The socialist republic of vietnamtải về 40.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích40.67 Kb.
#30204
C
VÍ DỤ MẪU
ỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

APPLICATION FOR INVESTMENT CERTIFICATE

Kính gửi: Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

To: Ho Chi Minh City Export Processing and Industrial Zone Authority

Tên nhà đầu tư: ABC CO.,LTDInvestor’s name

Giấy phép thành lập: 15430, Ngày cấp: 25/6/2000, Nơi cấp: SingaporeRegistration certificate No. Date of issuance Place of issuance

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:Information about the legal representative of the enterprise

Họ tên: ABCFull name

Chức vụ: Tổng Giám đốcPosition

Ngày sinh: 24/4/1969Date of birth

Hộ chiếu số: 123456789Passport number

Ngày cấp: 15/6/2002Date of issuance

Nơi cấp: SingaporePlace of issuance

Nơi đăng ký thường trú: 25 Abc Road, #12-02, Singapore 035431Place of registration of permanent address

Chỗ ở hiện nay: 25 Abc Road, #12-02, Singapore 035431Current address

Điện thoại: 65-62452245Telephone number

Fax: 65-62452246


Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

Hereby registers establishment of an economic organization in order to implement an investment project with the following contents:

I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Contents of registration of establishment of the enterprise

1. Tên Doanh nghiệp:Name of the Enterprise

Tên bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BCD (VIỆT NAM)Name in Vietnamese

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: BCD (VIETNAM) CO., LTDTrade name in foreign language

Tên viết tắt: BCDAbbreviated name

2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B24, đường số 9, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B,Address Q.Bình Tân, TPHCM

3. Loại hình đăng ký thành lập: Công ty TNHH Một thành viênForm of the company One member limited liability company

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:Legal representative of the company

Họ tên: ABCFull name

Ngày sinh: 24/4/1969Date of birth

Quốc tịch: SingaporeNationality

Hộ chiếu số: 123456789Passport number

Ngày cấp: 15/6/2002Date of issuance

Nơi cấp: SingaporePlace of issuance

Chức vụ: Tổng Giám đốcPosition

Nơi đăng ký thường trú: 25 Abc Road, #12-02, Singapore 035431Place of registration of permanent address

Chỗ ở hiện nay: 25 Abc Road, #12-02, Singapore 035431Current address

Điện thoại: 65-62452245Telephone number

5. Ngành nghề kinh doanh:Main business

STT

Mã ngành


Tên ngành

Name of economic branche

01

26100

Linh kiện điện tử

electronic components

6. Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 32.000.000.000 VNĐLegal capital

Tương đương: 2.000.000 USD (Tỷ giá: 16.000VNĐ/USD)Equal Exchange rate

II. Nội dung dự án đầu tư:

Contents of the investment project:

1. Tên dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH BCD (VIỆT NAM)Name of project

2. Địa điểm thực hiện dự án: Lô B24, đường số 9, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình HưngLocation Hòa B, Q.Bình Tân, TPHCM

Diện tích đất dự kiến sử dụng: 15.000 m2Land area

3. Mục tiêu và qui mô của dự án:Objectives and scale of the project

3.1. Mục tiêu dự án:Objectivesof the project

Sản xuất linh kiện cho điện thoại di động và hệ thống mạng: thiết bị chuyển đổi điện thế, thiết bị cung cấp nguồn điện, thiết bị nhận dạng giọng nói

Producing components for mobile phones and network system: voltage transformer equipment, power supply equipment, voice identification equipment

3.2. Qui mô dự án:Scale of the project

TÊN SẢN PHẨM

Products

SẢN LƯỢNG/NĂM

Quantity/year

Thiết bị chuyển đổi điện thế

Voltage transformer equipment

30.000 sp

Thiết bị cung cấp nguồn điện

Power supply equipment

20.000 sp

Thiết bị nhận dạng giọng nói

Voice identification

10.000.000 sp

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 80.000.000.000 VNĐTotal investment capital

Tương đương: 5.000.000 USDEqual

Trong đó: Vốn góp thực hiện dự án là: 32.000.000.000 VNĐOf which: Capital contribution for implementation of the project

(Tương đương: 2.000.000 USD), góp bằng tiền mặt.Equal by cash

Tiến độ góp vốn: đến hết tháng 9/2007The time-limit for capital contribution

5. Thời gian hoạt động: 40 nămDuration of the Enterprise

6. Tiến độ thực hiện dự án:Schedule of project implement

Tiến độ

Schedule

Đến tháng

To (month/year)

  • Xây dựng nhà xưởng, văn phòng

  • Construction of factory, office

12/2007

  • Lắp đặt máy móc thiết bị

  • Installation of equipment, machinery

3/2008

7/2008

  • Thời điểm bắt đầu kinh doanh

  • Start operation

8/2008

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

Petition for preferences

Theo qui định của pháp luật hiện hành

Follow up the present law

III. Nhà đầu tư cam kết:

The investor undertakes

1. Về tính chính xác của nội dung đầu tư;To be fully responsible for the truthfulness and accuracy of the content declared in this application;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.To comply strictly with the provisions of the law of Vietnam and of the Investment Certificate.
Làm tại TP.HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2007

Date

(Ký tên đóng dấu)(Signature and seal)tải về 40.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương