Thiết kế dự án hiệu quả: Kỹ thuật dạy học Tài nguyên Các Tài nguyên Trực tuyến và Ấn phẩm về Chiến thuật Giảng dạytải về 11.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích11.67 Kb.
Thiết kế dự án hiệu quả: Kỹ thuật dạy học
Tài nguyên

Các Tài nguyên Trực tuyến và Ấn phẩm về Chiến thuật Giảng dạy
Có nhiều nguồn tài nguyên trực tuyến và ấn phẩm được dùng như tài liệu tham khảo để thực hiện các kỹ thuật giảng dạy hiệu quả.

Tài nguyên mạng
Mở rộng cánh cửa lớp học : Phương pháp giảng dạy
http://ali.apple.com/ali_sites/deli/exhibits/1000328/INTRODUCTION.html*
Ban Tiêu chuẩn Quốc gia về Giảng dạy Chuyên nghiệp xây dựng website Opening Classroom Doors. Trang web về phương pháp giảng dạy này cung cấp các đoạn phim quay tại lớp học của các giáo viên được chứng nhận cấp quốc gia thuộc dự án Digital Edge. Mỗi phần video có kèm theo tài liệu và chú thích cung cấp đầy đủ thông tin cũng như một cái nhìn tổng thể về lớp học của các giáo viên tài năng này. Trang web giới thiệu một số chiến thuật giảng dạy thông qua các hoạt động giảng dạy tại lớp của các giáo viên giỏi này: cách dạy, cách đặt câu hỏi, cách giải thích, cách làm mẫu, cách cộng tác, thể hiện việc dạy học với chất lượng cao nhất.

Ngôi trường ảo


http://virtualschoolhouse.visionlink.org*
The Virtual Schoolhouse tập trung vào các hoạt động học tập dựa trên dự án trên cả nước’  nêu rõ những nguyên tắc đằng sau việc học theo dự án và những chiến thuật giảng dạy đi kèm; giới thiệu các công việc của giáo viên và học sinh ở một số nơi đang ứng dụng phương pháp dạy học theo dự án tại lớp học. Trang web cũng cung cấp bộ sản phẩm chuẩn với đầy đủ công cụ và kinh nghiệm giúp việc đưa học tập theo dự án trở thành một phần của việc giảng dạy hàng ngày.

Ấn phẩm
Cummings, C. (2000). Kỹ thuật quản lý lớp học thành công (Winning strategies for classroom management). Alexandria, Virgina: Association for Supervision in Curriculum Development.

Kagan, L., Kagan, M., & Kagan, S. (1997). Các cấu trúc học tập hợp tác theo nhóm (Cooperative learning structures for teambuilding). San Clemente, California: Kagan Cooperative Learning.

Hyerle, D.. (2000). Công cụ trực quan để thiết lập kiến thức (Visual tools for constructing knowledge). Alexandria, Virgina: Association for Supervision in Curriculum Development.

Marzano, R. J., Pickering, D. J., Pollock, J. E. (2001). Giảng dạy hiệu quả tại lớp học: Các Kỹ thuật  được nghiên cứu nhằm tăng cường hiệu quả học của học sinh (Classroom instruction that works: Research-based strategies for increasing student achievement). Alexandria, Virginia: Association for Supervision in Curriculum Development.

Schlechty, P. C. (1997). Xây dựng các ngôi trường tốt hơn: Kế hoạch hành động nhằm cải tổ giáo dục (Inventing better schools: An action plan for educational reform). San Francisco, California: Jossey-Bass.

Schlechty, P. C. (2002). Thực hiện công việc: Kế hoạch hành động dành cho giáo viên, hiệu trưởng và người quản lý giáo dục (Working on the work: An action plan for teachers, principals, and superintendents). San Francisco, California: Jossey-Bass.Strong, R. W., Silver, H. F., & Perini, M. J. Giảng dạy hiệu quả: Tiêu chuẩn và chiến lược nâng cao thành tích học sinh (Teaching what matters most: Standards and strategies for raising student achievement). Alexandria, Virginia: Association for Supervision in Curriculum Development, 2001.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương