Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trườngtải về 40.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích40.79 Kb.
Thẩm đnh báo cáo đánh giá tác đng môi trưng (ĐTM), báo cáo đánh giá môi trường chiến lưc (ĐMC)Trình tự thực hiện
  1. − Chủ dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi báo cáo ĐTM và ĐMC về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

  2. − Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiến hành xem xét hồ sơ nếu đạt yêu cầu sẽ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng thẩm định các báo cáo ĐTM và ĐMC theo Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế hoạt động của hội đồng.

  3. − Thông báo kết quả thẩm định đối với báo cáo ĐMC.

  4. − Đối với báo cáo ĐTM trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thẩm định báo cáo ĐTM trước khi Bộ ra quyết định phê duyệt nếu cáo cáo ĐTM được thông qua.

Cách thức thực hiện

Địa chỉ nhận yêu cầu:

  1. - Văn thư Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, phòng 101 nhà A9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 2 Ngọc Hà, Ba Đình Hà Nội.
Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  1. − Văn bản đề nghị thẩm định của chủ dự án;

  2. − Báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

  3. − Bản quy hoạch chi tiết đối với báo cáo ĐMC.

  4. − Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư của dự án đối với báo cáo ĐTM.

b) Số lượng hồ sơ: 12 (bộ) (01 bản chính, 11 bản sao)

Thời hạn giải quyết

20 - 45 ngày

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Kế hoạch, Cục Quản lý xây dựng công trình, Cục Thuỷ lợi...Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Mẫu đơn, tờ khai hành chính- Mẫu Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Mẫu văn bản đề nghị

- Mẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo

(Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ TN&MT)Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

quyết định hành chính (đối với ĐTM)

loại khác: Thông báo kết quả thẩm định đối với báo cáo ĐMC.Điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005

Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủThông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ TN&MT

: Lists -> bonongnghiep News -> Attachments
Attachments -> Danh sách các doanh nghiệp Ma-rốc hoặc liên doanh với Ma-rốc nhập khẩu và kinh doanh cà phê A. Nhập khẩu và kinh doanh cà phê hoà tan
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 2. Tên thủ tục hành chính: Tên đơn vị kê khai: Lĩnh vực
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> VÀ phát triển nông thôN
Attachments -> Nhãm B&c tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 524-2002 Thuèc trõ cá chøa ho¹t chÊt 2,4-D
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỔng cục thống kê việt nam
Attachments -> Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Attachments -> Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với thịt và sản phẩm động vật
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương