóa Vận tải Hàng không thông qua Tổng cục phó Cục Hàng không

Adolfo López Mateos 1990, 2do. Piso, Colonia Los Alpes Tlacopac, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01010, Ciudad de México, Tel.: 50-11-64-17 or email:ccnnta@sct.gob.mx3.

Thông báo theo Điều 2.9.2 [X] , 2.10.1 [] , 5.6.2 [ ] , 5.7.1 [], và các điều khác:

4.

Các sản phẩm được điều chỉnh (HS hay CCCN nếu có, nếu không thì mã số thuế quốc gia. Ngoài ra mã số ICS có thể được cung cấp, nếu có): Phạm vi áp dụng bao gồm tất cả các cá nhân tự nhiên/hợp pháp, nhà khai thác Nhà nước (đối với hoạt động dân sự) hoạt động hoặc có ý định vận hành Hệ thống Máy bay Điều khiển từ xa (RPAS). Điều này cũng bao gồm với các nhà sản xuất RPAS trong nước.

5.

Tiêu đề, số lượng trang và ngôn ngữ của các tài liệu được thông báo: Dự thảo tiêu chuẩn chính thức của Mexico "Thiết lập các yêu cầu đối với hoạt động của Hệ thống máy bay điều khiển từ xa (RPAS) trong không phận Mexico" (40 trang, tiếng Tây Ban Nha)

6.

Mô tả nội dung: Đảm bảo áp dụng các tiêu chuẩn bắt buộc để phòng ngừa tai nạn và bảo vệ phi công, hành khách và người thứ ba. Hệ thống máy bay điều khiển từ xa (RPAS) không được làm tăng nguy cơ thương tật cho người hoặc tài sản trên mặt đất hoặc trên chuyến bay, so với loại máy bay có người lái tương đương.

RPAS dựa trên các sáng kiến mới nhất của công nghệ hàng không vũ trụ, mà những sản phẩm mới và cải tiến dân sự và những ứng dụng thương mại, tăng cường an toàn hoạt động và hiệu quả của hàng không dân dụng.7.

Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng:

Thiết lập các yêu cầu đặt ra cho RPAS trong hoạt động không phận của Mêhicô và tiếp thị trong lãnh thổ quốc gia.

Phạm vi áp dụng bao gồm tất cả các cá nhân/tổ chức, nhà khai thác Nhà nước (đối với hoạt động dân sự) hoặc có ý định vận hành RPAS. Điều này cũng bao gồm các nhà sản xuất RPAS trong nước.

Tiêu chuẩn chính thức của Mexico đã được thông báo không áp dụng đối với RPAS đã qua sử dụng dung trong các hoạt động quân sự và cảnh sát và các cuộc tuần tra đường biên và hàng hải phải tuân theo các yêu cầu về chuyển tuyến không gian quy định tại Điều 37 của Luật hàng không dân dụng. Điều này cũng không áp dụng cho máy bay tự hành không người lái, hoặc các kinh khí cầu bay không người lái tự do.

Điều này không áp dụng đối với RPAS được vận hành bên trong hoặc bên ngoài các phương tiện, trong đó máy bay được điều khiển từ xa vượt quá giới hạn cao nhất hoặc ranh giới bên ngoài của phương tiện. Chủ nhân của phương tiện, người tổ chức sự kiện và các cơ quan có thẩm quyền địa phương chịu trách nhiệm về chỉ đạo tổ chức sự kiện và thiết lập các biện pháp an toàn thích hợp.


8.

Các tài liệu liên quan:

NOM-064-SCT3-2012 SMS: Hệ thống quản lý an toàn; Tiêu chuẩn Mexico thiết lập các yêu cầu kỹ thuật nhằm đáp ứng với Hệ thống Quản lý an toàn (SMS) hoặc bất kỳ tiêu chuẩn nào thay thế nó.9.

Thời hạn dự kiến thông qua: 60 ngày sau khi công bố trên Tạp chí Chính thức.

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: Tiêu chuẩn chính thức của Mexico được thông báo có hiệu lực 60 ngày sau khi được đăng trên Tạp chí Chính thức.

10.

Thời hạn góp ý: 60 ngày sau khi công bố trên Tạp chí Chính thức (20 tháng 9 năm 2017)

11.

Toàn văn được cung cấp bởi: Điểm hỏi đáp quốc gia [X] hay địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail, web-site của các cơ quan khác, nếu thích hợp:

Bộ Kinh tế

Ban Thư ký về Năng lực Cạnh tranh và Quy chế

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tel.: (+52) 55 5729 9100, Ext. 43217

Fax: (+52) 55 5520 9715

Website: http://www.economia-noms.gob.mx/?P=144

Email: normasomc@economia.gob.mx and/orsofia.pacheco@economia.gob.mx jose.ramosr@economia.gob.mxVăn bản có sẵn trực tuyến tại:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497895&fecha=20/09/2017

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/MEX/17_4256_00_s.pdf: editor doc
editor doc -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
editor doc -> PHÒng nckh- đN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢng tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của giảng viên năm học 2011 – 2012
editor doc -> BẢng giá Ô TÔ SẢn xuất lắp ráp trong nưỚC
editor doc -> G/tbt/N/vnm/76 2015 (15- ) Page: / Ủy ban về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
editor doc -> G/tbt/N/EU/115 Ngày 11 tháng 6 năm 2013 (13-3022) Page: /2 Ủy ban về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
editor doc -> BẢng giá Ô TÔ nhập khẩU (Giá tham khảo tháng 4/2008)
editor doc -> BẢng giá Ô TÔ nhập khẩU (Giá tham khảo tháng 08/2008)
editor doc -> BẢng giá Ô TÔ nhập khẩU (Giá tham khảo tháng 5/2008)
editor doc -> G/tbt/N/bhr/378 Ngày 13 tháng 01 năm 2015 (15-0213) Page: /2 Ủy ban về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương