THƯ MỤc sách mớI – tháng 12/2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơtải về 376.95 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu09.06.2018
Kích376.95 Kb.
  1   2   3   4

THƯ MỤC SÁCH MỚI – THÁNG 12/2013 Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ


000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT:

1/. TRẦN HÂN. Luận đàm về ngành xuất bản Trung Quốc : Sách tham khảo / Trần Hân; Dịch: Thuý Lan, Thanh Huyền. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 470tr.; 24cmTóm tắt: Nghiên cứu các giai đoạn phát triển của ngành xuất bản Trung Quốc và những vấn đề có liên quan đến ngành xuất bản Trung Quốc: cơ chế vận hành; hiện trạng và vấn đề xuất bản; chuyển đổi thị trường; cơ chế quản lý giá sách, sự chuyển dịch chi phí và việc khai thác thị trường sách tiềm năng; cạnh tranh và đổi mới...

Môn loại: 070.50951 / L502Đ- Phòng Đọc: DL 13025
2/. Văn hoá truyền thông trong thời kỳ hội nhập : Những bài học kinh nghiệm cho người làm báo / Nguyễn Văn Kim, Hà Minh Huệ, Hà Minh Đức.... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2013. - 355tr.; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu các bài tham luận tại hội thảo khoa học "Văn hoá truyền thông trong thời kỳ hội nhập" của các nhà báo, nhà khoa học, nhà quản lí báo chí. Cung cấp những kết quả nghiên cứu lý luận, những kinh nghiệm nghề nghiệp. Đưa ra một số gợi ý, đề xuất đối với hoạt động tác nghiệp, quản lý báo chí và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng...

Môn loại: 079.597 / V115H- Phòng Đọc: DL 13024

100. TRIẾT HỌC – TÂM LÝ HỌC:

3/. NGÔ ĐỨC VƯỢNG. Lắng nghe sự sống / Ngô Đức Vượng. - Cà Mau : Nxb. Phương Đông, 2013.- 20cm

T.2. - 285tr

Tóm tắt: Tổng quan một số bài viết liên quan tới tôn giáo, sử dụng khoa học hiện đại để nghiên cứu, luận giải thế giới tâm linh, những dấu ấn của luân hồi, tái sinh, triển vọng ứng dụng khả năng trong tiền kiếp

Môn loại: 113 / L116NGH- Phòng Mượn: MH 6768
4/. NGUYÊN MINH. Cho là nhận / Nguyên Minh. - H. : Thời đại, 2013. - 239tr.; 19cm. - (Tủ sách Rộng mở tâm hồn)

Tóm tắt: Chia sẻ những cảm nhận về cuộc sống, nhìn nhận giá trị của cuộc sống, tự hoàn thiện bản thân để có cuộc sống tốt hơn thông qua tư tưởng của Đạo Phật

Môn loại: 158.1 / CH400L- Phòng Đọc: DV 46684
5/. Tình bạn nuôi dưỡng những ước mơ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 191tr.; 21cm. - (Sống đẹp)

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về tình yêu thương, sự cảm thông sâu sắc qua những tình bạn đẹp, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống

Môn loại: 158.2 / T312B- Phòng Đọc: DV 46686

- Phòng Mượn: MH 6769

6/. Giáo dục công dân trung học phổ thông : Tài liệu giáo dục địa phương Ninh Bình / Đặng Thị Yến chủ biên, Vũ Thị Hồng Nga, Phan Thị Sơn, Lê Quốc Trưởng. –

H. : Giáo dục, 2012. - 48tr.; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu chung về chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng các bài môn học này

Môn loại: 170.71 / GI-108D- Phòng Mượn: MH 6728

300. XÃ HỘI HỌC:

7/. TRẦN THỊ LIÊN. Khảo sát văn hoá truyền thống Mường Đủ / Trần Thị Liên (chủ biên), Nguyễn Hữu Kiên. - H. : Thời đại, 2013. - 175tr.; 21cmTóm tắt: Khái quát về đất và người Mường Đủ, Thạch Thành, Thanh Hoá. Giới thiệu văn hoá truyền thống Mường Đủ: nhà ở, trang phục, ẩm thực, tục lệ trong năm, tục thờ thành hoàng, tục cưới xin, tục tang ma, tục kết chạ, tri thức dân gian, truyện kể dân gian, ca nhạc, trò chơi dân gian

Môn loại: 305.895924 / KH108S- Phòng Đọc: DV 46737
8/. TRẦN TẤN VỊNH. Bức tranh văn hoá tộc người Cơ Tu / Trần Tấn Vịnh. - H. : Thời đại, 2013. - 121tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về người Cơ Tu. Trình bày về bản làng, nhà cửa, nguồn sống, trang phục, nghệ thuật truyền thống, lễ hội và phong tục tập quán của người Cơ Tu

Môn loại: 305.89593 / B552TR- Phòng Đọc: DV 46741
9/. KA SÔ LIỄNG. Những phong tục tập quán của dân tộc Chăm / Ka Sô Liễng. - H. : Thời đại, 2013. - 146tr.; 21cm

Tóm tắt: Đôi nét về đời sống văn hoá dân tộc Chăm tỉnh Phú Yên. Giới thiệu khái quát về phong tục tập quán của dân tộc Chăm: cuộc sống và nghệ thuật, mừng cơm lúa mới, lễ cưới, tục ma chay, lễ hội xây cột con trâu, ché...

Môn loại: 305.899 / NH556PH- Phòng Đọc: DV 46750
10/. Hướng dẫn để làm giảm kỳ thị : 4 phần / Wim van Brakel, Carlijn Voorend, Bassey Ebenso... ; Nguyễn Văn Thục dịch. - [K.đ] : [Knxb], 2012. - 126tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về kỳ thị liên quan đến sức khoẻ, cách đánh giá kỳ thị liên quan đến sức khoẻ, lộ trình để làm giảm kỳ thị, can thiệp nâng cao vị thế cũng như tham vấn để làm giảm kỳ thị

Môn loại: 305.9 / H561D- Phòng Đọc: DV 46609

306. VĂN HOÁ VÀ THỂ CHẾ:

11/. Chiến lược phát triển văn hoá, thể dục thể thao, du lịch và gia đình đến năm 2020, tầm nhìn 2030. - H. : Văn hoá Thông tin, 2012. - 368tr.; 21cmTóm tắt: Tập hợp các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới; việc tang, lễ hội; xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kì mới; thể dục thể thao; phát triển du lịch; tầm nhìn phát triển gia đình Việt Nam; kế hoạch chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội...

Môn loại: 306.09597 / CH305L- Phòng Đọc: DV 46604
12/. ĐỖ QUANG HƯNG. Tính hiện đại và sự chuyển biến của văn hóa Việt Nam thời cận đại : Sách tham khảo / Đỗ Quang Hưng chủ biên, Trần Viết Nghĩa. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 391 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí thuyết và tổng luận về những điều kiện sự chuyển biến của văn hóa dưới tác động của cuộc tiếp xúc đụng độ văn hóa Đông Tây ở Việt Nam thời cận đại

Môn loại: 306.09597 / T312H- Phòng Đọc: DV 46784

- Phòng Mượn: MA 13298
13/. HỒ ANH TUẤN. Hỏi - đáp về "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá / Hồ Anh Tuấn. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 175tr.; 21cm

Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về "diễn biến hoà bình" và "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá; âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình" chống Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá; phương hướng, nhiệm vụ phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá

Môn loại: 306.09597 / H428Đ- Phòng Đọc: DV 46591
14/. NGUYỄN MẠNH HƯỞNG. Một số vấn đề về "diễn biến hoà bình" và chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá / Nguyễn Mạnh Hưởng. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 299tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về đấu tranh chống "Diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đến các vấn đề về văn hoá, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo và tự do báo chí

Môn loại: 306.09597 / M458S- Phòng Đọc: DV 46788

- Phòng Mượn: MA 13305-13306

320. CHÍNH TRỊ HỌC:

15/. TRẦN NGỌC LIÊU. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà nước với

việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Ngọc Liêu. - H., 2013. - 271tr.; 21cm

Tóm tắt: Nhận thức và vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà nước để xác định và giải quyết những vấn đề cơ bản đang đặt ra nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Môn loại: 320.101 / QU105Đ- Phòng Đọc: DV 46774

- Phòng Mượn: MA 13286
16/. Chức năng xã hội của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Lý luận và thực tiễn / Lê Thị Thuỷ chủ biên, Nguyễn Thanh Bình, Lê Bỉnh.... - H. : Giáo dục, 2013. - 195tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về chức năng xã hội của nhà nước và quá trình thực hiện chức năng xã hội của nhà nước ở Việt Nam trước đổi mới. Vấn đề thực hiện và nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng xã hội của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Môn loại: 320.109597 / CH552N- Phòng Đọc: DL 12952
17/. ÔNG VĂN NĂM. Quyền lực tri thức trong tư tưởng chính trị của Alvin Toffler / Ông Văn Năm chủ biên; Lý Hoàng ánh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 271tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những điều kiện và tiền đề hình thành tư tưởng về quyền lực tri thức của Alvin Toffler. Trình bày nội dung cơ bản trong tư tưởng Alvin Toffler về tri thức và quyền lực tri thức cùng ý nghĩa và những vấn đề đặt ra từ tư tưởng Alvin Toffler về quyền lực tri thức đối với việc phát huy nguồn lực trí tuệ ở Việt Nam hiện nay

Môn loại: 320.5 / QU603L- Phòng Đọc: DV 46775

- Phòng Mượn: MA 13287
18/. NGUYỄN MẠNH HƯỞNG. Góp phần chống "Diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận / Nguyễn Mạnh Hưởng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 235tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về đấu tranh chống "Diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng lý luận trong thời kì đổi mới. Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng sự nghiệp đổi mới của nước ta cũng như việc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Môn loại: 320.509597 / G434PH- Phòng Mượn: MA 13215
19/. ĐỖ ĐỨC ĐỊNH. Trung Đông và khả năng mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam : Sách tham khảo / Đỗ Đức Định chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 447tr.; 21cm

Tóm tắt: Gồm 4 chương: Cơ sở lý luận và thực tiễn ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Đông, tình hình phát triển tại khu vực Trung Đông, quan hệ quốc tế và khu vực của Trung Đông, và thực trạng quan điểm và giải pháp đột phá chiến lược để mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Đông.

Môn loại: 320.956 / TR523Đ- Phòng Đọc: DV 46780
20/. RAJARETNAM, M.. Một Đông Nam Á - Vận mệnh chung, tương lai chung : Sách tham khảo / M. Rajaretnam ; Thái Quang Trung ; Người dịch : Minh Hải, Minh Thu, Hoàng Linh; Hiệu đính : Đức Hạnh, Trọng Minh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 643tr.; 24cm

Tóm tắt: Gồm 5 phần : Tập trung vào chủ đề hướng tới hoà giải trong khu vực; Trình bày mục tiêu xây dựng lòng tin và hợp tác khu vực; Đi sâu phân tích vận mệnh chung của khu vực; Khẳng định tư cách thành viên ASEAN của Việt Nam; Báo cáo của các nhóm nghiên cứu Đông Nam Á sau năm 2000

Môn loại: 320.959 / M458Đ- Phòng Mượn: MA 13217-13218
21/. BẾ XUÂN TRƯỜNG. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới / Bế Xuân Trường, Nguyễn Bá Dương. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 455tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới: biến động của thế giới đương đại và ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chấn hưng nền giáo dục nước nhà, thực hiện tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, nền quốc phòng toàn dân và trách nhiệm của toàn dân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Môn loại: 320.9597 / X126D- Phòng Đọc: DV 46818

- Phòng Mượn: MA 13347
22/. Tính phổ biến và đặc thù của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Nguyễn Hữu Đổng, Phạm Thế Lực (chủ biên), Vũ Hoàng Công.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 231tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về tính phổ biến và tính đặc thù của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phân tích thực tiễn vận dụng, phương hướng và giải pháp tiếp tục vận dụng hai đặc tính này trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam những thập niên đầu của thế kỉ 21

Môn loại: 320.9597 / T312PH- Phòng Đọc: DV 46766

- Phòng Mượn: MA 13270
23/. NGUYỄN VĂN CỪ. Tự chỉ trích / Nguyễn Văn Cừ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 48tr.; 21cm

Tóm tắt: Tổng kết kinh nghiệm của Đảng trong thời kỳ Mặt trận dân chủ; nguyên tắc cơ bản về tự phê bình, phê bình của Đảng, chính sách mặt trận của Đảng; đấu tranh chống những nhận thức tư tưởng sai trái về giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng...

Môn loại: 324.2597071 / T550CH- Phòng Đọc: DV 46687
24/. Nhận diện và đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên hiện nay / Hoàng Chí Bảo, Dương Văn Minh, Nguyễn Bá Dương.... - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 223tr.; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thực trạng và giải pháp ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên hiện nay

Môn loại: 324.2597071 / NH121D- Phòng Đọc: DV 46680

- Phòng Mượn: MH 6766-6767
25/. VŨ VĂN PHÚC. Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, Đảng viên hiện nay / Vũ Văn Phúc chủ biên, Trần Đại Quang, Nguyễn Thế Thắng.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 539tr.; 24cm

Tóm tắt: Gồm 48 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp, các nhà khoa học đã phân tích, đánh giá một cách tổng thể, hệ thống, đa diện, nhiều góc cạnh, nhận diện rõ những biểu hiện về các vấn đề: "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; thực tiễn phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và những vấn đề đặt ra. Đề xuất một số giải pháp yêu cầu, nhiệm vụ mới trong phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong từng cấp uỷ, mỗi cấp chính quyền trong mối quan hệ với từng cán bộ, Đảng viên

Môn loại: 324.2597071 / PH431CH- Phòng Đọc: DL 13023
26/. Hiện thực hoá cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN: Vấn đề và triển vọng / Trần Khánh chủ biên ; Đàm Thị Đào, Đàm Huy Hoàng.... - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 223tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu mô hình xây dựng cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN. Trình bày những thành tựu, thực trạng và triển vọng của lộ trình xây dựng cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN. Tác động của hiện thực hoá cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN và phản ứng chính sách của Việt Nam

Môn loại: 327.1 / H305TH- Phòng Mượn: MA 13200
27/. GOEJE, PETER DE. Gửi lời chào đoàn kết: Trợ giúp kỹ thuật và khoa học cho Việt Nam 1971 - 2011 / Peter de Goeje; Cao Xuân Tú dịch; Nguyễn Thế Hiện hiệu đính. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012. - 303tr.; 23cm

Tóm tắt: Những kỷ niệm sâu sắc và đầy ý nghĩa của tác giả với hàng loạt các hoạt động đoàn kết ủng hộ Việt Nam. Giới thiệu lịch sử của Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật vì Việt Nam của Hà Lan từ năm 1971 đến năm 2011 cũng như mối liên hệ chặt chẽ của Uỷ ban với sự giúp đỡ của các trường đại học Hà Lan cho Việt Nam

Môn loại: 327.4920597 / G553L- Phòng Đọc: DL 12942
28/. NGUYỄN THỊ QUẾ. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sau chiến tranh lạnh / Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Tất Giáp. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 231tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày quan điểm tiếp cận đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản và những nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ hai nước sau chiến tranh lạnh; quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản từ năm 1991 đến năm 2012, triển vọng phát triển và một số khuyến nghị nhằm tăng cường mối quan hệ này đến năm 2020

Môn loại: 327.597052 / QU105H- Phòng Đọc: DV 46768

- Phòng Mượn: MA 13279
29/. TRẦN QUỐC BÌNH. Vai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Quốc Bình. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 239tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về vai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam. Thực trạng vai trò của chính phủ và tăng cường vai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam

Môn loại: 328.597 / V103TR- Phòng Đọc: DV 46757

- Phòng Mượn: MA 13269

330. KINH TẾ HỌC:

30/. Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin / Biên soạn : Trần Ngọc Hiên, Trần Xuân Trường, Đỗ Thế Tùng.... ái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 691tr.; 21cmTóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của môn học Kinh tế học chính trị Mác - Lênin; phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; những vấn đề lý luận và chính sách kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Môn loại: 335.412 / GI-108TR- Phòng Mượn: MH 6764
31/. LƯƠNG MINH CỪ. Nguyễn Ái Quốc - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam : Sách chuyên khảo / Lương Minh Cừ, Nguyễn Tấn Hưng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 299tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử và các tiền đề của sự chuyển biến tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin; nội dung và thực chất quá trình chuyển biến tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc; ý nghĩa và bài học lịch sử của quá trình chuyển biến tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam và sự nghiệp đổi mới hiện nay

Môn loại: 335.4346 / NG527A- Phòng Mượn: MH 6786-6787

32/. NGUYỄN XUÂN THÔNG. Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn : Những bài viết về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng / Nguyễn Xuân Thông. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 175tr.; 19cmTóm tắt: Tập hợp các bài viết về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và về xây dựng Đảng của tác giả đã được đăng trên các sách, báo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo

Môn loại: 335.4346 / G434PH- Phòng Đọc: DV 46692

- Phòng Mượn: MH 6771
32/. PHẠM NGỌC ANH. Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm tra cho các trường đại học, cao đẳng / Phạm Ngọc Anh chủ biên ; Vũ Quang Hiển, Lê Văn Thịnh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 331tr.; 21cm

Tóm tắt: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm với 600 câu hỏi trắc nghiệm, 98 câu hỏi tự luận và phương án trả lời cụ thể hoá đa dạng, chọn phương án trả lời đúng, chọn phương án trả lời sai, đưa ra các gợi ý trả lời cho người đọc cần tìm tư liệu của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn loại: 335.4346 / NG121H- Phòng Đọc: DV 46873

- Phòng Mượn: MH 6779-6780
33/. TÂN SINH. Đời sống mới / Tân Sinh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 56tr.; 15cm

Tóm tắt: Tác phẩm viết dưới hình thức những câu hỏi và trả lời, phác hoạ những nét cơ bản của xã hội mới do nhân dân làm chủ, xây dựng đời sống mới trong các ngành, các cấp, các cơ quan, các trường học, nhà máy, đơn vị bộ đội...

Môn loại: 335.4346 / Đ462S- Phòng Đọc: DN 2959

- Phòng Mượn: MH 6805
34/. 10 quy trình quản lý và thanh tra thuế. - H. : Tài chính, 2012. - 700tr.; 24cm

Tóm tắt: Gồm các quyết định của Tổng cục Thuế về 10 quy trình quản lý và thanh tra Thuế. Các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và tổ chức nghiên cứu khoa học trong ngành thuế

Môn loại: 336.2 / M558QU- Phòng Đọc: DL 12930
35/. MAI NGỌC ANH. Tách biệt xã hội về kinh tế đối với nông dân Việt Nam : Sách chuyên khảo / Mai Ngọc Anh chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 266 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Nêu rõ sự hình thành, khái niệm, bản chất, của tách biệt xã hội về

kinh tế, các yếu tố ảnh hưởng đến tách biệt xã hội về kinh tế đối với nông dân cũng như chính sách phát triển kinh tế xã hội đối với khu vực nông thôn Việt nam hiện nay

Môn loại: 338.109597 / T102B

- Phòng Đọc: DV 46758

- Phòng Mượn: MA 13277
36/. ĐÀO HỮU HOÀ. Giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn Duyên hải Nam Trung Bộ trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá / Đào Hữu Hoà. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2013. - 264tr.; 21cm

Tóm tắt: Phát triển kinh tế trang trại trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại vùng duyên hải Nam Trung bộ thời gian qua và một số giải pháp phát triển

Môn loại: 338.1095975 / GI-103PH- Phòng Đọc: DV 46610
37/. ĐÀO HỮU HOÀ. Đẩy mạnh đánh bắt hải sản trên địa bàn Duyên hải Nam Trung Bộ theo hướng bền vững / Đào Hữu Hoà. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2013. - 151tr.; 21cm

Tóm tắt: Đánh bắt hải sản trong điều kiện toàn cầu hoá và yêu cầu phát triển bền vững. Thực trạng và những vấn đề đặt ra cho hoạt động đánh bắt hải sản trên địa bàn vùng duyên hải Nam Trung Bộ và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động

Môn loại: 338.3095975 / Đ126M- Phòng Đọc: DV 46600
38/. PHẠM BÍCH HUYỀN. Các ngành công nghiệp văn hoá : Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng các trường văn hoá - nghệ thuật / Phạm Bích Huyền, Đặng Hoài Thu. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Lao động, 2012. - 199tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức và kỹ năng cơ bản về ngành công nghiệp văn hoá như khái niệm, qui trình sáng tạo - phân phối của công nghiệp văn hoá, đặc điểm, vai trò của các ngành này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bối cảnh, xu hướng phát triển của công nghiệp văn hoá và chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hoá của một số nước

Môn loại: 338.4 / C101NG- Phòng Đọc: DL 12931
39/. TRẦN VĂN TẤN. Giáo trình dự toán công trình xây dựng / Trần Văn Tấn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2013. - 154tr.; 27cm

Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm và nội dung của dự toán xây dựng; Hệ thống định mức và đơn giá trong xây dựng; Dự toán nhu cầu vật liệu, nhân công, máy thi công; Phương pháp xác định các chỉ tiêu dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình; Phương pháp tính khối lượng công tác xây lắp công trình...

Môn loại: 338.4 / GI-108TR- Phòng Đọc: DL 12989
40/. LƯƠNG XUÂN DƯƠNG. Bài giảng nguyên lý kinh tế học vi mô / Lương Xuân Dương, Trần Văn Hoè chủ biên, Nguyễn Thị Vân Anh.... - H. : Lao động Xã hội, 2012. - 286tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của nền kinh tế, lý thuyết cung cầu về hàng hoá - Dịch vụ, độ co giãn, lý thuyết hành vi người tiêu dùng và người sản xuất, cấu trúc thị trường, thị trường yếu tố sản xuất, thất bại thị trường và vai trò của Chính phủ

Môn loại: 338.5 / B103GI- Phòng Đọc: DV 46603
41/. Doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa / Lê Xuân Bá, Nguyễn Thị Luyến, Vũ Văn Phúc.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 415tr.; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu cơ bản nhận thức về doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thực trạng và vấn đề đặt ra trong việc tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước hiện nay cũng như quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước

Môn loại: 338.709597 / D408NGH- Phòng Mượn: MA 13212-13213

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT:

42/. ĐOÀN ĐỨC LƯƠNG. Pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam : Một số vấn đê lý luận và thực tiễn / Đoàn Đức Lương, Viên Thế Giang chủ biên ; Võ Thị Mỹ Hương. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 316tr.; 21cmTóm tắt: Đề cập đến một số vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật về giám sát tài chính, như đặc điểm, nội dung, xu hướng phát triển của pháp luậ về giám sát tài chính trong mối tương quan với việc lựa chọn mô hình giám sát tài chính ở Việt Nam.

Môn loại: 343.597 / PH109L: DataLibrary -> Images
Images -> THƯ MỤc sách quỹ châU Á NĂM 2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> CHƯƠng trình phát thanh thư viện tp. CẦn thơ Tuần 189 (01/08 – 07/08/2011) I. Khoa học và cuộc sốNG
Images -> THƯ MỤc sách quỹ châU Á – NĂM 2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 08/2012 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 5/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 6/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2015 (2) Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 8/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương