Thủ TỤc vé tháNGtải về 5.82 Mb.
trang8/11
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2022
Kích5.82 Mb.
#53827
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
HuongDanDangKyVeThang New

Đăng ký nhận thẻ tại nhà: HaNoiBus hỗ trợ quí khách 2 hình thức nhận thẻ là nhận thẻ tại điểm bán vé hoặc chuyển thẻ đến tận nơi khách hàng đăng ký với cước phí vận chuyển là 20.0000 đồng một thẻ.

 • Trường hợp Nhận thẻ tại điểm bán vé cần thực hiện các thông tin sau   • Không tích vào ô Đăng ký nhận thẻ tại nhà

   • Tuyến: Chọn Tuyến đăng ký nếu quí khách đăng ký loại thẻ 1 tuyến.

   • Điểm nhận thẻ: Hệ thống có 1 danh sách các nơi nhân thẻ. Quí đối tác chọn nơi thuận tiện cho mình nhất

   • Ngày nhận thẻ: Hệ thống mặc định là 3 ngày kể từ ngày đăng ký không tính ngày chủ nhật hoặc các ngày lễ tết. Quí khách có thể thay đổi ngày nhận thẻ nhưng không được nhỏ hơn ngày mặc định của hệ thống.

  • Trường hợp Đăng ký nhận thẻ tại nhà cần thực hiện các thông tin sau :   • Tích vào ô Đăng ký nhận thẻ tại nhà

   • Tuyến: Chọn Tuyến đăng ký nếu quí khách đăng ký loại thẻ 1 tuyến.

   • Quận: HaNoiBus chỉ hỗ trợ 12 quận huyện nội thành. Qui khách vui lòng chọn trong danh sách 12 quận đã có. Trường hợp không có quận phù hợp quí khách vui lòng đăng ký theo nhận tại điểm bán vé gần nhất để nhận thẻ

   • Địa chỉ nhận thẻ: Nhập chi tiết nơi nhận thẻ để HaNoiBus chuyển thẻ đến cho qui khách

   • Ngày nhận thẻ: Hệ thống mặc định là 3 ngày kể từ ngày đăng ký không tính ngày chủ nhật hoặc các ngày lễ tết. Quí khách có thể thay đổi ngày nhận thẻ nhưng không được nhỏ hơn ngày mặc định của hệ thống

   • Tháng mua tem: Quí khách phải chọn ít nhất một trong 3 tháng mua tem mà hệ thống cung cấp. Khi gửi thẻ vé tháng chúng tôi sẽ dán tem tháng của quí khách đã đăng ký mua lên thẻ luôn.    1. tải về 5.82 Mb.

     Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương