THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152tải về 2.66 Mb.
trang6/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.66 Mb.
#1501
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

quảng bình

-
-


Cự Nẫm

Xã Phú Định và Cự Nẫm – H. Bố Trạch

Kinh độ: 106o2300”

Vĩ độ: 17o3500”SiO2: 68,77; K2O: 5,97-9,54; Na2O: 1,99 - 3,13; Fe2O3: 0,18 - 0,38

1,691; tr. đó: C2: 0,511; P:1,18

1,7
Khương Hà

Xã Hướng Trạch – H. Bố Trạch

Kinh độ: 106o2130

Vĩ độ: 17o3636Đã phát hiện năm 9 mạch pegmatit . Các mẫu bị phong hóa có tổng K2O + Na2O < 6%.

Điểm khoáng sản

0,5

Vùng Nam Trung bộ

quảng nam

-
Đại Lộc

Xã Đại Hiệp; Đại Nghiã - H. Đại Lộc
Al2O3 : 16,97; FeO : 0,30; SiO2 : 68,04; Na2O : 2; K2O : 19.

1,843; tr.đó: C2: 1,023; P: 0,82

1,843
Lộc Quang

Xã Đại Đồng – H. Đại Lộc
SiO2 : 54,9 – 65,2; Al2O3 : 17,1 - 17,2; Fe2O3 : 0,13

P: 1,62

1,62
Phú Toản

Xã Thăng Phước – H. Thăng Bình

Kinh độ :108007’35’’

Vĩ độ: 15035’05’’SiO2: 75,6 ; Al2O3: 15,5; Fe2O3: 1,06; K2O : 3,33; Na2O: 1,45

P: 1

1
Chiagan

Xã Quế Hiệp; H. Quế Sơn

Kinh độ :108009’14’’

Vĩ độ: 15035’42’’SiO2: 75; Al2O3: 16 Fe2O3: 1,2; K2O : 3,3; Na2O: 1,5

P: 1

1
Bến Kẽm

H. Quế Sơn

Kinh độ: 1070 5930”

Vĩ độ: 150 3203Fenspat chiếm 70 – 80; thạch anh: 20 – 30

Chưa xác định

2,1
Thôn 3 và 4, xã Tiên Hiệp

Xã Tiên Hiệp H. Tiên Phước

-

-

-

83 ha

-

-

C/ty CP dịch vụ và dạy nghề Thái Dương
Quảng Ngãi
-

Cà Đáo

Xã Sơn Thành – H. Sơn Hà

Kinh độ: 108o 4250

Vĩ độ: 15o 1525phần trên phong hoá cao lanh; dưới là thạch anh- fenspat

P: 3
3

Nước Đang

Xã Ba Bích – H. Ba Tơ

Kinh độ: 108o 4240

Vĩ độ: 14o 4208K2O + Na2O : 5,24 - 10,5; Al2O3: 14,0 - 22,07; Fe2O3 : 0,18 - 0,89

Điểm khoáng sản
0,5

Làng Diều

Xã Ba Bích – H. Ba Tơ

Kinh độ: 108o 4500

Vĩ độ: 14o 4347Na2O + K2O : 5,89

Điểm khoáng sản
0,5


bình địnhNúi Heo Du

Xã Ân Sơn – H. Hoài Ân

Kinh độ: 108052’44’’

Vĩ độ: 14024’12’’K2O + Na2O : 9,87; Fe2O3: 0,48

Điểm khoáng sản

1
Vĩnh Thạnh

Xã Vĩnh Kiên, H. Vĩnh Thạnh

Kinh độ: 108045’05’’

Vĩ độ: 14016’00’’Hàm lượng fenspat chiếm 50 – 60%

Điểm khoáng sản

0,5
Vĩnh Thịnh

Xã Vĩnh Thịnh, H. Vính Thạnh

Kinh độ: 108047’50’’

Vĩ độ: 14007’15’’Hàm lượng fenspat chiếm 80 – 90%

Điểm khoáng sản

0,5

Vùng Tây Nguyên

đăk lăkEaKBo

Xã EaKop – H. EaKar

Kinh độ: 108031’28’’

Vĩ độ: 12048’’40”Na2O: 2,93-3,12; K2O: 7,6 - 9,84; Al2O3:14,22-18,3; Fe2O3: 0,4-0,96

C2: 2,1

2,1
EaKnop

Xã EaKnop – H. EaKar

Kinhđộ: 108031’33’’ - 108032’53’’ ; Vĩ độ: 12040”-12049’33’’

(Na2O + K2O): 8,26 - 10,40; Fe2O3: 0,41 - 0,85

0,46; tr. đó: C2: 0,16; P: 0,3

0,46

Vùng ĐB sông Cửu Long

an GiangThới Thuận

Xã Thới Sơn– H. Tịnh BIên

Kinh độ: 1050 00' 10"

Vĩ độ: 100 36' 18"Al2O3 : 19,1; SiO2: 76,6; Fe2O3 : 0,47; K2O: 5,02; Na2O : 3,25

P: 1,21,2


Bà Đội

Núi Bà Đội – Xã An Hảo –

H Tịnh BiênKinh độ: 1050 01' 46"

Vĩ độ: 100 29' 50"SiO2 : 75,88; Al2O3: 12,90; Fe2O3: 1,02; TiO2 : 0,0; Na2O + K2O : 7,90

P: 0,50,54. cáT TRắNG
(thành phần hoá: %)

(triệu tấn)

(triệu tấn)

(triệu tấn)

(triệu tấn)toàn quốc


25

21

10Vùng Bắc Trung bộ

Quảng bình

1

Ba Đồn

Xã Quảng Long; Quảng Hưng; Quảng Phương – H. Quảng Trạch

Kinh độ: 106o2405

Vĩ độ: 17o4732SiO2: 98,51; Fe2O3: 0,33

P: 10

5

5

-

-
Thừa Thiên – huế

2

Cầu Thiềm

Xã Điền Hoà - H. Phong Điền

Kinh độ: 107023’30’’

Vĩ độ: 16037’30’’.SiO2: 99,3 – 99,6; Fe2O3: 0,03 – 0,07

P2: 49,1

10

-

10

Còn lại 29,1 tr. tấn

3

Xã Phong Hoà và Phong Bình

Xã Phong Hoà và Phong Bình - H. Phong Điền

-

-

-

QH thăm dò 89 haCông ty CP XNK DV và ĐT Việt Nam (Vicosimex)

4

Xã Phong Chương, Phong Hoà và Phong Bình

Xã Phong Chương, Phong Hoà và Phong Bình - H. Phong Điền

-

-

-

QH thăm dò 3,8 haBộ XD thống nhất TD, CV số 800/BXD-VLXD ngày 8/5/2006

5

Xó Phong Hiền

Huyện Phong Điền

X: 1836793 - 1835383

Y: 758306 - 757642

8,96 Km2Cụng ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Phương (bản đồ kốm theo cụng văn số 4843/UBND-NĐ)
QUẢNG TRỊ

6.

Cỏc mỏ thuộc xó: Hải Thiện,

Hải Xuõn,

Hải Vĩnh,

Hải Thượng,

Hải Thọ,

Hải Lõm, Hải BaHuyện Hải Lăng

X: 1852840; Y: 738430

X: 1852520; Y: 738460

X: 1851550; Y: 738950

X: 1850760; Y: 739270

X: 1850760; Y: 738520

X: 1850430; Y: 738260

X: 1850430; Y: 737890

X: 1850130; Y: 737890

X: 1850130; Y: 738260

X: 1849900; Y: 738260

X: 1849900; Y: 737760

X: 1849620; Y: 737760

X: 1849620; Y: 738880

X: 1850090; Y: 738880

X: 1850090; Y: 739450

X: 1849440; Y: 739640

X: 1850530; Y: 740000

X: 1850900; Y: 741200

X: 1851250; Y: 741200

X: 1851470; Y: 740710

X: 1851390; Y: 739400

X: 1851190; Y: 739000

X: 1852520; Y: 738800

X: 1852840; Y: 738800

X: 1856830; Y: 743130

X: 1855770; Y: 744000

X: 1856730; Y: 745320

X: 1857630; Y: 744500SiO2:98,51; Fe2O3: 0,33

P: 10

574,41 ha

5

-

Cụng ty Cổ phần Đầu tư và Khoỏng sản VICO thăm dũ 2 khu vực

Khu vực 1 (368,24 ha)

Khu vực 2 (206,17 ha)

Theo đề nghị của Ủy ban nhõn dõn tỉnh Quảng Trị (cụng văn số 2757/UBND-CN ngày 24 thỏng 10 năm 2008)


Vùng nam Trung bộ

Quảng nam

7.

Kỳ Khương

Đông Nam TX Tam Kỳ 17,5 km

Kinh độ: 10803520’’

Vĩ độ: 1502700’’SiO2: 99,6; Fe2O3: 0,06; Al2O3 : 0,03

P: 47

10

-

-

Còn lại 37 triệu tấn
Каталог: Thu tuc hanh chinh
Thu tuc hanh chinh -> Quyết định ban hành Nội quy lao động (Mẫu số 02)
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 04. Hợp đồng cho thuê đất
Thu tuc hanh chinh -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thu tuc hanh chinh -> Nghị ĐỊnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Thu tuc hanh chinh -> Giám đốc Sở Lao động tb&xh tỉnh, thành phố
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/tt- blđtbxh ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và X hội)
Thu tuc hanh chinh -> 32. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý
Thu tuc hanh chinh -> 47. Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa a Trình tự thực hiện
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 48/HĐtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 3b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-blđtbxh ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề

tải về 2.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương