Tham gia vào quá trình phỏng vấn và ĐÁnh giá CÁC Ứng viêNtải về 203.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.09.2023
Kích203.84 Kb.
#55147
THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH PHỎNG VẤN


THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH PHỎNG VẤN VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC ỨNG VIÊN DỰA TRÊN CÁC TIÊU CHÍ ĐÃ THIẾT LẬP
Một cuộc phỏng vấn là một yếu tố quan trọng của quá trình lựa chọn. Phỏng vấn cung cấp một cơ hội quý giá để đánh giá các ứng viên được liệt kê trong danh sách rút gọn thông qua một cuộc gặp mặt trực tiếp và xác định xem họ có phù hợp với công việc hay không.
Một cuộc phỏng vấn thường bao gồm nhiều câu hỏi liên quan đến công việc để đánh giá xem người nộp hồ sơ có thể hiện các đặc điểm phù hợp để thực hiện công việc mà họ đã dự tuyển hay không.
      1. THỰC HIỆN MỘT CUỘC PHỎNG VẤN


Khi phỏng vấn ứng viên, cần ghi nhớ những gì bạn muốn tìm hiểu về họ. Cần phải có một bản kế hoạch có cấu trúc (trình tự các hoạt động) giúp cho cuộc phỏng vấn đi đúng hướng. Quản lý thời gian phỏng vấn một cách hiệu quả và đảm bảo bạn bao quát tất cả các chủ đề bạn muốn trong thời gian được phân bổ. Một lưu ý là trong suốt quá trình phỏng, những nội dung được trình bày cần phải được ghi chú lại để theo dõi và sử dụng cho việc đánh giá lựa chọn.
Một số lời khuyên để hỗ trợ thực hiện các cuộc phỏng vấn hiệu quả.

(i.) Kỹ thuật để thực hiện các cuộc phỏng vấn hiệu quả


(ii.) Phỏng vấn chính thức hoặc có cấu trúc
Phỏng vấn chính thức hoặc có cấu trúc liên quan đến việc hỏi tất cả các ứng viên trong một bộ câu hỏi định trước.
Kiểu phỏng vấn này cho phép bạn:

  • Kiểm tra trước khi các cuộc phỏng vấn bắt đầu rằng các câu hỏi tuân thủ các yêu cầu lập pháp.

  • Thảo luận về tất cả các lĩnh vực liên quan đến công việc.

  • Hỏi tất cả các ứng viên những câu hỏi giống nhau, cho bạn cơ sở để so sánh các kỹ năng và khả năng của họ và xếp hạng một cách khách quan đối với tất cá các ứng viên.

(iii.) Phỏng vấn không chính thức hoặc không có cấu trúc


Các cuộc phỏng vấn không chính thức hoặc không có cấu trúc (bất chợt đặt câu hỏi không dự tính trước) không bao gồm các câu hỏi được xác định trước hoặc một phương pháp tiêu chuẩn để đánh giá và xếp hạng các ứng cử viên. Các cuộc phỏng vấn này dựa trên một phản ứng bản năng đối với năng lực của ứng viên, cho phép hội đồng khám phá các vấn đề cụ thể phát sinh khi cuộc phỏng vấn được tiến hành.
Các cuộc phỏng vấn không chính thức hoặc không có cấu trúc thường được sử dụng ở giai đoạn ban đầu của quá trình phỏng vấn như một cách để đánh giá từng ứng viên trong một môi trường tương đối thoải mái. Chúng thường được sử dụng trước một vòng phỏng vấn chính thức hoặc có cấu trúc.

(iv.) Bắt cầu một cuộc phỏng vấn


Khi bạn gặp một ứng viên lần đầu tiên, hãy chào họ bằng cách cho biết tên và vị trí của bạn và giới thiệu toàn bộ bảng lựa chọn. Xem những phút đầu tiên của cuộc phỏng vấn là một cơ hội để xây dựng mối quan hệ với ứng viên. Cố gắng làm cho ứng viên cảm thấy thoải mái.
Một ý tưởng tốt để giải thích mục đích và định dạng của cuộc phỏng vấn là mô tả những gì bạn mong đợi của cuộc phỏng vấn, những lĩnh vực bạn sẽ đề cập và ước tính thời gian của cuộc phỏng vấn sẽ kéo dài.

(v.) Phần chính yếu của cuộc phỏng vấn


Phần chính của một cuộc phỏng vấn sẽ bao gồm tất cả các hoạt động được lên kế hoạch phiếu lựa chọn. Điều này thay đổi cho các cuộc phỏng vấn khác nhau, tùy thuộc vào thông tin bạn muốn tìm hiểu.
Xác định luồng câu hỏi phỏng vấn dựa trên loại công việc được cung cấp và thông tin nào mà hội đồng tuyển chọn quan tâm để tìm hiểu.
Khi tiến hành một cuộc phỏng vấn, hãy lắng nghe cẩn thận các câu trả lời của ứng viên và ghi chú để tham khảo trong tương lai. Hãy nhận biết mọi nỗ lực để né tránh các câu hỏi và thăm dò sâu hơn nếu được yêu cầu. Hãy chú ý cẩn thận đến phong cách, thái độ và giá trị cá nhân của ứng viên, vì những điều này cũng sẽ giúp bạn hình thành ý kiến cân bằng về sự phù hợp của họ.

(vi.) Kết thúc một cuộc phỏng vấn


Hỏi ứng viên rằng họ có những thắc mắc nào đó về công việc hoặc tổ chức nói chung là một trong những cách tốt để bắt đầu kết thúc cuộc phỏng vấn. Câu trả lời của ứng viên cho bạn thấy nếu họ đã nghĩ về công việc và lắng nghe trong quá trình phỏng vấn.
Giải thích các bước tiếp theo trong quy trình lựa chọn để ứng viên nhận thức được những gì mong đợi. Bạn không cần phải chính xác một cách chi tiết thời gian, nhưng đưa ra một dấu hiệu chung về thời điểm kết thúc buổi phỏng vấn là thông điệp để họ hiểu ý bạn.
Cuối cùng, cảm ơn ứng viên về một cuộc phỏng vấn hiệu quả và sự quan tâm của họ đối với công việc. Khi ứng viên rời khỏi nơi phỏng vấn, hãy tóm
tắt các ghi chú của bạn và thảo luận về khả năng đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của ứng viên với các thành viên khác trong hội đồng.

1Tình huống trong công việc.


Bạn là một nhân viên mới, Sếp đang có 1dự án mới và muốn bạn đẩm nhận vai trò mới trong dự án này. Với vai trò này thì bạn chưa có kinh nghiệm làm qua, thì bạn sẽ giải quyết như thế nào
2 chuyên môn
Bạn nghĩ marketing truyền thống và marketing online thì chúng ta nên phát triển mảng nào
Bạn nghĩ xu hướng marketing hiện nay là gì
2 hành vi

  1. Hãy kể về một điều bạn cảm thấy tự hào nhất khi làm việc tại cty cũ

  2. Khi nhận được một phản hồi têu cực từ khách hàng thì bạn sẽ phản ứng ra sao

tải về 203.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương