THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2015 (2) Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơtải về 263.99 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích263.99 Kb.
#1583
1   2   3   4

- Phòng Đọc: DV 49425

- Phòng Mượn: MG 7585-7586
89/. HOÀNG HIỂU LONG. Cờ tướng tinh tuyển - Trung cục / Hoàng Hiểu Long; Vương Mộng Bưu dịch. - H. : Thể dục Thể thao, 2014. - 2 tập : Hình vẽ; 21cm

T.1. - 295tr.Tóm tắt: Nghiên cứu 120 thế trận cờ tướng và các nước đi trong các thế cờ trung cục được tuyển chọn từ năm 1956 đến năm 1979 bao gồm: Mượn pháo, sử dụng mã, điều quân nhập cuộc; pháo kích tượng đáy chiến thắng vững vàng; thí xe chém mã, nước cờ thật ít thấy....

+ Môn loại: 794.1 / C460T- Phòng Đọc: DV 49417

- Phòng Mượn: MG 7569-7570
90/. HOÀNG HIỂU LONG. Cờ tướng tinh tuyển - Trung cục / Hoàng Hiểu Long; Vương Mộng Bưu dịch. - H. : Thể dục Thể thao, 2014. - 2 tập : Hình vẽ; 21cm

T.2. - 387tr.Tóm tắt: Nghiên cứu 160 thế trận cờ tướng và các nước đi trong các thế cờ trung cục được tuyển chọn từ năm 1980 đến năm 2009 bao gồm các ván cờ: Thí xe, chặt pháo chỉ một đòn là phá được thành; cắt đứt mối liên hệ giữa xe pháo, ngăn cách lập công; thí tốt xung phong người tài nhập cuộc....

+ Môn loại: 794.1 / C460T- Phòng Đọc: DV 49418

- Phòng Mượn: MG 7571-7572
91/. HOÀNG HIỂU LONG. Cờ tướng tinh tuyển - Tàn cục / Hoàng Hiểu Long; Vương Mộng Bưu dịch. - H. : Thể dục Thể thao, 2014. - 2 tập : Hình vẽ; 21cm

T.1. - 371tr.Tóm tắt: Nghiên cứu 156 thế trận cờ tướng và các nước đi trong các ván cờ thuộc loại hình tàn cục tốt; tàn cục mã tốt; tàn cục hai mã; hai mã, tốt; tàn cục pháo, tốt; tàn cục hai pháo; hai pháo, tốt....

+ Môn loại: 794.1 / C460T- Phòng Đọc: DV 49421

- Phòng Mượn: MG 7577-7578
99/. HOÀNG HIỂU LONG. Cờ tướng tinh tuyển - Tàn cục / Hoàng Hiểu Long;

Vương Mộng Bưu dịch. - H. : Thể dục Thể thao, 2014. - 2 tập : Hình vẽ; 21cm

T.2. - 371tr.

Tóm tắt: Nghiên cứu 162 thế trận cờ tướng và các nước đi trong các ván cờ thuộc loại hình tàn cục không xe, nhiều tốt; tàn cục pháo, hai mã, tốt; tàn cục hai mã, hai pháo, tốt....

+ Môn loại: 794.1 / C460T- Phòng Đọc: DV 49422

- Phòng Mượn: MG 7579-7580
92/. HOÀNG HIỂU LONG. Cờ tướng tinh tuyển - Bài cục / Hoàng Hiểu Long; Vương Mộng Bưu dịch. - H. : Thể dục Thể thao, 2014. - 2 tập : Hình vẽ; 21cm

T.1. - 387tr.Tóm tắt: Nghiên cứu các ván cờ tướng nổi trội của các tác giả ở Hồng Công, Đài Loan, Áo Môn... Tượng kỳ bài cục được chia thành các loại như: ván thắng liên chiếu, ván thắng phí liên chiếu và ván hoà.

+ Môn loại: 794.1 / C460T- Phòng Đọc: DV 49415

- Phòng Mượn: MG 7565-7566
93/. HOÀNG HIỂU LONG. Cờ tướng tinh tuyển - Đối cục / Hoàng Hiểu Long; Vương Mộng Bưu dịch. - H. : Thể dục Thể thao, 2014. - 2 tập : Hình vẽ; 21cm

T.1. - 287tr.Tóm tắt: Nghiên cứu 51 ván cờ tướng được tuyển chọn ở Trung Quốc từ năm 1950 đến năm 1989.

+ Môn loại: 794.1 / C460T- Phòng Đọc: DV 49419

- Phòng Mượn: MG 7573-7574
94/. HOÀNG HIỂU LONG. Cờ tướng tinh tuyển - Đối cục / Hoàng Hiểu Long; Vương Mộng Bưu dịch. - H. : Thể dục Thể thao, 2014. - 2 tập : Hình vẽ; 21cm

T.2. - 311tr.Tóm tắt: Nghiên cứu 51 ván cờ tướng được tuyển chọn ở Trung Quốc từ năm 1950 đến năm 1989.

+ Môn loại: 794.1 / C460T- Phòng Đọc: DV 49420

- Phòng Mượn: MG 7575-7576
95/. HOÀNG HIỂU LONG. Cờ tướng tinh tuyển - Bài cục / Hoàng Hiểu Long; Vương Mộng Bưu dịch. - H. : Thể dục Thể thao, 2014. - 2 tập : Hình vẽ; 21cm

T.2. - 351tr.Tóm tắt: Nghiên cứu các ván cờ tướng nổi trội của các tác giả ở Hồng Công, Đài Loan, Áo Môn... Tượng kỳ bài cục được chia thành các loại như: ván bài cục tự hình, ván bài cục đồ hình, ván bài cục thú vị và ván bài cục thực dụng.

+ Môn loại: 794.1 / C460T- Phòng Đọc: DV 49416

- Phòng Mượn: MG 7567-7568
96/. FERGUSON, ALEX. Hồi ký Alex Ferguson / Alex Ferguson ; Dịch: Nguyễn Dương Hiếu.... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 376tr. : 33tr. ảnh; 23cm

Tên sách tiếng Anh: Alex Ferguson: My autobiographyTóm tắt: Những suy ngẫm và ghi chép về những kỉ niệm buồn vui cũng như thăng trầm trong suốt cuộc đời làm bóng đá của huấn luyện viên xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Anh Alex Ferguson, đặc biệt là những năm tháng thành công của ông ở Manchester United.

+ Môn loại: 796.334092 / H452K- Phòng Đọc: DL 14070

- Phòng Mượn: MG 7595

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ:

97/. Lắng nghe điều bình thường / Nhiều tác giả. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 119tr.; 21cm. - (Cửa sổ tâm hồn)

+ Môn loại: 808.83 / L116NGH

- Phòng Đọc: DV 49451

- Phòng Mượn: MN 8721-8722
98/. Quà tặng của cuộc sống / Nhiều tác giả. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 137tr. : Tranh vẽ; 20cm. - (Cửa sổ tâm hồn)

+ Môn loại: 808.83 / QU100T- Phòng Đọc: DV 49452

- Phòng Mượn: MN 8723-8724
99/. Trái tim có điều kỳ diệu / Nhiều tác giả. - Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 121tr.; 21cm. - (Cửa sổ tâm hồn)

+ Môn loại: 808.83 / TR103T- Phòng Đọc: DV 49450

- Phòng Mượn: MN 8719-8720
810. VĂN HỌC MỸ BẰNG TIẾNG ANH:

100/. ROTH, VERONICA. Những kẻ trung kiên = Allegiant / Veronica Roth; Hồng Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 553tr.; 20cm

+ Môn loại: 813 / NH556K

- Phòng Mượn: MN 8731-8732

820. VĂN HỌC ANH:

101/. CHRISTIE, AGATHA. Cây bách buồn : Truyện trinh thám / Agatha Christie; Trần Hữu Khánh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 305tr.; 20cm

Tên sách tiếng Anh: Sad cypress

+ Môn loại: 823 / C126B- Phòng Đọc: DV 49454

- Phòng Mượn: MN 8727-8728
102/. CHRISTIE, AGATHA. Tận cùng là cái chết : Truyện trinh thám / Agatha Christie; Tuấn Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 314tr.; 20cm

Tên sách tiếng Anh: Death comes á the end

+ Môn loại: 823 / T121C

- Phòng Đọc: DV 49455

- Phòng Mượn: MN 8729-8730
103/. CHRISTIE, AGATHA. Thời khắc định mệnh / Agatha Christie; Hồng Vân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 274tr.; 20cm

Tên sách tiếng Anh: Towards zero

+ Môn loại: 823 / TH462KH

- Phòng Đọc: DV 49453

- Phòng Mượn: MN 8725-8726
104/. GALBRAITH, ROBERT. Con tằm : Tiểu thuyết / Robert Galbraith; Hồ Thị Như Mai dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 697tr.; 20cm

+ Môn loại: 823 / C430T- Phòng Mượn: MN 8733-8734
105/. FERGUSON, ALEX. Incarceron / Catherine Fisher; Thanh Tuyền dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 546tr.; 20cm

+ Môn loại: 823 / I-311- Phòng Mượn: MN 8737-8738
106/. FISHER, CATHERINE. Sapphique / Catherine Fisher; Thanh Tuyền dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 558tr.; 20cm

+ Môn loại: 823 / S109- Phòng Mượn: MN 8735-8736

895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC:

107/. VŨ ĐỨC SAO BIỂN. Kim Dung giữa đời tôi : Toàn tập / Vũ Đức Sao Biển. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 680tr.; 24cm

+ Môn loại: 895.1 / K310D

- Phòng Đọc: DL 14078

895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM:

108/. Tản Đà - Ảo thuật gia về chữ nghĩa, âm giai và hình tượng / Vũ Ngọc Phan, Trần Đình Hượu, Xuân Diệu...;Thao Nguyễn tuyển chọn. - H. : Văn hoá - Thông tin, 2013. - 355tr.; 21cm. - (Tinh hoa văn học Việt Nam)Tóm tắt: Hệ thống những ý kiến, những nghiên cứu, phân tích những tác phẩm của Tản Đà. Cuốn sách được chia làm hai chương: Tầm vóc thơ Tản Đà và về bài thơ gây nhiều tranh cãi : Thề non nước.

+ Môn loại: 895.922132 / T105Đ- Phòng Đọc: DV 49382

- Phòng Mượn: MB 5518-5519
109/. Tú Mỡ - Cây bút trào phúng xuất sắc / Vũ Ngọc Phan, Xuân Diệu, Lê

Thanh...; Thao Nguyễn tuyển chọn. - H. : Văn hoá-Thông tin, 2013. - 351tr.; 21cmTóm tắt: Giúp bạn đọc tìm hiểu về nhà thơ Tú Mỡ, cây bút trào phúng xuất sắc , người chiến sĩ vững vàng trên mặt trận văn hóa, văn nghệ của Đảng..

+ Môn loại: 895.922134 / T500M- Phòng Mượn: MB 5520
110/. NGÔ GIA VĂN PHÁI. Hoàng Lê nhất thống chí toàn tập / Ngô Gia Văn Phái; Dịch: Nguyễn Đức Vân, Kiều Thu Hoạch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 581tr.; 20cm. - (Cảo thơm trước đèn)

+ Môn loại: 895.92232 / H407L- Phòng Đọc: DV 49465

- Phòng Mượn: MV 17472
111/. Toàn tập truyện ngắn Nam Phong / Đoàn Ngọc Bích, Nguyễn Khắc Cán, Mân Châu...; Nguyễn Đình Hảo biên soạn. - H. : Văn học, 2014. - 539tr.; 23cm

+ Môn loại: 895.92233208 / T406T- Phòng Đọc: DL 14080

- Phòng Mượn: MV 17522
112/. DƯƠNG HƯỚNG. Bến không chồng : Tiểu thuyết / Dương Hướng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 351tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.922334 / B254KH- Phòng Đọc: DV 49459

- Phòng Mượn: MV 17450-17451
113/. SƠN NAM. Biển cỏ miền Tây & hình bóng cũ : Tập truyện / Sơn Nam. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 381tr. : Tranh vẽ; 20cm

Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)

+ Môn loại: 895.922334 / B305C

- Phòng Đọc: DV 49473

- Phòng Mượn: MV 17493-17494
114/. ĐÀO HIẾU. Đốt đời : Truyện dài / Đào Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 267tr.; 20cm

+ Môn loại: Đ458Đ / Đ458Đ- Phòng Đọc: DV 49456

- Phòng Mượn: MV 17442-17443
115/. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Gặp lại một người bạn nhỏ : Truyện dài / Nguyễn Đổng Chi. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 322tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.922334 / G117L- Phòng Mượn: MV 17452-17453
127/. BẢO NINH. Nỗi buồn chiến tranh : Tiểu thuyết : Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1991 / Bảo Ninh. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. –

323tr.; 20cm. - (Mỗi nhà văn. Một tác phẩm)

ĐTTS ghi: Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1991

+ Môn loại: 895.92234 / N452B- Phòng Đọc: DV 49479

- Phòng Mượn: MV 17513
116/. HỮU MAI. Ông cố vấn : Tiểu thuyết lịch sử / Hữu Mai. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 796tr.; 24cm

+ Môn loại: 895.922334 / Ô455C- Phòng Đọc: DL 14084

- Phòng Mượn: MV 17529-17530
117/. NGUYỄN TRƯƠNG THIÊN LÝ. Ván bài lật ngửa : Tiểu thuyết / Nguyễn Trương Thiên Lý. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 2 tập; 23cm

T.1. - 894 tr.

+ Môn loại: 895.922334 / V105B

- Phòng Đọc: DL 14082

- Phòng Mượn: MV 17525-17526
118/. NGUYỄN TRƯƠNG THIÊN LÝ. Ván bài lật ngửa : Tiểu thuyết / Nguyễn Trương Thiên Lý. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 2 tập; 23cm

T.2. - 850 tr.

+ Môn loại: 895.922334 / V105B

- Phòng Đọc: DL 14083

- Phòng Mượn: MV 17527-17528
119/. SƠN NAM. Xóm Bàu láng : Truyện dài / Sơn Nam. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 413tr.; 20cm

Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)

+ Môn loại: 895.922334 / X429B

- Phòng Đọc: DV 49469

- Phòng Mượn: MV 17485-17486
120/. NGUYỄNTHỊ THANH BÌNH. Bàn tay và nụ hôn : Truyện dài / NguyễnThị Thanh Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 240tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / B105T- Phòng Mượn: MV 17511-17512
121/. HOÀ BÌNH. Cocktail café, kem và mặt trời : Tập truyện ngắn / Hoà Bình. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 184tr.; 20cm

Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Hoà Bình

+ Môn loại: 895.92234 / C419C

- Phòng Đọc: DV 49478

- Phòng Mượn: MV 17507-17508
122/. PHONG ĐIỆP. Ga ký ức : Tiểu thuyết / Phong Điệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 252tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / G100K- Phòng Mượn: MV 17514-17515
123/. NGUYỄN DANH LAM. Giữa dòng chảy lạc : Tiểu thuyết / Nguyễn Danh Lam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 373tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / GI-551D- Phòng Mượn: MV 17462-17463
124/. NGUYỄN ĐÌNH TÚ. Hoang tâm : Tiểu thuyết / Nguyễn Đình Tú. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 294tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / H407T- Phòng Đọc: DV 49480

- Phòng Mượn: MV 17518-17519
125/. LÊ VĂN NGHĨA. Mùa hè năm Petrus : Truyện dài / Lê Văn Nghĩa. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 478tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / M501H- Phòng Mượn: MV 17516-17517
126/. PHẠM LỮ ÂN. Nếu biết trăm năm là hữu hạn... / Phạm Lữ Ân. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Hội nhà văn, 2015. - 252tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / N259B- Phòng Đọc: DV 49458

- Phòng Mượn: MV 17446-17447
127/. HỒ ANH THÁI. Người đàn bà trên đảo : Tiểu thuyết / Hồ Anh Thái. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 262tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / NG558Đ- Phòng Mượn: MV 17481-17482
128/. HỒ ANH THÁI. Người và xe chạy dưới ánh trăng : Tiểu thuyết / Hồ Anh Thái. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 389tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / NG558V- Phòng Đọc: DV 49468

- Phòng Mượn: MV 17479-17480
129/. NGUYỄN NGỌC THUẦN. Open the window, eyes closed / Nguyễn Ngọc Thuần ; Translated: Trương Tiếp Trương. - Fourth edition. - Ho Chi Minh City : Tre Pub., 2014. - 211 p.; 20 cm

+ Môn loại: 895.92234 / O-434TH- Phòng Ngoại văn: AV 3950-3953
130/. BÌNH CA. Quân khu Nam Đồng : Truyện / Bình Ca. - Tái bản lần thứ 2. –

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 438tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / QU121KH

- Phòng Đọc: DV 49467

- Phòng Mượn: MV 17475-17476
131/. ĐỖ PHẤN. Rụng xuống ngày hư ảo : Tiểu thuyết / Đỗ Phấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 342tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / R513X- Phòng Mượn: MV 17509-17510
132/. NGUYỄN THỊ THU HUỆ. Thành phố đi vắng : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Thu Huệ. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 284tr. : Tranh vẽ; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / TH107PH- Phòng Đọc: DV 49460

- Phòng Mượn: MV 17454-17455
133/. HỒ ANH THÁI. Trong sương hồng hiện ra : Tiểu thuyết / Hồ Anh Thái. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 231tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / TR431S- Phòng Mượn: MV 17477-17478
134/. Truyện ngắn được yêu thích đầu thế kỷ 21 / Phạm Hải Anh, Phan Thị Vàng Anh, Thuỵ Anh...; Sông Lam tuyển chọn. - H. : Văn học, 2014. - 2 tập; 21cm

T.1. - 495tr.

+ Môn loại: 895.9223408 / TR527NG

- Phòng Mượn: MV 17501-17502
135/. Truyện ngắn được yêu thích đầu thế kỷ 21 / Trần Thuỳ Mai, Hải Miên, Miêng...; Tuyển chọn: Sông Lam.... - H. : Văn học, 2014. - 2 tập; 21cm

T.2. - 471tr.

+ Môn loại: 895.9223408 / TR527NG

- Phòng Mượn: MV 17503-17504
136/. NGUYỄN ĐỔNG CHI. Túp lều nát : Phóng sự / Nguyễn Đổng Chi. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 233tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.922434 / T521L- Phòng Đọc: DV 49466

- Phòng Mượn: MV 17473-17474
137/. Nguyễn Khắc Viện - Yêu và mơ / Nguyễn Khắc Phê sưu tập và giới thiệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 284tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.922634 / NG527KH- Phòng Đọc: DV 49461

- Phòng Mượn: MV 17456-17457

138/. MAI QUỐC BÌNH. Động lực và trăn trở : Tự truyện / Mai Quốc Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 446tr.; 23cm

+ Môn loại: 895.922803 / Đ455L

- Phòng Đọc: DL 14081

- Phòng Mượn: MV 17523-17524
139/. ĐẶNG NGUYỄN ĐÔNG VY. Hãy tìm tôi giữa cánh đồng : Tản văn, truyện ngắn / Đặng Nguyễn Đông Vy. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Công ty Sách Phương Nam, 2014. - 188tr. : Tranh vẽ; 21cm

+ Môn loại: 895.922803 / H112T- Phòng Đọc: DV 49457

- Phòng Mượn: MV 17444-17445
140/. NGUYỄN LONG TRẢO. Khi Tổ quốc gọi tên mình : Hồi ký / Nguyễn Long Trảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 333tr.; 23cm

+ Môn loại: 895.922803 / KH300T- Phòng Đọc: DL 14079

- Phòng Mượn: MV 17520-17521
141/. THANH NGHỊ. Tháng ngày tôi sống với những người cộng sản : Hồi ký / Thanh Nghị. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 391tr.; 20cm

Tên thật tác giả: Hoàng Trọng QuịTóm tắt: Ghi lại chân thực cuộc sống và chiến đấu của những người cộng sản mà tác giả cảm nhận được trong những ngày ông sống trong vùng chiến khu ác liệt miền Đông Nam Bộ. Câu chuyện kể về những anh bộ đội, những cô giao liên, những cuộc chiến đấu và sự hi sinh xúc động của người chiến sĩ trong kháng chiến chống Mỹ.

+ Môn loại: 895.922803 / TH106NG- Phòng Đọc: DV 49477

- Phòng Mượn: MV 17505-17506
142/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư / Nguyễn Ngọc Tư. - Tái bản lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 193tr.; 20cm

Tóm tắt: Giới thiệu 37 bài tạp văn, những câu chuyện trà dư tửu hậu đã đăng chủ yếu trên Thời báo kinh tế Sài Gòn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư..

+ Môn loại: 895.922808 / T109V- Phòng Mượn: MV 17458-17459
143/. VƯƠNG HỒNG SỂN. Dỡ mắm : Di cảo / Vương Hồng Sển. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 369tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.922834 / D460M- Phòng Đọc: DV 49475

- Phòng Mượn: MV 17497-17498
144/. TRẦN ĐỨC TIẾN. Thả hy vọng : Đoản văn và tuỳ bút / Trần Đức Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 217tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.922834 / TH100H- Phòng Đọc: DV 49476

- Phòng Mượn: MV 17499-17500
145/. SƠN NAM. Dạo chơi; Tuổi già : Ghi chép / Sơn Nam. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 369tr.; 20cm

Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)Tóm tắt: Ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc của tác giả về đất và người nơi ông từng qua, từng biết, từng thấy và từng nghe.

+ Môn loại: 895.922803 / D108CH- Phòng Đọc: DV 49472

- Phòng Mượn: MV 17491-17492
146/. SƠN NAM. Hồi ký Sơn Nam : Từ U Minh đến Cần Thơ. Ở chiến khu 9. 20 năm giữa lòng đô thị. Bình An. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 553tr.; 20cm

Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)Tóm tắt: Giới thiệu tập hồi kí của nhà văn Sơn Nam: từ U Minh đến Cần Thơ, ở chiến khu 9, 20 năm giữa lòng đô thị, Bình An.

+ Môn loại: 895.922803 / H452K- Phòng Địa chí: DC 2306

- Phòng Đọc: DV 49470

- Phòng Mượn: MV 17487-17488
147/. SƠN NAM. Theo chân Người tình & Một mảnh tình riêng : Ghi chép / Sơn Nam. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 285tr.; 20cm

Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)Tóm tắt: Ghi lại chuyến đi làm cố vấn cho đoàn làm phim L''Amant (Người tình). Viết về những chuyện tản mạn về đời và người Nam Bộ qua nhiều thời kỳ với những thăng trầm.

+ Môn loại: 895.922803 / TH205CH- Phòng Đọc: DV 49474

- Phòng Mượn: MV 17495-17496
148/. ĐỖ PHẤN. Ngồi lê đôi mách với Hà Nội : Tản văn / Đỗ Phấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 295tr. : Tranh vẽ; 20cm

+ Môn loại: 895.92284 / NG452L- Phòng Mượn: MV 17460-17461
149/. DƯƠNG THÀNH TRUYỀN. Trên đường về nhớ đầy : Du ký / Dương Thành Truyền. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 219tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.9228403 / TR254Đ- Phòng Mượn: MV 17440-17441
150/. PHAN VIỆT. Xuyên Mỹ / Phan Việt. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh

: Nxb. Trẻ, 2015. - 374tr. : 33tr. ảnh; 21cm

ĐTTS ghi : Bất hạnh là một tài sản

Tóm tắt: Câu chuyện của một phụ nữ Việt Nam trẻ, sau khi trở về nhà bên bờ Đông nước Mỹ từ chuyến đi châu Âu một mình đã chuyển nhà trở lại Chicago, chia tay chồng, hoàn thành chương trình tiến sỹ và cuối cùng chuyển đi bờ Tây làm việc.

+ Môn loại: 895.922803 / X527M- Phòng Mượn: MV 17448-17449
151/. NGUYỄN THỊ HẬU. Cách nhau chỉ một giấc mơ : Tạp bút / Nguyễn Thị Hậu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 269tr.; 20cm

Tóm tắt: Ghi chép và cảm nhận vẻ đẹp của thành phố và con người Sài Gòn đằng sau cuộc mưu sinh vội vã hàng ngày là mơ ước của mỗi người Sài Gòn làm sao giữ gìn hồn phố thị, là ký ức nhớ quê của những người miền Tây xa xứ, là tự vấn của thế hệ đi trước đã để lại gia tài văn hoá gì cho thế hệ sau.

+ Môn loại: 895.92284 / C102NH- Phòng Mượn: MV 17464-17465
152/. BÍCH NGÂN. Ngày mới nhẹ nhàng : Tạp bút / Bích Ngân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 272tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92284 / NG112M- Phòng Mượn: MV 17483-17484
153/. HẠ DUNG. Sài Gòn, mai gọi nhau bằng cưng : Tản văn / Hạ Dung. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 159tr. : Ảnh; 20cm

Tên thật tác giả: Bùi Thị Ngọc Dung

+ Môn loại: 895.92284 / S103G

- Phòng Đọc: DV 49463

- Phòng Mượn: MV 17468-17469
154/. LÊ HOÀNG HỰU. Sài Gòn, một sợi tơ lòng : Tạp bút / Lê Hoàng Hựu. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 160tr. : Ảnh, tranh vẽ; 20cm

Tóm tắt: Viết về những con người với những kỉ niệm, những vui buồn và những vấn đề thường nhật của cuộc sống trên mảnh đất Sài Gòn.

+ Môn loại: 895.92284 / S103G- Phòng Đọc: DV 49464

- Phòng Mượn: MV 17470-17471
155/. NGUYỄN VĨNH NGUYÊN. Với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách : Tản văn / Nguyễn Vĩnh Nguyên. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 158tr. : Ảnh; 20cm

+ Môn loại: 895.92284 / V462Đ- Phòng Đọc: DV 49462

- Phòng Mượn: MV 17466-17467

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ:

156/. ĐẶNG MINH CHÂU. Những câu hỏi lý thú về văn hoá thế giới / Đặng Minh

Châu biên soạn. - H. : Lao động xã hội, 2014. - 219tr.; 21cm

+ Môn loại: 909 / NH556C- Phòng Đọc: DV 49395

- Phòng Mượn: MG 7507-7508
157/. SƠN NAM. Gốc cây, cục đá & ngôi sao. Danh thắng miền Nam : Tạp văn / Sơn Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 269tr.; 20cm

Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)Tóm tắt: Gồm các bài viết về địa điểm và đặc điểm của các di tích thắng cảnh miền Nam như: Hà Tiên, Châu Đốc, Cần Thơ, Trà Vinh....

+ Môn loại: 915.977 / G451C- Phòng Đọc: DV 49399

- Phòng Mượn: MG 7515-7516
158/. SƠN NAM. Tìm hiểu đất Hậu Giang & lịch sử đất An Giang : Biên khảo / Sơn Nam. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 381tr. : Hình vẽ, ảnh; 20cm

Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)Tóm tắt: Giới thiệu về đặc điểm tự nhiên, xã hội, kinh tế và lịch sử của miền đất Hậu Giang, An Giang qua ngòi bút của nhà văn Sơn Nam.

+ Môn loại: 915.979 / T310HКаталог: DataLibrary -> Images
Images -> THƯ MỤc sách quỹ châU Á NĂM 2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> CHƯƠng trình phát thanh thư viện tp. CẦn thơ Tuần 189 (01/08 – 07/08/2011) I. Khoa học và cuộc sốNG
Images -> Thư MỤc sách quỹ châU Á NĂM 2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách quỹ châU Á – NĂM 2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 08/2012 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 5/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 6/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 8/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 08/2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ 300. Khoa học xã HỘI

tải về 263.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương