THỜi khóa biểu các lớP Ôn thi tiếng anh đợt 3 Khai giảng: Ngày 29/10/2011tải về 16.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích16.12 Kb.
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ÔN THI TIẾNG ANH - Đợt 3

Khai giảng: Ngày 29/10/2011 (Thứ 7 tuần 11)


LỚP AVB09: Cô Trần Thị Thanh Châu

Lịch học

Chiều thứ 2

Chiều thứ 4

Sáng - Chiều Thứ 7

Tuần học

T (12-13)

T (12-13)

T (11-13)

Phòng học

A402

A410

A402

LỚP AVB10_A: Cô Trương Thị Phương Trang

Lịch học

Tối thứ 4

Tối thứ 6

Sáng - Chiều Thứ 7

Tuần học

T (12-14)

T (12-14)

T (11-13)

Phòng học

D301

D301

A203

LỚP AVB10_B: Cô Hồ Thị Minh Thu

Lịch học

Tối thứ 4

Tối thứ 6

Sáng - Chiều Thứ 7

Tuần học

T (12-14)

T (12-14)

T (11-13)

Phòng học

D401

D401

A310


LỚP AVB11: Cô Nguyễn Thị Cẩm Tú

Lịch học

Sáng thứ 4

Sáng thứ 6

Sáng - Chiều thứ 7

Tuần học

T (12-13)

T (12-13)

T (11-13)

Phòng học

A402

A402

A407Ghi chú: - Tuần trong TKB viết tắt là T( ). Ví dụ (T11-13) học từ tuần 11 đến tuần 13. Tuần 04 bắt đầu từ ngày 24/10/2011; tuần 12 bắt đầu từ ngày 31/10/2011.

- Buổi sáng học 04 tiết từ 7h00-10h20; Buổi chiều học 04 tiết từ 13h00-16h20; Buổi tối học 03 tiết từ 18h00-20h25.- Nếu có sự thay đổi về TKB, Giáo viên sẽ thông báo trực tiếp với lớp.
: App Upload -> FCKEditor Upload
App Upload -> Tên thương nhân CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số: Độc lập Tự do Hạnh phúc
App Upload -> Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan
App Upload -> Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
FCKEditor Upload -> ĐÔI ĐIỀu suy nghĩ VỀ Âm nhạc cổ truyền trong đÀo tạo hiện nay ts. Hà Thị Hoa
App Upload -> ĐƠN ĐỀ nghị ĐIỀu chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đẠi diệN/chi nháNH
App Upload -> Mẫu ah1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương