Thời gian Nội dung Phụ tráchtải về 35.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích35.68 Kb.
Tập huấn TNV 4/6/2005


Thời gian

Nội dung

Phụ trách

17:30-18:30
Nhận phòng và các trang thiết bị cần thiết

A. Trọng


Công tác chuẩn bị, trang trí

A. Giang

Họp trưởng chốt:

- Phân công công việc cụ thể

- Giới thiệu Ngày quốc tế MT

- Giới thiệu sơ lược về MDGs, MDG7

và 995 năm Thăng Long - Hà Nội

- Hỏi đápC.Việt Hà

Romi


18:15-19:00

18:40-18:45

18:45-19:00


- Đón TNV: phát tài liệu, lấy danh sách theo từng đơn vị…

- Làm quen ngoài lề...

- Đón tiếp khách mời.

- Hát làm quen, ổn định trật tự

- Chơi trò chơi 1; Chiếu phim tài liệu về rác thải


Tuyết

19:00-20:30

19:00-19:10

- Giới thiệu chương trình, đơn vị bảo trợ, tài trợ.

- Giới thiệu VANY (các nhóm TNV tham gia) và ban tổ chức chương trình.

- Thông báo nội dung tập huấn và sơ lược chương trình “Hà Nội với MDG7 – Bền vững môi trường”.


Romi

19:10-19:20

Trò chơi 2

Tuyết

19:20-19:30

Nói chuyện về Ngày Quốc tế Môi trường, về chủ đề 5/6 năm nay và thực trạng môi trường Thủ đô HN

Anh Nguyên

19:30-19:45

Hoạt cảnh 1, 2

Dương, cThảo

19:45-19:55

Nói chuyện “Tình nguyện với MDG7”

Chị Giang

19:55-20:10

Hoạt cảnh 3, 4

Dương, cThảo

20:10-20:20

- Phân TNV về các chốt

- Thông báo thời gian tập trung.A.Trọng, Tuyết

A.Giang, cVHà20:20-20:35

- Tập hô khẩu hiệu

- Tập hát các bài hát MTc.Thanh Nhung, Romi

20:35-21:00
 • Kết thúc, thu dọn.

 • Trả phòng và các trang thiết bị.

Tất cả


Chương trình chính 5/6/2005


Địa điểm

Thời gian

Chương trình hoạt động

Chú ý

Tượng đài LTT

6:00 - 7:00

6:00 - 6:20

6:25 - 6:35
6:35 - 6:45

6:45 - 6:50

6:50 - 7:00

- Tập trung

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, trao ruy băng MT

-Viết thư pháp+Kí cam kết

- Đại diện Diễn đàn phát biểu.

- Đại diện Cục BVMT tuyên bố hoạt động Đi bộ vì môi trường HN 995 năm TL


- Ban tổ chức tập trung lúc 5a.m.

- Điểm danh, phát ruy băng, bao tay, bao rác, poster, băng rôn nhỏ, tờ kí tên cam kết BVMT cho các trưởng chốt.

- Bố trí 2 TNV nam đứng cầm băng rôn.

- Đảm bảo trật tự, kỉ luật.


Khu vực

hồ Gươm


7:00 - 8:30

Đi bộ vì MT HN 999 năm TL

Các tuyến phố: Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ - Hàng Khay - Tràng Tiền - Lý Thái Tổ - Lò Sũ – (Lê Thái Tổ - Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng)

- ½ Đội Phản ứng nhanh ở lại.

- Nhóm Nhà Thờ lớn, Khách sạn Phú Gia tách tại Lê Thái Tổ. (*)

- Các nhóm mang theo poster, băng rôn, ruy băng, tờ kí tên

- Chủ động nhặt rác dọc đường.

- Hô khẩu hiệu

- Hát


Hồ Gươm,

Cầu Long Biên8:30 - 9:00

Các nhóm về vị trí

- 11 nhóm tuyên truyền triển khai đội hình, phân công nhiệm vụ.

- 2 đội xe đạp lấy xe đã gắn sẵn cờ, chuẩn bị sẵn sàng.

- Đội Phản ứng nhanh dùng xe máy chuyển nước, cốc tới các vị trí.


Quanh Hà Nội

9:00-11:30

Hành trình MDG7 quanh HN


- Đội xe đạp MDG7 xuất phát lúc 9h

Hồ Gươm, Long Biên

9:00-11:30

Tuyên truyền tại các chốt:

 • Tòa nhà Prudential

 • Kem Tràng Tiền

 • Tràng Tiền Plaza

 • Bưu điện HN

 • Tượng đài Cảm tử

 • Đền Ngọc Sơn

 • Highlands Café

 • Kem Thủy Tạ

 • Ksạn Phú Gia

 • Nhà Thờ lớn

 • Cột đèn đỏ Hàng Khay

- Các nhóm tuyên truyền đứng giơ poster, băng rôn nhỏ; tặng ruy băng MT và đề nghị người dân kí cam kết BVMT Hà Nội.

- Đội xe đạp tiếp sức xuất phát, các chốt chuyển vị trí. Hết một vòng lại tiếp tục đạp vòng quanh các khu vực xung quanh hồ.

- BTC, đội phản ứng nhanh thường xuyên đi kiểm tra các vị trí.


Các khu vực

11:30-12:00

Rút quân về Tượng đài LTT

- Đội Phản ứng nhanh giúp các nhóm chuyển dần các bình nước về Tượng đài.

Tượng đài LTT

12:00-12:45

12:00-12:15

12:15-12:20

12:20-12:30

12:30-12:45

- Ổn định đội hình các nhóm

- Tổng kết ngày hoạt động.

- Tập hợp băng rôn, poster, khẩu hiệu, cờ...

- Cảm ơn 2 đơn vị bảo trợ, đơn vị tài trợ, 3 CLB nhóm tình nguyện, BTC+X, và các TNV. Kết thúc chương trình.

- Chuyển sang bên cạnh vườn hoa để nghỉ ngơi


- Các TNV nam tháo băng rôn lớn.- Các trưởng chốt bàn giao lại băng rôn nhỏ, poster...

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương