THỜi khóa biểU Áp dụng từ ngàY 24-9-2012tải về 378.69 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích378.69 Kb.
  1   2   3

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 24-9-2012Lớp

11A1Buổi sáng
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Hoahoc

The duc

NgoaiNgu

Van

Toan

2

Tin hoc

Vatly

Su

Van

Van

The duc

3

Hoahoc

Dia Ly

KThuat

NghePT

Toan

KThuat

4

Toan

NgoaiNgu

Vatly

HNghiep

Sinh vat

GDCD

5

Tin hoc

NgoaiNgu

Van

QPhong

Sinh hoat

Toan

Buổi chiều
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Sinh vat

 

Vatly

 

Toan

Toan

2

Hoahoc

 

NghePT

 

NghePT

Vatly

3

Toan

 

Toan

 

NgoaiNgu

Hoahoc

4

Vatly

 

Hoahoc

 

Van

NgoaiNgu

5

 

 

 

 

 

 Lớp

11A2Buổi sáng
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

NghePT

Sinh vat

Van

Hoahoc

KThuat

2

Vatly

NgoaiNgu

The duc

Van

Hoahoc

NgoaiNgu

3

HNghiep

The duc

Dia Ly

Toan

Van

QPhong

4

Su

Tin hoc

GDCD

Toan

Toan

Tin hoc

5

Van

Toan

Vatly

NgoaiNgu

Sinh hoat

KThuat

Buổi chiều
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Van

 

NgoaiNgu

 

Hoahoc

Toan

2

Vatly

 

Sinh vat

 

Hoahoc

Toan

3

Hoahoc

 

Vatly

 

NghePT

Vatly

4

NghePT

 

Toan

 

Toan

NgoaiNgu

5

 

 

 

 

 

 Lớp

11A3Buổi sáng
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

NgoaiNgu

Van

Dia Ly

Toan

The duc

2

KThuat

Hoahoc

Van

Van

Sinh vat

Toan

3

Toan

Tin hoc

The duc

Van

Vatly

Tin hoc

4

Hoahoc

KThuat

NgoaiNgu

Toan

QPhong

NgoaiNgu

5

Vatly

Su

GDCD

HNghiep

Sinh hoat

NghePT

Buổi chiều
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Van

 

Toan

 

Hoahoc

Hoahoc

2

NghePT

 

Vatly

 

Sinh vat

NgoaiNgu

3

Vatly

 

NgoaiNgu

 

Toan

Toan

4

Vatly

 

Hoahoc

 

NghePT

Toan

5

 

 

 

 

 

 Lớp

11A4Buổi sáng
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Van

NgoaiNgu

NghePT

Vatly

Toan

2

Toan

Tin hoc

NgoaiNgu

Tin hoc

The duc

Toan

3

Vatly

The duc

Su

NgoaiNgu

Van

HNghiep

4

KThuat

Hoahoc

Van

KThuat

Toan

Dia Ly

5

GDCD

Hoahoc

Van

Sinh vat

Sinh hoat

QPhong

Buổi chiều
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Hoahoc

 

Vatly

 

Hoahoc

Toan

2

Sinh vat

 

Toan

 

Hoahoc

Toan

3

Van

 

Toan

 

NghePT

Vatly

4

NgoaiNgu

 

Vatly

 

NgoaiNgu

NghePT

5

 

 

 

 

 

 Lớp

11A5Buổi sáng
 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

NghePT

HNghiep

KThuat

Toan

Toan

2

NgoaiNgu

Tin hoc

Su

NgoaiNgu

Sinh vat

Tin hoc

3

GDCD

QPhong

Vatly

Dia Ly

Vatly

The duc

: data -> news -> 2012
2012 -> Chỉ thị số 09-ct/TW, ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
2012 -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2012 -> Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-cp ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
2012 -> ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
2012 -> THÔng báo số 2 V/v nhắc nhở cơ sở Đoàn tham gia Hội thi thực hiện đoạn phim giới thiệu sản phẩm, công trình “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” năm 2012
2012 -> BÁo cáo v/v đánh giá thực hiện thông tư 23
2012 -> THỜi khóa biểU Áp dụng từ ngàY 24-9-2012
2012 -> THỜi khóa biểU Áp dụng từ ngàY 24-9-2012
2012 -> Quy định số 47-QĐ/tw ngày 01/11/2011 của bch tw về Những điều đảng viên không được làm
2012 -> CHƯƠng I những quy đỊnh chung điều Tên gọi giải thưởng


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương