“The Lamb’s Book of Lifetải về 286.83 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu20.04.2018
Kích286.83 Kb.
1   2   3   4
“Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và Thiên sứ, dầu tôi biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, mọi điều đó chẳng ích chi cho tôi. Song lúc sự trọn lành đã đến, thì tình yêu thương sẽ còn lại đời đời.” Tình yêu thương làm công việc của đức tin.

E-68 Sao bạn không đến lúc nầy trong khi cảm giác êm dịu, khiêm nhường, đáng yêu nầy của Đức Thánh Linh đang vận hành ở đây tại Bàn thờ giờ nầy. Chỉ quì gối xuống, nói rằng, “Đức Chúa Trời ôi, xin thương xót con. Con muốn Ngài giờ nầy ban trong lòng con, Thánh Linh nầy ở trong Hội thánh. Bây giờ, con quì gối và cầu xin, và bởi đức tin con tin rằng Ngài sẽ nhậm điều đó với con.” Bạn sẽ bước ra đây, một trong những linh êm dịu, khiêm nhu nhất. Rồi lúc đó mọi sự sẽ chấm dứt.

Chúa cứu tôi ôi, ơn sâu rộng muôn trùng;

Tâm linh tôi có Chúa vui ngự thủy chung,

Chúa với tôi nơi thập tự kìa nghinh phùng;

Kính ngợi Chúa Jêsus!

Vinh thay...

Trong khi chúng ta hát bài nầy, tôi tự hỏi có Cơ-đốc nhân nào muốn dâng hiến đời mình lại với những người ở Bàn thờ đây, đã đến để được Đức Thánh Linh và được sự cứu rỗi không? Mời các bạn lên quì gối ở đây với chúng tôi, cầu nguyện với chúng tôi trong vài phút.E-69 Bất cứ điều gì các bạn cần, cho dù là điều gì. Nếu là sự đau ốm, bạn cần sự chữa lành; Nếu đó là sự bối rối, và bạn cần có sự trợ giúp; Nếu bạn lo lắng và bị phiền phức, cần - cần sự bình an, bây giờ hãy đến chứ?

Hãy đến nơi mạch huyết Jêsus tuôn tràn;

Đem dâng cho Chúa cả tâm hồn vỡ tan,

Rất vui mừng được thấy có nhiều người đến sáng nay....Chúa giúp anh nay luôn luôn được an toàn;

Kính ngợi Chúa Jêsus.

Anh em biết, đó chính là công việc của Đức Thánh Linh. Ngài làm điều đó.Vinh thay...

Không dễ xúc động, vững vàng, không cuồng tín; Điều đó không hình thức. Đó là tình yêu thương thu hút, lôi kéo chúng ta.Chỉ suối Huyết kia mong rửa sạch nhơ lòng;

Kính ngợi Chúa Jêsus...

E-70 Tuyệt vời, mọi người bây giờ chỉ cúi đầu. Anh chị em chẳng yêu Ngài sao? Tôi không biết anh em cảm thấy thế nào, nhưng tôi chỉ cảm thấy thích trong lòng, anh chị em chỉ cảm thấy nước mắt rơi bên trong lòng mình, sự giáng xuống. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự đang vận hành. Ngài đang làm công việc đó. Anh em ơi, xin cho tôi một Hội thánh giống như thế, điều đó thật sự bị tan vỡ, đập vỡ nhà bằng gốm và được hun đúc lại.

Jêsus giữ tôi gần thập tự,

Gần hông tuôn suối huyết ra,

Lưu xuất nơi Gô-gô-tha...

Hãy để hội chúng hát điều đó trong lúc những người ăn năn đang cầu xin tại Bàn thờ giờ nầy.Nghìn thu công hiệu chẳng ngoa.

Thập giá Chúa, thập giá Chúa,

Vinh hiển tôi muôn muôn đời,

Cho đến qua bên kia bờ rồi;

Ngày đêm hoan lạc thảnh thơi.

E-71 Lạy Đức Chúa Trời, Cha chúng con, chúng con đến với Cha ngày hôm nay, khiêm nhường, tan vỡ, Đức Chúa Trời đang đi vào trong Lời. Những Cơ-đốc nhân rất cao quí, và rất biết ơn Cha và họ đã tin nhận Ngài và đã được sanh lại. Ngài đã định trước điều nầy từ trước khi sáng thế. Ngài đã tuyên bố điều đó. Ngài đã Phán, “Ta có nhiều điều muốn nói với các ngươi, mà Ta không thể nói cho các ngươi biết lúc nầy, nhưng khi Đức Thánh Linh đến, Ngài sẽ tỏ cho các ngươi những điều nầy, sẽ dạy dỗ các ngươi, và hướng dẫn các ngươi.”

Chúng con rất cảm ơn Ngài sáng nay vì Đức Thánh Linh bày tỏ Lời Đức Chúa Trời. Ngài Phán, “Và Ngài sẽ khiến cho -- Các ngươi nhớ lại những điều nầy, mà Ta đã Phán với các ngươi, và Ngài sẽ tỏ cho các ngươi những việc hầu đến.” Chúng ta rất vui mừng đến nỗi Ngài ở cùng chúng ta hôm nay. Và qua sự dạy dỗ của Lời, và công việc của Đức Thánh Linh đã khiến cho các Cơ-đốc nhân được tỉnh thức, làm cho những tội nhân đến với Ngài, những người sa ngã tận hiến chính mình trở lại. Cha ôi, họ [dâng mình] ở trên Bàn thờ.E-72 Khiến cho người đau ốm và mệt mỏi đã bị khốn khổ đến và cúi đầu tin nhận sự chữa lành cho thân thể họ, biết rằng Lời đã Phán ra của Ngài là Lẽ thật. Mọi thứ khác sẽ qua đi, nhưng Lời Ngài không bao giờ qua đi. Lẽ thật... “Các ngươi sẽ biết Lẽ thật, và Lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.”

Sáng nay chúng con đến để tin nhận Ngài những gì Ngài đã chu cấp cho chúng con trong sự chịu khổ thay của Ngài, và sự chết chuộc tội mà Ngài đã làm cho chúng con. Và chúng con nhận điều đó cách nhưng không, Đức Chúa Jêsus ôi. Chúng con tin Lời Đức Chúa Trời; Chúng con tin rằng Ngài đã Hứa, “Kẻ nào đến với Ta, Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu.” Ôi Đức Chúa Trời ơi, thật là Lời hứa tuyệt vời.

Cho dù nó vì điều gì đi nữa, Ngài đã Phán, “Khi các ngươi cầu nguyện, hãy tin rằng các ngươi đã nhận được điều mình cầu xin, thì các ngươi sẽ nhận được điều đó.” Bây giờ, Cha ôi, nếu chúng con tin điều đó thật sự, nó đã được giải quyết rồi. Chúng con tin điều đó. Nó đã được thực hiện. Thế thì chúng con hành động dựa trên sự xưng nhận mà Ngài đã làm cho chúng con.

E-73 Điều đó không phải vì chúng con xứng đáng; Chúng con chẳng xứng đáng gì. Nhưng qua ân điển không xứng đáng của Ngài mà chúng con có qua Ngài, chúng con tin rằng công việc đã làm xong.

Như những người ăn năn nầy, và những người đang đến sáng nay, dâng hiến chính mình, và với những ai đang đến vì lợi ích của sự đau khổ... Như Đa-vít đã nói, “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác tôi, chữa lành mọi bệnh tật chúng ta.”

Đó là ân huệ của tín hữu, và chúng con tin nhận điều đó qua đức tin sáng nay bằng sự đến dựa trên Lời Đức Chúa Trời, đã được Phán ra trước khi sáng thế. Nếu đó là điều không thể xảy ra được, vậy thì chúng con không thể nhận được những gì chúng ta cầu xin bằng đức tin, và tin tưởng. Điều đó nằm trong lòng chúng con, Chúa ôi, để nhận được những gì chúng con cầu xin. Chúa Jêsus ôi, xin giữ chúng con gần thập tự. Khi kẻ thù đến như nước lũ, Chúa ôi hãy dấy lên ngọn cờ địch lại nó.

E-74 Xin ban ơn cho hội chúng nhỏ bé đang chờ đợi nầy. Đức Chúa Trời ôi, cầu xin Đức Thánh Linh Ngài nhận lấy những người nầy đã dâng hiến đời họ, các ông các bà đã quì gối tại Bàn thờ, những tội nhân đã đến cúi đầu, và đem họ vào trong Nước Đức Chúa Trời của Ngài.

Chúa ôi, con nhận biết đó chính là đức tin cá nhân của họ. Giây phút họ tin Ngài, đó là giây phút Ngài đã tiếp nhận họ, vì Ngài đã Phán, “Không ai có thể đến cùng Ta nếu Cha Ta không kéo đến. Và hết thảy những kẻ đến, Ta sẽ ban cho người ấy Sự sống Đời đời, và sẽ làm cho người đó sống lại trong ngày sau rốt.” Đó là Lời Ngài, Chúa ôi. Chúng con cảm ơn Ngài vì sự chữa lành cho mọi thân thể, cho mọi linh hồn mệt mỏi, cho mọi việc có ở đây. Những người có đôi tay yếu đuối buông thõng, những ai đầy lo sợ, những ai đã tự hỏi... Đa-vít đã nói, “Khi tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng lo sợ chi.”

Đức Chúa Trời ôi, xin cho sáng nay chúng con ngẩng đầu lên, không phải là hèn nhát nữa, nhưng là những Cơ-đốc nhân tin vào Đức Chúa Jêsus Christ. Xin cho chúng con bước đi với lời làm chứng sáng ngời của chúng con. Cầu xin qua sự chữa lành thân thể chúng con, qua những lời làm chứng về sự cứu rỗi của chúng con, xin cho chúng con giành được những người khác đến với Ngài. Xin nhậm lời, Cha ôi, khi hết thảy chúng con dâng mình trên Bàn thờ, Xin ban điều đó vì sự Vinh hiển Ngài, khi chúng con tin Ngài, và chờ đợi Ngài Chúa ôi, ở đây... Thật sự tắm gội trong vẻ đẹp của Ngài, thật sự tắm gội trong Lời hứa của Ngài, cảm thấy rằng Đức Thánh Linh đầy Vinh hiển đang đeo đuổi chúng con với Ngài...

E-75 Chúng con yêu Ngài biết bao, chúng con ngợi khen Ngài dường nào, chúng con tôn thờ Ngài biết bao Chúa ôi. Chính con ở đây sau bục giảng Thiêng liêng nầy với đôi tay giơ lên với Ngài, con thờ phượng Ngài, Đức Chúa Trời của con ôi, con tôn thờ Ngài. Ngài là Đấng Chữa Lành con, Đấng Cứu Rỗi con, vua của con, Đấng sắm sẵn của con, Cha của con, người Anh của con.. Tất cả những gì còn lại của con trong Ngài. Ngài là Sức lực của con, con công khai... Ngài... Đa-vít đã nói, “Tôi sẽ Ngợi khen Ngài trong hội chúng của các Thánh đồ.” Và con dâng Ngài sự ngợi khen trước những người đã được Thánh hóa này sáng nay. Con ngợi khen Ngài vì sự chữa lành con. Con ngợi khen Ngài vì đời sống con. Con ngợi khen Ngài vì sức khỏe con. Con ngợi khen Ngài vì sự nhân từ Ngài đã tỏ cho con. Con ngợi khen Ngài vì những người bạn của con. Con ngợi khen Ngài vì mọi việc, Chúa ôi. Ngài tuyệt vời, sự vui mừng không thể diễn tả được và đầy dẫy sự Vinh hiển. Con ngợi khen Ngài biết bao.

E-76 Chúng con có thể làm cho những người mệt mỏi yêu mến Ngài biết bao. Con có thể giới thiệu Ngài với những tội nhân như một Đấng Cứu Rỗi như thế nào. Con có thể giới thiệu với Ngài với người đau như là Đấng Chữa Lành như thế nào. Con có thể làm cho những kẻ đi lang thang yêu mến Ngài như một Vua thế nào. Ồ, sáng nay con yêu Ngài biết bao. Con có thể làm cho những kẻ ngã lòng trở nên vui mừng trong Ngài biết bao, vui mừng trong trại. Chúng con cảm ơn Ngài biết bao. Ồ, Ngài là Vầng Đá trong đất mòn mỏi, là nơi Núp gió và Chỗ Che bão táp, là “Đấng An-pha và Ô-mê-ga, Đấng Trước Hết và là Đấng Sau Cùng; Hoa Hồng Sa-rôn, Hoa Huệ trong Trũng; Sao Mai Sáng Chói.” Ồ, chúng con yêu Ngài biết bao, Đấng Vô Song đời đời. Chúng con dâng Ngài lời ngợi khen. Ô, chúng con ca ngợi Ngài, và dâng Ngài sự ngợi khen qua suốt mọi thời đại.

Xin nhận chúng con, Chúa ôi, khi chúng con dâng những lời ngợi khen nầy. Ngài đã Phán, “Nhưng chúng ta là dòng giống được lựa chọn, là chức Thầy Tế lễ Nhà Vua, là Dân Thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng Danh Ngài ra.” Chúng con ngợi khen Ngài biết bao kính yêu Ngài đời đời mãi mãi. Ồ, xin nhận chính sự tôn sùng của lòng chúng con, bày tỏ môi miếng của chúng con, Chúa ôi, mà từ nơi sâu thẳm của tấm lòng thanh khiết, chúng con ngợi khen Ngài, biết rằng điều đó không phải là những gì chúng con có thể làm. Không phải là đời sống chúng con; Mà chính là sự sống của Ngài. Không phải sự cứu rỗi của chúng con mà chính là sự cứu rỗi của Ngài. Không phải là Thiên đàng của chúng con; Mà chính là Thiên đàng của Ngài. Ồ, chúng con không biết công việc của chính mình; Chúng con là công việc Ngài. Không phải ân điển của chúng con mà ân điển của Ngài. Không phải sự vinh quang của chúng con, nhưng mà sự vinh quang Ngài. Không phải quyền năng của chúng con, mà quyền năng Ngài. Ồ, chúng con yêu Ngài xiết bao. Không phải Hội thánh của chúng con, mà Hội thánh Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài, Chúa ôi. Đó là lòng chúng con, Chúa ôi. Đó là lòng chúng con. Xin tiếp nhận chúng con.E-77 Ôi Đức Chúa Trời ơi, xin ban xuống Đền tạm Branham một sự tuôn đổ của Thánh Linh. Chúa ôi, xin hãy ban cho. Ồ, chúng con cần một góc ở đây. Đức Chúa Trời ôi, xin ban xuống những vòi sen phước hạnh, tuôn ra “Mưa của Đức Chúa Trời”, là “Mưa Đầu Mùa cùng với Mưa Cuối Mùa (the former and latter).

Xin làm phép báp-têm cho Mục sư chúng con lần nữa, Chúa ôi. Cho lòng ông nóng cháy với Phúc âm. Chúng con yêu ông, Chúa ôi. Ông là đầy tớ của Ngài. Chúng con cầu xin Ngài sẽ xức dầu cho lòng ông. Xin xức dầu cho những Thầy giảng khác trong nhà nầy sáng nay và mỗi một con cái Ngài. Cầu xin cho chúng con ra khỏi đây, Chúa ôi...

Đừng quên đầy tớ không ra gì đáng thương của Ngài, chính con đây, Chúa ôi, xin Ngài xức dầu cho con lần nữa bằng Đức Thánh Linh. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Xin ban cho chúng con những phước hạnh nầy. Chúng con khiêm nhu chờ đợi tại Bàn thờ, biết rằng chúng con tin nhận điều đó, tắm gội chính chúng con bằng Đức Thánh Linh Ngài. Và không hổ thẹn về Phúc âm của Đức Chúa Jêsus Christ, quyền năng của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi. Thật chúng con cảm ơn Ngài vì điều đó.

E-78 Ngày Vinh hiển nào đó chúng con hi vọng gặp Ngài, Chúa ôi, đặt tay chúng con trên đôi chân của Đấng đứng với chúng con ngày hôm nay, Đấng chúng con không thể thấy, nhưng chúng con biết rằng Ngài ở đây. Thật chúng con cầu xin Ngài.

Mặt trời sẽ không hề lặn;

Bông hoa sẽ nở mãi,

Và mặt trời sẽ không hề lặn.

Tôi cảm thấy thích đi nữa, đi tiếp cuộc hành trình;

Tôi cảm thấy thích cuộc hành trình tiếp tục

Những bông hoa sẽ nở mãi,

Và mặt trời sẽ không bao giờ lặn.

Bao nhiêu người cảm thấy cách đó, hãy giơ tay lên?Thỉnh thoảng tôi thấy thích la lên, đúng thế,

Tôi thấy thích la lên, đúng thế;

Những bông hoa đang nở đời đời,

Và mặt trời, sẽ không bao giờ lặn.

Tôi cảm thấy thích cuộc hành trình tiếp tục,

Tôi thấy thích cuộc hành trình tiếp tục,

Những bông hoa...

E-79 [Anh Branham rời khỏi bục giảng và nói với những người kia ở Bàn thờ (bên tòa giảng). - Bt] ... Tôi chúc phước cho anh em...?... Ngài là Đấng ở đầu tàu. Chúa ôi...?... Chúng con cầu xin ơn phước Ngài nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!

Kính lạy Cha Thiên Thượng yêu quí, khi chúng con đi qua dưới Bàn thờ nầy, để có thể đặt tay trên những người kia, đang chờ đợi những ơn phước nhiều hơn, cầu xin Đức Thánh Linh, không hoàn toàn chạm trong cách cần phải có... Nhưng chúng con cầu nguyện, Cha trên trời yêu dấu ôi, Ngài sẽ ban ơn cho những người còn lại...?... Ôi, Đức Chúa Trời đời đời ôi, xin thương xót người chị của chúng con.

Kính lạy Cha Thiên Thượng yêu quí, như người đàn bà yêu dấu ở đây bước lên đây bởi đức tin... Bà đã ở đây nhiều ngày. Những mái đầu tóc bạc và những bàn tay nhăn nheo đã có ảnh hưởng nào đó với con. Nhưng họ phải trải qua nhiều công việc khó nhọc lâu dài để đi qua đây. Không nghi ngờ gì những bàn tay nầy đã đặt trên những trang Kinh thánh, đã giơ lên với Ngài, không nghi ngờ gì qua tấm lòng nầy sáng nay khi bà đi khập khểnh vào Nhà thờ bằng cặp nạng mình dưới cánh ta... Nhưng bây giờ, bởi đức tin bà đã đặt nó xuống, và bước đi. Xin chữa lành bà, Chúa ôi. Bà đến vì những ơn phước từ Đức Chúa Trời. Con cầu xin Đức Chúa Trời ôi, Ngài sẽ chữa lành cho bà ở đây, xin cho bà không bao giờ phải mang chúng trong những ngày còn lại của đời bà. Xin ban cho bà sức lực trong thân thể. Xin cho linh bà giành được những linh hồn cho Ngài, cho Nước Đức Chúa Trời Chúa ôi, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!

Cầu xin Chúa ban phước cho chị, chị ơi, và tôi không tin chị sẽ phải dùng cặp nạng cũ đó nữa. Chị ổn rồi lúc nầy. Tôi tin chị sẽ về nhà mà không phải mang theo chúng. A-men! Khi chị đi ra khỏi tòa nhà, chị mang chúng trên vai, và cứ bước ra; Nó sẽ chấm dứt tất cả.E-80 Đức Chúa Trời là Cha ôi, chúng con cầu nguyện Ngài sẽ ban phước cho người đàn bà nầy đang đứng tại đây ngày hôm nay. Khiến cho bà ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Xin nhậm lời, Cha ôi. Chúng con đặt tay trên bà và tin điều đó nhơn Danh Chúa Jêsus.

Đức Chúa Trời là Cha ôi, xin đặt tay trên Chị Slaughter, cầu xin cho chị sự chữa lành...?...

Đức Chúa Trời yêu dấu ôi, chúng con đặt tay trên... [Băng trống. - Bt] ...

E-81 Không biết các bạn cảm thấy thế nào. Tôi sẽ hát một câu; Các bạn hát điệp khúc với tôi.

Người đầu tiên đã chết cho kế hoạch Đức Thánh Linh nầy

Là Giăng Báp-tít đã chết như một con người;

Rồi đến Chúa Jêsus họ đã đóng đinh Ngài,

Ngài rao giảng Thánh Linh nầy sẽ cứu con người khỏi tội.

Cứ nhỏ máu, vâng, nó đang nhỏ máu,

Tin lành Đức Thánh Linh nầy -- (Tôi yêu Phúc âm nầy biết bao!), nó đang nhỏ máu,

Máu những môn đồ... (Hãy để thế gian muốn nói gì thì nói)... chết cho Lẽ thật,

Tin lành Đức Thánh Linh nầy vẫn đang nhỏ máu.

Rồi họ ném đá Ê-tiên giảng rao chống lại tội lỗi,

Khiến họ rất giận dữ ném đá vào đầu ông;

Nhưng Ê-tiên đã chết trong Thánh Linh, người chối từ làm hồn ma,

Mà đi gia nhập với những người có Chủ ban cho sự sống.

Máu vẫn đang nhỏ xuống...

Tin lành Đức Thánh Linh nầy đang nhỏ máu,

Máu những môn đồ chết cho Lẽ thật,

Phi-e-rơ, Phao-lô và Giăng, những Thánh đồ,

Từ bỏ sự sống mình để Phúc âm chiếu sáng;

Huyết những Thánh đồ hòa lẫn máu Tiên tri,

Để Lời Đức Chúa Trời chân thật được giảng rao chân thật,

Huyết vẫn nhỏ xuống, vâng, nó đang nhỏ xuống

Tin lành Đức Thánh Linh nầy đang nhỏ máu,

Máu những môn đồ chết cho Lẽ thật,

Tin lành Đức Thánh Linh nầy đang nhỏ máu.

Những linh hồn dưới Bàn thờ kêu khóc “Cho đến chừng nào?”

Vì Chúa sẽ trừng phạt kẻ làm điều sai quấy; (Hãy lắng nghe!)

Nhưng sẽ có nhiều người dâng huyết sự sống mình hơn nữa,

Vì Tin lành Đức Thánh Linh nầy và trận lụt máu.

Ồ, Huyết vẫn nhỏ xuống, vâng, nó đang nhỏ xuống

Tin lành Đức Thánh Linh nầy đang nhỏ máu,

Máu những môn đồ chết cho Lẽ thật,

Tin lành Đức Thánh Linh nầy đang nhỏ máu...

E-82 Bao nhiêu người sáng nay vui mừng đã nhận lãnh Đức Thánh Linh? Hãy giơ tay lên. Chẳng tuyệt vời sao? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Đúng như vậy.

Đang nhỏ xuống... (Hãy bắt tay với người bạn đứng bên cạnh)... đang nhỏ máu.

(Hãy nói, “Ngợi khen Chúa, anh ơi vì tất cả sự nhơn từ của Ngài.)...Tin lành Đức Thánh Linh nầy đang nhỏ máu,

Ồ, máu những môn đồ chết cho Lẽ thật,

Tin lành Đức Thánh Linh nầy... (Cầu xin Chúa ban phước cho anh em. Cầu xin Chúa ban phước cho anh chị em...?...)... đang nhỏ máu.

Ồ, nó đang nhỏ máu, (Chính là thế, hãy giơ tay anh chị em lên.)... đang nhỏ máu,

Tin lành Đức Thánh Linh nầy đang nhỏ máu.

...Những môn đồ chết cho Lẽ thật,

Tin lành Đức Thánh Linh nầy đang nhỏ máu,

Nó đang nhỏ máu, (Ha-lê-lu-gia!)... đang nhỏ máu,

Tin lành Đức Thánh Linh nầy đang nhỏ máu. [Anh Branham rời bục giảng với mi-crô. - Bt]

E-83 ...Đang nhỏ máu. (Mọi người hãy hát điều đó.)

...Những môn đồ chết cho Lẽ thật,

Cầu xin Chúa ban phước cho chị, chị ơi.

[Người chị em làm chứng với Anh Branham. - Bt]

Rất sung sướng được nghe điều đó. Cầu xin Chúa ban phước cho chị. Một quí bà vừa nới được cầu nguyện cho, và bây giờ bà được bước đi sau 3 năm, làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

Bây giờ, chúng ta hãy hát bài hát cổ rất hay nầy. Bao nhiêu người thích điều nầy? “Đức tin trong Cha, đức tin trong Con, đức tin trong Đức Thánh Linh, Ba trong Một.” Tốt lắm, chị Gertie.

Đức tin... Con.

Đức tin trong Đức Thánh Linh, Ba trong Một;

Ồ, ma quỉ sẽ run sợ và tội nhân thức tỉnh.

Đức tin trong Đức Giê-hô-va sẽ thức tỉnh bất cứ điều gì.

E-84 Bao nhiêu người ưa thích một hội chúng (crowd) như thế nầy? Ồ, Cầu xin Chúa ban phước cho chị. Hết thảy chúng ta hãy hát bài hát nầy bây giờ, mọi người đều hát to hết sức.

Cầu xin Chúa ban phước cho chị. Cảm ơn chị. Cầu xin Chúa ban phước cho chị. A-men! Cầu xin Chúa ban phước cho chị. [Một số người đến bục giảng chào mừng Anh Branham. - Bt] A-men! A-men! Cầu xin Chúa ban phước cho anh chị em. Cầu xin Chúa ban phước cho anh. Cầu xin Chúa ban phước cho chị, chị ơi... [Băng trống. - Bt] ... Giơ tay anh chị em hát lúc nầy.Nguyền Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng.

Cầu xin Chúa ban phước cho, Chị Slaughter, rất vui mừng gặp chị ở trên đây.

[Chị ấy làm chứng, rồi vui mừng. - Bt]

Tốt lắm. Cầu xin Chúa ban phước cho...?...

Hết thảy những ai biết điều nầy đều la lên. Đó là Chị Kelly. Chị biết rằng chị là... Họ -- Ma quỉ đã cố giết chị ấy ở một tai nạn xe hơi ngoài đây, và chị ấy đã ở ngoài bệnh viện đau đớn vô cùng, chị nói chị có thể không bao giờ bước đi được nữa và nhiều chuyện khác. Nhưng ân điển Đức Chúa Trời. Chị ấy là một người mà... Dường như giống một đội quân cứu rỗi ở trên nầy sáng nay. Chúng ta hãy ngợi khen Chúa với chị ấy, hết thảy mọi người. Bao nhiêu người trong các bạn đều vui sướng với người chị nầy. Đúng thế, hãy xuống đây và bắt tay chị ấy ở Bàn thờ. Hết thảy anh em đều làm. Vui mừng được gặp chị.

Nào, chúng ta ngợi khen Chúa.Nguyền Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng.

Từ giờ cho đến lúc tương phùng đôi ta,

Dưới chân Christ chúng ta trùng phùng; (Cho đến khi chúng ta gặp nhau.)

Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta,

Chúa...

Cầu xin Chúa ban phước cho mọi người...?... Cầu xin Chúa ban phước cho anh chị em.

Chúng ta hãy ngừng hát và cúi đầu một phút, mời Anh Neville cầu nguyện kết thúc Buổi nhóm cho chúng ta. Mời anh chị em cúi đầu một lát.

Anh Neville, xin mời Anh.

Địa chỉ hạ tải và liên lạc:

http://Vn.Bibleway.orgEmail: ThanhDoCanada@Yahoo.Ca


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương