“The Lamb’s Book of Lifetải về 286.83 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu20.04.2018
Kích286.83 Kb.
1   2   3   4

“Và nó đã làm cho cả lớn, già trẻ, nam và nữ, bị trói buộc và tự do, đều chịu dấu nó ghi trên trán và ở trong tay nó. Và nó đã lừa dối hết thảy ngoại trừ những kẻ mà tên của họ được chép trong Sách Sự Sống của Chiên Con.” Nó đã lừa dối hết thảy, toàn bộ trái đất: Những hệ thống thờ cúng tôn giáo, nó đã nhận những kẻ giả mạo Cơ-đốc nhân; Nó lừa dối thuộc viên Hội thánh; Nó lừa dối con người đạo đức; Nó đã lừa dối những người tốt; Nó đã lừa dối cái gọi là Thầy giảng; Nó đã lừa dối cái gọi là Cơ-đốc nhân. Nó đã lừa dối hết thảy với sự tuyên truyền vĩ đại của nó, nói rằng, “Chúng ta hết thảy là một Giáo hội lớn, và chúng ta nên liên hiệp hết thảy với nhau, và có những việc thuộc về thế gian và Hội thánh cùng sự liên kết nhà nước, là những gì... Chúng ta sẽ làm lắng dịu mọi cuộc chiến mãi mãi.”

Hàng ngàn người mẹ, hàng ngàn người, sẽ nói, “Đó là điều chúng tôi muốn.” Hãy xem nó từ đâu đến, chị em ơi. Hãy xem những bối cảnh của nó là gì. “Và nó đã lừa dối tất cả những ai tên của họ không được ghi trong Sách Sự Sống của Chiên Con.”E-47 Bây giờ, các bạn sẵn sàng chưa? Nó đây nầy. Nó là ‘thùng rượu gấp đôi’ (double barrel) và trách nhiệm nặng nề heavy load). Hãy nghe về nó. Nầy, nó lừa dối tất cả những người không được ghi tên trong Sách Sự Sống của Chiên Con từ khi họ gia nhập Hội thánh phải không? Từ thời gian trong Buổi nhóm phục hưng chăng? Tên của họ được chép trong Sách Sự Sống của Chiên Con khi họ đến với Hội thánh chăng? Không “Những kẻ có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con từ buổi sáng thế.” A-men! Chính là điều đó. Anh chị em có điều đó không?

Điều đó đã được xem qua từ hàng trăm năm giữa vòng các Giáo sư. Nhưng hãy xem, tên của Cơ-đốc nhân không được viết trong Sách Sự Sống của Chiên Con khi Ngài đã đến Bàn thờ. Kinh thánh nói tên người đó đã được viết vào trong Sách Sự Sống của Chiên Con mọi cách từ buổi sáng thế. “Ví bằng Cha, là Đấng sai Ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng Ta. Và kẻ nào đến, Ta sẽ ban cho người đó Sự sống Đời đời, và sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt.”E-48 Chúng ta hoảng sợ về điều gì? Hãy nghe tôi, hỡi anh em mệt mỏi của tôi, Kinh thánh dạy rằng Chúa Jêsus là Chiên Con của Đức Chúa Trời, bị giết từ buổi sáng thế. Để ý. Ồ, chà, điều nầy làm cháy bỏng lòng anh em biết bao, điều nầy ban cho anh em hi vọng biết bao. Trở lại trước khi sáng thế, khi Sa-tan làm đồi bại thành điều ác, Đức Chúa Trời là vô hạn, đã nhìn xuống xuyên qua dòng đời và thấy sự cuối cùng: Sự biết trước.

Nếu Ngài không biết mọi việc, các bạn có một Đức Chúa Trời giới hạn. Các bạn đã làm cho Ngài giới hạn như các bạn và tôi. Nhưng Đức Chúa Trời là vô hạn. Đức Chúa Trời là quyền năng, Đức Chúa Trời là sự hiểu biết; Là mọi thứ, Ngài là Đấng Toàn Tri. Cách trở lại trước khi sáng thế, khi Sa-tan đã làm điều ác, bởi vì Sa-tan đã có trong trí của nó điều nó sẽ làm, lúc đó Đức Chúa Trời đã biết Ngài có thể làm mất tác dụng của nó (counteract it). A-men!

Kinh thánh nói, “Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.” (Phúc âm Giăng chương 1). Ban đầu, khi thời gian bắt đầu... Đó là sự vĩnh cửu, trước khi đó. Đây là ở trong thời gian chúng ta đang nói về. Sự vĩnh cửu thì giống như một điều có tính cách bao quát. Nó không bao giờ... Nó không bao giờ chấm dứt. Nó là một sự tuần hoàn, liên tục, mãi mãi, và đời đời, mãi mãi. Nó là một bánh xe bất tận mà không bao giờ ngừng lại hay không hề có sự chấm dứt với nó.

E-49 Nhưng Sa-tan đã can thiệp vào ở đó, và xuống đây, làm hư hỏng mọi việc, nhưng Đức Chúa Trời đã thấy chỗ có khoảng một thời gian. Là Đấng vô hạn phi thường từ ban đầu nầy đến ban đầu khác, Ngài đã nhìn xuống.

Ngài đã có trong ban đầu, Lời. Một lời là một tư tưởng đã được diễn đạt. Đức Chúa Trời bắt đầu suy nghĩ. Khi Ngài bắt đầu thấy mọi con người đã từng đến trên trái đất, và từng con chim, từng con bọ chét, và từng con ruồi... Ha-lê-lu-gia! Điều đó khiến Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng, đời đời, và từng hiện diện. Đó là Đấng chúng ta hầu việc sáng nay.

Đằng sau buổi ban đầu khi Ngài đã thấy rằng ở đó có một số người sẽ khao khát được cứu, một số người sẽ cần được cứu, một số người sẽ trung tín trong lòng: Họ muốn được cứu. Thế thì Ngài phải sửa soạn cho họ sự cứu rỗi (Đúng thế.), hay họ sẽ không bao giờ được cứu.

E-50 Ngài biết bất cứ vật gì không trọn vẹn đều không thể được vào Thiên đàng, thế nên Ngài phải làm một phương cách của sự trọn vẹn dành cho điều đó. A-men! Anh em hiểu điều đó không? Thế rồi sau đó Ngài Phán, “Ta, Chính Ta, sẽ xuống thế gian và mang lấy xác thịt con người. Và Ta sẽ trả cái giá [tiền phạt] đã qui định ở đây, và Ta sẽ chịu thay. Ta sẽ làm cho họ trọn vẹn, bởi vì Ta sẽ mang họ đến với Ta. Và Ta là trọn vẹn.”

Thế thì ở đây là thân thể đầy sẹo nầy, đã bị đánh đập và bị thương tích vì tội lỗi, và mọi tội lỗi thế gian từng có, hay sẽ có, đã được đặt lên trên Ngài. Ngài là thân thể mà Đức Giê-hô-va làm sống lại vào những ngày sau rốt, vào ngày thứ 3 sau khi Ngài đã chết. Nếu chúng ta ở trong thân thể đó, chúng ta thật sự trọn vẹn như thân thể đó trọn vẹn. A-men! Anh em đấy.

Làm thế nào anh em đi vào trong thân thể đó? Làm thế nào anh em đi vào trong nó? Kinh thánh nói trong Rô-ma 8:1, “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là những kẻ không bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo Thánh Linh.” Họ không quan tâm đến thế gian nói gì hay bất cứ ai khác nói gì, hay ngay cả những gì gia đình họ nói. Họ bước đi trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong tình yêu Thiêng liêng trọn vẹn. Anh em hiểu điều đó chứ?

Làm thế nào anh em đi vào trong nó? Bằng sự gia nhập Giáo hội, bằng sự bắt tay, bằng phép báp-têm phải không? Không, thưa quí vị.E-51 I Cô-rinh-tô chương thứ 12 nói, “Vì chưng chúng ta đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một Thân thể.” Và thế thì đó không phải là những gì tôi đã làm, tôi là gì, tôi là ai, hay không có gì về điều đó; Mà chính là những gì Đức Chúa Trời đã làm cho tôi trong Đấng Christ. Và chúng ta được trọn vẹn với sự Tận Hiến Dâng (Sacrifice) của chúng ta.

Ngài không phạm sai lầm. Ngài sẽ không đem các bạn vào nếu các bạn không xứng đáng. Ngài biết lòng bạn. Đúng thế. Ngài biết bạn là gì. Ngài biết động cơ của bạn. Ngài biết bạn là gì. Có những cạm bẫy trên suốt con đường. Chắc chắn vậy. Ma quỉ sẽ gây cho anh em bị vấp ngã, và anh em nói, “Đức Chúa Trời ôi, con đã không muốn làm điều đó. Lạy Chúa, Ngài biết điều đó.” Anh em vẫn trọn vẹn, bởi vì có Huyết trọn vẹn đã dâng lên cho anh chị em mỗi ngày, và Của Lễ dâng để máu đang treo lên trước Ngôi của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đúng thế.

Làm sao anh chị em có thể đi vào ở đó? Đức Chúa Trời bởi sự biết trước... Bây giờ, Đức Chúa Trời đã Phán rằng Chúa Jêsus... Hãy suy nghĩ chín chắn (put on your caps). Hãy mở lòng anh chị em ra, Kinh thánh nói Chúa Jêsus là Chiên Con bị giết từ, nơi đâu? Từ khi sáng thế Ngài đã bị giết. Tại sao? Đức Chúa Trời, là Cha, khi Ngài nhìn xuống và thấy cái cách...

Chúa Jêsus không bao giờ đến chỉ để chết bừa bãi. Ngài không bao giờ đến để nói, “Ồ, có lẽ có ai đó đáng thương khi họ thấy cách ta chết cùng với mọi việc.” Không, không phải. Đức Chúa Trời không điều khiển công việc của Ngài như thế. Đức Chúa Trời điều khiển công việc của Ngài hoàn hảo. Đúng thế. Ngài biết cách chính xác điều gì sẽ xảy ra. Đó là chỗ Ngài đã nói trước. Ngài biết chính xác điều Ngài... Ngài không muốn bất cứ người nào sẽ bị hư mất. Ngài không muốn. Nhưng nếu Ngài là vô hạn, Ngài biết ai sẽ được cứu và ai sẽ không được. Cho nên, anh chị em có thể yên nghỉ đảm bảo. Nếu anh chị em đã tin nhận Đức Chúa Trời và được đầy dẫy Đức Thánh Linh, anh em được neo chặt vào nơi đến đời đời của mình. Đúng đắn. Đấy, Ngài biết trước.E-52 Hãy theo dõi. Kinh thánh dạy Chúa Jêsus, Chiên Con bị giết từ buổi sáng thế đã từng đưa ra. Ồ, tôi - tôi biết tôi hành động buồn cười ở trên đây. Nhưng tôi - tôi - tôi cảm thấy đầy vinh quang. Hãy nhìn kia. Điều gì? Chúa Jêsus đã bị giết thậm chí trước khi thế gian từng có một vết bụi ở trên nó. Chúa Jêsus đã bị giết rồi. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời... Nó đây nầy. Hãy hiểu được điều đó.

Đức Chúa Trời, bởi sự biết trước, khi Ngài buổi ban đầu, Ngài đã tiếp nhận ý tưởng. Bây giờ, nó chỉ là một tư tưởng. Lúc đó khi Ngài Phán điều đó và Phán rằng, “Nó sẽ có.” Chúa Jêsus đã bị giết, ngay chính phút Đức Chúa Trời Phán Lời. Rồi điều gì? 4.000 năm sau, Ngài đến và đã trả giá mà Đức Chúa Trời đã thực hiện ở đằng sau đây bởi Lời Ngài rồi. Ngài phải đến. Mọi quỉ dưới địa ngục không thể ngăn không cho Ngài đến. Đức Chúa Trời đã Phán điều đó rồi.E-53 Hỡi tín hữu, anh chị em có mang giày vui mừng của mình không (got your joy shoes on)? Hãy nghe điều nầy. Nếu anh em là một Cơ-đốc nhân, nếu anh em là một -- con cái của Đức Chúa Trời thật, Kinh thánh nói... Đó không phải là Thầy giảng; Đó là Kinh thánh. Kinh thánh đã nói tên anh em đã được ghi trong Sách Sự Sống của Chiên Con trước khi sáng thế. Ồ, chà, cùng lúc đó Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã ban cho Đấng Christ bị giết, Ngài đã ghi tên của anh em với Ngài. Ha-lê-lu-gia! Anh em đấy. Tên anh em đã được ghi trong...

Ngài Phán, “Và nó đã lừa dối hết thảy rất nhiều thuộc viên, lớn nhỏ, những Cơ-đốc nhân giả mạo. Nó đã lừa dối tất cả những ai không được ghi tên, không phải trong sách Hội thánh, nhưng trong Sách Sự Sống của Chiên Con. Khi nào? Trước khi sáng thế Đức Chúa Trời đã ghi tên anh chị em trong Sách Sự Sống Chiên Con bằng Lời Ngài đã Phán, và đã ban cho Đấng Christ, làm Của lễ hi sinh, để mua, để chuộc tội cùng nhóm đó mà Ngài đã ghi tên của họ trong Sách Sự Sống Chiên Con trước khi sáng thế... [Băng trống. - Bt] ...E-54 Những người Ngài đã gọi, thì Ngài đã xưng công bình. Ngài đã gọi họ trước khi sáng thế. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài đã xưng công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng công bình, thì Ngài đã làm cho Vinh hiển. Đức Chúa Trời không hề thay đổi, trước khi sáng thế đã gọi tên của anh em và đã ghi nó trong Sách Sự Sống của Chiên Con trong -- Từ khi sáng thế, đã làm một nơi trong sự Vinh hiển vì anh em. Và khi đền tạm trên đất nầy bị hư nát, chúng ta có một đền tạm khác đang chờ đợi chúng ta theo như cách Ngài đã định [kiểu cách] (fashioned). Anh em đấy. Đó là Tin lành.

Chúng ta lo lắng về điều gì? Chúng ta định tiếp tục như thế nầy làm gì? “Ồ, tôi chỉ ngạc nhiên.” Hãy ngẩng đầu anh em lên. Kinh thánh dạy, “Vậy, hãy dở bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa.” Hãy để cho người nào đó là người yếu đuối nói, “Tôi mạnh.” A-men! Vì Phúc âm đã truyền ra, là Tin mừng nầy (this good news).E-55 Sáng nay, Đức Thánh Linh qua Lời đang mang đến cho anh em Tin Lành, mà từ trước khi sáng thế Đức Chúa Trời đã ghi tên của anh em trong Sách Sự Sống của Chiên Con. Mọi quỉ ra từ địa ngục không thể xóa bỏ nó ra khỏi đó. Đức Chúa Trời đã ghi nó và đã Phán điều đó. Đó là điều chắc chắc xảy ra như Đức Chúa Trời đã viết nó trong đó trước khi sáng thế. A-men! Cha Thiên Thượng của chúng ta thật Vinh hiển biết bao là trong tình yêu vô hạn và sự thương xót của Ngài để làm điều đó cho chúng ta.

“Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha trên trời của các ngươi là trọn vẹn.” Làm sao anh em có thể được trọn vẹn? Vì không phải là sự hoàn hảo của tôi, không phải là sự hoàn hảo của anh em; Chính là sự hoàn hảo của Ngài về Lời Ngài, mà Ngài đã chọn anh em. Anh em không bao giờ chọn Ngài. Ngài đã mang anh em vào với Đấng Christ. Anh em được bảo đảm với Đức Chúa Jêsus Christ, và thật trọn vẹn như Đấng Christ trước Đức Chúa Trời. Vì anh em không đứng một mình; Mà anh em đang đứng trong Ngài với một điều, “Tôi tin Đức Chúa Trời.” A-men!

Ồ, tôi yêu Ngài. Ồ, chà. Trên phía khác của vườn Ê-đen... A-men! Sẽ là một ngày nào đó một thời giờ thật tuyệt vời, khi anh em nhìn xuống lại và nói, “Tại sao tôi đã sợ? Nhìn xem tôi đã bỏ lỡ sự vui mừng...”E-56 Hỡi người nam, người nữ trẻ tuổi sáng nay, hay các ông các bà lớn tuổi, những người chưa bao giờ là Cơ-đốc nhân. Đức Chúa Trời liên tục gõ cửa lòng quí vị.

Ồ, đúng thế. Quý vị có thể đi vào ở cuối đường, nhưng quí vị sẽ không có sự vui mừng. Sẽ không có những ngôi sao chiếu sáng chung quanh quí vị. Tôi không muốn chịu đựng như thế. Tôi muốn nghe Ngài Phán, “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm.” Tôi muốn cho Ngài thấy sự cảm kích của tôi.

Người vợ tóc bạch kim thân yêu nhỏ bé đáng thương của tôi, tôi thích được làm điều gì đó cho cô ấy mà tôi biết nàng rất thích biết bao, bởi vì tôi yêu nàng, và tôi biết nàng yêu tôi. Nếu tôi làm điều đó cho vợ tôi trong tình yêu loài người, tôi phải làm gì để biết Đức Chúa Trời, bởi ân điển, trước khi sáng thế đã thấy tôi một tội nhân tội lỗi nhỏ bé đáng thương, rách rưới, sẽ xuống địa ngục, mà không thể tránh được điều đó, và Ngài đã định trước tôi, và đặt tên tôi trong Sách Sự Sống của Chiên Con trước khi sáng thế.

E-57 Ồ, tôi yêu Ngài. Không có cách nào để từng được nói với Ngài. A-men! Không ngạc nhiên khi Kinh thánh nói, “Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến.” Ồ, chà. Đức Chúa Trời Vinh hiển biết chừng nào. Sao bạn lại không muốn tin Ngài, nếu bạn mệt mỏi và chạy lung tung [quá lố và bất an] (weary and tossed about)?

Hãy hổ thẹn về mình, hỡi những Cơ-đốc nhân, tự gọi mình là Cơ-đốc nhân, mà chạy quanh rất mệt mỏi. “Ố, tôi không biết. Nếu tôi đi Nhà thờ...” Ồ, anh em là lời xin lỗi tội nghiệp.

Hãy để tôi nói với anh em. Hãy ngẩng đầu lên. Hãy ưỡn ngực mình ra. Ô, chà. Ồ, hãy sử dụng đức tin. Đức tin là ông chủ. Đúng thế. Đức tin ‘có lông trên ngực nó’ (Faith has hairs on its chest). Anh em ơi, tôi muốn nói nó có nhiều bắp thịt to lớn. Khi nó nói, mọi sự lo lắng rơi xuống từ phía nầy sang phía khác.

Ma quỉ nói, “Bây giờ, ngươi không thể làm điều đó. Ngươi không thể làm điều nầy. Ngươi xấu hổ để làm chứng.” Đức tin nổi dậy và nói, “Ngậm miệng lại. Ta có quyền phát biểu.” A-men! A-men! Dĩ nhiên. Đức tin làm đầu tàu.

Đó là những gì chúng ta cần ngày hôm nay cho mọi lữ hành trên đất. Hãy ngẩng đầu anh em lên. Kinh thánh dạy, “Khi tôi...” Đa-vít nói, “Trong ngày sợ hãi, Tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa... Trong ngày sợ hãi, Tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi chẳng sợ...”

Rồi đến (came down) Phao-lô cũng vậy, ông nói, “Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?” Anh em...Cuộc đời của tất cả những con người vĩ đại nhắc nhở chúng ta,

Chúng ta có thể làm cho đời sống mình tuyệt diệu;

Với những vai trò để lại đằng sau mình,

Những dấu chân trên cát của thời gian.

Ngày nào đó ngồi nơi xa kia trên những ngọn đồi Vinh hiển thuộc về trời, ở đó mặt trời sẽ không bao giờ lặn trong thành phố ấy, nơi các Thánh đồ hết thảy ở trên đó la lớn, những anh hùng đức tin xưa kia đó, nhìn xuống lại những nơi xa kia, và thấy một con đường làm bằng sự Vinh hiển, tôi muốn ngồi với họ, và thấy tôi ngẩng đầu trên không trung, tin cậy Đức Chúa Trời, tiếp tục bước đi trong lúc bão tố. Ô, chà. Chúng ta hãy cầu nguyện.E-58 Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con cảm ơn Cha sáng nay vì Chúa Jêsus, Chúng con cảm ơn Cha vì sự trọn vẹn của Phúc âm, vì sự trọn vẹn và sự cai trị đời đời của Lời được nói ra của Đức Chúa Trời. Và phù hợp với Lời, Ngài đã kêu gọi chúng con và chọn chúng con trong Ngài trước khi sáng thế, và đã viết tên của chúng con trước khi sáng thế. Khi Đức Chúa Trời Phán một lời, nó phải xảy ra. Nó thật sự phải xảy ra.

Ngài đã Phán tên chúng con khi Cha nói Danh Ngài. Cha đã chọn chúng con với Ngài trước khi thế gian bắt đầu. Vì thế không có gì chúng con có thể nói mình có thể làm, Chúa ôi.E-59 Đó là -- điều đó không ở loài người. Không có gì để chúng con có thể khoe khoang hay khoác lác. Điều duy nhất chúng con nói là, “Đức Chúa Trời ôi, cảm ơn Ngài vì ân điển Ngài.” Cảm ơn Ngài vì sự thương xót của Ngài, Chúa ôi. Thấy rằng chúng con là người lạ, nhưng bây giờ Ngài đã làm cho chúng con trọn vẹn bằng Sự Hi Sinh trọn vẹn đó mà chúng con đứng trong (Ô, Đức Chúa Trời ôi), đứng trong Ngài ngày hôm nay khi chúng con tiến tới.

Cảm ơn Ngài, Cha ôi, vì những việc nầy, chúng con cầu xin, nếu có một người nào ở trong nhà đây hôm nay, Chúa ôi, không nằm trong tình trạng đó, cầu xin cho họ giây lát nầy, họ có quyết định cuối cùng và đời đời trước khi Ngài kêu gọi lần cuối cùng và sau chót ở lòng họ. Chúng con cầu nguyện Ngài sẽ nhận điều đó qua Danh của Đấng Christ.

Trong khi chúng ta cúi đầu, tôi tự hỏi có người nào như vậy ở đây sáng nay thật sự là người nữ đồng trinh ngủ gục. Anh em không bao giờ thức tỉnh với sự nhận biết rằng anh em phải cứu những linh hồn, anh em phải làm điều gì đó, và anh em muốn Đức Chúa Trời nhớ đến anh em như một Đấng cứu rỗi linh hồn, anh em muốn là người sẽ đi ra và cố gắng kiếm được những linh hồn được cứu. Anh chị em hãy giơ tay lên nói, “Đức Chúa Trời ôi, xin nhớ đến con” không?” Cầu xin Chúa ban phước cho anh chị em. Điều đó tốt. Tốt lắm.

E-60 Có một người như vậy ở đây sáng nay mà chưa một lần tin nhận Đấng Christ làm Đấng Cứu Rỗi, nhưng sáng nay muốn có quyết định cuối cùng và đời đời, khi các bạn thấy mặt trời đang lặn nơi xa kia và biết rằng chỉ vài nữa, chúng ta sẽ không còn ở đây nữa. Bạn biết điều đó. Nhưng bạn muốn - muốn đi vào Nước Đức Chúa Trời và muốn Đức Chúa Trời tiếp nhận bạn; Bạn tin rằng Ngài làm điều đó, bạn sẽ giơ tay lên dưới ảnh hưởng đó mà bạn tin nhận sáng nay, bây giờ Đấng Christ nhận bạn làm con cái Ngài. Cầu xin Chúa ban phước cho bạn. Cầu xin Chúa ban phước cho anh em.

E-61 Có ai khác không? Bạn sẽ nhận Ngài làm Đấng Cứu Rỗi cho mình một cách cá nhân ngày hôm nay. Bạn giơ tay lên và nói, “Từ giờ nầy từ ngày hôm nay, tôi sẽ hầu việc Đức Chúa Trời hết lòng. Tôi tin, và tôi muốn được nhớ đến. Suốt đời tôi điều gì đó đã gõ cửa lòng, và tôi đã ngoảnh mặt với điều đó. Tôi e rằng tôi có thể ngoảnh mặt với điều đó không đúng lúc giờ nầy. Vì vậy sáng nay, bởi ân điển Đức Chúa Trời, tôi tiến lên giơ tay nói rằng, “Xin thương xót tôi, một tội nhân.” Có ai khác muốn không?

Cầu xin Chúa ban phước cho bạn. Và ban phước cho cháu, cô bé. Tôi thấy tay cháu giơ lên, cháu yêu. Tốt lắm. Người nào khác không? Mời bạn giơ tay lên nói, “Xin nhớ đến tôi.”E-62 Có một người nào sa ngã muốn nói, “Ồ, Anh Branham, tôi là Cơ-đốc nhân, nhưng tôi viện một cớ đáng khinh (poor excuse) nầy. Tôi thường xuyên sa ngã và làm những điều sai trật. Và - và tôi yêu mến Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời nhận tôi bởi ân điển; Tôi biết tôi là con cái Ngài. Nhưng tôi chưa bao giờ hoạt động. Tôi không bao giờ làm công việc Chúa. Bằng lý do gì đó tôi chỉ buông trôi, và ra ra vào vào, đi đi lại lại. Nhưng điều gì đó thật sự nắm giữ trong lòng tôi. Tôi xấu hổ vì lời làm chứng của mình. Tôi hổ thẹn gặp Đức Chúa Trời sáng nay, mà không giành được linh hồn nào hay làm điều gì. Tôi - tôi - tôi muốn Đức Chúa Trời đem tôi về, ôm chặt tôi vào hông tuôn Huyết Ngài, và đánh cho tôi một trận đích đáng, để tôi trở nên Cơ-đốc nhân chân thật từ ngày hôm nay, từ giờ trở đi. Tôi sẽ giơ tay lên với Ngài. Đó là điều con muốn Ngài làm, Chúa ôi.”

Cầu xin Chúa ban phước cho bà. Cầu xin Chúa ban phước cho anh, cho bạn, cho chị. Đó là... Bây giờ, Đức Chúa Trời hiểu lòng các bạn Và nhiều bạn giơ tay lên, tôi biết bạn. Tôi biết đời sống thăng trầm của các bạn. (Trong khi các bạn là -- những Cơ-đốc nhân còn lại đang cầu nguyện.) Tôi biết tình trạng thăng trầm của các bạn. Tôi biết sự sa sút của các bạn. Phương chi Đức Chúa Trời biết nhiều hơn, nếu tôi biết dường nào.

Tôi thấy anh cố gắng đến với Bàn thờ, cố gắng làm sự khởi đầu và đi trở về.

Một người đàn ông vừa mới chết cách đây vài ngày, và thường dạy trường Chúa nhật ở đây. Tôi e rằng một số người của ông ấy có ở đây. Tôi có thể nhắc tên. Nhiều người của các bạn ở đây biết tôi đang nói về ai. Người đó muốn đến Nhà thờ; Ông ấy có thể đi trở về; Ông ấy muốn đến Nhà thờ; Ông ấy muốn trở về. Ông muốn làm điều đúng đắn.E-63 Ông ấy đã có kinh nghiệm với Đức Chúa Trời. Ông là một người tốt bụng, nhưng ông đã bắt đầu dò dẫm với thế gian quá nhiều. Ông đã chết trẻ. Ông đã rời khỏi thế gian. Bây giờ, tôi tự hỏi phần thưởng của ông sẽ là gì. Đúng không? Đừng làm điều đó. Đừng làm thế, thưa các bạn. Hãy lao đầu vào công việc (Stay in the harness.).

Con người đó có thể trở lại với thế gian ngày hôm nay, và đứng ở đây trong bất cứ nơi xa nào trong thành phố, ngay chính vị trí ông ấy chết, ông có thể la lớn hết sức và chạy quanh Đền thờ như có thể được. “Anh bạn, tôi sẵn sàng để được cứu rỗi linh hồn tuần nầy.” Khi ông ấy bắt đầu... Ông ấy đã vượt qua giới hạn lúc nầy.

Nhưng nên nhớ, chừng nào còn có sự vĩnh cửu, có sự sâu thẳm như bầu trời, sẽ không bao giờ có cơ hội khác nữa để cứu một linh hồn, không bao giờ có cơ hội khác để sống cho Đức Chúa Trời. Ông ấy đã đi tới quyết định cuối cùng của mình.

E-64 Quyết định của các bạn sáng hôm nay thì thế nào? Chúng ta hãy thực hiện nó đúng đắn cho Đức Chúa Trời, trong khi chúng ta cúi đầu xuống. Hãy chơi điệp khúc ngắn, ‘Ở phía bên kia sông Giô-đanh.”

Ở phía bên... (Nào, cứ cầu nguyện.)... sông Giô-đanh,

Trong cánh đồng êm dịu của vườn Ê-đen, (Hết thảy chúng ta hát chầm chậm nào.)

Nơi Cây Sự Sống đang trổ bông,

Đó là chỗ yên nghỉ cho bạn.

Chúa Jêsus phá tan mọi xiềng xích,

Chúa Jêsus phá tan mọi xiềng xích,

Chúa Jêsus... (Điều gì đang nắm giữ bạn lại?) mọi xiềng xích.

Và khi Ngài cho bạn tự do,

Tôi sẽ mãi, mãi ca ngợi Ngài,

Tôi sẽ mãi, mãi ca ngợi Ngài,

Tôi sẽ mãi, mãi ca ngợi Ngài,

Vì Ngài ban cho tôi tự do.

Bây giờ, hết thảy chúng ta cùng hát chầm chậm.Ở phía bên sông Giô-đanh... (Chỉ vượt qua bên kia sông.)

Trong cánh đồng êm dịu của vườn Ê-đen.

Nơi Cây Sự Sống đang trổ bông,

Là chỗ yên nghỉ cho bạn.

Chúa Jêsus phá tan mọi...

Những xiềng xích lãnh đạm, những xiềng xích tôn giáo, xiềng xích giáo phái, xiềng xích tội lỗi, những xiềng xích vô tín...Chúa Jêsus... (Sự Hiện diện của Ngài đang ở gần.) phá tan mọi xiềng xích. (Bạn hãy quyết định.)

Và khi Ngài để bạn tự do,

Tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi ca ngợi Ngài,

Cầu xin Chúa ban phước cho chị, chị ơi. Rất vui chị đến...?......Ca ngợi Ngài.

E-65 Người nào khác để những xiềng xích bị phá tung khỏi chung quanh bạn không? Bạn chẳng muốn được tự do hôm nay sao? Bạn đang thật sự đòi hỏi về điều gì? Tại sao, bạn chỉ là khốn khổ với chính mình nếu bạn không được tự do. Đức Thánh Linh... Tất cả mọi ‘sự cản trở’ trên đường đều được giải quyết hết (All the chunks out of the way), Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang vận hành xuống qua lòng bạn... Cầu xin Chúa ban phước cho chị, chị ơi.

Ở phía bên kia...

Có lẽ điều thói quen tầm thường nào đó đang nắm giữ các bạn. Sao bạn không muốn được cứu? Tôi hi vọng tên chúng ta được bọc lại với nhau. Cầu xin Chúa ban phước cho anh em.

Hi vọng tên chúng ta được bọc lại với nhau trong nơi Vinh hiển xa kia như các ngôi sao của Sự Sống đang chiếu sáng đời đời mãi mãi. Hãy ngước nhìn lên và nói, “Anh Branham đứng ở đó kìa.”

Tôi nói, “Ở trên đó, đúng thế, anh em ạ. Nhớ dưới Đền tạm sáng nay không?”...Đang trổ bông,

Đó là chỗ yên nghỉ cho bạn.

Tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi ca ngợi Ngài...

Các bạn chẳng muốn làm điều đó sao?

...Sẽ mãi mãi, mãi mãi ca ngợi Ngài.

Tôi...

E-66 Người sa ngã ơi, bạn không muốn tiến lên Bàn thờ giờ nầy sao? Vâng. Một điều gì đó tầm thường nhỏ bé đang đứng trong đường lối bạn, Chúa Jêsus phá tung xiềng xích đó. Hãy tiến lên.

...Khi Ngài cho bạn tự do.

Chính chỗ thập tự xưa Jêsus treo mình,

Nay tôi xin Chúa xóa muôn tội trắng tinh,

Bởi Huyết Chiên Con tâm thanh sạch an bình;

Kính ngợi Chúa Jêsus!

Vinh thay Danh Jêsus!

Vinh thay...

Hỡi người bạn tội nhân, Bàn thờ ở đây, người sa ngã ơi, hãy thưa với Ngài về điều đó giờ nầy. Nó là gì?Bởi Huyết Chiên Con tâm thanh sạch an bình.

Bạn đang quì gối ở đó một mình, có Đức Chúa Trời giờ nầy đang nhìn bạn. Ngay cả chim sẻ không thể rơi mà Ngài không biết.Hãy đến đây nơi Huyết Jêsus tuôn tràn,

Nếu bạn chưa bao giờ nhận lãnh Đức Thánh Linh, hãy đến, Ngài ở đây.Đem dâng cho Chúa cả tâm hồn vỡ tan

Chúa giúp anh nay luôn luôn được an toàn;

Kính ngợi Chúa Jêsus!

Vinh thay Danh Jêsus!

E-67 Trong khi chúng ta cúi đầu. Anh chị em có để ý những người từng tin nhận Chúa Jêsus không? Hãy xem họ ở trong loại địa vị nào, họ đã nhận điều đó như thế nào. Anh em thấy họ hành động cùng một cách. Chắc chắn vậy. Nếu đó là...?... Và đã tiến lên, đầy cảm động, người con đó sẽ được lớn lên như thế. Đó là cách nó sẽ đi đến.

Nếu lạnh lùng, hình thức, và lãnh đạm, điều đó thường là cách của họ. Họ tin nhận hình bóng của linh đó, bởi vì đó là điều đang làm việc lúc đó.

Hãy mang tôi đến thập tự giá. Hãy dẫn tôi đến một nơi ở đó có một Thánh Linh đang vận hành làm êm dịu lòng tôi.
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương