THỰc hiệN ĐỀ TÀi sinh viên nckh năM 2013 Khoa Công Nghệ Thông Tintải về 469.22 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích469.22 Kb.
  1   2   3   4
THỰC HIỆN ĐỀ TÀI SINH VIÊN NCKH NĂM 2013

Khoa Công Nghệ Thông Tin


STT

Mã đề tài

Tên đề tài

HSSV thực hiện

Lớp

Giáo viên hướng dẫn

GV Phản biện

Ngày

Hội thảo

Ngày

Nghiệm thu

Xếp loại01-SV-2013-TH2

Ứng dụng mô hình MVC trong xây dựng website thương mại điện tử.


Lê Đăng Quang

D10CQCN01-N

Th.S. Bùi Công Giao

1.Th.S. Huỳnh Trọng Thưa

2.Th.S. Nguyễn Thị Hiền5/11/2013


19/11/2013


Khá

(7,5đ)02-SV-2013-TH2

Tìm hiểu phần mềm GNS3 và thực hiện mô phỏng giao thức định tuyến OSPF


Nguyễn Phạm Duy Thanh

D10CQCN01-N

Th.S. Trương Đình Huy


1.Th.S. Nguyễn Thị Phương Dung

2.Th.S. Lê Phúc5/11/2013


19/11/2013


Tốt

(8,0đ)03-SV-2013-TH2

Phát triển Game trên nền Android 4.


Nguyễn Quốc Khánh

D10CQCN01-N

Th.S. Lê Minh Hoá

1.Th.S. Huỳnh Trọng Thưa

2.Th.S. Nguyễn Thị Hiền5/11/2013


19/11/2013


đạt

(6,3đ)04-SV-2013-TH2

Nghiên cứu tấn công ứng dụng Web.


Đào Thúc Nhân


D10CQCN03-N

TS. Nguyễn Hồng Sơn

1.Th.S. Lê Phúc

2.Th.S. Huỳnh Đệ Thủ5/11/2013


19/11/2013


Khá

(7,4đ)06-SV-2013-TH2

Hệ thống thông tin Quản lý Bán hàng.


Nguyễn Hải Hà

D10CQCN01-N

Th.S. Nguyễn Thị Hiền

1.Th.S. Ninh Xuân Hải

2.Th.S. Bùi Công Giao5/11/2013


19/11/2013


Khá

(7,6đ)07-SV-2013-TH2

Nghiên cứu hoạt động của phần mềm antivirus và phát triển công cụ phát hiện virus đơn giản.Vũ Đức Lý


D10CQCN01-N


Th.S. Lê Phúc


1.Th.S. Huỳnh Đệ Thủ

2.Th.S. Nguyễn Thị Phương Dung5/11/2013


19/11/2013


Tốt

(8,0đ)09-SV-2013-TH2

Ảo hóa hệ thống bằng Microsoft Hyper-VVõ Thiệu Lê Trường Ân


D10CQCN02-N

Th.S. Trương Đình Huy


1.Th.S. Nguyễn Thị Phương Dung

2.Th.S. Lê Phúc5/11/2013


19/11/2013


Khá

(7,7đ)12-SV-2013-TH2

Xây dựng website kinh doanh smartphone bằng framework Laravel.


Nguyễn Hoàng Giang


D10CQCN01-N

Th.S. Bùi Công Giao

1.Th.S. Huỳnh Trọng Thưa

2.Th.S. Nguyễn Thị Hiền5/11/2013


19/11/2013


Khá

(7,5đ)13-SV-2013-TH2

Chương trình tìm hàng và đặt hàng theo công nghệ mobile agent


Thái Anh Tuấn


D10CQCN01-N

Th.S. Lưu Nguyễn Kỳ Thư

1.Th.S. Huỳnh Trọng Thưa

2.Th.S. Lê Minh Hóa5/11/2013


19/11/2013


Khá

(7,1đ)14-SV-2013-TH2

Chương trình định vị một Aglet đang di chuyển trên mạng theo công nghệ Mobile Agent


Lê Hồng Thi


D10CQCN-01

Th.S. Lưu Nguyễn Kỳ Thư

1.Th.S. Huỳnh Trọng Thưa

2.Th.S. Lê Minh Hóa5/11/2013


19/11/2013


Tốt

(8,1đ)17-SV-2013-TH2

Xây dựng bộ công cụ mô phỏng các thuật toán quản lý tiến trình và quản lý bộ nhớ phục vụ cho việc học và giảng dạy môn Hệ điều hành.


Nguyễn Hùng Phương


D10CQCN02-N


Th.S.Lê Phúc1.Th.S. Huỳnh Đệ Thủ

2.Th.S. Nguyễn Thị Phương Dung5/11/2013


19/11/2013


Đạt

(6,0đ)18-SV-2013-TH2

Nghiên cứu cơ chế quản lý bộ nhớ của hệ điều hành Windows 7 và xây dựng công cụ tối ưu hóa bộ nhớ.


Nguyễn Anh Kiệt


D10CQCN02-N

Th.S. Lê Phúc

1.Th.S. Huỳnh Đệ Thủ

2.Th.S. Nguyễn Thị Phương Dung5/11/2013


19/11/2013


Đạt

(6,3đ)20-SV-2013-TH2

Điều khiển trình chơi nhạc bằng giọng nói trên điện thoại (Smarthphone).

Nguyễn Hoài Thương


D10CQCNO3N.


Th.S. Huỳnh Trọng Thưa

1.Th.S. Ninh Xuân Hải

2.Th.S. Bùi Công Giao5/11/2013


19/11/2013


Đạt

(6,4đ)22-SV-2013-TH2

Chương trình đánh cờ caro theo công nghệ Mobile Agent

Đỗ Thị Tiến Thẳng


D10CQCN01-N

Th.S. Lưu Nguyễn Kỳ Thư


1.Th.S. Huỳnh Trọng Thưa

2.Th.S. Lê Minh Hóa5/11/2013


19/11/2013


Khá

(7,2đ)23-SV-2013-TH2

Phòng chống tấn công SOL Injection trong phát triển website


Phạm Văn Tuấn


D10CQCN01-N

TS. Nguyễn Hồng Sơn


1.Th.S. Lê Phúc

2.Th.S. Huỳnh Đệ Thủ5/11/2013


19/11/2013


Đạt

(6,0đ)

Số lượng đề tài NCKH SV khoa Công Nghệ Thông Tin đã thực hiện: 15


Khoa Điện Tử


STT

Mã đề tài

Tên đề tài

HSSV thực hiện

Lớp

Giáo viên hướng dẫn

GV Phản biện

Ngày

Hội thảo

Ngày

Nghiệm thu

Xếp loại25-SV-2013-ĐT2

Nghiên cứu, thiết kế thiết bị giám sát hành trình lái xe ô tô


1. Nguyễn Ngọc Hà

2. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
D10CQDT01-N

Th.S. Trần Quang Thuận1.TS.Nguyễn Thanh Bình

2.Th.S.Phạm Thế Duy22/11/13

28/11/13

Xuất sắc

(9,18đ)27-SV-2013-ĐT2

Ứng dụng công nghệ RFID trong hệ thống chấm công và quản lý nhân sự


1. Hồ Trung Đạt

2. Đỗ Minh Đăng

3. Đinh Hoài Tâm


D10CQDT01-N


Th.S. Trần Quang Thuận


1.Th.S.Phạm Thế Duy

2.Th.S.Nguyễn Lan Anh22/11/13

28/11/13

Tốt

(8,58đ)28-SV-2013-ĐT2Dùng biến đổi WAVELET để nén ảnh


1. Nguyễn Thị Giang Trúc

2. Đào Thiện Tùng

3. Nguyễn Tuấn Huy


D10CQVT02-N

Th.S.Nguyễn Lan Anh
1.TS.Nguyễn Thanh Bình

2.Th.S.Trần Quang Thuận22/11/13

28/11/13

Tốt

(8,52đ)29-SV-2013-ĐT2

Nén ảnh dùng biến đổi DCT


1. Vũ Mạnh Dương

2. Phạm Minh Quyết

3. Phan Võ Nguyệt Thanh


D11CQDT01-N

Th.S.Nguyễn Lan Anh


1.TS.Nguyễn Thanh Bình

2.Th.S.Trần Quang Thuận22/11/13

28/11/13

Tốt

(8,42đ)31-SV-2013-ĐT2

Thiết kế mạch chuông tự động


1. Đào Minh Hoàng

2. Trịnh Quang Sơn

3. Huỳnh Hưng Phú


D10CQDT01-N


Th.S. Phạm Thế Duy

1.Th.S.Trần Quang Thuận

2.Th.S.Nguyễn Lan Anh22/11/13

28/11/13

Tốt

(8,40đ)  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương