THÔng báo chuyểN ĐỊA ĐIỂm văn phòng bql dự Án eutải về 6.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích6.94 Kb.
Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2012

THÔNG BÁOCHUYỂN ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG BQL DỰ ÁN EU
Kính gửi : Quý đối tác

Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới Quý đối tác về việc thay đổi địa điểm văn phòng làm việc của Ban Quản lý Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” (Dự án EU) kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2012.


Để thuận lợi cho việc liên hệ công việc, xin trân trọng thông báo tới Quý đối tác thông tin địa điểm mới của BQL Dự án EU như sau:

Ban Quản lý Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội”Phòng 402 – Tầng 4 – Tòa nhà Vinaplast – Tài Tâm, 39A Phố Ngô Quyền, Hà Nội

Tel: 04 3734 9357 I 04 3734 9358 * Fax: 04 3734 9359

E-mail: info@esrt.vn * Website: www.esrt.vn
Ban Quản lý Dự án EU kính đề nghị được tiếp nhận mọi thông tin liên lạc tại địa điểm mới nêu trên và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ và hợp tác của Quý đối tác.

Trân trọng cảm ơn.Ban Quản lý Dự án EU
: dmdocuments
dmdocuments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số: 05/2006/tt-btnmt
dmdocuments -> NỘi dung tuyên truyền về CÔng ưỚc luật biển giới thiệu chung
dmdocuments -> Curriculum vitae
dmdocuments -> UỶ ban dân tộC số: 447/QĐ-ubdt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
dmdocuments -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 17 /2010/tt-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
dmdocuments -> Vui học thánh kinh các thánh nam nữ Ngày 1 tháng 11 Tin Mừng thánh Mátthêu 5,1-12a Tin Mừng
dmdocuments -> Vui học thánh kinh chúa nhậT 17 tn c tin mừng : Luca 11,1-13
dmdocuments -> H phiên bản: 0 Ngày lập: 10/11/2010 ƯỚng dẫn sử DỤng phầm mềm gửi nhận sms: easy sms 0
dmdocuments -> Vui học thánh kinh chúa nhậT 6 phục sinh năm b tin Mừng Thánh Gioan 15,9-17 I. Tin mừNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương