The vietnamese eucharistic youth society in u. S. A southern region đOÀn chúa thánh linhtải về 114.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích114.88 Kb.
PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ * MIỀN NAM

THE VIETNAMESE EUCHARISTIC YOUTH SOCIETY IN U.S.A * SOUTHERN REGION


ĐOÀN CHÚA THÁNH LINH

CỘNG ĐOÀN THÁNH PHÊRÔ * 10123 GARLAND - DALLAS, TX 75218 * ĐT: (214) 321 9493


LỊCH SINH HOẠT ĐOÀN

THÁNG 9/2013 ĐẾN THÁNG 6/2014Chương Trình

Trưởng

Ghi Chú

September - Au Nhi

**Dang Cua Le- AN & NS

9/01/14

NO TNTT

Labor Day Weekend


9/07/14


Mass 10:00am

Meeting9/14/14


Khai Måc/ Chia doi

Lên Ngành (Practice/Teach Nghiem Tap)
Tap Hop- Tr. Annie

- Update/Confirm students

- Check uniform, too short/small must purchase NEW shirt/pant

9/21/14


Sinh Hoåt Chung

ChÀu Thánh The

Chào Co

MEETING


Tap Hop- Tr. Peter

Games- Son

Chào Co- Khuong


Tr. Annie và Ban Thường V
-Pass Out WYD forms

09/28/14


- LAST DAY FOR SIX FLAG

- FORMS MUST ORDER BY 10/03
Tap Hop- Tr. Blase- Phát Bó Hoa Thiêng- Maggie & Huong
- Collect WYD forms


October - Thieu Nhi

Tháng Mân Côi

**Dang Cua Le- TN & HS

10/05/14

Tap Hop- Tr. Ngan


- Collect Bó Hoa Thiêng

- Pass out Form Amazing Jakes


10/12/14


Sinh Hoåt Chung

ChÀu Thánh The

Tap Hop- Tr. Bryan

Games- Tr. John- Collect Bó Hoa Thiêng

- Pass out Form Amazing Jakes
Discuss About Christmas Play


10/19/14

No TNTT

World YOUTH DAY

NO Class

WORLD YOUTH DAY
10/18 DTDP Training


10/26/14MEETING

Tap Hop- Tr. MaggieNovember 1st - All Saints Day

10/25 AU & THIEU DAY OUT Amazing Jakes
- Pass Out Forms for Cemetery

- Collect Bó Hoa Thiêng
Pick Out Kids For Christmas Play


November- Nghïa Sï

Tháng Các Linh Hn

**Dang Cua Le- AN & NS

11/02/14


NS & HS Cemetery Day


Tap Hop- Tr. Khang


- Book camping site- Xuan

- Send Out Forms for Christmas Play


11/09/14

Tap Hop- Tr. Trung B- Start Christmas Play

11/16/14Sinh Hoåt Chung

ChÀu Thánh The


Deo Khan DT/DP & DS


Tap Hop- Tr. Annie

Games- Khuong


11/23/12


No TNTT

Nghỉ Thanksgiving!

NO HOI QUAN

11/26 HT dinner at Tr. Nga House


11/30/14MEETING

Tap Hop- Tr. Khang12/8 Đức M Vô Nhim

December- Hiep Sï

Mùa Vng - Mu Nhim Nhp Th (Lch S Ơn Cu Độ)

**Dang Cua Le- TN & HS

12/07/14


Review for Test 1
MEETING


Tap Hop- Tr. NgaTĩnh Tâm Mùa Vng- Tr. Tan

12/14/14


TEST 1

Tap Hop- Tr. PhiXMAS PARTY
Food: Quy/Phuong

12/21/14

Sinh Hoåt Chung

ChÀu Thánh The


MEETING


Tap Hop- Tr. Phi

Games- Cuong


XMAS PARTY
Food: ?


12/28/14

No TNTT XMAS

NO HOI QUAN

LÍ MË Thiên Chúa


January - Au Nhi

Kính Thánh Gia

**Dang Cua Le- AN & NS

1/04/15


NO TNTT NEW YEARS

New Year ORDER TOYS

Trung- 1 Dance

1/11/15


WELCOME BACK

Tap Hop- Tr. Beo

1/18/15


Sinh Hoåt Chung

ChÀu Thánh Th‹
Tap Hop- Tr. Dung

Games-Tr. Tien


Games for new year festival01/25/15MEETING


Tap Hop- Tr. Blase

February - Thi‰u Nhi

Tình Yêu - Tết C Truyn

**Dang Cua Le- TN & HS

2/01/15

Tap Hop- Tr. John

2/08/15

Tap Hop- Tr. Maggie


2/15/15


NO TNTT

02/18 Ash Wednesday

Hoi Cho Tet

2/22/15


Sinh Hoåt Chung

ChÀu Thánh The


MEETING

Tap Hop- Tr. Bryan
March- Nghïa Sï

Xám Hi (hoc Tháng Kính Thánh Giuse)

**Dang Cua Le- AN & NS


3/01/15

Tap Hop- Tr. Khuong
3/08/15

Tap Hop- Tr. Annie

3/15/15


Sinh Hoåt Chung

ChÀu Thánh The
Tap Hop- Tr. Trung B

Games- Tr. Khang

3/22/15

Tap Hop- Tr. Annie


Tïnh Tâm Mùa Chay: Xuan/Tan

03/29/15


Palm Sunday


Tap Hop- Tr. Khuong


4/02 Holy Thursday

4/03 Good Friday

4/04 Holy SaturdayApril- Hiep Sï

Phc Sinh - Chúa Sng Li

**Dang Cua Le- TN & HS


4/05/15


Easter Sunday

CHURCH EGG HUNT

No TNTTNo Hoi Quan

- TNTT in charge of Church Egg Hunt

4/12/15


Divine Mercy Sunday

TEST REVIEW

MEETING

Tap Hop- Tr. Nga
Games- Cuong

Order Flowers- OANH & NGAN

EGGS- Cuong/Khuong

4/19/15


Test 2

- Pass out camping forms


4/26/15


Sinh Hoåt Chung

ChÀu Thánh The


LAST DAY OF TNTT


Tap Hop- Tr. Tan
Games- Tr. Phi


- Collect camping forms


May- Au Nhi

**Dang Cua Le- AN & NS


5/03/15


NO TNTT
Crawfish Festival


5/10/15

Mother’s Day!

Ruoc Kieu @ 9:00 UNIFORMS

NO HOI QUAN

5/9 Make Flowers-OANH @12:00 noon

- Bán Hoa
5/17/15

NO TNTT

NO HOI QUAN

First Communion

- Le Chua Len Troi


5/24/15

NO TNTT


NO HOI QUAN

Confirmation

- Pentacost Sunday


June-

5/31/15

TBD

TBD
6/07/15

CAMP

END OF TNTT

CAMP


06/8: Ascesion of the Lord

TL 18th Birthday

Camp 06/12-6/14 ClearLake

Truong's Roles and Designations

Au Nhi – Peter (age 7-9)

Cap 1 – Tien, Blasé, Beo, Dung

Cap 2 – Peter, Doan, Son
Thieu Nhi - Ngan  (age 10-12)

Cap 1 – Oanh, Huong, Maggie

Cap 2 – Ngan, Bryan, John
Nghia Si – Khuong (age 13-15)

Cap 1- Trung B, Khang, Annie

Cap 2- Khuong, Chi Lich

Hiep Si – Nga (age 16-17)

Cap 1- Nga, Phi

Cap 2- Cuong, Tan

Events Planner - Xuan
If you need supplies report to your Nganh Truong.

Send in your schedule to your Nganh Truong. 

*Remember to report to your Nganh Truong about your absence ahead of time*

*2 of the same Cap Truong cannot be absent on the same day*************************************************************************************  1. Tr. Tien- will be in charge of Eucharistic Adoration every month.

: groups
groups -> Báo cáo tài chính, luồng tiền và các khoản thuế (Mức độ: Dễ, Dễ/Trung bình, Trung bình/Khó, và Khó) Phần I
groups -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam
groups -> Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
groups -> PHẦn chuyển tiếp kính thưa quý vị và các bạn trẻ, giữa những ngưới Việt chúng ta, tôi nói
groups -> Ý Nga sưu tầm và cập nhật hóa ngày 21-4-2013, với nhạc của nhạc sĩ: TừYên, Hà Thúc Sinh vừa thêm vào
groups -> BÁo cáo môn: RÈn luyện nghiệp vụ SƯ phạM 3
groups -> Phản Bội hay Tự Do cho Việt Nam ?
groups -> Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
groups -> Một Thời Bạn Học Revised 8/4/10 việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương