The Third Sealtải về 332.55 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích332.55 Kb.
  1   2   3   4
Ấn Thứ Ba
Sứ điệp nầy được dịch từ băng ghi âm 63-0320The Third Seal”, dài 132 phút, giảng vào tối thứ Tư, ngày 20/3/1963, bởi Anh (Mục sư) Brother William Marrion Branham, tại Đền Tạm Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. (Bản dịch tiếng Việt lần thứ 6, đã sửa lại theo The Message 2013, ngày 5/7/2013 - Vietnamese Translation, Ver. 6.)
1 Xin kính chào tất cả các bạn. Xin chúng ta đứng lên cúi đầu cầu nguyện một lát.
Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, khi chúng con nghe bài thánh ca thật hay này, Chúa ơi, chúng con tưởng rằng-- Ngài đang ở gần; Chúa ôi, tối hôm nay, cầu xin Ngài nhận chúng con như là con cái của Ngài, tha thứ mọi tội lỗi và sự quá phạm của chúng con, ban cho những phước lành khi dân sự chúng con thiếu thốn.
Trong thì giờ tuyệt vời nầy chúng con đang sống đây, chúng con thấy rằng thế gian tăm tối càng ngày càng trở nên tối tăm, và sự hiện đến của Ngài càng ngày càng rõ ràng hơn khi Ngài bày tỏ chính mình trong Lời Ngài và trong sự biểu lộ của Ngài. Chúa ơi, tối hôm nay chúng con đến đây một lần nữa, để tham dự buổi nhóm nầy và cầu xin Ngài mở ra Ấn Thứ Ba trong sách này cho chúng con, xin nó được tỏ ra cho chúng con để chúng con có thể biết điều gì cần phải làm, phải sống như thế nào và làm sao để trở nên những Cơ-đốc nhân tốt hơn.
4 Đức Chúa Trời ôi, nguyện xin Ngài giúp cho những thân hữu có mặt trong buổi tối hôm nay nhận ra nhu cầu của họ về Ngài. Xin Ngài nhậm lời. Lạy Cha Thiên Thượng, con --con nguyện xin những Cơ-đốc nhân đã được tái sinh sẽ nhận thức rằng họ phải sống mỗi ngày một gần gũi hơn những ngày đã qua, để tất cả chúng con có thể ở trong sự hiệp nhất về tình yêu thương và đức tin Cơ-đốc.
Chúa ôi, xin Ngài nhậm lời để những người bệnh trong vòng chúng con được chữa lành tối hôm nay. Họ thật sự nhận biết nhu cầu của mình về Ngài. Cha ôi, con cầu xin Ngài chúc phước trên những điều được làm hay được nói ra vì sự tôn quý và vinh hiển của Ngài, chúng con cầu xin bấy nhiêu lời trong Danh Chúa Jêsus. A-men!
6 Tối hôm nay, một lần nữa chúng ta nhóm nhau lại đây vì vấn đề này, đêm Thứ Tư của tuần lễ, tối hôm nay, chúng ta tin rằng Chúa sẽ tuôn đổ đầy tràn phước lành của Ngài trên Lời Ngài. Ngày hôm nay như thường lệ, tôi đã nghiên cứu và cố gắng suy nghĩ đến những điều thích đáng hơn nữa để nói và làm thế nào để nói nó ra, cũng như nương cậy nơi Chúa để Ngài cho tôi sự thông giải và ý nghĩa của Lời nầy đã được viết ra. Tôi thật biết ơn Ngài vì những gì Ngài đã làm cho chúng ta trong suốt tuần lễ này với việc mở ra những Ấn này.
7 Có lẽ sẽ có một điều tốt lành nếu sáng Chúa nhật... Anh chị em biết, nhiều lúc chúng ta không muốn nói là bị hiểu lầm, nhưng anh chị em biết, sự việc lại xảy ra như vậy. Cho nên có lẽ sáng Chúa nhật, nếu ai trong chúng ta có thắc mắc nào trong tâm trí mình liên quan đến vấn đề này, xin viết ra và để lên bàn này vào tối thứ Bảy, để tôi có thể biết, rồi nếu Chúa muốn tôi sẽ cố gắng giải đáp cho anh chị em vào sáng Chúa nhật.
Tôi nghĩ rằng sự việc sẽ tốt hơn những gì chúng ta đã hoạch định, bởi vì đôi lúc có sự hiểu lầm, anh chị em biết; Cho nên, tốt hơn tôi nên sửa nó lại cho đúng. Nó cần phải được hiểu đúng theo ý nghĩa của nó, bởi vì đôi lúc tôi...
8 Ngày hôm nay, có một số người đã gọi tôi và nói rằng tôi -- Họ đã muốn biết có đúng là khi sự cất lên xảy ra, sẽ chỉ có một người ở tại Jeffersonville, một người tại New York và phần còn lại là ở ngoại quốc. Vì thế tôi... Thấy đó, thật là một sự hiểu lầm.
Rồi có người nói rằng nếu tối Thứ Bảy nếu Chúa bày tỏ cho chúng ta Ấn cuối cùng, thì sáng Chúa nhật Chúa Jêsus sẽ có mặt ở đây. Thật là một... Anh chị em biết,... Sự việc không phải là như vậy, anh chị em không... Điều đó không phải... Chúng ta không thể biết được... Nếu có ai đó bảo anh chị em rằng họ biết khi nào Ngài sẽ đến, thì anh chị em biết họ đã sai lầm, bởi vì không ai biết được điều đó. Tuy nhiên, chúng ta cần phải sống ngày hôm nay như thể điều đó xảy ra ngay bây giờ.
10 Tôi cố gắng để hướng anh chị em trở lại một chút, vậy hãy sẵn sàng. Tôi nghĩ rằng Chúa Jêsus sẽ đến trong vòng ba phút tới đây, với thời gian của Ngài. Anh chị em có biết sẽ bao lâu nữa không? Khoảng ba mươi lăm năm. Một ngàn năm chỉ là một ngày đối với Ngài thôi. Anh chị em thấy không?

Vậy khi nghe... Sứ đồ trở lại nói rằng, “Thời điểm đã gần.” Kìa, “Thời điểm đã gần.” Khi vị Sứ đồ nói điều đó trong Khải huyền. Anh chị em biết điều này đã xảy ra bao lâu rồi không? Đó chẳng phải -- Nó chỉ mới ngày hôm qua đối với Đức Chúa Trời -- Thậm chí chưa phải là ngày hôm kia nữa. Vậy, nếu là ba phút, trong vòng ba phút nữa Ngài đến (đó sẽ là ba mươi năm, khoảng đó đối với chúng ta, hoặc còn lâu hơn nữa.) và xem ba phút đối với Ngài là thể nào. Ngài đã đứng lên chuẩn bị đi rồi. Bởi vậy chúng ta...


12 Anh chị em... Đôi lúc anh chị em đọc ở đây Ngài nói theo thời hạn của Lời, chứ không phải theo thời hạn của chúng ta. Nếu tôi biết Ngài đến vào tối mai, tối mai, ngày mai tôi sẽ nghiên cứu và xin Ngài ban cho tôi một Sứ điệp về Ấn Thứ Tư; Tôi sẽ xuống đây để giảng nó ra.

Tôi muốn tiếp tục làm việc mỗi ngày, nếu Ngài đến Ngài sẽ thấy điều tôi đang làm. Tôi không biết có chỗ nào tốt hơn khi được đón rước ở ngay tại vị trí trách nhiệm, tại vị trí thi hành trách nhiệm. Cho nên chúng ta cứ làm việc cho đến khi Ngài đến.


Đôi khi chúng ta đọc... Hãy hết sức cẩn thận khi anh chị em đọc. Nếu nghe những cuốn băng, thì phải nghe cho rõ, bởi vì anh chị em sẽ nhận điều này trong cuốn băng, bởi vì người ta sẽ mở những cuốn băng này lại, chúng thật sự tốt và dễ hiểu, vì thế anh chị em sẽ nghe rõ hơn.
15 Bây giờ, tất cả mọi người trong tình yêu với Đấng Christ, tôi hy vọng, tối hôm nay, mọi người đang yêu mến Ngài.
Tôi xin nói với anh chị em rằng, đôi lúc có những điều gây rối trí cho người ta, có người đến mà không nghe được phần đầu của bài giảng, họ nghe anh chị em nói lại, họ tiếp nhận kiểu như vậy đối với những gì đã được giảng ra, họ không nghe được phần đầu; Rồi tất cả trở nên khó hiểu đối họ; Họ nghĩ rằng có điều gì đó khác biệt đã giảng ra, nhưng --thật sự không phải.
Vậy nếu anh chị em có thắc mắc nào mà không hiểu, cứ viết nó vào một mảnh giấy; Để lên đây bất kỳ lúc nào từ đây đến tối Thứ Bảy, và tôi sẽ cố gắng giải đáp vào sáng Chúa nhật... Nếu có gì hơi hoang mang... Anh chị em cứ nói, “Ồ, tôi thắc mắc không biết điều này có nghĩa gì; Tôi không hiểu nó.” (Chắc anh chị em hiểu điều tôi muốn nói ở đây.) Tôi sẽ cố gắng giải đáp cho anh chị em vào sáng Chúa nhật, nếu Chúa muốn.
18 Tối hôm nay chúng ta sẽ đọc lại Lời đã được chúc phước quen thuộc này trong chương thứ 6, tối hôm nay chúng ta bắt đầu với Ấn Thứ Ba, câu thứ 5, câu 5 và câu 6. Tối mai có lẽ chúng ta sẽ kết thúc bốn người cưỡi ngựa: Ngựa bạch, ngựa sắc hồng, ngựa ô, và ngựa vàng vàng.

Tôi muốn nói điều này, mỗi lần, thậm chí cho đến sáng hôm nay rằng... Tôi thức dậy thật là sớm và đi cầu nguyện trước khi có những điều khuấy động và cứ giữ sự cầu nguyện đó suốt cả ngày.


20 Nhưng sáng sớm hôm nay, Đức Thánh Linh đến chỗ của tôi, thật rõ ràng hết sức, tôi đã thấy Ấn tiếp theo được mở ra, đúng vậy. Bây giờ, bây giờ, hiện giờ, Ngài đang nghe tôi, tôi biết, tôi thật biết ơn vô cùng.
Anh chị em nhớ rằng có điều gì đó đang xảy ra mà tôi hy vọng anh chị em sẽ nắm bắt được nó. Có - có điều gì đó đang xảy ra. Tôi muốn thử nghiệm Hội Thánh này một lần để xem họ có thể nắm bắt được điều gì trước khi sự việc thực sự xảy ra hay không. Hãy nhớ, hãy nhớ những gì tôi đã nói với anh chị em, nguyện xin Chúa giúp đỡ chúng ta.
22 Chúng ta xem câu thứ 5...
Khi Chiên Con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sanh vật thứ ba nói: Hãy đến! Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô. Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân.

Tôi lại nghe ở giữa bốn con sanh vật như có tiếng nói rằng: Một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê, ba đấu mạch nha bán một đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến.
23 Chúng ta hãy xem lại một cách tổng quan về các Ấn mà chúng ta đã đi qua một chút, bởi vì giống như trong những Thời đại Hội Thánh, chúng ta cố gắng có một bối cảnh tổng thể cho đến khi anh chị em có thể... Đó đúng là những thời đại thật sự trong Kinh Thánh; Cái này phủ lên cái kia, như vậy đó, giống như việc leo thang, leo lên một nấc, đúng hơn, nấc này đến nấc kia và ngược lại giống như khi anh chị em đi lên một bước.
24 Cái ấn này... Nó là một Quyển Sách Cứu Chuộc đã được niêm ấn (Mọi người đều hiểu điều này rồi chứ?), Quyển Sách đã được niêm với Bảy Cái Ấn; Nó chính là Quyển Sách được niêm bảy ấn. Nhớ hình như chúng tôi đã mô tả điều này cho anh chị em, rút ra từ sách Giê-rê-mi và tất cả Kinh Thánh.

Họ... Khi họ... Họ đã viết giống như thế này trên một mảnh giấy, đúng hơn, không phải là giấy, nhưng nó được giấu, người ta cuộn nó lại như thế này. Lúc bấy giờ... Cuối cuộn nó được để lại như vầy để biểu thị cái gì ở trong đó. Rồi mảnh tiếp theo cũng theo tư thế đó, cũng được cuộn lại theo cách này, cuộn lại như vậy, rồi kết thúc ở đây, nó được mở ra thế này và còn lại cái kia. Ồ, đó là Quyển Sách được niêm bảy ấn.


26 Gần đây chúng ta không hề có những quyển sách như vậy. Những quyển sách thời cổ là những cuộn giấy da. Chúng được cuộn lại. Khi người ta cần một đề tài nào đó hoặc điều gì giống như chúng ta... Kinh Thánh được cuộn lại, nếu anh chị em muốn đọc sách Ê-sai, anh chị em sẽ mở sách Ê-sai bằng cách tháo cuộn giấy ra để đọc. Đây là Cuốn Sách Cứu Chuộc được đóng niêm bởi bảy ấn.
Chúng ta thấy rằng Chiên Con bước ra, lấy Quyển Sách trong tay của Đấng ngự trên ngôi, mở những cái Ấn, và tháo ra những cái Ấn đó để bày tỏ cho dân sự. Bốn con sanh vật đang đứng xung quanh đó, những con sanh vật mà chúng ta đã thấy trong những thời đại Hội thánh, cùng bốn con sanh vật đó, anh chị em thấy chúng xuyên suốt cả Kinh Thánh, chúng là kẻ thông báo những Cái Ấn sẽ được mở ra. Lúc bấy giờ... Chúng ta thấy đó chính là Quyển Sách về Sự Cứu Chuộc.
29 Rồi chúng ta trở lại nhận người cứu chuộc thân nhất trong dòng họ và đón nhận để thấy những công việc của người. Vì trong tất cả những năm này, Đấng Christ đang thực hiện công việc của Người Cứu Chuộc Thân nhất Trong Dòng Họ. Lúc bấy giờ, tất cả những kẻ hiểu biết nói rằng, “A-men!” Ngài đang thực hiện công việc của Người Cứu Chuộc Trong Dòng Họ, nhưng sẽ đến một thời khi công việc cứu chuộc sẽ qua đi, và công việc cứu chuộc không còn nữa, Ngài lìa khỏi Ngôi của Đức Chúa Trời, nơi mà bây giờ Ngài đang ngự, nhưng đây không phải là Ngôi của Ngài.

Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên Ngôi Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha trên Ngôi Ngài.”Đó không phải là Ngôi của Ngài. Nó thuộc về Thánh Linh, Đức Chúa Trời. Nó không phải của Đấng Christ, Chiên Con. Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể, cũng là Đức Chúa Trời tạo nên sự nhập thể.


30 Bây giờ, Ngài bước ra khỏi ngôi. Lời thông báo đầu tiên được rao ra... “Ai có thể đến lấy Quyển Sách Cứu Chuộc này đây?” Vì toàn bộ kế hoạch của sự cứu chuộc từ A-đam, tất cả những gì mà A-đam đã đánh mất...

Không có gì bị hư mất cho đến lúc có A-đam, sau này A-đam đã đánh mất tất cả những điều trên đất. Và... Mọi tạo vật trên đất đều bị hư mất, mọi điều đều sa ngã cùng với A-đam, và đã ở bên kia của bờ vực thẳm không ai có thể quay trở lại, không có con đường nào cả. Con người, khi đã phạm tội, họ lìa bỏ con đường mình, họ không để con đường nào quay lại cho mình.


33 Và rồi... Khi câu hỏi này được hỏi, Giăng người được mặc khải, Tiên tri Giăng đã ở trong khải tượng và thấy điều này, không ai có ở trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không có ai xứng đáng để nhìn vào Quyển Sách. Hãy suy nghĩ đến điều này. Rồi Chiên Con bước tới, Ngài lấy Quyển Sách. Giăng được bảo rằng đừng khóc nữa. Vị Trưởng lão nói, “Kìa, Sư tử của chi phái Giu-đa đã thắng--thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra.” Vì thế Giăng quay lại tìm Sư Tử, ông thấy Chiên Con. Vị Trưởng lão đã nói, “Sư Tử đã thắng,” nhưng khi ông nhìn, thì đó là Chiên Con bước ra khỏi ngai.
34 Ông không hề để ý điều này trước đó. Tại sao? Vì Ngài đã ở sau kia, đang làm công việc giải hoà của Ngài, vì Ngài đã đổ huyết thay cho con người, cầu thay cho con người cho đến linh hồn cuối cùng đã được ghi trong Sách Sự Sống của Chiên Con từ trước khi sáng thế bước vào. Sẽ có nhiều người trong số họ ở đó. Chỉ thế thôi. Những kẻ khác sẽ không muốn bước vào; Bởi họ không khao khát được bước vào.
Vì thế khi linh hồn cuối cùng đã bước vào, thời kỳ cứu chuộc được hoàn tất. Lúc ấy Chiên Con bước tới để công bố quyền của Ngài đối với những gì Ngài đã cứu chuộc, và đó là tất cả những tạo vật. Đất và mọi thứ đều thuộc về Ngài. Ngài đã cứu chuộc nó bằng Huyết của chính Ngài. Khi Ngài bước tới lấy Quyển Sách để mở ra, ôi, họ được... Giăng không còn khóc nữa. Ông nhìn thấy Chiên Con này như Chiên Con đã bị giết. Chiên Con đã bị giết chết rồi, nhưng đã sống lại.
35 Chúng ta nhận thấy rằng Chiên Con đã bị giết là chiên con đẫm máu, máu phủ đầy. Chiên Con đã bị giết. Sau khi đã bị giết, Chiên Con đã phục sinh và đang ngồi trên ngôi, biện hộ, cầu thay cho tất cả những linh hồn mà sẽ bước vào. Rồi khi linh hồn cuối cùng đã đến rồi thì công việc sẽ kết thúc. Lúc này, Đức Chúa Trời vẫn đang giữ Quyển Sách Cứu Chuộc. Ngài thì đang làm công việc của Người Thân nhất Trong Dòng Họ; Giống như Bô-ô đi xuống, và Ru-tơ ngồi chờ đợi ở đó cho đến lúc Bô-ô... Tôi muốn nói rằng Bô-ô đã làm trọn công việc của người cứu chuộc trong dòng họ.
36 Anh chị em có nhớ tôi đã giảng điều này không lâu trước đây không? Ru-tơ đang mót lúa, và Ru-tơ, cho dù cô đã làm gì đi nữa, điều sâu thẳm và tận cùng mà Ru-tơ đang mong đợi (Anh chị em nhớ tôi đã liên hệ như thế nào trong Hội Thánh?), trong khi Bô-ô đi xuống làm công việc của một người trong dòng họ; Ông đã làm điều đó. Ông đã cởi giày của mình ra, làm một bằng chứng, cứu chuộc Na-ô-mi và qua đó cưới Ru-tơ.
Lúc bấy giờ, Ru-tơ chỉ có việc đợi chờ, bởi vì cô đã cố gắng hết sức rồi. Cô đã làm tất cả những điều khác rồi, bây giờ cô đang chờ đợi. Và bây giờ... Khi Hội Thánh đang chờ đợi, đang nghỉ ngơi, nhiều người trong số họ, hầu hết họ đều ở trong bụi đất, trong khi Ngài đang thực hiện công việc của Đấng Cứu Chuộc Trong Dòng Họ.
37 Bây giờ... Thế gian vẫn càng ngày càng đi đến chỗ tồi tệ hơn, tội lỗi càng ngày càng chồng chất, rồi nào bệnh tật, rắc rối, chết chóc và sầu khổ. Những người nam và những người nữ không tin kính đang gục chết; Bệnh ung thư hoành hành trong họ cùng với đủ mọi thứ khác, khi họ không có đức tin đủ, và thích đáng để vươn ra nắm lấy điều này.
Hãy để ý, khi tất cả những điều này qua đi, khi công việc hoà giải của Ngài được hoàn tất, Ngài bước tới, lấy Quyển Sách trong tay Đức Chúa Trời, và Giăng, cùng với mọi điều ở trên trời bắt đầu... Những linh hồn dưới Bàn thờ bắt đầu la hét (Chúng ta thấy điều này một lần nữa trong Ấn Thứ Sáu), ôi họ vui mừng, họ quỳ xuống, những vị Trưởng lão, tuôn đổ những lời cầu nguyện của các thánh. Những linh hồn dưới bàn thờ kêu lên, “Ngài đáng tôn quý, bởi vì Ngài đã cứu chuộc chúng ta cho Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ quay trở lại đất để sống như những người cai trị và những Thầy Tế lễ.” Ôi, thật là tuyệt vời...
39 Và... Giăng đã bảo mọi người ở trên trời, mọi điều dưới đất, và mọi thứ hãy nghe ông ngợi khen Đức Chúa Trời về điều đó. Chắc chắn Giăng đã thấy tên của ông ở đó, anh chị em biết... Và suốt thời gian...

Rồi ông nói, “Ngài đáng để lấy Quyển Sách về Sự Cứu Chuộc.” Nó không còn thuộc về vị Quan Án nữa. Nó thuộc về Đấng Cứu Chuộc, vì Ngài đã làm trọn công việc cứu chuộc.


Ngài sẽ tỏ cho Hội Thánh điều Ngài đã làm. Sau đó Ngài lấy... Nhưng Quyển Sách đang đóng lại. Không ai biết gì cả. Họ chỉ biết đó là Quyển Sách Cứu Chuộc, và nó được tỏ ra trong những ngày cuối cùng theo Khải huyền 10.
Vị Thiên sứ Thứ Bảy sẽ được ban cho Sứ điệp về điều đó, vì như có chép rằng khi có tiếng của vị Thiên sứ Thứ Bảy, tất cả sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được trọn. Rồi nó sẽ đựơc tỏ ra, Vị Thiên sứ giáng xuống từ trời, tức là Đức Chúa Trời. (Nên nhớ, vị Thiên sứ này ở trên đất, một Sứ giả.) Đấng Christ giáng xuống (anh chị em thấy Ngài trong Khải huyền chương 10) đặt một chân trên đất, một chân trên biển, trên đầu Ngài có cái mống, mặt giống như mặt trời, và chân giống như trụ lửa v. v... Giơ tay lên chỉ Đấng hằng sống Đời đời đang ngự trên ngôi mà thề rằng, sẽ không còn có thời gian nữa.
42 Khi Ngài lên tiếng thề, bảy tiếng sấm thét lên tiếng của mình, và trước giả... Khi đó Giăng đã được cất lên, được chỉ định để viết những gì ông nhìn thấy. Ông bắt đầu viết xuống.

Chúa Phán, “Đừng chép điều đó làm chi, bởi vì... Đừng chép điều đó làm chi. Đó là một...”Ngài Phán, “Hãy đóng ấn lại” Điều gì ở trong đó? “Hãy đóng ấn lại, đừng nói gì cả.” Nó được bày tỏ, nhưng không được chép trong Kinh Thánh.
Khi Ngài bắt đầu mở những Ấn ra, chúng ta nhận thấy mọi người đều bối rối. Khi mới mở Ấn Đầu Tiên, ông nghĩ, “Bây giờ, chắc Ngài sẽ nói rằng, Sẽ có ông này ông nọ bước ra, lên ngôi và làm việc này việc kia.” Nhưng thật ra, ông thấy một con ngựa bạch, và người cưỡi ngựa đang ngồi ở trên nó. Ồ, “Người cưỡi ngựa tay cầm cái cung, và ai đó đã ban cho người một cái mão triều thiên,” Giăng đã nói vậy. Sự việc là như thế.
46 Khi Chiên Con trở lại tiếp tục mở ra một Ấn khác, người cưỡi ngựa ô, người cưỡi ngựa sắc hồng bước ra. Người được ban cho một thanh gươm, người được quyền cất lấy sự hoà bình ra khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau. Đây cũng là điều mầu nhiệm khi Ngài mở ra, đúng không? Rồi tiếp tục phán, trong ngày trước khi có bảy tiếng sấm này, tất cả những sự mầu nhiệm đều được tỏ ra.
48 Xem, thế thì chúng ta nhận thấy khi nghiên cứu xuyên qua các thời đại, chúng ta có những nhà cải cách, không phải những Tiên tri, nhưng là những nhà cải cách. Mỗi chức vụ thực hiện một công việc riêng của mình. Giống như một người điều khiển điện thoại, thực ra ông không phải là một thợ điện. Có lẽ ông có thể làm được chút ít về việc này. Và nếu như là một người thợ sửa đường dây, ồ, chắc chắn ông ta... Một người chuyên đào hố chôn trụ và chưa bao giờ làm công việc với đường dây, tốt hơn ông nên tránh khỏi đường dây, nhưng ông cũng có thể thực hiện chút ít về công việc sửa chữa hay là gì đó.
50 Điều thực sự sẽ được tỏ ra vào ngày cuối cùng của giai đoạn cuối cùng của Hội Thánh, tức là lúc Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ sai đến cho chúng ta, theo như Kinh Thánh, chúng ta đã dò xét xuyên suốt, Ngài báo trước rằng thần của Ê-li sẽ trở lại trong con người.
Tôi nghĩ rằng điều này quá rõ ràng, và chúng ta đang trông đợi sự việc xảy ra. Rồi sẽ có một người được xức dầu được dấy lên vào ngày cuối cùng ở một nơi nào đó. Anh chị em sẽ nghe có nhiều kẻ sốt sắng và nhiều điều khác, nhưng cốt chỉ cố gắng để... Ma quỷ đang cố gắng xua đuổi con người chân thật khi họ bước vào đây. Nhưng sự thật được khẳng định một cách hợp lẽ. Anh chị em biết Ê-li như thế nào. Hãy xem xét, anh chị em sẽ biết. Rồi, khi... Kẻ được chọn sẽ biết, không phải những người khác. Chắc những người khác không thể biết. Họ bị bỏ lỡ điều đó muôn vạn dặm. Giống như...
51 Chúng ta đã xuyên suốt tất cả để thấy rằng họ đã bỏ qua Giăng như thế nào, họ đã bỏ qua Ê-li ra như thể nào, họ đã bỏ qua Chúa Jêsus ra làm sao, họ đã bỏ qua tất cả những điều trên suốt con đường đi, rồi họ cũng sẽ làm điều tương tự, bởi vì Kinh Thánh đã nói rằng họ sẽ như vậy. Rồi sẽ đến một lúc có sự khiêm nhường. Có sự đơn sơ. Đây chính là những điều sẽ khiến cho người ta sa ngã. Vấn đề quá đơn giản đối với họ. Chúng ta luôn nhận thấy rằng khi người ta tìm kiếm sự khôn ngoan, học thức, và biết đủ mọi thứ, họ sẽ bỏ qua điều đó, anh chị em biết.
Chúa Jêsus không bao giờ chọn loại người đó làm môn đồ của Ngài. Ngài chọn những kẻ thất học, những người đánh cá, những người chẳng là gì đối với Giáo hội hay hội đoàn gì đó của mình. Ngài chỉ chọn những con người tầm thường, những kẻ thu thuế, những nông dân, những người đánh v. v... để làm công việc của Ngài, bởi vì họ biết mình chẳng ra gì, để rồi Ngài có thể làm điều gì đó qua họ.

Chừng nào họ ý thức rằng họ chẳng là gì cả, thì Đức Chúa Trời mới có thể hành động; Nhưng nếu họ nghĩ rằng họ biết điều gì đó, thì họ chưa biết điều mình nên biết, Kinh Thánh nói vậy. Chúng ta nhận ra điều đó.


54 Chúng ta thấy rằng những điều mầu nhiệm này rồi sẽ được tỏ ra. Tại sao những con người kia, như Wesley, Luther, những nhà cải chánh vĩ đại, những người đã mang đến sự xưng công bình, sự thánh hoá, thời đại Ngũ Tuần với báp-têm bằng Thánh Linh v. v... tại sao họ không đón nhận những Sứ điệp này? Tại sao họ không nhận được chúng? Bởi vì họ chỉ là những nhà cải chánh.
Nói cách khác, giống như có những người đã đến được quyền như một vị vua nhưng không phải là vua. Anh chị em phải để ý đến thuật ngữ Kinh Thánh về những vấn đề. Hãy xem. Những điều này... lý do có những kết luận tản mạn là một phần của mầu nhiệm nói về sự xưng công bình, một phần của mầu nhiệm nói về sự thánh hoá, một phần của mầu nhiệm nói đến báp-têm bằng Đức Thánh Linh và tại sao... Loại nào...
Có phải Ê-va ăn một quả táo hay quả lựu hay cái gì khác? Có phải... Dòng dõi con rắn là gì? Và... Báp-têm trong Danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, hay trong Danh Chúa Jêsus là đúng? Ôi, hàng trăm thứ bị bỏ lại chưa giải quyết.
57 Trong giờ cuối cùng người này sẽ bước ra cầm lấy Kinh Thánh, bày tỏ những điều này. Kinh Thánh sẽ được nhìn nhận một cách hợp lẽ. Vâng, thưa quý vị. Và... Lúc bấy giờ, không còn vấn đề gì to lớn nữa. Còn lúc này thì trông có vẻ như trong Kinh Thánh có nhiều vấn đề khó.
Càng khó khăn hơn biết bao nhiêu nữa khi Giăng được sai đến làm báp-têm? Bây giờ hãy suy nghĩ, quay trở lại những Tiên tri, quay lại mọi ngã đường để đến với Ê-sai, Ma-la-chi, tất cả những Tiên tri đó đều đã nói về Giăng rằng, khi nào ông đến, ông sẽ làm, với con người không học, già nua, cô độc, râu quai nón phủ đầy mặt, tóc rối bù xù như tổ quạ, và thân thể được quấn quanh bằng miếng da cừu cũ kỹ, không được học hành gì cả, như chúng ta biết, chưa bao giờ ông đi đến trường trong cái thời ông sống. Lúc bấy giờ, ông ra khỏi đồng vắng, chẳng được ai mời lên bục giảng, ông đứng đó trên sông Giô-đanh và khởi sự kêu gọi người ta ăn năn. Anh chị em có thể tưởng tượng được điều này không?
59 Kinh Thánh nói rằng trong ngày đó mọi thứ sẽ trở nên vĩ đại, thậm chí mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên, mọi núi đồi mọi gò sẽ bị hạ xuống (Vâng, thưa quý vị.); Các nơi gập ghềnh sẽ được làm cho bằng. Tại sao, tôi có thể tưởng tượng người ta ở ngoài kia nghĩ Giăng bước ra, hay người dọn đường lớn lao của Đấng Christ, khiến cho cả sa mạc trở nên màu mỡ và cỏ mọc lên.
Ôi, tôi tưởng tượng lúc đó người ta cũng rối mù giống như ngày hôm nay. Nhưng thật là khiêm nhường quá đỗi, đến nỗi những Sứ đồ không thể hiểu. Họ hỏi, “Ồ, tại sao Kinh Thánh nói... Có phải... Ngài sẽ lên kia đặng nộp mình; Tại sao Kinh Thánh nói rằng Ê-li phải đến trước?”

Ngài đáp, “Ông ấy đã đến rồi, song các ngươi không nhận biết.” Và đối Con Người, người ta cũng đối xử giống như vậy; Nhưng, “Giăng,” Ngài nói, “Các ngươi có nghe điều gì người đã làm, và người ta đã xử với người theo ý họ muốn”; Ngài nói tiếp, “Cũng vậy, Con Người cũng phải chịu khổ.”


Ôi, tôi nghĩ, không đến một phần ba dòng dõi người Do-thái từng biết rằng Chúa Jêsus Christ đã đến thế gian. Họ có thể nghe một số người cuồng tín ở đâu đó, nhưng họ chẳng mảy may chạy đến, họ vẫn cứ thản nhiên. “Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.”
63 Có một chỗ mà tôi tin rằng... Không thể nói rằng Ngài đến một cách bí mật, nhưng sự cất lên sẽ là điều bí mật. Nếu lúc Ngài đến cho là bí mật, thì sự cất lên còn bí mật hơn chừng nào. Người ta muốn... Người ta sẽ nói thẳng rằng, “Ồ, tôi nghĩ chúng ta nhất định sẽ được cất lên và hết thảy sự phán xét sẽ đổ lên thế gian này.”

Ngài đáp, “Sự đó đã xảy ra rồi, song các ngươi không hề biết đó thôi.” Thấy chưa?


Việc đó sẽ xảy đến như kẻ trộm lúc ban đêm. Như trong một quyển sách mà một lần nọ tôi đã đọc... Sách này tên là gì nhỉ? Tên nó là “Romeo và Juliet,” hay là gì đó. Chàng ta để... Họ để một cái thang bắc lên bên cạnh ngôi nhà... (Điều này xảy ra lâu lắm rồi.) Và chàng đến, đưa người yêu -- đưa nàng ra khỏi vào lúc nửa đêm.
67 Đó là cách mà sự cất lên sẽ xảy ra, cách sự việc xảy ra... Không phải người ta sẽ sai một đám Thiên sứ cầm xẻng xuống đào bới mồ mả. Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ được biến đổi trước khi anh chị em có thể nháy mắt, chỉ một nháy mắt. Sự việc trôi qua rất nhanh. Chỉ biết nói rằng, “Có người đã biến mất.”
Ồ, tôi nghĩ nếu chúng ta tra xét thế giới ngày hôm nay, có năm trăm người bị biến mất trong một ngày, người ta cũng sẽ chẳng hay biết gì đâu. Họ được cất lên, biến mất. Ồ, sẽ chẳng có quá nhiều người được cất lên trong ngày Chúa đến đâu.
69 Tôi không muốn hù doạ anh chị em, nhưng tôi nghĩ rằng sự việc sẽ xảy ra theo cách như vậy; Tôi muốn nói với anh chị em những gì Ngài đã nói, anh chị em tự biết điều này. “Như trong ngày Nô-ê chỉ có tám linh hồn được cứu khỏi nước...” Tám linh hồn của thế gian được cứu khỏi nước.
Ồ, anh chị em nói, “Ôi, chà, tôi không cần cố gắng.” Điều đó cho thấy anh chị em không có loại đức tin cần có. “Nếu khi ra đi chỉ có một người, người đó phải là tôi (A-men!), bởi vì tôi tin.” Đó là lối mà anh chị em cần tin. “Phải là tôi.” Chắc chắn. Tôi cần sống thật gần với Ngài để tôi biết chắc Ngài sẽ đem tôi đi khi Ngài đến; Bởi vì tôi tin.

Nếu có ai khác bị bỏ lại, tôi cũng sẽ được đi bởi ân điển của Ngài, bởi vì Ngài đã hứa với tôi điều này, tôi biết rằng tôi sẽ ở đó, bởi vì Ngài không thể nói dối, tôi biết linh hồn và mạng sống tôi làm chứng thực, tôi cố gắng sống hằng ngày giống như thể Ngài đã đến, vì thế tôi -- tôi sẽ là người được đi đến đó.


Đó là điều mà anh chị em cần phải cảm nhận. Nếu chỉ có tám người, tôi phải là một trong tám người đó; Nếu sẽ là năm trăm người, tôi phải là một trong năm trăm người đó. Không cần biết những người khác, nhưng tôi muốn trở nên một trong năm trăm người đó. Anh chị em hiểu không?
Đó là điều anh chị em cần phải ghi nhớ. Nếu anh chị em không ghi nhớ như vậy, thì có điều gì đó sai trật trong đức tin của anh chị em rồi. Anh chị em không chắc mình được cứu chưa. Anh chị em chỉ đoán chừng. Hãy đừng như vậy nữa.
73 Được rồi, chúng ta chưa đi vào Ấn này, đúng không? Tôi muốn mỗi đêm... Tôi không biết anh chị em có than phiền rằng tôi làm mất thì giờ của anh chị em hay không. Chúng ta có thể ra về sớm hơn một chút. Không có nhiều...

Trong sự bày tỏ về những cái Ấn này, nên nhớ, chỉ có một câu thực sự thôi. Câu đầu tiên là câu thông báo vấn đề. Câu thứ hai... Hầu hết tất cả những sách giải kinh, khi đọc nó thì... Đọc những tư tưởng trong đó, tôi thấy -- tôi nghĩ hầu như họ giải thích rằng người cưỡi ngựa đầu tiên là Hội Thánh đầu tiên. Nhưng khi Đức Thánh Linh bày tỏ, thì điều này hoàn toàn trái ngược. Cho nên, tất cả những điều nói lên, sẽ bày tỏ cho thấy nó là gì? Vậy tôi cố gắng để...


75 Đối với tôi điều này thật là run sợ. Đó là lý do tôi thích trả lời những câu hỏi này, chúng ta cần phải chắc rằng mọi người nhận biết một cách đúng đắn và ngay cả đối với những cuốn băng ghi âm, để họ sẽ hiểu. Tôi đã cố gắng giảng ban đêm với bối cảnh người ta chen lấn, xô đẩy và... Anh chị em không nên làm thế. Nếu như vậy, là con người, thời tiết nóng như thế này, anh chị em sẽ không được một chút ngơi nghỉ, nhưng ở đây anh chị em rất là tốt. Tốt nhất mà tôi đã từng thấy trong Đền tạm (Nhà thờ) khi nhóm lại, cứ ngồi yên lặng, những bà mẹ giao con của mình cho người giữ trẻ khi chúng khóc hay làm gì đó, thật là tốt.
78 Nhưng tôi đã cố gắng để xây dựng một khung cảnh cho đến lúc tôi thật sự cảm thấy sự xức dầu của Thánh Linh ở trên tôi để nói ra những lời này, nói những điều đã được bày tỏ cho tôi. Nếu có chỗ nào đó mà tôi mắc sai lầm, thì chắc chắn Ngài sẽ sửa lại cho tôi, trước mặt tất cả dân sự. Tôi muốn... Tôi muốn nó phải đúng. Không cần phải đón nhận những gì anh chị em tưởng tượng ra; Có những điều đúng, tôi muốn những điều đó. Chúng ta cần Đức Chúa Trời ban những điều đúng cho chúng ta.
79 Cho nên bây giờ, chúng ta đề cập đến những người cưỡi ngựa này khi họ bước đến -- con ngựa đầu tiên. Chúng ta nhận thấy rằng đó là anti-christ (kẻ chống Đấng Christ) hiện ra. Chúng ta đã thấy trong tối hôm qua rằng chính người này bước đến như một anti-christ với con ngựa bạch, tối hôm qua chúng ta thấy hắn có một thanh gươm, cưỡi ngựa và giết người.
Nào, luôn luôn có điều xác thịt và thuộc linh, vì lợi ích cho Hội Thánh, tôi muốn liên hệ một chút trước khi chúng ta mở Cái Ấn này, điều mà Chúa đã ban cho tôi. Tôi đã viết nó xuống đây rồi. Tôi có một số câu Kinh Thánh ở đây -- Khoảng 7 hoặc 8 trang bài giảng, như tôi đã liên hệ đến...
Lưu ý. Tôi muốn đưa ra một hình bóng về Hội Thánh và làm cho nó thật đơn giản để anh chị em có thể hướng đến và nhìn thấy nó.
83 Có một Cô Dâu xác thịt tại vườn Ê-đen. (Anh chị em có nhớ tối hôm qua không?) Cô Dâu xác thịt đó là người yêu dấu của A-đam, và chưa phải là vợ của ông, bởi vì ông chưa hề nhận biết cô như là một người vợ. Như Ma-ry là vợ của Giô-sép, nhưng ông chưa hề biết cô như người vợ . Cô được nhận ra cùng với một đứa trẻ. Lúc ấy, trước khi A-đam biết vợ của mình, cô ta chỉ là cô dâu đối với ông mà thôi. Đúng vậy. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời... Cô ta đã sa ngã tại vườn Ê-đen bởi vì cô ta đã thất bại trong việc giữ Lời của Đức Chúa Trời.
86 Lúc bấy giờ, Ngài đã biết Sa-tan sẽ được thả ra ở giữa họ, cho nên Ngài ban cho họ một nơi để trú ẩn, bảo vệ họ. Ồ... Ai có thể biết có điều gì tốt hơn để bảo vệ họ như Đức Chúa Trời nếu Ngài cố gắng chăm sóc họ như con cái của chính Ngài? Nếu tôi muốn chăm sóc thằng bé Giô-sép con trai của tôi, ồ, anh chị em ơi, mọi điều -- Và tôi biết sự sống của nó cần điều gì, ồ... Tôi có thể làm điều đó, ôi, một bức tường bê tông 40 bộ đủ để bảo vệ thì tôi sẽ làm bức tường 90 bộ để đảm bảo rằng...
Nếu tôi còn biết nghĩ đến đứa con trai nhỏ của tôi, điều gì có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của nó, tôi tin rằng đứa trẻ sẽ được cứu thoát, huống chi Đức Chúa Trời đối với con cái của Ngài sẽ bị hư mất Đời đời, Ngài lo đến chừng nào. Ngài đã làm gì để bảo vệ người? Ngài đã bảo vệ người bằng chính Lời của Ngài. Chừng nào anh chị em còn ở trong Lời, anh chị em còn được an toàn. “Nếu ngươi cứ ở trong Ta và Lời Ta trong các ngươi, thì cứ cầu xin điều chi các ngươi muốn...” Đó là chính vấn đề, Lời.
89 Ê-va đã đi tản bộ trong vườn, cô ta đã đụng phải con rắn (một cái gã thuộc loại lịch sự, bóng láng), và cô ta... Hắn bắt đầu... Hắn là một con người hoàn toàn trái ngược. Đức Chúa Trời đang sống, làm việc, và ngự trong sự khiêm nhường, chưa bao giờ có gì khác.
Người phụ nữ đơn sơ, thuỳ mỵ đang đi lang thang ở đó, Sa-tan đến như một kẻ khôn ngoan, khéo léo, bóng bẩy, hắn muốn bán cho cô một chương trình... Không phải vấn đề Sa-tan bao vây như thế nào, chừng nào cô còn ở trong Lời, cô cứ vẫn an toàn. Cứ mặc cho Sa-tan làm bất cứ điều gì nó muốn, anh chị em cứ ở trong Lời. Đừng làm điều gì khác. Nếu hắn nói, “Ồ, anh đang bị bệnh.”

Đáp, “Bởi lằn roi Ngài chịu ta được chữa lành.”

Hắn nói, “Ồ, anh sẽ chết thôi.”

Đáp, “Ngài sẽ khiến cho ta được sống lại; Ngài đã hứa vậy.”


91 Chỉ cứ việc ở trong Lời. Chỉ thế thôi. Chính Đấng Christ đã ẩn mình trong Lời: “Như có chép...” Vậy, cứ ở trong Lời. Nhưng Ê-va, bà bắt đầu buông thả, bà không hề buông hết tất cả; Bà chỉ bỏ một cái ngữ nho nhỏ thôi, và đó là điều Sa-tan muốn bà làm. Hắn đã khiến cho bà ra khỏi sự bảo vệ của lời hứa của Đức Chúa Trời bằng sự lý luận. Đừng bao giờ cố gắng lý luận với Lời Đức Chúa Trời; Chỉ tin thôi. Bà đã bước ra khỏi đó trước khi A-đam nhận biết bà như một người vợ, bà đã bị ô uế bởi Sa-tan. Và bà...
Anh chị em có để ý không? Đấng Christ đã thực hiện điều tương tự. Đúng vậy. Để cứu chuộc, Đức Chúa Trời phải đến đó trước. Anh chị em có để ý Ma-ri không? Trước khi bà đến với Giô-sép, Đức Thánh Linh đã thực hiện công việc ở đó rồi. A-men! Đó chính là chỗ Đấng Cứu Chuộc đã đến.
95 Lưu ý, người phụ nữ xác thịt đã sa ngã, và Đức Chúa Trời đã làm một con đường để bà được cứu chuộc. Mặc dù bà đã sa ngã, nhưng Ngài vẫn tạo một con đường. Đó là, cô dâu đầu tiên trên đất đã sa ngã trước khi cô và chồng mình kết hôn với nhau. Bà đã sa ngã đến sự chết, sự phân cách Đời đời. Với sự sa ngã đó, bà đã kéo theo chồng của mình và mọi thứ khác ở trên đất.
97 Nhưng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, đã làm một con đừơng để cứu chuộc người đàn bà đó. Lúc bấy giờ, Ngài đã hứa với bà, nói với bà rằng sẽ có một lúc trong tương lai Lời thật sẽ đến với bà một lần nữa. Lời thật sẽ được tỏ ra cho bà. Nên nhớ, vì Ngài đã hứa rằng Đấng Christ bởi người nữ mà đến, và Đấng Christ là Ngôi Lời: Tin lành Giăng 1, “Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời. Lời trở nên xác thịt ngự giữa chúng ta...” Đức Chúa Trời ngự giữa chúng ta trong xác thịt. Ngài chính Lời.
Trước khi có lời phải có ý tưởng, và ý tưởng phải được hình thành. Đúng vậy. Cho nên ý tưởng của Đức Chúa Trời trở thành tạo vật khi nó được phán ra thành lời. Khi Ngài trình bày điều gì cho anh chị em như một ý tưởng, những ý tưởng của Ngài, thì nó vẫn cứ là ý tưởng cho đến khi anh chị em nói nó ra.
100 Đó là lý do tại sao khi Môi-se đi ra cầu nguyện (Trụ Lửa ở quanh ông) Ngài phán, “Hãy đi, đưa cây gậy ngươi chỉ về hướng đông mà kêu ruồi mòng đến.” Không có ruồi mòng, nhưng ông đi và cầm cây gậy bảo rằng, “Hãy có ruồi mòng.” Chưa có con ruồi nào hết. Tiếp tục trở lại, nhưng Lời, tức là ý tưởng của Đức Chúa Trời đã phán ra rồi. Nếu đúng là Lời, thì sự việc phải xảy ra.
102 Chẳng lẽ anh chị em không thấy Chúa Jêsus đã Phán, “Nếu ngươi bảo núi này (không phải Ta bảo, nhưng) ngươi bảo núi này rằng, ‘Hãy dời đi’...” Tôi nghĩ, trong thời Môi-se, lúc đầu, con ruồi mòng xanh to lớn bắt đầu vo ve, sau một lúc mật độ của chúng đến 1,5 kg trên một mét. Nó từ đâu đến? Ngài đã... Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra chúng. Anh chị em không thấy sao?
Đức Chúa Trời có thể huỷ diệt thế gian này trong buổi tối hôm nay bằng một con ruồi nhỏ nếu Ngài muốn. Ôi, Ngài có thể chất những con ruồi nhỏ lên đến mặt trăng. Chỉ cần Ngài làm một điều, đó là bảo rằng, “Hãy có nên những con ruồi đầy lên đến tận mặt trăng.” Chắc chắn sẽ xảy ra như vậy. Không cần hoá chất hay thứ gì khác, chúng cứ đầy lên, đầy lên, đầy dẫy lên.
105 Ngài có thể làm điều gì Ngài muốn. Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo. Điều duy nhất Ngài làm là chỉ cần Phán. Đúng vậy. Ngài là Đấng Sáng Tạo. Nếu chúng ta nhận ra Ngài vĩ đại như thế nào... Ngài làm những điều Ngài muốn. Ngài đang ngự trên cao kia và nhìn thấy mọi người, thấy những Giáo sư thông minh nói rằng không có Đức Chúa Trời hay điều này điều kia... Ôi, thật giống như tại tháp Ba-bên -- tháp Ba-bên, đúng vậy.
Chúng ta hãy để ý rằng Đức Chúa Trời phán với Ê-va sau một khoảng thời gian dài, “Lời sẽ trở lại với ngươi.” Bà đã sa ngã như thế nào? Tôi muốn lớp học của tôi nói điều đó. Bà đã sa ngã ra khỏi điều gì? Bà Ê-va đã sa ngã ra khỏi điều gì? Lời. Có đúng vậy không? Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ làm một con đường để cứu chuộc bà trở lại với Lời. Đúng vậy. Sau một khoảng thời gian dài Lời sẽ được tỏ ra cho bà. Đúng vậy, Lời sẽ đến vì một mục đích.
107 Hãy nắm chắc những điều tôi đang nói đây. Lời sẽ đến với bà vì một mục đích; Đó là cứu chuộc. Đúng. Nhưng phải chờ cho đến sau này, bà cần phải có một của lễ thay thế để thực hiện công việc cho đến thời điểm Lời ban đầu trở lại. Anh chị em hiểu rõ rồi chứ?
Ngài bảo với bà rằng Lời sẽ trở lại với bà, nhưng phải chờ đến khi Ngài ban cho bà một của lễ thay thế rồi mới đến lúc đó.
Cho nên Ngài đã ban cho bà một của lễ để dâng, của lễ thay thế cho huyết. Huyết của bò đực, chiên, dê, hay vật gì khác; Nó không thể tẩy sạch tội lỗi của bà. Nó chỉ có thể che đậy tội lỗi mà thôi. Nó không thể cất tội lỗi đi được. Nó chỉ che đậy, vì nó là huyết của động vật, trong huyết của động vật chỉ có sự sống của động vật. Nó chỉ là của lễ thay thế cho đến khi nào có Huyết của con người thật sự, như một con người, nhập thể: Bởi Đức Chúa Trời, không bởi tình dục, đồng trinh, nữ đồng trinh đã sinh ra con người đó.
110 Lời của Đức Chúa Trời trở nên Huyết và đã nhập thể trong Con Người Jêsus Christ, Chúa Cứu Thế. Huyết của bò đực, dê v. v... Nhưng phải chờ đợi, Đức Chúa Trời hứa, và bảo rằng điều đó chắc chắn sẽ xảy đến. Dòng dõi của người nữ sẽ đạp đầu con rắn. Nếu dòng dõi của bà, đến từ A-đam hay đến từ con rắn, thì vẫn chỉ là dòng dõi tội lỗi.
Đó là lý do tại sao Giăng đã khóc. Không có ai, bởi vì không có người nào-- Tất cả mọi người đều đang ở bên kia của bờ vực thẳm. Nhưng đến thời huyết tế lễ thay thế của sinh vật kết thúc bởi Huyết nhập thể xuất hiện: Đức Chúa Trời, trở nên xác thịt và huyết. Kinh Thánh dạy Ngài đã làm như vậy. I Ti-mô-thê 3:16, “Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt...” Đúng vậy. Nữ đồng trinh đã thực hiện điều này.
113 Huyết của chiên, dê đã bao phủ tội lỗi nhưng không thể tẩy xoá nó được, vì nó chỉ là huyết của loài vật. Nhưng... Nó đã tạm cho là được (là một tế lễ thay thế) và chắc chắn nó từng được dùng làm của lễ thay thế đó. Vì thế người ta vẫn cứ tiếp tục giữ, và khi Lời được hứa của Đức Chúa Trời bày tỏ trong Chúa Jêsus Christ, Đấng đã chứng tỏ là Con của Đấng Tạo Hoá chí cao, Đức Chúa Trời, đã được xác chứng là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời... Ôi... Ngài đã minh chứng như vậy. Ngài có thể phán bảo sự việc đi vào sự hiện hữu.
Không có con người nào -- Không có điều gì trên thế gian này có thể làm được điều đó. Không có điều gì trên đất có thể sáng tạo ngoài Đức Chúa Trời. Ma quỷ không thể sáng tạo. Nó chỉ là kẻ bóp méo những gì đã được sáng tạo, và nó không thể sáng tạo được. Tội lỗi chỉ là sự công bình bị bóp méo. Anh chị em biết tôi muốn nói điều gì chứ? Sự lừa dối là gì? Đó là chân lý bị xuyên tạc. Tội tà dâm là gì? Hành động hợp pháp bị bóp méo. Mọi điều trong tội lỗi... Tội lỗi là Chân lý bị xuyên tạc.
116 Hắn không thể sáng tạo được. Nhưng Đấng Christ đã đến chứng minh Ngài là Đấng Sáng Tạo. Đây chính là Huyết đã được hứa. Nếu anh chị em muốn đọc chỗ đó, anh chị em--Chúng ta hãy mở Kinh Thánh ra một chút. (Dầu sao, chúng ta cũng sẽ dành thì giờ của chúng ta cho điều này tối hôm nay. Tôi... Nó làm cho tôi căng thẳng. Tôi cứ nghĩ mọi người muốn đi về, anh chị em biết, cho nên...)
Chúng ta hãy xem Công vụ 2; (Xin cảm ơn.) Chúng ta sẽ... Công vụ 2, chúng ta sẽ thấy điều này có đúng hay không, có phải Ngài chứng minh rằng Ngài là Đức Chúa Trời hay không. Không. Đọc Công vụ 2; Chúng ta hãy xem câu 22, Phi-e-rơ đang giảng trong ngày lễ Ngũ Tuần.


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương