Theo Quy định của Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoàitải về 15.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích15.63 Kb.
#15868


Nội dung trả lời:

Theo Quy định của Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (Ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ). Chương I ; Những quy định chung; Điều 1 Phạm vi điều chỉnh :

1. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (sau đây viết tắt là PCPNN) đề cập trong Quy chế này được hiểu là viện trợ không hoàn lại, không vì mục đích lợi nhuận của Bên tài trợ để thực hiện các mục tiêu phát triển và nhân đạo dành cho Việt Nam.2. Bên tài trợ trong Quy chế này bao gồm các tổ chức PCPNN, các tổ chức và cá nhân người nước ngoài khác, kể cả các tập đoàn, công ty có vốn nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài tôn trọng và chấp hành pháp luật Việt Nam, có thiện chí, cung cấp trực tiếp viện trợ không hoàn lại nhằm hỗ trợ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhân đạo của Việt Nam
Như vậy khoản tiền do Tổ chức hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Flang Vương quốc Bỉ chuyển về tài khoản của Cục nhằm phối hợp tiến hành nghiên cứu các phương pháp bồi dưỡng phát triển chuyên môn cho giáo viên. Đây là khoản viện trợ không hoàn lại phi chính phủ nước ngoài viện trợ cho Cục, phải thực hiện việc phê duyệt, làm tục tục xác nhận tiền viện trợ để thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách theo các quy định hiện hành.
- Chính phủ đã có Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
- Bộ Kế hoạch và Đầu đã ban hành Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Hướng dẫn thực hiện Nghị định số số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính chính phủ nước ngoài”.
- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/1/2010 của Bộ Tài chính “Quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước” .
Chị có thể nghiên cứu thêm Nghị định của chính Phủ, Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp nhận viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Tuy nhiên tôi xin hướng dẫn chị cụ thể như sau :
Tổ chức hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Flang Vương quốc Bỉ nước ngoài có thư hoặc thỏa thuận và thông báo chuyển tiền cho Cục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục có tờ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tiếp nhận theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Sau khi Bộ Giáo dục có quyết định cho phép Cục thực hiện thỏa thuân với tổ chức Bỉ và tiếp nhận tiền của tổ chức Bỉ viện trợ chị kê khai 6 tờ khai xác nhận viện trợ bằng tiền (khai vào 2 mặt tờ giấy) theo mẫu C3-HD/XNVT,ban hành kèm theo phụ lục 2 Thông tư số 225/2010 /TT-BTC ngày 31/1/ 2010 của Bộ Tài chính “Quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước”
Hồ sơ tờ khai xác nhận viện trợ bằng tiền gồm :
- Quyết định phê duyêt của cấp có thẩm quyền (theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ) cụ thể là Quyết định của Bộ Giáo dục cho phép Cục tiếp nhận tiền viện trợ của Tổ chức hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Flang Vương quốc Bỉ.
- Khai 6 tờ khai xác nhận viện trợ bằng tiền (khai vào 2 mặt tờ giấy) theo mẫu C3-HD/XNVT, ban hành kèm theo phụ lục 2 Thông tư số 225/2010 /TT-BTC ngày 31/1/ 2010 của Bộ Tài chính “Quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước” .
- Giấy báo có của Ngân hàng.

- Thư hoặc thỏa thuận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài.Каталог: webcenter -> hoidap -> backend
backend -> PHỤ LỤC 05 Mẫu 04 – HĐ-btc (Mẫu công văn trả lời của Đvnv gửi Cục thtk)
backend -> Kho bạc nhà NƯỚC
backend -> CỤc thuế tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> CỤc thuế tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> CỤc thuế nghệ an cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> PHỤ LỤC 05 Mẫu 04 – HĐ-btc (Mẫu công văn trả lời của Đvnv gửi Cục thtk)
backend -> CỤc thuế thừa thiên huế
backend -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam chi cục thuế tp. Nha trang độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam chi cục thuế tp. Nha trang độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> CỤc thuế tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 15.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương