The sacraments, no seasonal celebrationtải về 6.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích6.23 Kb.
#29838
Parent Letter

January / February 2010


The sacraments, no seasonal celebration
Do you find it difficult to say goodbye to the happy times that surround Thanksgiving, Christmas, and New Year’s? Well, before you put away your celebratory spirit for the year, consider another option.

Your children are learning at religious education classes that in the seven sacraments of the church, there is good reason to celebrate all year, every year. They are discovering that each sacrament is God’s free gift to us. In each sacrament God draws us close and shares with us his life and love.

Your family can connect with this sacramental joy by sharing in Communion at Mass each week; celebrating a family or parish baptism, confirmation, wedding, or ordination; finding comfort through reconciliation or the sacrament of the sick.

Celebrating and witnessing the sacraments keeps the season of celebration alive. Living a life centered on the sacraments brings us the kind of joy that lasts a lifetime.Các Bí Tích, Không phải là những cử hành theo mùa
Bạn có thấy khó khăn khi nói lời chia tay với những khoảng khắc hạnh phúc của Lễ Tạ Ơn, Lễ Giáng Sinh, và Năm Mới? Trước khi bỏ sang một bên tinh thần hội hè, hãy cân nhắc đến một chọn lựa khác.
Con em của các bạn đang theo học ở những lớp học tôn giáo nơi mà Bảy Bí Tích được giới thiệu và cử hành. Có một lý do chính đáng để cử hành các bí tích hàng năm. Con em của chúng ta sẽ khám phá ra rằng mỗi Bí Tích là một món quà của Thiên Chúa cho chúng ta. Nơi từng Bí Tích, Thiên Chúa lôi kéo chúng ta đến gần với Chúa và chia sẻ với chúng ta sự sống và tình yêu của Ngài.
Gia đình các bạn có thể liên kết với niềm vui cử hành Bí Tích bằng việc Hiệp thông trong Thánh Lễ hàng tuần, cử hành Phép Rửa, Phép Thêm Sức, Hôn Phối hoặc Truyền Chức Thánh trong gia đình hay trong giáo xứ, và tìm niềm an ủi trong Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân.
Cử hành và hiện diện trong các Bí Tích làm cho những cử hành theo mùa một cách sống động. Đặt trọng tâm trong cuộc sống trên các Bí Tích sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui không bao giờ cạn.
Каталог: media -> article
article -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2016
article -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
article -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
article -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
article -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
article -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
article -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
article -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
article -> Qcvn 1 : 2009/bkhcn q uy chuẩn kỹ thuật quốc gia
article -> Parent Letter November / December 2009

tải về 6.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương