The socialist repulic of vietnamtải về 13.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích13.55 Kb.
#16233
THE SOCIALIST REPULIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

---***---

CURRICULUM VITAE


 1. Personal Statement:
  1. Full name: TẠ THÀNH ĐOÀN

  2. Sex status: Male

  3. Date of birth: 24/07/1989

  4. Nationality: Vietnamese

  5. Religion: None

  6. Marital status: Single

  7. Place of birth: Hậu Giang

  8. Permanent Address: Vị Trung Commune ,Vị Thủy District, Hậu Giang Province.

  9. Telephone: 0944 766 993

  10. Email : doanfamous@gmail.com


B. Family Relation and Status:
Father: Tạ Thành Lập DOB: 1963 Profession: Farmer

Mother: Nguyễn Thị Mai DOB: 1965 Profession: Farmer

Sister: Tạ Thị Cẩm Tuyến DOB: 1988 Profession: Farmer

Younger brother: Tạ Hoàng Kết DOB: 1991 Profession: Farmer

Youngest brother: Tạ Thành Song DOB:1992 Profession: Farmer
C .Education Statement:


1

1996_2000

Studying at Vi Dong primary school, Hau Giang.

2

2000_2004

Studying at Vi Dong secondary school, Hau Giang .

3

2004_2007

Studying at Vi Thuy high school, Hau Giang.

4

2007_2011
2011

2011Studying at Mekong University, Vinh Long.

 • Major: Tourism.

A,B computer skill.

B English.

D. Working Experience:

From 2/2012 until now working in Linfox Logistics Vietnam, in position as Inventory Team Leader.E. Job Responsibilities:


  • Responsible for checking and counting goods in Warehouse (quantity and quality).

  • Monitoring and arranging import and export product.

  • Checking date of product.

  • Prepare and present timely reports.


F. Personal qualities:
- Good knowledge and experience in the field of Warehouse manage.

- Can communicate in English (written and oral) similar level B

- Computer using skills.

- Activeness, self-motivator.

- Good organization and communication skill.

- Sense of responsibility, eagerness to learn and work.


- Ability to work independently and work in group effectively.

Hau Giang, Jan 01, 2014
Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 13.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương