Thang Đánh giá Năng lực Nói Tiếng Anhtải về 21.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích21.41 Kb.
Thang Đánh giá Năng lực Nói Tiếng Anh


Bậc 1 (0 – 2.0 điểm)

Ở bậc này, thí sinh có thể đưa ra và hồi đáp các nhận định đơn giản liên quan đến các chủ đề rất quen thuộc như bản thân, gia đình, trường lớp học hoặc nhu cầu giao tiếp tối thiểu hằng ngày.

Thí sinh có thể giao tiếp đơn giản, tuy vẫn còn khó khăn, về những nhu cầu thiết yếu trong các cuộc hội thoại thông thường (informal). Khó khăn về phát âm có thể hạn chế đáng kể giao tiếp. Thường xuyên cần sự giúp đỡ của đối tượng cùng giao tiếp.

Thí sinh có thể hỏi và trả lời các câu hỏi đơn giản, kể cả các câu hỏi dạng Wh về những chủ đề quen thuộc, sử dụng các từ đơn lẻ và câu ngắn.

Thí sinh có thể nắm tương đối hạn chế ngữ pháp cơ bản (các cấu trúc cơ ngữ pháp và các thì cơ bản).

Thí sinh có thể sử dụng các từ/ cụm từ chỉ thời gian cơ bản (ví dụ: ngày hôm qua, tuần trước). Mới chỉ dùng đúng thì quá khứ đối với một số động từ quen thuộc.

Thí sinh có thể đã cho thấy khả năng sử dụng từ vựng, tuy còn khá hạn chế.

Thí sinh có thể sử dụng (rất hạn chế) các phương tiện kết nối ngôn bản.Bậc 2 (2.5 – 3.5 điểm)

Ở bậc này, thí sinh có thể giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan đến công việc và thời gian rảnh rỗi. Có thể truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn nhưng chưa thể duy trì được các cuộc hội thoại.

Cụ thể, thí sinh có thể tham gia các cuộc hội thoại ngắn về những vấn đề thường nhật; có thể giao tiếp về những nhu cầu cơ bản, miêu tả một số tình huống, kể một câu chuyện đơn giản, sử dụng đa dạng các từ/ cụm từ đơn lẻ và các câu ngắn đơn giản. Khó khăn về phát âm có thể vẫn cản trở giao tiếp. Vẫn cần một số trợ giúp.

Thí sinh có đủ vốn từ vựng sử dụng trong các giao tiếp rất thông thường hàng ngày.

Thí sinh có thể sử dụng các phương tiện liên kết ngôn bản (ví dụ: and, but, first, next, then, because…).


Bậc 3 (4 - 5.5 điểm)

Ở bậc này, thí sinh có thể duy trì một cách khá lưu loát những mô tả đơn giản về một sự vật quan tâm bằng cách liệt kê ý, có thể tham gia một cuộc hội thoại, trình bày quan điểm về những chủ để quen thuộc và thuộc lĩnh vực nghiên cứu.

Cụ thể, thí sinh có thể sử dụng một cách chính xác các dạng câu đơn thường dùng trong những tình huống quen thuộc, sử dụng được các từ vựng thuộc các chủ đề quen thuộc và một vài chủ đề không quen thuộc để diễn đạt và trình bày quan điểm với âm từ rõ ràng và dễ hiểu dù còn mắc lỗi, và với nỗ lực nhấn trọng âm từ tuy còn nhiều lỗi sai. Thí sinh có thể sử dụng các cụm từ và câu đơn giản để nói kéo dài sử dụng các từ kết nối đơn giản.

Bậc 4 (6 – 8 điểm)

Ở bậc này, thí sinh có thể tham gia vào hội thoai, thảo luận, mô tả và trình bầy quan điểm, một các rõ ràng và có cấu trúc chặt chẽ bằng cách nhấn mạnh hợp lý các ý chính và sử dụng những ví dụ minh họa phù hợp.

Cụ thể, thí sinh có thể sử dụng linh hoạt và chính xác cấu trúc câu đơn và khá nhiều câu phức, có thể sử dụng khá chính xác lượng từ vựng khá lớn thuộc về hầu hết các chủ đề quen thuộc và không quen thuộc để diễn đạt và trình bày quan điểm với phát âm từ, trọng âm từ rõ ràng, tự nhiên, chính xác, trọng âm câu tương đối chính xác, và có nỗ lực thể hiện ngữ điệu câu. Thí sinh có thể nói dài nhưng còn mắc lỗi, có thể sử dụng nhiều loại phương tiện kết nối để thể hiện khá rõ ràng mối quan hệ giữa các ý.

Bậc 5 (8.5 – 10 điểm)

Ở bậc này, thí sinh có thể tham gia vào hội thoại, thảo luận, nói và trình bầy quan điểm, một cách rõ ràng và chi tiết về một chủ đề phức tạp, tích hợp các tiểu chủ điểm, phát triển các ý cụ thể và đưa ra một kết luận phù hợp

Cụ thể, thí sinh có thể sử dụng linh hoạt và chính xác nhiều

cấu trúc câu đa dạng, lượng từ vựng lớn, gồm cả các từ

không quen thuộc, các cách diễn đạt kiểu thành ngữ và lối nói thông tục để diễn đạt và trình bày quan điểm với phát âm, trọng âm từ và câu chính xác, ngữ điệu câu phù hợp.

Thí sinh có thể thường xuyên nói kéo dài và có thể diễn đạt

ý một cách dễ dàng, lưu loát, tự nhiên, thể hiện khả năng sử dụng thành thạo các phương tiện kết nối và các hình thức tổ chức ý.


VSTEP SPEAKING TEST FORMAT
Part 1: Social Interaction (2-3 minutes)

- Setting: the examiner asks 2-4 questions, the test-taker answers the questions.

- Topics: 2 different topics of common interest and popularity.

- Description: 4 questions are designed (2 questions per topic). The questions should be in the form of “wh-” questions. Each rhetorical question should be followed by a “wh-” question.
Part 2: Solution Discussion (2-3 minutes)

- Setting: the examiner and test-taker discuss three given options of a case and select the best alternative.

- Topic: 1 topic which is different from the topics selected for the Part 1 of the test.

- Description: the task is designed in a form of a short paragraph which consists of one or two sentences describing the background information of the case/ situation and one issue, one sentence and/or question is used to suggest the three options to solve the issue raised and to elicit the test-taker’s ideas.


Part 3: Topic Development (3-4 minutes)

- Setting: the test-taker develops a topic using a given outline.

- Topic: the theme of the topics is different from the themes of the topics in part 1 and part 2.

- Description: the topic is designed in the form of a statement. The supporting details and the topic are displayed in a mind-map. Each supporting detail and the topic should be given in the form of a noun, or noun phrase, a verb or a verb phrase.


: uploadfile
uploadfile -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
uploadfile -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
uploadfile -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
uploadfile -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
uploadfile -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
uploadfile -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
uploadfile -> Lịch tuần thứ 45 Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014 Lịch hoạt động của Cơ quan Viện
uploadfile -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
uploadfile -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploadfile -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương