“The Lamb’s Book of Lifetải về 286.83 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu20.04.2018
Kích286.83 Kb.
1   2   3   4

Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dâng như vậy, mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được.

Ồ, chà, điều đó há chẳng phải là một bài giảng cần phải có hay sao? Đấy, thấy không? Vậy thì, luật pháp là cái bóng của những điều sẽ đến.E-24 Chúng ta hãy đi qua ở đây một phút. Tôi nghĩ, quay lại với chương thứ 12 Sách Khải huyền. Chúng ta hãy đi vào điều đó chỉ một lát và xem thử chúng ta có thể lấy được một chút điều gì đó tốt lành ở ngay đây để bắt đầu, suy nghĩ về hình bóng không. Bây giờ, chúng ta hãy - hãy đọc lần nữa lúc nầy, anh em có Kinh thánh.

Đoạn, trên trời hiện ra một dấu lớn: Một người đàn bà (“Phụ nữ” trong Kinh thánh tượng trưng cho điều gì? “Hội thánh.”)... Một người đàn bà có mặt trời bao bọc... (Đó là áo bà ta mặc. Đúng không?)... dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao. Người có thai, và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ.

Để ý, một người đàn bà xuất hiện trên trời với -- Sự hiện thấy của Giăng, Người Được Mặc Khải, và -- Bà ta có mặt trời bao bọc. Mặt trăng ở dưới chân, và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao. Vậy thì, Nó tượng trưng cho cái gì? Những khải tượng là những biểu tượng.E-25 Vậy thì, người đàn bà là Hội thánh, và Hội thánh là... Mặt trăng ở dưới chân người đàn bà. Nói cách khác, nó vẫn chiếu sáng. Nhưng người đàn bà ở trên nó, bởi vì người đàn bà đã bắt đầu ở trong tình trạng đang mang thai một đứa trẻ rồi. Người đàn bà đang kêu la nhọc nhằn trong sự sanh nở. Và mặt trăng đang mất đi, còn mặt trời đang chiếu sáng.

Mặt trăng là... Điều gì làm nên ánh sáng mặt trăng, là mặt trời đang chiếu sáng trên nó. Nó chỉ là cái bóng của mặt trời. Do đó, mặt trăng đã sống hết thời kỳ của nó, và mặt trời đang mọc. Người đàn bà không được bao bọc bởi mặt trăng; Bà được bao bọc bởi mặt trời. Đó là một Hội thánh Tin Lành đang ra đời. Hội thánh chính thống già cỗi...E-26 Vậy thì anh em nói, “Ồ, đó là chính thống không?” Đúng thế. Chúa Jêsus đã đến trước tiên với dân Do-thái mà không đến với Dân Ngoại. Anh em hiểu không? Ngài - Ngài đã không ủy thác các môn đồ đi đến với Dân Ngoại nào. Ngài Phán Ngài đến vì dân Ngài, nhưng dân mình (Ngài) không hề nhận lấy (Ngài). Hãy theo dõi. Ngài đã Phán khi Ngài sai họ đi trong Phúc âm Ma-thi-ơ; Ngài Phán rằng,

Đừng đi đến Dân Ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả; Song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên. Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: Nước Trời gần rồi.” (Hiểu không?) “Đừng đi vào một thành nào của người Sa-ma-ri, hay bất kỳ thành nào còn lại, nhưng hãy đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên.”

Đó là lý do ánh sáng Vinh hiển đang chiếu sáng chung quanh người đàn bà, và người đàn bà, đang cơn kêu la nhọc nhằn để sanh ra đứa con nầy...

Và người đàn bà sanh ra một Con Trai, Con Trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc.

Con rồng đứng bên cạnh người đàn bà, là Rô-ma, chực nuốt Con Trẻ ngay khi nó được sanh ra. Rô-ma đã bắt bớ Con Trẻ. Họ đã tỏa ra và giết hết thảy trẻ con từ 2 tuổi trở lên, hay đúng hơn là dưới 2 tuổi trở xuống, để chúng có thể giết Đấng Christ, và bắt Ngài trong thời Hê-rốt đã làm vấn đề nầy. Nhưng Con Trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời, từ sự sống lại được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.

Vậy thì, điều đó sẽ thật sự cắt bỏ mọi giáo lý Con Trẻ, phải không? Thấy không?

E-27 Nhưng bây giờ, luật pháp (trở lại Hê-bơ-rơ 10) có một cái bóng của những việc ngày sau, không có hình thật của các vật, nhưng bóng dáng...

Đêm nọ tôi đang thảo luận với một người rất tốt về giáo lý Thiên Hi Niên (Ngàn năm Bình an), tôi nói, “Tôi tin vào Thiên Hi Niên (Ngàn năm Bình an), bởi vì có quá nhiều bóng dáng của Cựu Ước nói rằng sẽ có Ngàn năm Bình an. Phải xảy ra: Có nhiều hình bóng.”

Họ nói, “Hội thánh sẽ trải qua thời kỳ đại nạn không?”

Tôi nói, “Không. Hội thánh không thể đi qua đại nạn. Hội thánh phải được cất đi trước thời kỳ đại nạn: Quá nhiều hình bóng.” Hãy xem, Nô-ê trong thời ban đầu... Nô-ê, hết thảy Cựu Ước, tất cả luật pháp và nó là bóng của những việc tốt lành ngày sau. Bây giờ, trước thời kỳ đại nạn thình lình đến trước tiên...E-28 Hê-nóc... Nhưng -- Nô-ê -- Nô-ê là hình bóng được mang sang bên kia giống như người nữ đồng trinh ngủ gục. Nhưng Hê-nóc được chuyển sang ngay trước khi đại nạn ập tới. Hê-nóc đã được cất lên mà không tìm thấy, bởi vì Đức Chúa Trời đã mang ông đi: Là hình bóng của Hội thánh tiến ra. Nô-ê đã nhìn xem ông. Khi ông thấy Hê-nóc đi, ông biết đã đến lúc vào tàu, vì được đem đi qua thời kỳ đại nạn.

Kinh thánh nói có 10 người nữ đồng trinh đi đón Chàng Rể, 5 người khôn; 5 người dại. Họ hết thảy mỗi người đều là nữ đồng trinh. Nhưng 5 người thì khôn. Họ có dầu trong đèn. Họ đi ra gặp Chàng Rể. Chàng Rể đến. Những người khôn có dầu, đi vào (tàu).

Đấy, sự thuyên chuyển [được cất lên] (translation), được đi với Chàng Rể. Nhưng những người kia bị để lại đằng sau, họ đến và cũng muốn giống y như những người khôn kia nên gõ cửa vào tàu. “Nô-ê ơi, cho chúng tôi vào.” Nhưng Đức Chúa Trời đã đóng cửa lại.

Không, bạn của tôi ơi, một trong những ngày nầy Đức Chúa Trời sẽ ban cho các bạn sự kêu gọi cuối cùng, sau đó cửa sẽ được đóng lại giữa sự thương xót và sự phán xét. Đừng để bị ở ngoài. Hãy vào ngay bây giờ trong khi còn có thể được. Đừng quan tâm điều thế gian nói. Hãy vào ở trong Đấng Christ, vì những ai ở trong Đấng Christ sẽ được mang đi với Ngài. Anh em hiểu không?E-29 Thế rồi những người nữ đồng trinh khôn nầy đã đi trong sự chuyển dịch. Còn những người kia đã đến gõ cửa, điều gì đã xảy ra? Kinh thánh nói họ bị quăng vào sự tối tăm, ở đó có than khóc, và nghiến răng.

Dân Y-sơ-ra-ên, khi thời kỳ đại nạn tới ở xứ Ê-díp-tô, không có điều gì từng ập vào xứ Ê-díp-tô -- Dân Y-sơ-ra-ên, bởi vì họ trong nơi sắm sẵn của Đức Chúa Trời: Xứ Gô-sen, không có chút tai nạn nào. Thấy không? Những dân còn lại ở trong đại nạn, nhưng những người nầy thì không. Bây giờ, hết thảy những điều đó đều là những cái bóng, chúng phải có hình bóng về điều gì đó.

Thế nên khi chúng ta thấy sự đến trước của Chúa, chúng ta thấy nhiều người đi vào những ngày đó, và thấy người ta dễ nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Đó là tình trạng ngày hôm nay. Những người đàn ông đang bước đi theo thói tà dâm bỉ ổi của chính họ. Nó đã xảy ra (become to the thing). Xin lỗi vì dùng sự diễn đạt nầy, các chị em của tôi, nhưng sự đoan trang đạo đức thật sự là một điều hầu như đã qua rồi ở giữa nhiều người chúng ta.

E-30 Ngày hôm qua tôi nghe ở trong Bệnh viện Thánh Edward, một Bác sĩ đã ‘làm tan xác’ một cô gái (tearing... to pieces) tại đó. Ông ta đứng dậy ở bực thềm để tôi có thể bắt tay ông ta. Mọi người trong bệnh viện đang lắng nghe và nhìn. Chính là cô gái ở phía sau đó, một cô nào đó ăn mặc thô bỉ, giống như ‘bà bóng’ [con dâm đãng đáng ghét] (little bitches) vậy. Chị em biết Kinh thánh nói gì về điều đó không? Ngài Phán rằng, “Đó là ‘sự gớm ghiếc kinh tởm’ trước mắt Đức Chúa Trời cho một người đàn bà mặc quần giống như người đàn ông.” [Phục 22:5] Đúng. Và cô ta đấy.

Ồ, Bác sĩ đó nói... Một gã bị tàn tật một chút. Tôi biết anh ta, nhưng không nhớ tên. Anh ta nói, “Ông muốn nói với tôi cô gái đó để ông đi vào bệnh viện nầy như thế không?” Anh ta nói, “Tại sao, ông là sự xấu hổ cho bệnh viện. Hãy đi ra khỏi đây.”

Tôi nói, “Anh bạn à, tôi muốn bắt tay anh.” Tất nhiên.

“Anh làm sao có thể vào cửa trước như vậy (get by the front)? Anh không tự xấu hổ khi vào đây mà ăn mặc như thế sao?”

Tôi nghĩ: “Ồ, anh ơi, điều đó đúng. Tôi khâm phục một người đủ can đảm để gọi cái đúng là đúng, cái gì sai là sai, bất chấp người đó là ai... Anh em hiểu không?

E-31 Nhưng mà sự việc thích hợp với khuôn phép lễ nghi. Ồ, có lẽ tôi... Các bạn sẽ không tha thứ cho tôi chăng? Tôi muốn ngừng ở đây một chút. Bây giờ, tôi muốn, có lẽ đi thẳng vào điều nầy một chút, các bạn yêu dấu của tôi. Đừng nghĩ Anh Branham đang cố ý khiếm nhã. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ cố gắng nói sự thật. Và điều tôi biết nơi xa kia trong ngày Vinh hiển nào đó, nếu tôi có thể thấy đời sống anh chị em bị làm nhơ bẩn, và lúc đó tôi biết rằng tôi là nguyên nhân của nó, biết Lẽ thật mà không nói điều đó. Không, tôi cất lấy nó ra khỏi vai anh chị em. Anh chị em hãy quyết định cho mình.

Phụ nữ chúng ta ăn mặc như thể có ‘tà linh’. Hiểu không? Có một người duy nhất trong Kinh thánh từng làm điều đó. Đó là ma quỉ đã lột đồ họ. Hãy xem nào, tôi không muốn nói các bạn là vô đạo đức. Tôi không muốn nói điều đó, chị em yêu dấu của tôi. Nhưng chị em có khuynh hướng thuộc về thời đại trong cách như vậy cho đến nỗi chị em thật đơn sơ, chị em nghĩ nó đẹp bởi vì những người khác làm điều đó. Nhưng chị em không nhận biết rằng đó là ma quỉ đang làm nó. Chắn chắn vậy. Chị em. Chị em không được nhiều người ngưỡng mộ; Chị em nổi điên. Xin lỗi vì từ ngữ đó. Thế đấy, điều đó đúng. Tôi muốn nói chị em là...?... việc cách xa Đức Chúa Trời.E-32 Ô, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, không luôn tranh chiến với con người, không muốn một ai bị hư mất, nhưng muốn mọi người có thể đến với sự ăn năn... Và Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự dạn dĩ trong thời kỳ khi các Thầy giảng... Tại đây là nơi nó bắt đầu, là bởi vì Mục sư của anh em ở bục giảng cho nó vào. Đúng thế. Anh em nên bị dứt phép thông công.

Nếu tôi có một Nhà thờ mà phụ nữ làm điều đó trong Nhà thờ, ngay lập tức họ sẽ bị ra khỏi danh sách Hội thánh. Vâng, thưa quí vị, ngay tại đó, chúng cần loại bỏ ngay (straighted up). Điều đó đúng, chính xác. Đức Chúa Trời bắt họ chịu trách nhiệm.E-33 Nhưng ngày hôm nay tôi đi đến bệnh viện Thánh Joseph. Tôi thường xuyên có những cuộc viếng thăm bệnh viện, những trường hợp khẩn cấp. Đi ra đó thấy một trẻ sơ sinh sắp chết, hay tình trạng giải phẫu thận, lấy ra quả thận, chỉ có 2 hay 3 ngày tuổi. Đứa bé thật đáng thương...

Và tại đó tôi để ý trong bệnh viện Công giáo, rất đẹp và rộng rãi. Tôi đi đến một bệnh viện Tin Lành, có một bà sắp chết. Và tôi bước qua để đặt tay trên, cha tuyên úy đã bắt đầu... Và tôi cho ông ấy biết tôi cùng giáo phái với ông. Ông ấy nói, “À há, đừng, đừng, đừng làm điều đó. Đừng đặt tay trên bà ấy.”

Tôi nói, “Kinh thánh dạy...”

“Ái chà, bỏ đi.” Ông nói, “Những thứ đó không tốt. Điều đó... Chúng ta không muốn ông đặt tay trên người đau ở đây.”

Hãy xem nó như thế nào? Và đó là lý do Giáo hội Công giáo đang nuốt chửng họ đến nhiều ngàn lần (Đúng thế.), bởi vì những người Tin Lành đã không đi khá sâu vào Đức Chúa Trời để có một kinh nghiệm biết sự cứu rỗi thành tâm, thuở xưa, quyền năng Đức Chúa Trời là gì. Anh em có những lớp học xoàng xĩnh của mình.

Hãy có một lớp học được đổ đầy của mình, chờ đợi sự Chúa đến. A-men! Anh em đấy.E-34 Để ý, luật pháp có một bóng... Tất cả những việc nầy mà chúng ta có thể thấy bây giờ đều là những cái bóng, là những cái bóng; Và bây giờ chúng đang trở nên xác thực.

Giống y như một cây đang lớn lên, và rồi nó bắt đầu mọc một nhánh, rồi nó nẩy ra thành hạt giống cùng một loại hạt đó đi vào trong lòng đất. Mọi điều nầy đều xuất phát trong Sáng Thế ký. Và ngày nay...E-35 Nhưng những người thờ phượng nầy đã đi vào dưới ảnh hưởng cái bóng, có thể không bao giờ được làm cho trọn vẹn. Chúng ta hãy dừng lại trên từ đó. Không bao giờ... Cậy tế lễ mỗi năm hằng dâng như vậy, hầu cho khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. Tôi muốn anh em để... Anh em há chẳng nhiều lần nghe người ta nói, “Ồ, không có ai là trọn vẹn cả.” sao. Đúng thế. Anh em không thể trọn vẹn theo mắt của con người. Nhưng anh chị em có được sự trọn vẹn hay sẽ không bao giờ đi đến Thiên đàng. Đúng thế.

Kinh thánh dạy, Chúa Jêsus giảng trong Bài Giảng Trên Núi, Ma-thi-ơ dạy rằng, “Thế thì các ngươi phải làm ‘người trọn vẹn’, như Cha Thiên Thượng các ngươi là ‘Đấng Trọn Vẹn’.” Thế thì các bạn phải thật sự trọn vẹn đúng như Đức Chúa Trời, hoặc là các bạn hư mất. Bây giờ, làm thế nào anh chị em làm điều đó? Thấy không? Nào, một lỗi lầm nhỏ và anh chị em hư mất. Một cái nháy mắt và anh chị em chết; Bởi vì không điều gì có thể vào được những nơi đó ngoài sự trọn vẹn.E-36 Đức Chúa Trời đã đưa Sa-tan lên đó như nó một Thiên sứ, ‘con của sự sáng’. Nó đã lấy những điều tốt lành của Đức Chúa Trời và bóp méo nó thành điều ác. Đức Chúa Trời chắc chắn rằng không điều gì sẽ bước vào đó sẽ làm lại điều ấy lần nữa. Thấy không?

Vậy thì, anh chị em phải trở nên trọn vẹn. Chúa Jêsus đã Phán, “Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha Thiên Thượng các ngươi là trọn vẹn.” Vậy thì làm thế nào anh chị em trở nên được như vậy khi anh chị em đang liên tục phạm tội, khi anh chị em thường xuyên làm điều sai quấy?

Điều nầy sẽ đặt một chút trở ngại cho người giữ luật pháp. Nhưng để ý, nó không phải là những gì anh chị em làm; Mà chính là những gì Đức Chúa Trời đã làm. Không phải những gì anh chị em làm; Chính là những gì Đức Chúa Trời đã làm. Hiểu không? Anh chị em không thể trọn vẹn. Anh chị em không thể tự làm nên (sự trọn vẹn) trong chính mình. Nhưng trong Đấng Christ, anh chị em được trọn vẹn. Anh chị em không tin vào các việc làm từ thiện của chính mình, hay của Giáo hội mà mình thuộc về, nhưng tin vào Huyết đổ ra của Đức Chúa Jêsus. Anh chị em đấy. Đó là điều khiến anh chị em nên trọn vẹn. Ở đó là nơi anh em neo chặt đức tin của mình.

E-37 Thế thì về sự chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ], cũng một thể ấy. Tôi không tin theo cách tôi cảm thấy. Nếu thế, tôi có thể nằm trên giường sáng nay. Nhưng tôi tin vào công việc đã làm xong của Ngài. Ngài đã Phán điều đó; Ngài đã Hứa điều đó; Tôi tin nó. Anh em hiểu không? Chính là đó. “Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn.”

Bây giờ, ồ, có lẽ chúng ta đến được một chút với mặt nầy, điều gì đó đã ghi trên lòng tôi. Cho phép tôi hỏi các bạn một điều. Chúng ta đang sống trong Ngày Phán xét lúc nầy, không phải Sự Phán xét Lớn, những sự gọi ra của Hội thánh. Anh chị em tin điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men!”] Chúng ta đang sống trong thời đại phân rẽ. Có một...?... Có một phân biệt màu da, đang cố gắng dấy lên trong nước. Thật vô lý.

Nhưng có một thì giờ phân biệt thật: Đem cái đúng ra khỏi cái sai. Đức Chúa Trời phân rẽ dân sự Ngài, gọi họ ra. Anh chị em biết rằng chính chữ “Hội thánh” có nghĩa là “phân rẽ, được gọi ra, tách ra” không? A-men! “Được gọi ra khỏi giữa họ.” Kinh thánh dạy, “Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế; Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi [Ê-sai 52:11]; Ta sẽ làm Cha các ngươi, các ngươi làm con trai con gái Ta. Hãy ra khỏi họ!” Đó là thì giờ phân rẽ. Và càng nhiều hơn rất nhiều chừng nào anh em thấy ngày nầy đến gần...

E-38 Hội thánh đã từng cố gắng bước đi, họ đã tự đặt tên riêng [tự lập tổ chức giáo phái riêng] cho chính mình (denominated themselves),bây giờ họ đang trở nên một khối liên kết lớn sinh hoạt giống như thế gian. Thấy không? Đúng như Kinh thánh dạy người ta đã làm trong Cựu Ước, họ cũng đã làm vậy. Nhiều người trong số họ, Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ ra, tỏ cho họ thấy những phép lạ và dấu kỳ. Và cả thế hệ đã hư mất trong đồng vắng, sau khi họ đã chứng kiến những phép lạ, sau khi Đức Chúa Trời đã thực hiện những phép lạ trên họ, sau khi họ đã thấy sự Vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng trong lòng họ là những người không tin, lằm bằm oán trách Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ Phán, “Chính mình ngươi hãy ra khỏi, hỡi Môi-se.” Ngài đã khởi sự một thế hệ mới để đem họ vào đất hứa.

E-39 Để ý, bao nhiêu người ở đây sáng nay là Cơ-đốc nhân? Mời anh chị em hãy giơ tay lên. Chỉ giơ tay lên nói, “Tôi là tín đồ Đấng Christ.” Đức Chúa Trời được ngợi khen khi anh chị em là tín đồ Đấng Christ. Làm thế nào anh chị em trở nên tín đồ Đấng Christ? Bởi vì anh chị em nói, “Tôi muốn trở nên một tín đồ Đấng Christ,” bởi vì anh em tìm kiếm Ngài bằng nước mắt chăng? Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, đã kêu gọi anh chị em. Đúng thế. Không phải vì anh chị em đã tìm kiếm Ngài, mà bởi vì Ngài tìm kiếm anh chị em.

Nếu anh chị em để ý về phía Báp-tít, hay là Ngũ tuần, hay niềm tin Ac-mi-ni-a, hết thảy họ bắt đầu kém năng lực (go to seed). Họ nói, “Ồ nếu Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi, Ha-lê-lu-gia! Thế thì tôi tốt rồi. Tôi làm những gì tôi muốn.” Điều đó cho thấy anh em không có nó và đã không được kêu gọi. Đúng thế. Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi anh chị em, anh chị em sẽ yêu Ngài rất tuyệt diệu; Những việc thuộc về thế gian sẽ được chết với anh chị em. Đúng.

Người trẻ tuổi đang ngồi phía sau đó, đang ghi âm lúc nầy, anh ấy đã hỏi tôi khi tôi đi vào, là một trong những anh em của tôi, Ông Mercier. Anh ấy ghi âm các Sứ điệp và những Buổi nhóm, và những cộng sự của anh ấy, Leo, và - và Gene ở phía sau đó... Leo đã nói với tôi, khi đi vào sáng nay, anh ấy nói, “Anh Branham à, cái nào là trước tiên: Đức tin sanh ra tình yêu thương, hay tình yêu thương sanh ra đức tin?”

E-40 Tôi đáp, “Tình yêu thương sanh ra đức tin, không phải đức tin mà tình yêu thương.” Anh chị em phải có tình yêu thương trước, trước khi có đức tin. Cho nên nếu anh chị em có đức tin, mà không yêu Đức Chúa Trời một cách Thiêng liêng [trọn vẹn] (don’t Divinely love God) thì đức tin anh chị em cũng vô ích. Anh em hiểu không? Anh chị em phải yêu Đức Chúa Trời. Do đó, anh chị em có thể gia nhập tất cả các Giáo hội trong nước, làm bất cứ điều gì mình muốn, tuyên xưng mọi thứ anh chị em muốn, nhưng nếu không có một Đức Thánh Linh chân thật, tình yêu được sanh lại trong lòng anh chị em dành cho Đức Chúa Trời, thì đức tin của anh chị em cũng vô ích. Cho dù anh chị em xưng nhận mình tin Đức Chúa Trời nhiều thế nào đi nữa, chẳng có liên hệ gì với điều đó. Nó phải được sanh ra trong lòng con người. Lúc đó anh chị em có Sự sống Đời đời, có thể không bao giờ bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời.

Bây giờ, nếu chúng ta có thì giờ, thấy không nhiều quí vị có Kinh thánh, nhưng qua Sách Khải huyền... Hãy lắng nghe lúc nầy. Hãy suy nghĩ để tìm cách giải quyết vấn đề và mở lòng anh chị em ra. Tôi muốn nói điều gì đó ở đây lúc nầy. Tôi muốn anh chị em nghe cho kỹ, trong khi Đức Thánh Linh ở gần.E-41 Kinh thánh nói trong Khải huyền, christ giả sẽ đến trong ngày sau rốt, và nó sẽ rất láo xược. Cũng qua Phúc âm Ma-thi-ơ, chương 24, Chúa Jêsus giảng, Phán khi christ giả đến, nó - nó sẽ rất gần gũi, giống như công việc thật của Đức Chúa Trời, đến nỗi nó sẽ lừa dối ngay kẻ được chọn. Hãy cẩn thận. Lừa dối ngay cả kẻ được chọn... Kẻ được chọn, nó đến từ đâu? Từ chữ “được chọn.” Nó sẽ lừa dối ngay chính kẻ được chọn, nếu có thể được. Anh em hiểu không? Nhưng nó không thể được. Ngợi khen Chúa vì điều đó. Nó không thể.

Giống như qua Hê-bơ-rơ chương 6, ông nói, “Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời [Ơn Tứ Thiên Thượng], dự phần về Đức Thánh Linh, nếm Đạo Lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa...” Điều đó không thể được, không thể thực hiện được. Đúng thế.E-42 Nó có thể được giả mạo; Nó có thể được giả vờ. Nhiều người có thể hành động giống như họ là thế nầy thế kia, và người ta có thể bị lung lạc với mọi thứ tầm thường. Nhưng một người từng được sanh lại bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời, phương - phương hướng của người ấy được đặt về phía Sao Bắc đẩu. Ha-lê-lu-gia! Hết thảy địa ngục sẽ không bao giờ lay động được người ấy. Đúng thế. Tôi không nói người đó sẽ không lỗi lầm; Tôi không nói người ấy sẽ không vấp ngã. Đúng thế. Nhưng ngay khi người ấy có thể đứng dậy trên đôi chân của mình lại, đôi mắt người ấy đặt nơi Ngôi Sao xa kia, và tiến lên. Tất nhiên.

Kẻ được chọn. Bây giờ, Kinh thánh nói... Và tôi biết rằng đó là Lời của Đức Chúa Trời hằng sống. Kinh thánh dạy điều nầy. Hãy nghe giờ nầy. Anh em hiểu không?“Và con thú và vị tiên tri giả (t-i-ê-n t-r-i, số ít,) và con thú của quyền lực;” -- ‘Ba ngôi’ của địa ngục, thật giống như ‘Ba Ngôi’ của Đức Chúa Trời... Bây giờ, hãy xem. Nó đã khiến cho hết thảy, cả lớn, nhỏ (Đó là giàu hay nghèo.), bị trói buộc hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nam hay nữ, trẻ em, hoặc bất cứ là ai. Nó đã gây ra hết thảy, cả lớn và nhỏ, đều nhận lấy dấu của chúng trên trán họ, và được đóng dấu vào nước tối tăm.

Có 2 dấu hiệu đang xảy ra ngày nay. Anh em thật sự không biết giờ nào... Ồ, anh em ơi, hãy để điều nầy lắng sâu trong anh em. Anh em không biết giờ nào, mà anh em ở bên bờ ngày nay sắp làm quyết định cuối cùng của mình. Đúng thế. Anh em đi lảo đảo quá lâu. “Thần Linh Ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn.” Vậy nên anh em có thể đi chập chững trong một thời gian ngắn, nhưng, “Thần Linh Ta sẽ chẳng hằng ở trên những con ‘người lừng khừng’ (the borderline) luôn.”E-43 Để ý, dấu hiệu của con thú là sự đánh dấu của sự bội đạo, là ma quỉ, những việc làm của ma quỉ. Chúa Jêsus Phán, “Bởi số hội viên, bởi hệ thống thần học, bởi kinh qua thần học viện của họ phải không? Bởi kết quả mà các ngươi biết họ.”

Vậy trái của Đức Thánh Linh là tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, mềm mại, hiền lành, trung tín, tiết độ. Đó là trái của Thánh Linh. Và bông trái, đó là dấu hiệu của Đức Thánh Linh, cho thấy tình yêu thương Thiêng liêng đã neo chặt trong lòng còn những việc thuộc về thế gian đã chết.

Dấu hiệu của ma quỉ là sự giả mạo: Các công việc, không phải là ân điển. Công việc đánh bóng những việc hầu đến. Kẻ giả hình sẽ đi vào Hội thánh, giả vờ làm Cơ-đốc nhân, sống giống như thế gian, có những việc với thế gian, đi ra và hành động giống như thế gian. Và rất gần gũi đến nỗi cả hai mặt sẽ trông giống như đúng đắn, lừa đảo chính người được chọn.

Đây là một thuộc viên Hội thánh, đi Nhà thờ đều đặn, một người rất tốt, đi Nhà thờ, người tốt, đạo đức tốt; Tuy nhiên, ngay tận nơi sâu thẳm của đáy lòng họ, chưa từng có kinh nghiệm về sự tồn tại đời đời của Chúa Jêsus.

Hãy xem Ê-sau và Gia-cốp. Tại sao, Ê-sau là một người tốt gấp đôi Gia-cốp; Chắc chắn vậy. Nhưng Gia-cốp có một điều. Ông đã đền bù [chuộc lỗi] (recompense) để được phần thưởng. Ông đã thấy quyền thừa kế đó và kể nó là điều lớn nhất trên thế gian.

E-44 Ngày hôm nay chúng ta đi ra khỏi phạm vi đi Nhà thờ, nghe Tiến sĩ A hay B nào đó, hay Anh A hay B nào đó, làm những việc giống như thế, hay gia nhập một Giáo hội tốt đẹp, có một nhóm người đang đi tiến hành những Buổi nhóm Phục hưng tốt đẹp. Chúng ta gọi rằng đang làm điều gì đó tốt. Điều đó không phải thế.

Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng. Và tấm lòng Gia-cốp, ông đã không quan tâm đến bất cứ điều gì đến và đi, có một mục đích kiên định đối với ông, đó là lấy cho được quyền thừa kế đó.

Tại đó là một tín hữu thật ngày hôm nay. Hãy để cho thế gian gọi anh em là bất cứ thứ gì họ muốn; Để cho họ gọi anh em là cuồng tín nếu họ muốn. Họ đã gọi Chúa Jêsus là Bê-ên-xê-bun. “Phương chi là các ngươi.” Ngài Phán, “Khi nào vì cớ Ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng Tiên tri trước các ngươi như vậy.” Anh em hiểu không?

Thế thì Ấn của Đức Chúa Trời là gì? Ê-phê-sô 4:30 nói, “Chớ làm buồn lòng cho Đức Thánh Linh.” Đó là gì?? Ê-phê-sô 4:30, anh em đang đánh dấu nó. “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.”E-45 Tôi biết một số người họ nói đó là điều nầy hay điều kia, hoặc điều khác, nhưng khi... Không hề gì. Kinh thánh dạy, “Hãy để lời loài người là dối trá, Lời Ta là thật.” Một số người nói giữ ngày làm dấu hiệu là sự đánh dấu, một số người nói làm điều nầy là sự đánh dấu, và một số khác nói làm chứng về điều nầy là sự đánh dấu. Nhưng Kinh thánh nói, “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.” Cho đến chừng nào? Cho đến ngày cứu chuộc của anh em.

Làm thế nào điều đó có thể thực hiện được? Đức Chúa Trời có thể lỗi lầm chăng? Đức Chúa Trời có thể ban cho một người Đức Thánh Linh, và Ngài là vô hạn biết từ ban đầu đến cuối cùng, sẽ ban cho một người Đức Thánh Linh và Hứa với người ấy Sự sống Đời đời, và rồi lại cất điều đó khỏi người đó không? Điều đó sẽ làm cho Ngài giới hạn như bạn và tôi, là có khả năng mắc phải sai lầm (subject to mistakes). Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng của chúng ta không lầm lỗi. Chắc chắn vậy, Ngài không thể sai phạm. Từ ban đầu Ngài là vô hạn, và Ngài sẽ là vô hạn cho đến cuối cùng. Ngài không thể mắc lỗi. Ngài trọn vẹn.E-46 Để ý, bây giờ, tôi sẽ đi trở lại vào - vào trong sách Hê-bơ-rơ lần nữa. “Bây giờ, nhờ đó mà trở nên trọn vẹn...” Bây giờ, tôi sẽ bỏ qua lúc nầy, và đi vào Khải huyền.1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương