The Third Sealtải về 332.55 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích332.55 Kb.
1   2   3   4
317 Khi tôi thấy Đức Chúa Trời hứa sẽ làm điều gì đó cho ngày hôm nay, Ngài hứa sẽ mở những cái Ấn trong ngày sau rốt, anh chị em không thể biết được niềm vui, sự vinh quang, lúc tôi thấy Ngài bày tỏ điều này ra sao, đứng đó nhìn sự việc diễn ra, biết rằng tôi sẽ nhận nhiệm vụ, Ngài không hề nói điều gì với chúng ta, sự việc đã xảy theo cách đó. Tôi thấy vui trong lòng khi thấy lời hứa của Ngài cho những ngày sau rốt đúng như Ngài đã hứa sẽ thực hiện, tại đây tôi thấy nó được xác chứng và được ứng nghiệm hoàn toàn.
317 Tôi chỉ... Anh chị em nghe tôi nói, “Tôi thấy thật nóng nảy,” đó là lúc có vấn đề đấy. Sự phấn khích thật là quá nặng, tôi - tôi sẵn sàng đi chỉ trích một cách gay gắt, anh chị em biết, sự phấn khích bởi sự mặc khải.
Đúng. Người ta trở nên quá phấn khích trên sự mặc khải đến nỗi họ xác chứng lời hứa. Ôi. Khi Đức Chúa Trời bày tỏ lời hứa của Ngài cho họ, niềm vui tuôn tràn bởi sự phấn khích (stimulation) đến nỗi người ta nói rằng, “Họ đã say rượu mới.” Ngài không chỉ bày tỏ thôi, nhưng Ngài còn chứng minh nó. Đây là điều mà tôi thường nói: “Con người có thể nói bất cứ điều gì. (Họ có thể có khiếu nói.) Nhưng khi Đức Chúa Trời đến, Ngài sẽ xác chứng điều đó...”
/320 Kinh Thánh chép, “Nếu kẻ nào trong vòng các ngươi công bố những điều thuộc linh như là một Tiên tri, nếu họ nói những điều mà không được ứng nghiệm, thì đừng để ý đến họ. Đừng sợ gì kẻ đó. Đừng sợ con người này; Nhưng người đó nói và lời họ được ứng nghiệm, thì đó chính là Ta,” Ngài nói, “Ta đang ở trong con người đó; Sự ứng nghiệm đó chứng tỏ chính Ta.” Người đàn bà Sa-ma-ra nhỏ bé kia, Khi Kinh Thánh nói rằng Đấng Mê-si sẽ làm những việc này, và Ngài đã đứng đó làm đúng điều Kinh Thánh nói, bà nói rằng, “Đó chính là Ngài. Kìa, nhìn nơi Người. Há chẳng phải điều này đúng với điều Kinh Thánh đã nói sẽ xảy ra sao?”
321 Bà được phấn khích bởi sự mặc khải. Có phải vậy không? Bà trở nên phấn khích bởi sự mặc khải khi nó được xác chứng. Đúng. Bà biết rằng có... “Chúng ta biết rằng khi Đấng Mê-si đến, Đấng được gọi là Christ, khi Ngài đến, Ngài sẽ làm những điều này.” Bà đã thấy điều đó.

Ngài phán, “Ta chính là Đấng ấy.” Sự phấn khích bắt đầu, bà chạy đi, vào thành và la lên. Bà bỏ quên cái vò nước cũ kỹ của mình, chạy xuống kia bảo người ta rằng, “Hãy đến xem.”


324 Nếu anh chị em chỉ biết những truyền thống tây phương, thì có điều gì đó sai trật khi bà làm điều này. Vâng, thưa qúy vị. Một người phụ nữ kiểu như vậy, chẳng có ai chịu nghe theo. Không, thưa quý vị. Hãy xem, bà có tai tiếng nên khi bà đi xuống phố và hành động như vậy, người ta trên đường phố chẳng ai mà để ý đến bà. Nhưng, thưa anh em, bà có Lời của Sự Sống. Bà phấn khích. Anh chị em... ? ... Thật giống như việc đặt một ngôi nhà vào lửa trong ngày đầy gió. Ôi, như có cái gì đó quạt nó lên. Bà đã sẵn sàng. Anh chị em không thể dập tắt nó được. Lửa của Đức Chúa Trời đang bùng cháy. Vâng, thưa quý vị.
325 Bà nói, “Nếu quý vị không tin như vậy, quý vị hãy đến đàng kia, chỗ buổi nhóm diễn ra, tôi sẽ chỉ cho qúy vị thấy.” Vâng, thưa quý vị. Vì thế người ta đã đi đến đó. Ngài không làm lại điều đó thêm lần nào nữa, nhưng họ biết có điều gì đó đã xảy ra cho nguời đàn bà này. Bà đã thay đổi, cho nên họ tin Ngài. Vâng, thưa quý vị. Họ tin Ngài. Bởi vì “đức tin đến bởi sự người ta nghe, nghe lời hứa của Đức Chúa Trời,” Lời của Đức Chúa Trời, và thấy nó thật sự được ứng nghiệm. Bởi vì nó là hạt giống, khi nó được gieo ra, nó sẽ mọc lên. Nó sẽ sản sinh ra những điều nó sẽ nói lên. Nếu không, thì nó không phải là hạt giống của Đức Chúa Trời, hoặc người gieo không biết cách gieo. Người gieo không được sai phái bởi Đức Chúa Trời. Có lẽ anh ta gieo trên mỏm đá hay cái gì đó. Cho nên cho nên anh chị em... Thấy đó, người gieo giống gieo hạt giống ra, Đức Chúa Trời quan tâm đến nó; Nó sẽ rơi vào đúng chỗ. Ôi!
328 Lời Chúa nói gì với người cưỡi con ngựa ô này? “Ngươi chớ động đến rượu và dầu của Ta. Chớ động đến, dầu và rượu của Ta. Ta có một ít ở dưới đó, chỉ một ít.” Vâng, thưa quí vị. “Ngươi có thể đi cân, lường cái loại vật chất nuôi sống mà ngươi sẽ ban cho đi; Nó thuộc về ngươi. Ngươi cứ trả giá cho những thứ đó dưới kia; Nhưng khi ngươi đi ngang qua dầu và rượu, ngươi không được động đến.” Ôi!
Nếu anh chị em có thể... Nói cách khác, như thế này: “Nếu ngươi bắt lấy bầy chiên bé nhỏ của Ta, bầy mà Ta đã đổ dầu và rượu (hiểu chứ?) rượu và dầu của Lời trong sạch vào đó, và ngươi giết chết chúng, bởi vì ngươi sẽ làm như vậy, đó là điều ngươi muốn làm, ngươi chớ buộc họ phải nói, “Tôn vinh mẹ Ma-ri,” hay làm điều gì như thế hay phải nghe theo những tín điều của ngươi. Ngươi chớ tra tay vào họ, họ biết họ sẽ đi đâu. Vì họ được Ta xức dầu, và bởi việc được xức dầu của Ta mà họ có rượu vui mừng, bởi vì họ biết Lời Hứa Ta, Rồi Ta sẽ dấy họ lên.Chớ làm hại bầy đó. Chớ cố gắng quấy rối họ, bởi vì... Hãy lui xa khỏi họ.” Không.
330 Tất cả... Ngài xác chứng Lời Ngài và làm cho nó ứng nghiệm. Họ biết... họ biết họ sẽ lại được dấy lên. Ôi, tôi thích thú điều này làm sao. Ôi. Họ sẽ lại được dấy lên. Con ngựa ô đến, trải qua những thời đại đen tối. Lúc con ngựa bạch ra đi; Chúng ta thấy điều được làm nên, thật hoàn hảo. Rồi con ngựa sắc hồng đến; Chúng ta thấy thật chính xác điều gì hắn đã làm. Bây giờ đến con ngựa ô; Anh chị em thấy cùng một người cưỡi ngựa trong những thời đại, những điều hắn làm trải qua những thời đại đó.
Chúng ta thấy hắn đã cân và ra giá. Đúng. Lúa mì, vật chất nuôi sống trong thiên nhiên -- Cái mà người ta dùng để nuôi sống -- Ngoại trừ dầu biểu trưng cho Thánh Linh, và rượu vui mừng. Đó là sự sống thuộc linh -- Chớ động đến. Phải để nó lại. Nói cách khác, “Hỡi La-mã, ngươi chớ động đến những thứ đó. Nó là của Ta. Nó thuộc về Ta.”
334 Tôi có một điều nữa ở đây muốn anh chị em phải lưu ý. Hãy lưu ý. Không phải một trong bốn con sinh vật nói rằng, “Còn dầu và rượu chớ động đến.” Anh chị em chị em có để ý điều này không? Bốn con sinh vật đã nói. Nhưng hãy xem. Tôi xin đọc một phần nhỏ ở đây, “Một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê, ba đấu mạch nha bán một đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến.”
Xem đây, “Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng...” Điều này có nghĩa là gì? Chiên Con. A-men! Không phải là bốn con sinh vật. Chiên Con đã nói điều này. Ôi. Ngài sẽ nắm giữ dân Ngài; Nó thuộc về Ngài. Ngài đã cứu chuộc nó. A-men!
“Còn dầu chớ động đến.” Không, thưa quý vị. Không phải bốn con sinh vật, nhưng là Chiên Con là Đấng đã nói điều này. Ôi. Chiên Con, không phải bốn con sinh vật đã thông báo điều nầy.

Chính Chiên Con đã nói: Trong khi bốn con sinh vật nói rằng, “Hãy đến xem;” Người ta đã đến và thấy điều như vậy, còn Ngài đã phán, “Một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê, và bốn... ? ... Nhiều như thế này, nhiều mạch nha...” Nhưng rồi Chiên hét lên giữa họ, “Còn dầu và rượu chớ động đến.” Ừm-hừm. Đúng. Ôi. “Hãy lắng tai nghe đây. Còn dầu và rượu chớ động đến, nếu không sẽ có ngày ngươi phải trả giá.” (Ôi, đã 9 giờ 30 rồi.)


339 Ồ, theo sự hiểu biết của tôi -- Điều tốt đẹp nhất mà tôi biết, và tin trong lòng, đó là ý nghĩa thật sự của ba Cái Ấn. Tôi muốn cảm ơn Chúa về điều này. Tôi sẽ nói điều này, nó chính là sự mặc khải mà Ngài đã ban cho tôi. Ngài đã ban nó cho tôi, sự mặc khải. Tôi tin rằng chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng.
Tối mai, chúng ta sẽ đề cập đến người cưỡi ngựa vàng vàng. Tôi không biết; Tôi không biết gì--Đức Chúa Trời biết đây là thật -- Tôi không biết điều gì về nó. Không. Tôi nhìn bài giảng cũ của tôi, bài giảng mà tôi đã giảng cách đây nhiều năm... (Cái thời mà tôi còn thấy Anh Graham Snelling. Tôi... Có lẽ anh đã ra đi.) Nhưng tôi nhớ lúc trước khi tôi đang giảng ở đây, tôi thấy điều tôi nói... Một ngày kia, cách đây nhiều năm trước, tôi đã đi qua sách Khải huyền, tôi đã đề cập đến bốn người cưỡi ngựa cùng một lúc.
/342 Tôi đã nói, “Con ngựa trắng -- Đó là Giáo hội đầu tiên [Công giáo], không một chút nghi ngờ.” Tôi đã đọc điều này từ sách của Cơ-đốc Phục lâm. Tôi đã nói, “Đó là Giáo hội đầu tiên bước đến, chinh phục.”
Tiếp theo là con ngựa ô. Tôi đã nói... Tôi quên mất điều mà tôi đã nói về con ngựa ô đó. Tôi đã nói -- Con ngựa sắc hồng. Tôi nói, “Con ngựa này có nghĩa là sự khó khăn ở trên đường đi, có nghĩa là sẽ có nhiều chiến tranh diễn ra, hay điều gì đó tương tự như vậy.” Tôi nói, “Có lẽ sẽ có nhiều chiến tranh.” Tôi nói, “Đúng là như vậy.”
344 Rồi tôi nói, “Con ngựa vàng vàng... Hay con ngựa ô, tôi nói, điều này có nghĩa là sẽ có thời kỳ tối tăm xảy ra trên đất khi tất cả những ngôi sao không còn chiếu sáng, mặt trời và mặt trăng trở nên tối tăm.” Tôi nói, “Điều này có lẽ như vậy.”

Tôi nói, “Con ngựa vàng vàng, có nghĩa là có nhiều căn bệnh sẽ đến.” Tôi không biết ý nghĩa của nó là gì, nhưng đó là giải thích của tôi cho vấn đề, bởi vì tôi đã đón nhận nó theo khả năng của tôi khi đứng đây nơi bục giảng này, nhưng... Ôi, hầu như tôi đã nói điều gì đó dựa trên... Ôi, Anh chị em sẽ thấy. Hãy xem.


Bây giờ hãy lắng nghe. Ôi, chúng ta không vui mừng sao bởi giờ này là đúng lúc... ? ... Khi chúng ta thấy tất cả điều này đang lộ ra, tôi nghĩ:
Các nước sẽ sụp đổ,

Y-sơ-ra-ên sẽ tỉnh thức,

Những dấu hiệu mà các đấng Tiên tri đã báo trước.

Số ngày của Dân Ngoại đã được đếm,

Nỗi sợ hãi đã bao trùm,

Hãy trở về, hỡi những kẻ tan lạc

Ngày cứu chuộc đã gần.

Những tấm lòng thất kinh mất vía.

Hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh,

Sửa soạn đèn ngươi và thắp lên.

Kìa, sự cứu chuộc ngươi đã đến, (Ôi!)

Những tiên tri giả đang lừa dối;

Họ chối bỏ Lẽ thật của Đức Chúa Trời,

Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời chúng ta,

(Đây là... ? ... Anh chị em có tin điều này không?)

Chúng ta sẽ bước theo dấu chân những Sứ đồ.

Vì ngày cứu chuộc đã gần,

Những tấm lòng thất kinh mất vía.

Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh,

Hãy sửa soạn đèn ngươi mà thắp lên.

Kìa sự cứu chuộc ngươi đã gần.
348 Điều này chẳng tuyệt vời sao? Tôi yêu thích điều này, “ Sự cứu chuộc đã gần.” Và...
Sẽ có ánh sáng vào lúc chiều tối.

Ngươi sẽ tìm được con đường đi đến sự vinh quang.

Con đường trong nước là ánh sáng hôm nay;

Chôn mình trong danh yêu qúy Chúa Jêsus.

Người già, kẻ trẻ hãy đều ăn năn tội.

Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ bước vào.

Ánh sáng lúc ban chiều đã đến.

Thật là Đức Chúa Trời và Đấng Christ là Một.
348 Ngài là Ngôi Lời. Ôi. Thật là tuyệt.

Chẳng bao lâu nữa Chiên Con sẽ đến đón Cô Dâu Ngài

Để được ở gần bên,

Tất cả các khách trên thiên đàng sẽ đến;

Ôi, thật là một viễn cảnh vinh quang,

Tất cả các thánh trắng tinh không vết;

Cùng với Jêsus cai trị Đời đời.

Ôi, “Hãy đến dự tiệc,” Người Chủ đã gọi

“Hãy đến dự tiệc.”

Anh cứ đến ngồi vào bàn của Chúa Jêsus.

Ngài là Đấng đã từng nuôi đám đông dân chúng;

Hoá nước thành rượu,

Những kẻ đói được gọi, “Hãy đến dự tiệc.”

Ôi, “Hãy đến dự tiệc,” Người Chủ đã mời gọi,

“Hãy đến dự tiệc”; (Tiệc về Lời.)

Anh cứ đến ngồi vào bàn của Chúa Jêsus.

Ngài là Đấng đã từng nuôi đám đông dân chúng;

Hoá nước thành rượu,

Những kẻ đói được gọi, “Hãy đến dự tiệc.”
349 Ôi. Anh chị em có đói không? Phước cho những kẻ... Vinh thay là Đức Chúa Trời. Anh chị em có yêu mến Ngài không? Xin chúng ta hãy hát bài, “Con kính yêu Ngài.” Chúng ta hãy đứng và đưa tay lên để bày tỏ tấm lòng chúng ta với Ngài. “Con kính yêu Ngài, con kính yêu Ngài, bởi vì Ngài yêu con trước.” Đúng. Tất cả chúng ta cùng nhau hát.
Con yêu Ngài,

Con yêu Ngài,

Bởi vì Ngài yêu con trước,

Đã mua chuộc con

Trên cây thập tự đồi Gô-gô-tha.
351 [Có tiếng lạ phát ra... - Bt] ... Hãy thật sự kỉnh kiền. Chúng ta có một người thông giải ở đây. Anh Higginbotham. Tôi không biết anh có mặt ở đây trong buổi tối hôm nay không. Không ...Để thấy được điều gì Chúa muốn phán với chúng ta. Hãy đợi một chút. Đây rồi... [Sự thông giải được ban cho qua một chị em... - Bt] Anh chị em có thể lắng nghe chị. Ngợi khen Chúa. Đức tin của tôi như được cất lên cao trong Đức Chúa Trời. Anh - anh chị em có yêu mến Ngài với cả tấm lòng mình trong buổi tối hôm nay không? Ôi, hãy ngợi khen Ngài, và nói rằng, “Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Chúa ôi, chúng con xin dâng lên Ngài lời ngợi khen với tất cả tấm lòng. Vinh thay cho Đức Chúa Trời. Hãy dâng lên Ngài lời ngợi khen, hết thảy anh chị em, dân sự của Đức Chúa Trời.

Địa chỉ hạ tải và liên lạc:http://Vn.BibleWay.org

Email: ThanhDoCanada@Yahoo.Ca


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương