Thử nghiệm trên ho gây bởi acid citric trên chuột lang : là phương pháp của Charlier và cộng sự được tìm thấy năm 1961tải về 24.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.03.2023
Kích24.93 Kb.
#54360
pp nghiên cứu


  1. Thử nghiệm trên ho gây bởi acid citric trên chuột lang : là phương pháp của Charlier và cộng sự được tìm thấy năm 1961.

Cách tiến hành
Dùng chuột lang không được điều trị trước. Đặt chuột lang trong một bình thuỷ tinh hình trụ, có hai ống ở đầu, một ống để đưa khí dung vào và ống kia để đưa ra. Ống sau này có một nhánh bên nối với một cái trống mà các thay đổi về áp suất có thể được ghi. Một cái kẹp có đinh vít thay đổi được đặt ở ống ra phía ngoài của nhánh bên, cho phép điều hòa độ nhạy cảm của hệ thống, sao cho hô hấp bình thường không được ghi, trong khi sự chuyển dịch của không khí trong sự ngăn lại gây bởi ho được ghi. Chuột lang được phơi nhiễm với khí dung của 7,5 % acid citric trong nước trong 10 phút . Mỗi đông vật được thử nghiệm trước hết để đáp ứng đối chứng . một giờ sau , động vật được cho thuốc thử nghiệm và 30 phút sau đó lại chịu tác động của khí dung .
Tiến hành khảo sát
Cho chuột nhịn đói trước khi tiến hành thí nghiệm 12-16 giờ
Đường dùng: Nước cất và thuốc thử được đưa thẳng vào dạ dày chuột bằng kim cong đầu tù.
Chia ngẫu nhiên chuột thành 06 lô riêng biệt, mỗi lô gồm 10 cá thể chuột (n=10) với các liều tương ứng lần lượt là:
- Lô 1 (lô chứng): Uống nước cất
- Lô 2: Uống codein phosphate liều 13 mg/kg
- Lô 3: cho chuột uống với mức liều 0.5ml tinh dầu húng chanh
- Lô 4: cho chuột uống với mức liều 1ml tinh dầu húng chanh
- Lô 5: cho chuột uống với mức liều 2ml tinh dầu húng chanh
- Lô 6: cho chuột uống với mức liều 4ml tinh dầu húng chanh
Quan sát số lượng cơn ho trong 15 phút.
Nhận định kết quả:
Phương pháp này tính số lượng cách cơn ho bằng tỷ lệ phần trăm của số lượng trong thời kì đối chứng để có tác dụng chống ho. Codein phosphate với liều lượng đưa vào dạ dày 100 mg/kg cho một trị số trung bình 49% ở một nhóm 10 chuột lang. Số lượng các cơn ho trong 15 phút sau khi cho tác động khí dung cũng được ghi. Số lượng các cơn ho trong thời kỳ đối chứng là 53 (trung bình của 10 chuột lang).

  1. Phương pháp thử tác dụng long đờm

Thử nghiệm tác dụng long đờm (mô tả bởi Phạm Xuân Sinh, 1994)
Cách tiến hành
Cho chuột nhịn đói trước khi tiến hành thí nghiệm 12-16 giờ
Đường dùng: Nước cất và thuốc thử được đưa thẳng vào dạ dày chuột bằng kim cong đầu tù.
Chia ngẫu nhiên chuột thành 06 lô riêng biệt, mỗi lô gồm 10 cá thể chuột (n=10) với các liều tương ứng lần lượt là:
-Lô 1 là lô chứng được cho nước muối sinh lý 0,9%
- Lô 2 được cho thuốc quy chiếu (ví dụ dung dịch 5% natri benzoat, uống)
- Lô 3: cho chuột uống với mức liều 0.5ml tinh dầu húng chanh
- Lô 4: cho chuột uống với mức liều 1ml tinh dầu húng chanh
- Lô 5: cho chuột uống với mức liều 2ml tinh dầu húng chanh
- Lô 6: cho chuột uống với mức liều 4ml tinh dầu húng chanh
Sau đó tiêm trong màng bụng cho từng chuột 0,5 ml dung dịch sulfophtalein 0,5%, 30 phút sau tiêm lại một lần như trên. Sau 30 phút, giết chết chuột, dùng dung dịch natri hydrocarbonat 5% để rửa trong lòng khí quản. Gộp dịch rửa của từng lô chuột đem so sánh với thang mẫu.
Nhận định kết quả:
Nếu nồng độ dung dịch sulfophtalein ở nhóm chuột nhận thuốc thử nghiệm gấp từ 2 lần trở lên so với nhóm chứng thì thuốc được coi là có tác dụng long đờm.

  1. Phương pháp xử lý số liệu:

Các số liệu được xử lý thống kê theo phương pháp thuật toán t- test Student.


  1. Nguyễn, T. D. H., Trương, M. N., Mai, H. N., Trịnh , T. D. T., & Nguyễn, H. L. T. (2023). THỬ NGHIỆM ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA CAO BƯỞI NON TRÊN MÔ HÌNH GÂY TỔN THƯƠNG GAN CHUỘT BẰNG CCL4. Tạp Chí Y học Việt Nam520(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i2.4199

  2. Phạm, Q. B., & Đinh , M. M. (2017). Đánh giá tác dụng chống viêm, giảm ho và long đờm của cao lỏng Khái thấu - BT trên thực nghiệm. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam59(12). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/100

  3. https://sti.vista.gov.vn/file_DuLieu/dataTLKHCN//CVv13/2010/CVv13S22010014.pdftải về 24.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương