THÔng báo kết quả LỰa chọn nhà thầu a. Thông tin chungtải về 35.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích35.52 Kb.
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

- Địa chỉ: 21- Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại/Fax/E-mail: Điện thoại 052. 3822330; Fax 052. 3820873.

2. Tên dự án: Mua gạo Nam Bộ nhập kho dự trữ quốc gia năm 2014.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:


STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VND)

Giá trúng thầu

(VND)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01Gói thầu số 01

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.3.680.000.000

3.679.200.000

Công ty Cổ phần

lương thực Thanh

Nghệ Tĩnh


Quyết định phê duyệt số: 377/QĐ- CDTBTT ngày 28/4/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện.

Đến hết ngày 15/6/2014

02Gói thầu số 02

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.3.680.000.000

3.679.200.000

Công ty Cổ phần

lương thực Thanh

Nghệ Tĩnh


Quyết định phê duyệt số: 377/QĐ- CDTBTT ngày 28/4/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện.

Đến hết ngày 15/6/2014
STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VND)

Giá trúng thầu

(VND)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

03Gói thầu số 03

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.2.760.000.000

2.759.400.000

Công ty Cổ phần

lương thực Thanh

Nghệ Tĩnh


Quyết định phê duyệt số: 377/QĐ- CDTBTT ngày 28/4/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện.

Đến hết ngày 15/6/2014

04Gói thầu số 04

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.3.660.000.000

3.660.000.000

Công ty Cổ phần

xuất nhập khẩu lương

thực Thành Sang


Quyết định phê duyệt số: 377/QĐ- CDTBTT ngày 28/4/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện.

Đến hết ngày 15/6/2014

05Gói thầu số 05

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.3.660.000.000

3.660.000.000

Công ty Cổ phần

xuất nhập khẩu lương

thực Thành Sang


Quyết định phê duyệt số: 377/QĐ- CDTBTT ngày 28/4/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện.

Đến hết ngày 15/6/2014

06Gói thầu số 06

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.3.660.000.000

3.658.200.000

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Minh Phương

Quyết định phê duyệt số: 377/QĐ- CDTBTT ngày 28/4/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện.

Đến hết ngày 15/6/2014

07Gói thầu số 07

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.2.745.000.000

2.743.650.000

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Minh Phương

Quyết định phê duyệt số: 377/QĐ- CDTBTT ngày 28/4/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện.

Đến hết ngày 15/6/2014


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương