The international conferencetải về 275.19 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu09.06.2018
Kích275.19 Kb.
  1   2


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG HÀ NỘI

UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, VNU – HA NOI

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ

Đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ học ở Việt Nam:


  • Những vấn đề lý luận và thực tiễn”THE INTERNATIONAL CONFERENCE

Teaching and Research in Vietnamese Linguistics:Theoretical and Practical Issues”


: files -> 2011
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
2011 -> HIỆP ĐỊnh mua sắm chính phủ Lời nói đầu
2011 -> Liên đoàn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
2011 -> Áp dụng Giam giữ và Cách ly
2011 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi phòng qlđT&kh –khoa luậT
2011 -> PHÂn phối chưƠng trình và ĐẦU ĐIỂm tối thiểu lớP 8
2011 -> HƯỚng dẫN Ôn tập thi tốt nghiệp thpt năm họC 2010-2011 MÔn toán thS Đoàn Thế Phiệt


  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương