Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanhtải về 14.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.19 Kb.
Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).

Khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ, đối chiếu với bản chính chứng minh nhân dân:

• Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì ghi biên nhận cho người nộp.

• Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn một lần người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh hộ kinh doanh (theo mẫu)

+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn chỉnh, kể cả thời gian khảo sát (nếu có)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không có.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện; Phòng Kinh tế.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi đăng ký trụ sở kinh doanh.

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Mức thu 100.000 đồng/1 lần cấp

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cam kết về địa điểm đậu xe (Trường hợp hộ kinh doanh thay đổi địa điểm kinh doanh)

+ Ngành nghề kinh doanh

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Doanh nghiệp năm 2005

* Thông tư 01/2009/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ văn hóa-thể thao và du lịch hướng dẫn Hoạt động triển lãm văn hoá, nghệ thuật tại Việt Nam và đưa triển lãm văn hoá, nghệ thuật của Việt Nam ra nước ngoài quy định tại Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng và Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

* Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp.

* Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

* Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành Kinh tế của Việt Nam

* Quyết định Số: 110/2007/QĐ-TTg ngày 18/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2015.

* Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành Kinh tế của Việt Nam

* Quyết định số 200/2004/QĐ-UB ngày 18/8/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung.* Văn bản số 496/UBND-ĐTMT ngày 22/01/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện giải pháp cấp bách nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.
: thutuchanhchinh -> Lists
thutuchanhchinh -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thutuchanhchinh -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh quảng ngãI
thutuchanhchinh -> Thanh tra chính phủ
thutuchanhchinh -> Thanh tra chính phủ
thutuchanhchinh -> BỘ XÂy dựng
thutuchanhchinh -> Mẫu (Form) na6 Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/tt-bca ngày 05-01-2015 (1)
Lists -> BỘ TƯ pháp số: 03/2008/tt-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> Phụ lục 8 Thông tư số 20/2010/tt- bgtvt ngày 30 tháng 7 năm 2010
Lists -> Mẫu 1đ c số: Ộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> Mẫu 1g Số: CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương