THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152


Phụ lục II Quy hoạch thăm dò trữ lượng khoáng sảntải về 2.66 Mb.
trang4/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.66 Mb.
#1501
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Phụ lục II

Quy hoạch thăm dò trữ lượng khoáng sản

làm nguyên liệu cho công nghiệp VậT LIệU XÂY DựNG đến năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

__________________TT

Tên mỏ

Khoáng sản

Vị trí điạ lý

Toạ độ

Chất lượng

Tài nguyên mỏ

Quy hoạch thăm dò

Ghi chú

Đến 2010

2011 - 2015

2016 - 2020
1. cao lanh
(thành phần hoá: %)

(triệu tấn)

(triệu tấn)

(triệu tấn)

(triệu tấn)toàn quốc


18

4

-Vùng Đông Bắc

thái nguyênPhú Lạc

(Phương Nam)Xã Phú Lạc, H. Đại Từ

X: 2399 582

Y: 408 647Al2O3 : 32,53 – 34,87; SiO2 : 44,6-47,12; Fe2O3: 1,58 – 6,41

P: 36

50 ha

-
CV Bộ XD 324/BXD–VLXD, ngày 13/2/2007Phương Nam 1

Xã Phú Lạc, H. Đại Từ

-

-

-

101 ha

-

-

C/ ty CP Pu Sam Cap Việt Nam
phú thọDốc Kẻo

Xã Hương Xạ và xã Yên Luật, H. Hạ Hòa

-

-

P: 3,44 (1 km2)

3,44

-
CV số 324/BXD-VLXD, ngày 13/2/2007Cầu Lay

Xã Văn Lung, TX Phú Thọ

Kinh độ: 105012’57’’

Vĩ độ: 21025’35’’Al2O3 : 27,18; Fe2O3 : 1,75

C2: 0,448
0,448
Minh Xương

Xã Tuy Lộc – H. Cẩm Khê

Kinh độ :105003’00’’

Vĩ độ: 21029’00’’Al2O3 : 10,7 – 22,6; SiO2 : 57,0 - 59,54; Fe2O3 : 1,5

C1 + C­2: 0,258
0,258

Tiên Lương

Xã Tiên Lương – H. Cẩm Khê

Kinh độ: 105010’50’’

Vĩ độ: 21028’30’’Al2O3 : 7,96 – 15,4; Fe2O3: 0,26 – 0,86

C2: 0,13
0,13

Hữu Khánh

Xã Tân Phương, H. Thanh Thuỷ

Kinh độ :105017’00’’

Vĩ độ: 21011’48’’Al2O3: 29,5; Fe2O3: 91; SiO2: 54,83

0,826 (tr.đó: B + C1:0,388;C2:0,44)
0,44

Đông Thạch Khoán

Xã La Phù, Tân Phương,

H. Thanh ThủyKinh độ: 105016’15’’

Vĩ độ: 20011’15’’,Al2O3: 29,63; Fe2O3 : 0,89

C2: 1,09
1

Thạch Khoán

Xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn

Kinh độ: 105014’25’’

Vĩ độ: 21011’10’’Al2O3: 29,96; Fe2O3: 0,75

B + C1 + C2: 4
1,5

Láng Đồng

Xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn

X: 2343 729

Y: 525 309Al2O3: 31,69; Fe2O3: 0,79;

-

0,367 km2

-

-

Công ty TNHH Khoáng sản Phú ThịnhYển Khê

Xã Yển Khê, H. Thanh Ba

Kinh độ: 105006’30’’

Vĩ độ: 21029’42’’Al2O3: 18,84; Fe2O3: 0,73; SiO2: 70,42

Điểm khoáng sản
-

-


Thái Ninh

Xã Thái Ninh, H. Thanh Ba

Kinh độ: 105009’21’’

Vĩ độ: 21030’50’’Al2O3: 19,32; Fe2O3: 0,32; SiO2: 70,36

Điểm khoáng sản
-

-


Kim Xuân

Xã Năng Yên, H. Thanh Ba

Kinh độ: 105011’40’’

Vĩ độ: 21030’10’’Al2O3: 17,07 - 25,16; Fe2O3: 0,66 - 1,51

P: 0,243
0,243

-tuyên quangĐồng Gianh

Xã Bình Yên, Lương Thiện, xã Tân Trào H. Sơn Dương

Kinh độ: 105°26’10”

Vĩ độ: 21°44’20”SiO2: 48,96; Al2O3: 28; TiO2: 0,16; Fe2O3: 2

-

Thăm dò 350 haCông ty cổ phần sản xuất thương mại Lộc Phát
Vùng Nam Trung Bộ

Khánh hoàThôn Đức Đông và Tân Đức Tây

Xã Vạn Lương – H. Vạn Ninh

X: 1400223.55; Y: 603432.60

X: 1400228.58; Y: 603420.73

X: 1400240.55; Y: 603429.77

X: 1400246.13; Y: 603410.34

X: 1400255.01; Y: 603401.32

X: 1400263.59; Y: 603386.55

X: 1400269.12; Y: 603379.30

X: 1400333.17; Y: 603424.07

X:1400366.54; Y: 603447.19

X: 1400350.88; Y: 603479.71

X: 1400305.13; Y: 603448.04

X: 1400290.22; Y: 603472.03

X: 1400410.97; Y: 603616.28

X: 1400415.95; Y: 603619.79

X: 1400415.95; Y: 603621.90

X; 1400422.04; Y: 603626.52

X: 1400424.25; Y: 603625.95

X: 1400453.10; Y: 603637.84

X: 1400461.07; Y: 603640.03

X: 1400462.31; Y: 603647.52

X: 1400461.24; Y: 603650.72

X: 1400461.65; Y: 603659.44

X: 1400465.29; Y: 603664.26

X: 1400477.78; Y: 603711.37

X: 1400316.63; Y: 603551.39

X: 1400319.76; Y: 603579.05

X: 1400323.39; Y: 603595.97

X: 1400332.36; Y: 603588.67

X: 1400344.66; Y: 603592.27

X: 1400359.07; Y: 603604.75

X: 1400390.70; Y: 603620.87

X: 1400395.19; Y: 603612.55

X: 1400400.39; Y: 603613.79

X: 1400405.33; Y: 603614.72

X: 1400407.57; Y: 603617.40

X: 1400491.37; Y: 603731.19

X: 1400493.36; Y: 603735.55

X: 1400503.69 Y: 603749.23

X: 1400510.62; Y: 603752.69

X: 1400493.20; Y: 603782.67

X: 1400493.75; Y: 603808.36

X: 1400488.86; Y: 603818.27

X: 1400484.49; Y: 603810.09

X: 1400479.76; Y: 603810.89

X: 1400469.89; Y: 603813.26

X: 1400461.51; Y: 603802.23

X: 1400457.35; Y:603805.80

X: 1400452.34; Y: 603801.39

X: 1400434.44; Y: 603770.99

X: 1400424.36; Y: 603773.05

X: 1400415.80; Y: 603759.69

X: 1400405.53; Y: 603752.72

X: 1400360.38; Y: 60373.93

X: 1400398.52; Y: 603712.57

X: 1400377.19; Y: 603688.06

X: 1400342.10; Y: 603688.06

X: 1400333.85; Y:603658.54

X: 1400330.21; Y: 603640.16

X: 1400313.62; Y: 603621.29

X: 1400310.73; Y: 603617.52

X: 1400319.23; Y: 603598.44

X: 1400301.06; Y: 603592.71

X: 1400303.50; Y: 60358536

X: 1400278.85; Y: 603583.72

X: 1400274.22; Y: 603554.75

X: 1400259.30; Y: 603532.14

X: 1400250.15; Y: 603513.33

X: 1400296.66; Y: 603541.06

Chưa xác định

Khu vực 1

( 0,65 ha)

Khu vực 2 (22,77 ha)
Công ty CP Đầu tư Tân Việt
vùng Tây Nguyên

Lâm Đồng

  1. \

Đồi Đa Chát

TT Đinh Văn – H. Lâm Hà

X: 1301125; Y: 202425

Al2O3: 27,15; Fe2O3: 1,18

B + C1+ C2: 0,457

11,3 haHTX Dịnh Vụ NN tổng hợp Tự Phước
Vùng Đông nam bộ

Bình Phướcấp 1 và ấp 6

Xã Minh Long - H. Chơn Thành

X: 1264 734; 12 64 734; 12 63 984; 12 63 984

Y: 672 584; 6 73 384;

6 73 384; 672434


-

-

Quy hoạch thăm dò

65,6 ha


-

-

Bộ TNMT đề nghị CPTD 49 ha

C/ty CP KS và XD Bình Dương xin TD: 65,6 ha

ấp 1

Xã Minh Long - H. Chơn Thành

-

-

-

thăm dò

49 ha


-

-

C/ty TNHH SXTM Phước Lộc Thọấp 3

Xã Minh Thành - H. Chơn Thành

X: 1268 434; Y: 680 434

-

-

19 ha

-

-

Cty TNHH Bình Phước Cao lanhấp 5

Xã Minh Hưng - H. Chơn Thành

-

-

-

125,6 h

-

-

Công ty CP phát triển khoáng sản 6
Bình Dương
  1. 1
Đất Cuốc

Xã Tân Mỹ – H. Tân Uyên

Kinh độ: 106o 4937

Vĩ độ: 11o 0533SiO2: 58,3; Al2O3 : 24,7; Fe2O3: 1,1

C2: 3

3

2. Đất sét trắng
(thành phần hoá: %)

(triệu tấn)

(triệu tấn)

(triệu tấn)

(triệu tấn)Toàn quốc


7,9

9,1

10Vùng Đồng bằng sông Hồng

Hà NộiGò Chai

Xã Hiền Ninh – H. Sóc Sơn
Al2O3: 20,42 Fe2O3: 1,32

P: 1,182

1,182


Каталог: Thu tuc hanh chinh
Thu tuc hanh chinh -> Quyết định ban hành Nội quy lao động (Mẫu số 02)
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 04. Hợp đồng cho thuê đất
Thu tuc hanh chinh -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thu tuc hanh chinh -> Nghị ĐỊnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Thu tuc hanh chinh -> Giám đốc Sở Lao động tb&xh tỉnh, thành phố
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/tt- blđtbxh ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và X hội)
Thu tuc hanh chinh -> 32. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý
Thu tuc hanh chinh -> 47. Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa a Trình tự thực hiện
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 48/HĐtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 3b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-blđtbxh ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề

tải về 2.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương