Thủ tục Giải quyết trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945tải về 9.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích9.75 Kb.
#272
Thủ tục Giải quyết trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945.

a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Ban tổ chức Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Vụ tổ chức cán bộ, ban, ngành (gọi chung là cơ quan tổ chức) căn cứ hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương lập hồ sơ xem xét các trường hợp đủ điều kiện trình Thường Vụ tỉnh uỷ, Thành uỷ hoặc cán Ban, Đảng, Đoàn, Ban Cán sự Đảng các Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương xét ra quyết định công nhận.

+ Bước 2: Chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – TB&XH nơi người có công cư trú để đăng ký quản lý.

+ Bước 3: Sở Lao động – TB&XH ra quyết định trợ cấp, phụ cấp; lập phiếu trợ cấp, phụ cấp và thực hiện chế độ ưu đãi.b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện tại Sở Lao động – TB&XHc) Thành phần số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (Mẫu số 1-LT1) hoặc quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa ngày 19 tháng 8 năm 1945 (Mẫu số 2-TKN1 hoặc Mẫu số 2-TKN2 hoặc mẫu số 2-TKN3).* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – TB&XH

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (Mẫu số 1-LT1) hoặc quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa ngày 19 tháng 8 năm 1945 (Mẫu số 2-TKN1 hoặc Mẫu số 2-TKN2 hoặc mẫu số 2-TKN3).k) Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2005.+ Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 9 năm 2009, của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động các mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa ngày 19/8/1945.
Каталог: 3cms -> upload -> sldtbxh -> File
File -> Ủy ban quốc gia vì SỰ tiến bộ CỦa phụ NỮ việt nam
File -> Thủ tục: Đăng ký hợp đồng cá nhân đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài a Trình tự thực hiện
File -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số: 1184/QĐ-LĐtbxh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
File -> Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
File -> BỘ lao đỘng – thưƠng binh và XÃ HỘI
File -> Mẫu đơn, tờ khai đính kèm: Mẫu số 1
File -> BỘ lao đỘng thưƠng binh
File -> Thủ tục Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng a Trình tự thực hiện
File -> Thủ tục: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-ttg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

tải về 9.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương