THỰc trạng trưỚc khi thực hiện các giải pháp củA ĐỀ TÀItải về 73.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích73.11 Kb.
#223
THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN

CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI:

 1. Thuận lợi:

 • Ngày nay Tiếng Anh- một ngoại ngữ được rất nhiều người quan tâm nhiều trung tâm ngoại ngữ có chất lượng mọc lên nhằm giúp cho người học có cơ hội tiếp cận với việc học tốt nhất. Ngoài ra với việc bùng nổ các phương tiện thông tin đại chúng,việc học ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng có nhiều thuận lợi.

 • Trong trường học, học sinh được làm quen với môn tiếng Anh từ rất sớm ( có những địa phương học sinh được học tiếng Anh từ bậc tiểu học). Điều đó chứng tỏ mọi người đã quan tâm đến tầm quan trọng của việc học tiếng Anh ở trường. Ngoài ra, trong những năm gần đây với việc xuất bản SGK tiếng Anh mới của Bộ GD& ĐT các em được học tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kỹ năng nghe cũng ngày được chú trọng nhiều hơn.

 • Với sự phát triển của điều kiện kinh tế xã hội. Chất lượng dạy và học ngoại ngữ ngày càng đi vào chiều sâu. Chúng ta có nhiều giáo viên ngoại ngữ được đào tạo chính quy, tận tâm với nghề, có nhiều học sinh ý thức trong học tập và rèn luyện.

2. Khó khăn:

- Bên cạnh những thuận lợi trên, Tiếng Anh vẫn là một môn học khó. muốn thành công phải có sự yêu thích và phương pháp học tập thích hợp.

- Tiếng Anh đối với học sinh Việt Nam chỉ là một “ngoại ngữ”. Các em chỉ học như một môn học ở trường mà không có cơ hội thực hành giao tiếp. Điều này làm giảm hiệu quả trong việc học Tieáng Anh cuûa caùc em. Ngoài ra caùc em nhaän thöùc chöa ñuùng tính hieäu quaû cuûa Tieáng Anh.

- Ngoài ra SGK cũng có những hạn chế nhất định. Chương trình đối với một số em học sinh ở miền núi thật sự là thử thách các em phải vượt qua. Cho nên tổng hợp lại tất cả những điều kiện trên tôi thấy mình cần phải cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm giúp các em đạt được kết quả tốt hơn trong việc học.CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

I/ NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO CỦA VIỆC GIẢNG DẠY TIẾNG ANH:

1. Thông qua trình tự nghe- nói – đọc- viết, hoạt động ngôn ngữ chủ yếu trên lớp được tiến hành thông qua dạng nói trước dạng viết. Các kỹ năng này được rèn luyện ngay từ đầu chương trình, yêu cầu của việc rèn luyện các kỹ năng này nhằm để củng cố những kiến thức ngôn ngữ mà học sinh đã nắm được.

2. Thành lập thói quenkỹ năng vận dụng ngôn ngữ với sự hỗ trợ tích cực của ý thức để nắm được bộ môn tiếng Anh. Muốn làm được như vậy phải tạo điều kiện để học sinh thực hành tối đa với sự hỗ trợ của lý thuyết.

3. Tính đến sự giống nhaukhác nhau giữa tiếng Anhtiếng Việt, chú trọng khai thác tính tích cực của những điểm giống nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt, đồng thời khắc phục tính tiêu cực của sự giao thao ở những điểm khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt bằng cách thực hành kỹ năngrèn luyện nhiều lần.II/ KHỐI LƯỢNG DỮ LIỆU VÀ YÊU CẦU RÈN LUYỆN:

1. VỀ TỪ VỰNG: Dựa trên sự phân bố cho các đơn vị bài học, thành ngữ… để tạo thành những bài khóa thể hiện được chủ điểm. Các chủ điểm được phân bố theo đường vòng đồng tâm để giải quyết vấn đề từ vựng do chương trình đề ra.

2. VỀ YÊU CẦU RÈN LUYỆN : Dạy từ cấu trúc cơ bản, từ nội dung cơ bản. Đặt các câu hỏi sát với nội dung, thực hành hoàn chỉnh trong tình huống giao tiếp có mục đíchIII. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế và ngày càng có nhiều người học tiếng Anh vì những mục đích khác nhau. Trong nhà trường phổ thông, tiếng Anh được dạy như một môn học bắt buộc, nhằm giúp các em có thể hiểu biết một ngôn ngữ và sử dụng Tiếng Anh thành thạo trong các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết… Là một giáo viên đang trực tiếp giảng dạy ở trường, tôi thấy mình cần tìm ra những phương pháp giảng dạy phù hợp và hiệu quả.

Để có thể thông thạo một ngoại ngữ đòi hỏi người học phải nắm vững cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết ( listening, speaking, comphrehensive and writing skill). Ở nhà trường, học sinh tập trung nhiều ở kỹ năng đọc và viết. Đó là những kỹ năng chính giúp các em có thể tiếp cận được những thông tin về khoa học kỹ thật, kinh tế xã hội… Tuy nhiên, để là một người học ngoại ngữ thành công thì người đó phải thông thạo cả hai kỹ năng còn lạinghenói. Những kỹ năng này giúp các em tự tin trong giao tiếp, một nhân tố làm nên thành công của các em trong cuộc sống hiện đại. Một trong những kỹ năng khó là kỹ năng nghe. Ngoài ra, điều kiện để thực hiện caùc chức năng này thật khó vaø deã chaùn đối với những em học sinh ít có cơ hội thöïc haønh tiếng Anh. Do đó trong quá trình dạy môn naøy, tôi đã để ý và tìm ra được một số phương pháp dạy nhằm giúp các em học tốt hơn.

IV/NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI:

  1. ĐỂ TIẾT DAÏY SINH ĐỘNG VÀ THU HÚT:

1/ Đọc từ mới bằng phát âm bản ngữ:

 • Để phần học từ mới thêm hiệu quả và giúp các em làm quen với phát âm giọng chuẩn tôi sử dụng phấn mềm tự điển trong máy vi tính để cho các em nghe nhiếu lần nhằm giúp các em dễ dàng nhận ra từ mới đó khi nghe.

Ex1: Unit 1( English 11)

 • guitarist (n) :

 • favourite (adj)

 • motorbike (n)

Ex2: Unit 2 ( English 11)

 • memorable (adj)

 • scream (v)

 • escape (v)

2/ Dùng hình ảnh để minh họa nghĩa của từ mới và giới thiệu nội dung của bài :

 • Ex1: Unit 10 ( English 11)

 • - vehicle (n)  They are vehicles

Ex 2: Unit 12( English 11) • gymnast (n) She is a gymnast

Ex3: Unit 14 ( English 11)

 • waterfall (n) This is waterfall.Để dẫn dắt học sinh vào nội dung của bài hoïc của một số bài. Tôi có một số hình ảnh kết hợp với phần gỉới thiệu bằng tiếng Anh sau:

Ex1: Unit 6 (English 10) – Excursion.

- Today, we’ll learn about picnics. These are pictures of picnics.Introduction:

1. Do you often go for a picnic?


 1. When is the best time for a picnic?

 2. Why do people go for picnics?

  • Now we will learn one more passage about picnics. So now let’s begin…

Ex2: Unit 9 ( English 10): Whale

- Questions: What is this?Introduction:

1. Do you think whales are fish? Why (not)?

2. Why do people keep hunting whales?

- Today, we will learn some information about whales, one of the largest animals in the world…….

Ex3: Unit 11 ( English 10): They are pictures of Cuc Phuong National Parks.Introduction:


 1. Where is Cuc Phuong National Park?

 2. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National Park?

 3. When is the best time to visit Cuc Phuong National Park?

 4. What can be seen in Cuc Phuong National Park?

  • In order to answer these questions, we’ll begin with the talk about Cuc Phuong National Parks.

3/ Sử dụng âm nhạc để giới thiệu về bài học và để thư giãn: Giáo viên có thể sử dụng phần mềm powerpoint của máy vi tính hoặc photocopy lời bài hát nếu không sử dụng máy tính.

Unit 4: ( English 10)- SPECIAL EDUCATION

HEAL THE WORLD

Micheal Jackson

There's a place in your heart. and I know that it is love.And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try. You'll find there's no need to cry. In this place you'll feel there's no hurt or sorrow


There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place...
Heal the world, make it a better place for you and for me, and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place,for you and for me
If you want to know why there's a love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joyful giving. If we try we shall see in this bliss. We cannot feel fear or dread. We stop existing and start living
Then it feels that always. Love's enough for us growing, so make a better world
make a better world...
Heal the world, make it a better place for you and for me, and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me
And the dream we were conceived in. Will reveal a joyful face and the world we once believed in. Will shine again in grace. Then why do we keep strangling life wound. This earth crucify its soul though it's plain to see this world is heavenly be god's glow
We could fly so high let our spirits never die in my heart. I feel you are all my brothers create a world with no fear together. We'll cry happy tears see the nations turn their swords into plowshares
We could really get there if you cared enough for the living, make a little space to make a better place...

Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race There are people dying if you care enough for the living make a better place for you and for me


Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living make a better place for you and for me
Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living make a better place for you and for me
There are people dying if you care enough for the living make a better place
for you and for me
There are people dying if you care enough for the living make a better place
for you and for me you and for meyou and for me you and for me…………..
- Đối với bài hát này giáo viên có thể nói sơ qua nội dung bài hát về những trẻ em bất hạnh trên thế giới và những nỗ lực của tất cả chúng ta nhằm “hàn gắn thế giới”. Sau đó dẫn vào bài học………….

Ex2: Unit 3 (English 11): A Party
Happy birthday to you

New Kids On The Block

 

Happy birthday to you, this is your day.


On this day for you we’re gonna love you in every way.
This is your day, your day, happy birthday to you, to you, to you.

Happy birthday to you, you’re still young.


Age is just a number, don’t you stop having fun.
This is your day, your day, happy birthday to you.
This day only comes once every year,
Because you’re so wonderful with each and everything you do, hey!

Happy birthday to you, this is your day.


On this day for you we’re gonna love you in every way.
This is your day, your day, happy birthday to you, to you.
This day is only for you, ’cause you’re so special in every way,
Happy birthday to you!

  • Đối với bài hát này, giáo viên có thể hỏi vài câu hỏi như:

 1. When is your birthday/

 2. Do you often have a party on this occasion?

- Sau đó dẫn dắt vào bài nghe………
B. ĐỂ THƯ GIÃN:

- Vào mỗi dịp lễ đặc biệt giáo viên có thể chuẩn bị thêm cho học sinh một số bài hát Tiếng Anh phù hợp để tạo không khí và giúp các em thư giãn. Giáo viên cũng có thể thiết kế các bài hát thành dạng bài tập điền từ vào chỗ trống ( Fill in the missing words). Các chỗ trống không nên quá nhiếu và phải là những từ dễ nghe.1/ Bài hát này tôi dạy cho các em vào dịp 20-11. Đây là một bài hát hay dễ nghe phù hợp với các em học sinh. Sau khi nghe và làm bài tập xong nếu còn thời gian giáo viên có thể tập hát cho các em

Proud of you

Love in your eyes

Sitting (1)______ by my side

Going on holding (2)_______

Walking through the nights

Chorus

Hold me up hold me tight

Lift me up to touch the sky

(3)________ me to love with heart

Helping me open my mind

I can fly

I proud that I can fly

To give the best of mine

Till the end of the (4)________

Believe me I can fly

I’m proud that I can (5)_______

To give the best of mine

The heaven in the (6)_________

Stars in the skyWishing once upon a time

Give me love.Make me (7)________

Till the end of life

Chorus

Hold me up hold me tight

Lift me up to touch the sky

Teaching me to love with heart

Helping me open my mind

I can fly

I proud that I can fly

To give the best of mine

Till the end of the time


Believe me I can fly

I’m proud that I can fly

To give the best of mine

The heaven in the sky


Repeat

Can’t you believe that you light up my way

No matter how that ease my path

I’ll never lose my faith

See me fly

I’m proud to fly up (8)_________

Show you the best of mine

Till the end of the time

Believe me I can fly

I’m singing in the sky

Show you the best of (9)_______

The heaven in the sky

Nothing can (10)________ me

Spread my wings so wide.

2. Bài hát này tôi dạy cho học sinh khi daïy baøi 8(lôùp11). Đây là một bài hát hay và quen thuộc. Giáo viên có thể cho các em hát theo để tạo không khí vui tươi trong lớp
Happy new year

ABBA

No more champagne


And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and(1)__________ blue
It’s the end of the (2)____________
And the morning seems so grey
So unlike (3)____________
Now’s the time for us to say...

Happy new year


Happy new year
May we all have a vision now and then of a (4)__________

where every neighbour is a friend


Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to (5)________
If we don’t we might as well lay down and die
You and I

(6)_____________ I see


How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he (7)__________ he’ll be okay
Dragging on  feet of clay
Never knowing he’s astray
Keeps on going anyway...
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and I

Seems to me now


That the dreams we had (8)___________
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It’s the end of a decade
In another ten (9)___________ time
Who can say what we’ll find
What lies waiting down the line
In the end of (10)-_____________

Happy new year


Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and I

ĐỂ TIẾT DẠY HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI HỌC SINH YẾU

1/ Đầu tiên muốn các em hiểu được nội dung của bài thì các em phải được bổ sung một số từ mới nhất định. Ngoài một số từ mới trong sách giáo khoa nên bổ sung thêm một số từ mà giáo viên nghĩ học sinh mình gặp khó khăn . Tôi cho học sinh đọc theo phát âm trong từ điển trên máy tính để gíúp các em quen với cách đọc chuẩn.

Unit 1 (English 10): Giáo viên nên cho học sinh một số từ:


 • cyclo driver (n)

 • ride off (v)

Unit 4: (English 10)

 • wander (v)

 • lens (n)

 • disabilities (n)

 • comprise (v)

 • feature (v)

 • escape (v)

Unit 8: (English 10) Bài này SGK không cho từ mới nên giáo viên phải chọn một số từ mới cần để dạy

 • coast (n)

 • resort (n)

 • atmosphere (n)

 • pull down (v)

 • suburb (n)

 • ugly (adj)

 • replace (v)

 • department store (n)

 • turn into (v)

Về việc cho thêm từ mới ngoài những từ mới trong SGK có thể tùy thuộc vào từng giáo viên. Có thể một số người sẽ cảm thấy không thật cần thiết phải cho thêm một số từ mới. Nhưng theo tôi càng biết nhiều từ mới các em sẽ dễ dàng hieåu được và làm các Task tốt hơn đặc biệt đối với những học sinh yếu.

2/ Thứ hai là dạy thêm một số cấu trúc từ mới quan trọng liên quan tới phần làm bài của học sinh ( các bài Task). Sau khi giải thích cấu trúc ngữ pháp giáo viên có thể cho học sinh thực hành phát âm các cấu trúc này. Một khi các em đọc đúng thì các em sẽ dễ dàng hieåu hơn. Sau đó nếu là cấu trúc khó giáo viên có thể giải thích nghĩa cho các em

Unit 5: (English 10)

Ex1: But when my secretary asked me for a computer in the office, I really became worried.

ask sb for sth :

Unit 7: (English 10)

Ex2: Popffero used to be a small quiet town on the south coast of England.

used to + bare inf:

on the south coast of sth

Ex3 : (English 10). The narrow streets have been widened and resurfaced, so the big trees on the two sides of the streets have been cut down.

has / have + been + past participle ( The Passive of Present Perfect)

Đôi khi việc giải thích cấu trúc trong bài không đơn thuần là dạy ngữ pháp mà còn cung cấp trước cho học trò một số câu chính yếu trong bài giúp học sinh dễ dàng hieåu hơn. Nếu học trò nhận ra được những câu quen thuộc đã được giải thích thì đã là thành công bước đầu nhất là đối với những học sinh yếu kém.

3/ Kinh nghiệm tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu được áp dụng đối với những bài nhge có các bức tranh, học sinh nghe và đánh số thứ tự trên các bức tranh theo trình tự xuất hiện trong bài nghe. Với loạt bài nghe như vậy giáo viên có thể hướng dẫn cho học sinh nói dựa vào nội dung của các bức tranh . Học sinh có thể nói tùy ý sau đó giáo viên sẽ hướng daãn cho học sinh đến nội dung chính của bài nghe bằng cách sửa những câu nói không đúng thành những câu hợp với nội dung trong bài nghe.

Unit 1 ( English 10)

Unit 6: (English 10)4/ Thứ tư là giáo viên phải chỉnh lí (adapt) lại các bài Task cho phù hợp với trình độ học sinh của mình. Tôi thiết nghĩ đây là một bước rất quan trọng. Giáo viên có thể làm cho các bài Tasks đơn giản hơn. Ví dụ nếu bài nghe có cả phần True- False và phần điền vào chỗ trống (write the missing words), giáo viên nên cho học sinh nghe trước phần điền vào chỗ trống. Sau khi đã hoàn thành được bài tập này,học sinh có thể làm được bài tập T- F dễ dàng hơn. Khi làm bài tập True- False tôi sẽ kiểm tra xem các em có thực sự hiểu bài hay không bằng cách ngắt từng câu hoặc từng đoạn có liên quan đến câu T- F. Sau đó yêu cầu các em tập trung nghe. Qua đó xem học sinh hiểu bài thực sự hay chỉ trả lời “vẹt”.

Unit 5: (English 10). Giáo viên có thể chỉnh lí lại một chút cho phù hợp .


 • Bước 1: Giáo viên có thể nói một chút về câu chuyện sắp nghe. For example:

The story is about a father who was very worried when his secretary asked him for a computer in the office. So he decided to take some lessons about the computer from his son. You’ll know what happened to the man while listening to the talk.

Bước 2: Đưa bài tập điền vào chỗ trống làm trước.Ex: He was very helpful. He invited to sit down in front of the computer (5)____________. I didn’t know what it was called.When I asked him what it was, he said that it was a (6)___________. I still didn’t know what a VDU was, but I was too shy to ask him any more. From that moment my (7)___________ refused to learn because he told me a lot of things that I really didn’t understand at all. After a few lessons I began to feel (8)____________. I made an excuse , saying that I had a(9)_____________. I suggested we should leave the lesson for another day. Since then I haven’t said (10)__________about computer to my son and my secretary.

 • Bước 3: Làm phần True- False:

Listen to an old company director talking about his experience of learning how to use a computer. Decide whether the statements are true (T) or false (F)

T F

1. The man was worried when his son bought a computer  

2. The man became worried when his secretary aksed  

him to buy a computer

3. The man decided to take some computing lessons  

4. His son didn’t understand about the computer  

5. The man understood the lessons very well  

6. The man continued to learn how to use a computer after

a few lessons  

5/ Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ những bước tiến caûi tieán trong dạy Tieáng Anh. Trước khi dạy một bài giáo viên nên cho học sinh một vài phút để chuẩn bị nội dung và cách thức làm bài.(thoâng qua kích thích baèng gôïi yù , minh hoïa daãn nhaäp vaøo vaán ñeà)IV/ KẾT QUẢ:

 • Để xem phương pháp của mình có hiệu quả hay không tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ cho 4 lớp tôi đang dạy. Trong đó:

 • có 2 lớp tôi đang dạy theo đúng trình tự SGK

 • 2 lớp còn lại tôi áp dụng phương pháp trên

 • Cuộc khảo sát được tiến hành bằng câu hỏi: “ Các em có thích học môn Tiếng Anh không? Vì sao?”

  • Trước khi áp dụng phương pháp mới:

 • Cả 4 lớp đều có số phiếu không thích trên 75% nhàm chán.

  • Sau 3 tháng thực hiện phương pháp mới: Kết quả 2 lớp dạy theo SGK tỉ lệ các em không thích trên 85%. Còn 2 lớp theo cách dạy mới tỉ lệ không thích chỉ còn 30%.


V/ KẾT LUẬN:

- Khi áp dụng phương pháp mới tôi thấy các em học tốt hơn hứng thú hơn trong giờ dạy . Tiết daïy không còn là tiết “ cực hình” với các em nữa

 • Điều mà tôi làm trên đây cũng là để giúp các em hứng thú trong việc học phù hợp với tiêu chí cho nhà trường hiện nay “ Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực”. Đó cũng là điều mong muốn của tất cả giáo viên chúng ta.

 • Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của tất cả qúy Thầy Cô. Chúc sức khoẻ và thành công

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 • SGK Tiếng Anh Lớp 10

 • SGK Tiếng Anh Lớp 11

 • SGK Tiếng Anh 12

 • Moät soá baøi nhaïc nöôùc ngoaøi

 • Moät soá hình aûnh tìm treân maïng
Trang


tải về 73.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương