THÔng báo kết quả LỰa chọn nhà thầu a. Thông tin chungtải về 26.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích26.67 Kb.
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

- Địa chỉ: Số 348 Đường Chu Văn Thịnh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La - Điện thoại: 0223 854575- Fax: 0223 750758

2. Tên dự án: Mua gạo dự trữ quốc gia năm 2014B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:


TT
Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu


Giá gói thầu (đồng)


Giá trúng thầu (đồng)


Nhà thầu trúng thầu


Quyết định phê duyệt


Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Số 01: Số lượng 400 tấn nhập tại Chi cục DTNN Sơn La

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một túi hồ sơ

3.840.000.000

3.832.000.000

Công ty Cổ phần Lương thực Sơn La

Số 72 /QĐ-CDTTB ngày 12/4/2014 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Tây Bắc về việc phê duyệt Kết quả đấu thầu

mua gạo dự trữ quốc gia năm 2014

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện 
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 30/5/2014

 

   

2

Số 02: Số lượng 400 tấn nhập tại Chi cục DTNN Sơn La

3.840.000.000

3.839.200.000

Công ty TNHH Thương mại Chương Tho

3

Số 03: Số lượng 400 tấn nhập tại Chi cục DTNN Sơn La

3.840.000.000

3.838.200.000

Công ty TNHH Thương mại Chương Tho

4

Số 04: Số lượng 400 tấn nhập tại Chi cục DTNN Phù Yên

3.840.000.000

3.838.800.000

Công ty Cổ phần Lương thực Sơn La

5

Số 05: Số lượng 400 tấn nhập tại Chi cục DTNN Phù Yên

3.840.000.000

3.838.800.000

Công ty Cổ phần Lương thực Sơn La

6

Số 06: Số lượng 400 tấn nhập tại Chi cục DTNN Điện Biên

3.920.000.000

3.914.400.000

Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh

7

Số 07: Số lượng 400 tấn nhập tại Chi cục DTNN Điện B8iên

3.920.000.000

3.914.400.000

Công ty Cổ phần Kinh doanh tổng hợp Thăng Long

8

Số 08: Số lượng 400 tấn nhập tại Chi cục DTNN Điện Biên

3.920.000.000

3.915.660.000

Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng

9

Số 09: Số lượng 400 tấn nhập tại Chi cục DTNN Điện Biên

3.920.000.000

3.915.660.000

Công ty Cổ phần Lương thực Hà Sơn Bình

10


Số 10: Số lượng 400 tấn nhập tại Chi cục DTNN Điện Biên

3.920.000.000

3.919.188.000

Công ty Cổ phần Lương thực Điện Biên

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương