Thiếu Ðoàn Ra Khơi Troop 285tải về 15.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích15.87 Kb.
#17423


Thiếu Ðoàn Ra Khơi - Troop 285
Ngành Thiếu Nam:

Ngành Thiếu Nam được Baden Powell (BP) chính thức thành lập năm 1908, là ngành căn bản của phong trào. 20 Thiếu sinh do Thiếu trưởng BP hướng dẫn cắm trại trên đảo Brownsea (mùa hè năm 1907) là Thiếu đoàn đầu tiên của phong trào Hướng đạo thế giới.

Ngành Thiếu là ngành căn bản của phong trào hướng đạo. Một Thiếu Ðoàn được chia ra làm nhiều Ðội. Tên Ðội được đặt theo tên các thú rừng như Hổ, Báo, Gấu, Hải Ly...

Theo chương trình Thăng Tiến của Nam HÐ và truyền thống HÐVN. Các em cũng học chuyên môn HÐ, sống trời, sinh hoạt gần gũi với thiên nhiên. Các em sẽ áp dụng phương pháp hàng đội tự trị để điều hành đơn vị.


Lời Hứa Hướng Ðạo:

Tôi xin lấy danh dự hứa cố gắng hết sức:

- Làm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc và quốc gia tôi

- Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào

- Tuân theo luật Hướng Ðạo.

Luật Hướng Ðạo: (HÐS = Hướng Ðạo Sinh)

1- HÐS trọng danh dự.

2- HÐS trung thành.

3- HÐS giúp ích.

4- HÐS thân thiện.

5- HÐS lễ độ.

6- HÐS tôn trọng thiên nhiên.

7- HÐS vâng lời.

8- HÐS vui tươi.

9- HÐS cần kiệm.

10-HÐS trong sạch.
Châm Ngôn: Sắp Sẵn
Cách Chào: Chào 3 ngón (khi đã tuyên hứa). Ba ngón tay tượng trưng cho 3 lời hứa HÐ, ngón cái đè lên ngón út chỉ cho sự bảo bọc của lớn đối nhỏ, mạnh giúp đỡ yếu.

Sau khi tuyên hứa các em sẽ mang hoa Bách hợp của HÐ. Nếu các chuyển qua ngành Thanh hay Tráng, các em không cần phải tuyên hứa lại.


Ghi Chú: Xin xem Boy Scout Handbook để biết lời hứa và luật HÐ bằng Anh ngữ.
Hướng Ðạo một ngày là Hướng Ðạo mãi mãi. (BP)
Các Trách Vụ trong đoàn:
A- Người lớn (Hội Ðồng Trưởng - Troop Leader Council):

Hội Ðồng Ðoàn (Troop Committee): Một vị chủ tịch và nhiều thành viên, yểm trợ sinh hoạt Ðoàn, phụ cho Thiếu Trưởng trong các sinh hoạt Ðoàn.

Thiếu Trưởng (Scout Master): Phụ trách tổng quát, điều hành toàn đoàn.

Trưởng Phụ Tá (Scout Master Assistants): Giúp Thiếu Trưởng trong các phần điều hành theo sự phân chia của Thiếu Trưởng.

Tùy theo nhu cầu, Hội đồng trưởng sẽ đặt ra thêm các trách vụ để thi hành giúp đoàn tiến lên.


B- Các em (Hội Ðồng Ðội Trưởng - Patrol Leader Council - PLC):

Ðội trưởng nhất (Senior Patrol Leader - SPL): Là gạch nối giữa các đội với Hội đồng trưởng. ÐTN sẽ là người có đủ khả năng để giúp trưởng điều hành đơn vị. Tùy theo nhu cầu, chúng ta có thể có các phụ tá cho ÐTN (Assistant Senior Patrol Leader - ASPL) và các Trách Vụ Khác như Huấn luyện viên (Troop Guides, Instructors...)

Ðội trưởng (Patrol Leader - PL): Là người trực tiếp coi các đội.

Ðội phó (Assistant Patrol Leader - APL): Giúp các đội trưởng coi đội.

Tùy theo nhu cầu mà sắp xếp nhiệm kỳ cho các em coi Ðoàn, Ðội.


Sơ Ðồ Tổ Chức Thiếu Ðoàn

Thiếu Trưởng

(Scout Master)

Các Phụ Tá

(Scout Master Assistants)


Ðội Trưởng Nhất (SPL)Nhân Sự

(Membership)Hội Ðồng Ðoàn

(Troop Committee)Các Phụ Tá Ðội Trưởng Nhất

(ASPL, Troop Guides, Instructors...)

Các Ðội


(Patrols)

Phụ Huynh

(Patrol Parents)

Hướng đạo là trò chơi cho trẻ em và là công việc của người lớn. (BP)

 ldrk -

Каталог: resources
resources -> HƯỚng dẫn sử DỤng tài liệU Ôn tập thi thpt quốc gia môN: tiếng anh
resources -> KHỔ giấY, kiểu trình bày và ĐỊnh lề trang văn bảN a Khổ giấy
resources -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
resources -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
resources -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚC
resources -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
resources -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
resources -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam

tải về 15.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương