THƯ MỤc sách mớI – tháng 10/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơtải về 444.55 Kb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích444.55 Kb.
#21443
1   2   3   4   5   6

- Phòng Đọc: DL 11401

- Phòng Mượn: MA 11420-11421
44/. LÝ NGỌC MINH. Cơ sở năng lượng và môi trường : Sách chuyên khảo / Lý Ngọc Minh. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2011. - 358 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Trình bày tổng quan về các nguồn năng lượng sơ cấp và những tác động môi trường trong quá trình khai thác, chế biến. Nêu lên hiện trạng khai thác, chế biến, sản xuất, sử dụng năng lượng trên thế giới và ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. Giới thiệu công nghệ và những tác động môi trường trong sản xuất điện năng từ năng lượng hoá thạch như: nhà máy nhiệt điện than, nhà máy nhiệt điện dầu, nhà máy nhiệt điện khí. Trình bày về quan điểm, định hướng và một số biện pháp chủ yếu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng ngừa sự cố môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng

* Môn loại: 333.79 / C460S

- Phòng Đọc: DL 11391

- Phòng Mượn: MA 11401-11402
45/. Giáo trình giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả : Dùng cho học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp khối ngành công nghệ-kỹ thuật. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2011. - 154 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về năng lượng và tình hình sử dụng năng lượng, nhiên liệu, tài nguyên hiện nay; các chính sách về sử dụng năng lượng của nước ta và một số quốc gia trên thế giới; từ đó giáo dục ý thức, thói quen sử dụng các năng lượng thông dụng như điện năng, khí đốt, xăng dầu, than...

* Môn loại: 333.79 / GI-108TR

- Phòng Đọc: DL 11383

- Phòng Mượn: MA 11385-11386
46/. ĐÀO MẠNH TIẾN. Quản lý tổng hợp và phân vùng quản lý tổng hợp đới bờ biển Việt Nam / Đào Mạnh Tiến, Nguyễn Thế Tưởng, Nguyễn Bá Diễn. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2011. - 215tr.; 24cm

* Tóm tắt: Các vấn đề lý luận về quản lý tổng hợp và phân vùng quản lý tổng hợp đới bờ biển Việt Nam. Giới thiệu kết quả phân vùng và các giải pháp hoàn thiện chính sách, chiến lược, xây dựng...quản lý tổng hợp đới bờ biển Việt Nam về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường, tai biến thiên nhiên, kinh tế xã hội, phương hướng khai thác và sử dụng...

* Môn loại: 333.91009597 / QU105L

- Phòng Đọc: DL 11392

- Phòng Mượn: MA 11403-11404
47/. HOÀNG CHÍ BẢO. Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin : Sách chuyên khảo / Hoàng Chí Bảo chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 575 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Phân tích sâu sắc những nghiên cứu khoa học, những tác phẩm kinh điển , những giá trị, ý nghĩa sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin. Nhận thức,vận dụng và phát triển bản chất khoa học , cách mạng chủ nghĩa Mác-Lênin trong thực tiễn lịch sử của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở thế kỉ XX, hiện nay và cả trong những điều kiện lịch sử mới của thế giới đương đại.

* Môn loại: 335.43 / B105CH

- Phòng Đọc: DL 11511
48/. Chủ nghĩa Mác - Lênin với vận mệnh và tương lai của chủ nghĩa xã hội hiện thực / Nguyễn Ngọc Long chủ biên, Trần Hữu Tiến, Trần Văn Phòng, Trần Sỹ Phán. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 530tr.; 21cm

* Tóm tắt: Trình bày lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực trước đổi mới và ý nghĩa của nó, chủ nghĩa xã hội hiện thực đổi mới và phát triển, tương lai thuộc về chủ nghĩa xã hội

* Môn loại: 335.43 / CH500NGH

- Phòng Đọc: DV 43307

- Phòng Mượn: MH 5851-5852
49/. Nghiên cứu, xác minh tư liệu và địa chỉ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và hoạt động ở nước ngoài từ năm 1911 đến năm 1941. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 443 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Tập trung vào việc xác minh các sự kiện liên quan đến hoạt động của Bác trong giai đoạn 1911-1941, đặc biệt chú trọng những vấn đề chưa có sự thống nhất trong giai đoạn này.

* Môn loại: 335.4346 / NGH305C

- Phòng Đọc: DL 11513

- Phòng Mượn: MH 5837-5838
50/. Tuyển tập các bài diễn văn, đáp từ và những lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Thu Huyền, ái Phương sưu tầm và tuyển chọn. - H. : Lao động, 2011. - 446 tr.; 27 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu các bài diễn văn, phát biểu, diễn từ, lời đáp, lời kêu gọi...của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động và lãnh đạo cách mạng của người.

* Môn loại: 335.4346 / T527T

- Phòng Đọc: DL 11502
51/. NGUYỄN THIẾT SƠN. Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ: Vấn đề, chính sách và xu hướng = Vietnam - U.S. economic relations, issues, policies and trends : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thiết Sơn chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 2011. - 527tr.; 21cm

* Tóm tắt: Trình bày những tiền đề kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ và thực trạng quan hệ kinh tế song phương từ đầu những năm 90 đến nay. Triển vọng quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ và một số đề xuất định hướng quan điểm, chính sách, kịch bản phát triển quan hệ kinh tế của Việt Nam với Hoa Kỳ

* Môn loại: 337.597073 / QU105H

- Phòng Đọc: DV 43236

- Phòng Mượn: MA 11427-11428
52/. TRẦN THỊ BẠCH DIỆP. Giáo trình định giá sản phẩm xây dựng / Trần Thị Bạch Diệp. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2011. - 103tr.; 27cm

* Tóm tắt: Khái quát về giá sản phẩm xây dựng. Nêu lên các phương pháp xây dựng đơn giá, xác định tổng mức đầu tư, tổng dự toán, xác định giá gói thầu, giá dự thầu, giá hợp đồng trong nước và quốc tế. Trình bày những vấn đề về tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

* Môn loại: 338.4 / GI-108TR

- Phòng Đọc: DL 11433

- Phòng Mượn: MD 7376-7377
53/. HỒ SỸ HÙNG. Nhu cầu và định hướng trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong giai đoạn tới / Hồ Sỹ Hùng chủ biên, Nguyễn Văn Phúc, Phan Hùng Tiến.... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2011. - 131 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, và định hướng hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong giai đoạn tới

* Môn loại: 338.6 / NH500C

- Phòng Đọc: DL 11389

- Phòng Mượn: MA 11396-11397
54/. ĐÀM XUÂN HIỆP. Lý thuyết tăng trưởng / Đàm Xuân Hiệp. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2010. - 107tr.; 24cm

* Tóm tắt: Trình bày về lý thuyết tăng trưởng: tăng trưởng cân bằng, nguyên tắc vàng của tăng trưởng và vấn đề phân chia thu nhập, phân tích thêm về cách nhìn tân cổ điển, tăng trưởng phi cân bằng, tăng trưởng nội sinh và ngoại sinh, các mô hình cân bằng và phi cân bằng

* Môn loại: 338.9001 / L600TH

- Phòng Đọc: DL 11388

- Phòng Mượn: MA 11394-11395
55/. NGÔ XUÂN THIỆN MINH. Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương và quy chế trả lương trong doanh nghiệp / Ngô Xuân Thiện Minh chủ biên. - H. : Tài chính, 2011. - 274 tr.; 21 cm

* Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp quản lý tiền lương và xây dựng thang lương, bảng lương, quy chế trả lương áp dụng trong doanh nghiệp sao cho hiệu quả nhất.

* Môn loại: 339.509597 / H561D

- Phòng Đọc: DV 43240

- Phòng Mượn: MA 11435-11436
340. PHÁP LUẬT:

56/. ĐOÀN TẤN MINH. Bình luận khoa học Luật Tố tụng hành chính và các văn bản áp dụng giải quyết các khiếu nại hành chính tại Toà án / Đoàn Tấn Minh, Nguyễn Ngọc Điệp. - H. : Lao động, 2011. - 537 tr.; 28 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về tố tụng hành chính, bình luận luật tố tụng hành chính, và các văn bản trong lĩnh vực đất đai áp dụng trong giải quyết các vụ án hành chính, các văn bản trong lĩnh vực thuế...

* Môn loại: 342.597 / B312L- Phòng Đọc: DL 11367

- Phòng Mượn: MA 11368
57/. Cẩm nang pháp luật dành cho Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp năm 2011 - Hướng dẫn cơ cấu, thành phần, tổ chức hoạt động để tiến tới chuẩn bị bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 / Quý Long, Kim Thư sưu tầm và hệ thống hoá. - H. : Lao động, 2011. - 499 tr.; 28 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và văn bản hướng dẫn thi hành, quy định mới nhất về công tác tổ chức bầu cử đại biểu, công tác Đảng trong Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, về xử lý văn bản quy phạm pháp luật, về công tác văn thư lưu trữ của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân...

* Môn loại: 342.597 / C120N

- Phòng Đọc: DL 11371

- Phòng Mượn: MA 11370
58/. Hướng giải quyết những vướng mắc về công tác xã hội - kinh tế - quản lý tài chính dành cho chủ tịch xã, phường, thị trấn / Quý Long, Kim Thư sưu tầm và hệ thống hoá. - H. : Lao động, 2011. - 509 tr.; 28 cm. - (Cẩm nang nghiệp vụ)

* Tóm tắt: Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã -phường -thị trấn, về công tác quốc phòng và an ninh , trật tự, an toàn xã hội, về quản lý giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, quản lý đất đai, nhà ở, bồi thường, hỗ trợ đất, quyền sử dụng đất tại xã-phường-thị trấn...

* Môn loại: 342.597 / H561D

- Phòng Đọc: DL 11366

- Phòng Mượn: MA 11367
59/. Luật cán bộ, công chức, luật viên chức và chế độ, chính sách mới về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, bảo hiểm xã hội - y tế - thất nghiệp 2011. - H. : Lao động, 2011. - 720 tr.; 27 cm

* Tóm tắt: Gồm 2 phần: Luật cán bộ công chức, viên chức; những quy định mới về cán bộ. công chức

* Môn loại: 342.597 / L504C

- Phòng Đọc: DL 11377
60/. Luật thanh tra quy trình tiến hành thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại,

tố cáo và phòng chống tham nhũng : áp dụng từ ngày 01/07/2011 / Thuỳ Linh, Việt Trinh sưu tầm và tuyển chọn. - H. : Lao động, 2011. - 521 tr.; 28 cm. - (Tìm hiểu pháp luật)

* Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật thanh tra với những qui định chung và qui định cụ thể về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của thanh tra. Và một số quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng , tiết kiệm chống lãng phí.

* Môn loại: 342.597 / L504TH- Phòng Đọc: DL 11370
61/. Tìm hiểu Luật viên chức / Ngọc Linh tuyển chọn. - H. : Dân Trí, 2011. - 39 tr; 19 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật công chức với những qui định chung và qui định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng, sử dụng quản lí viên chức, khen thưởng, xử phạt vi phạm viên chức và các điều khoản thi hành

* Môn loại: 342.597 / T310H

- Phòng Đọc: DV 43257
62/. Tìm hiểu Luật viên chức. - H. : Thời đại, 2011. - 43 tr; 19 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật công chức với những qui định chung và qui định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng, sử dụng quản lí viên chức, khen thưởng, xử phạt vi phạm viên chức và các điều khoản thi hành

* Môn loại: 342.597 / T310H

- Phòng Mượn: MA 11468
63/. PHẠM DUNG. Hướng dẫn công dân thực hiện các quyền về chính trị, xã hội / Phạm Dung biên soạn. - H. : Dân trí, 2010. - 170tr.; 19cm

* Tóm tắt: Hướng dẫn công dân thực hiện các quyền bầu cử, tham gia quản lý nhà nước, quản lí xã hội, quyền khiếu nại, tố cáo, quyền khai sinh, kết hôn, đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài; kèm theo văn bản pháp luật liên quan

* Môn loại: 342.59708 / H561D

- Phòng Đọc: DV 43263
64/. Các văn bản quản lý nhà nước về giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi / Chủ biên : Hoàng Kim Giao, Đỗ Kim Tuyên, Nguyễn Thanh Sơn.... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2010. - 824 tr.; 27 cm

* Tóm tắt: Cung cấp các văn bản nhà nước như Luật của Quốc hội Việt Nam, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư của chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi

* Môn loại: 343.597 / C101V

- Phòng Đọc: DL 11374

- Phòng Mượn: MA 11374
65/. Hướng dẫn mới thi hành Luật kế toán, kiểm toán 2011 chế độ kế toán, tài chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. - H. : Lao động, 2011. - 475 tr.; 28 cm

* Tóm tắt: Hỏi đáp các quy định về kế toán, kiểm toán và vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng, luật kế toán và các quy định mới hướng dẫn thi hành, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, quy định mới nhất về thuế, quản lý hoá đơn, chứng từ 2011...

* Môn loại: 343.597 / H561D

- Phòng Đọc: DL 11379

- Phòng Mượn: MA 11378
66/. Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng năm 2011- Quy định mới về quyết toán dự án, quản lý chi phí dự án, chi phí đầu tư, quy đổi chi phí đầu tư xây dựng / Thu Huyền, ái Phương sưu tầm, hệ thống hoá. - H. : Lao động, 2011. - 480 tr.; 28 cm

* Tóm tắt: Hướng dẫn chương trình hành động của ngành xây dựng năm 2011, quy định mới về quyết toán dự án, quyết toán vốn đầu tư, sử dụng và quản lý chi phí dự án ngành xây dựng, thi công xây dựng công trình, an toàn lao động, bảo trì công trình xây dựng, quy định mới về vật liệu xây dựng...

* Môn loại: 343.597 / H561D

- Phòng Đọc: DL 11364
67/. BÙI MẠNH HÙNG. Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng / Bùi Mạnh Hùng, Đào Tùng Bách. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2011. - 303tr.; 27cm

* Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức và nghiệp vụ mà người chỉ huy trưởng công trường cần phải nắm vững về pháp luật trong việc tổ chức thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, lập kế hoạch đấu thầu...

* Môn loại: 343.597 / NGH307V

- Phòng Đọc: DL 11378

- Phòng Mượn: MA 11377
68/. Nghiệp vụ quản lý xuất nhập khẩu : Song ngữ Việt-Anh. - H. : Lao động, 2011. - 258 tr.; 21 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu...

* Môn loại: 343.597 / NGH307V

- Phòng Đọc: DV 43248

- Phòng Mượn: MA 11450-11451
69/. Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn. - H. : Tài chính, 2011. - 496tr.; 27cm

* Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung về đăng ký thuế, khai thuế, tính

thuế, ấn định thuế, trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, thủ tục hoàn thuế, miễn

thuế, giảm thuế, xoá nợ thuế, thông tin về người nộp thuế, kiểm tra thuế, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, xử lý vi phạm về thuế... kèm theo các điều khoản thi hành trong luật quản lí thuế

* Môn loại: 343.59704 / L504QU

- Phòng Mượn: MA 11362
70/. Luật thuế bảo vệ môi trường - Luật khoáng sản của Quốc hội khoá XII : Hướng dẫn mới nhất về xác định thiệt hại, khảo sát điều tra, xây dựng báo cáo, mức xử phạt và kinh phí trong hoạt động tài nguyên môi trường / Quí Long, Kim Thư sưu tầm, hệ thống hoá. - H. : Lao động, 2011. - 511 tr.; 28 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu luật thuế bảo vệ môi trường và luật khoáng sản của Quốc hội khoá XII, quy định mới nhất về hoạt động đầu tư, quản lý và phát triển trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên môi trường, về chính sách thuế, phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên môi trường....

* Môn loại: 343.59705 / L504TH

- Phòng Đọc: DL 11365
71/. Cẩm nang pháp luật về an ninh trật tự và an toàn biển, hải đảo - Hướng dẫn mới nhất về điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên, quản lý và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam / Minh Hà sưu tầm và hệ thống hoá. - H. : Lao động, 2011. - 499 tr.; 27 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, quy định mới nhất về hoạt động bảo vệ an ninh trật tự và an toàn biển, thủ tục bắt giữ tàu biển và văn bản hướng dẫn thi hành, bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển...

* Môn loại: 343.59709 / C120N

- Phòng Đọc: DL 11363
72/. Hướng dẫn mới nhất thi hành Luật giao thông đường bộ 2011 và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. - H. : Lao động, 2011. - 475 tr.; 28 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu một số qui định pháp luật về xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ như vi phạm quy tắc giao thông, về quản lý giao thông đường thuỷ nội địa, quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, quy định mới về vận chuyển...

* Môn loại: 343.59709 / H561D

- Phòng Đọc: DL 11361
73/. Hướng dẫn chi tiết và thi hành Luật giáo dục - Quy định mới về trách nhiệm quản lý, đổi mới và phát triển của Nhà nước đối với ngành giáo dục / Quý Long, Kim Thư sưu tầm và hệ thống hoá. - H. : Lao động, 2011. - 495 tr.; 28 cm

* Tóm tắt: Gồm các nghị định, quyết định... của Bộ giáo dục đào tạo hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục: quy định về đạo đức nhà giáo, quy định về dạy

thêm, học thêm, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục...

* Môn loại: 344.597 / H561D- Phòng Đọc: DL 11369
74/. Những điều cần biết về luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong ngành giáo dục - đào tạo và công tác giáo dục pháp luật cho học sinh trong trường học / Ngô Chỉnh sưu tầm, hệ thống hoá. - H. : Lao động Xã hội, 2011. - 525 tr.; 27 cm

* Tóm tắt: Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường và những qui định cần thiết về bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp. Qui chế tổ chức các hoạt động của cơ sở giáo dục. Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong ngành giáo dục, các điều lệ trường học, đồng thời hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống ma tuý tại các cơ sở giáo dục

* Môn loại: 344.597 / NH556Đ

- Phòng Mượn: MA 11363
75/. Tìm hiểu Luật thi hành án hình sự. - H. : Thời đại, 2011. - 155 tr; 19 cm. - (Tủ sách pháp luật)

* Tóm tắt: Giới thiệu những quy định pháp luật về hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự, thi hành án phạt tù và án tử hình, thi hành án treo, án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ...

* Môn loại: 345.597 / T310H

- Phòng Đọc: DV 43262
76/. THANH TÙNG. Tìm hiểu quy định mới về cai nghiện ma tuý, hoà nhập cộng đồng / Thanh Tùng biên soạn. - H. : Dân trí, 2011. - 151tr.; 19cm

* Tóm tắt: Trình bày một số qui định chung về cai nghiện ma tuý. Vấn đề và qui định cụ thể khi cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng, tại cơ sở nghiện bắt buộc và việc quản lý sau cai nghiện ma tuý, kèm theo một số văn bản pháp luật có liên quan

* Môn loại: 345.597 / T310H

- Phòng Đọc: DV 43264

77/. Hướng dẫn mẫu hợp đồng tư vấn - thi công trong xây dựng. - H. : Lao động, 2011. - 491 tr.; 28 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu các mẫu hợp đồng thi công trong xây dựng, quy định mới nhất về hợp đồng trong xây dựng, mẫu văn bản áp dụng trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá...

* Môn loại: 346.59704 / H561D- Phòng Đọc: DL 11368

- Phòng Mượn: MA 11369
78/. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng dân sự và các nghị quyết của Quốc hội, toà án hướng dẫn thi hành bộ luật Tố tụng dân sự mới nhất. - H. : Lao động, 2011. - 596 tr.; 28 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu nội dung luật sửa đổi một số điều của bộ luật tố tụng dân sự. Nghị quyết của Quốc hội và Lệnh của Chủ tịch nước công bố Nghị quyết về việc thi hành Luật sửa đổi một số điều của bộ luật tố tụng dân sự

* Môn loại: 347.597 / L504S

- Phòng Mượn: MA 11364
350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ:

79/. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012 : Quy trình, thời gian, biểu mẫu, báo cáo lập dự toán theo luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. - H. : Lao động, 2011. - 507 tr.; 28 cm

* Tóm tắt: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2012, biểu mẫu bổ sung lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, công tác đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2011...

* Môn loại: 352.4 / H561D- Phòng Đọc: DL 11362

- Phòng Mượn: MA 11366
80/. Sổ tay bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho lãnh đạo xã, phường thị trấn quy định mới về công tác quản lý ngân sách và tài chính xã, phường (giai đoạn 2011 - 2015) / Thuỳ Linh, Việt Trinh sưu tầm và hệ thống hoá. - H. : Lao động, 2011. - 498 tr.; 28 cm

* Tóm tắt: Quy định về : Chế độ bầu cử; tổ chức chính quyền xã, phường, thị trấn; chế độ tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm xã hội và tiêu chuẩn định mức sử dụng nhà ở; về quản lý tài chính ngân sách xã; hệ thống mục lục ngân sách nhà nước...

* Môn loại: 352.4 / S450T

- Phòng Đọc: DL 11372

- Phòng Mượn: MA 11372
81/. Hướng dẫn hoàn thiện thể chế công tác quản lý công chức trong điều kiện phát triển và hội nhập / Quý Long, Kim Thư sưu tầm và hệ thống hoá. - H. : Lao động, 2011. - 495 tr.; 27 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu luật cán bộ công chức và luật viên chức, quy định mới về tổ chức, quản trị nhân sự trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, về nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, về tiêu chuẩn nghiệp vụ nâng ngạch và xếp lương cán bộ công chức...

* Môn loại: 352.609597 / H561D

- Phòng Đọc: DL 11373

- Phòng Mượn: MA 11373

370. GIÁO DỤC:

82/. TRẦN KIỂM. Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo dục / Trần Kiểm. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2011. - 353tr.; 24cm

* Tóm tắt: Khái quát về quản lí giáo dục và khoa học quản lí giáo dục. Quá trình

quản lí giáo dục. Quản lí nhà nước về giáo dục. Đổi mới quản lí giáo dục. Lãnh đạo và quản lí nhà trường. Lao động quản lí giáo dục. Nghiên cứu khoa học quản lí giáo dục

* Môn loại: 371.2001 / NH556V

- Phòng Đọc: DL 11402

- Phòng Mượn: MA 11422-11424

380. THƯƠNG MẠI:

83/. TRẦN MINH ĐẠO. Giáo trình marketing quốc tế / Trần Minh Đạo, Vũ Trí Dũng chủ biên, Trương Đình Chiến. - Tái bản lần thứ 1 có sửa đổi, bổ sung. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011. - 263 tr.; 21cm

* Tóm tắt: Tổng quan về marketing quốc tế. Môi trường marketing quốc tế. Nghiên cứu marketing quốc tế. Phân đoạn và lựa chọn thị trường. Phân tích cạnh tranh và chiến lược quốc tế của công ty. Thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế. Quyết định sản phẩm, giá, xúc tiến hỗn hợp trên thị trường quốc tế. Marketing xuất - nhập khẩu

* Môn loại: 382 / GI-108TR- Phòng Đọc: DV 43243

- Phòng Mượn: MA 11442-11443
84/. ĐINH THỊ LIÊN. Giáo trình Thương mại quốc tế : Lý thuyết và bài tập có lời giải / Đinh Thị Liên, Trương Tiến Sĩ chủ biên; Nguyễn Xuân Đạo. - H. : Lao động xã hội, 2011. - 491 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Giới tổng quan về thương mại quốc tế, các lý thuyết thương mại quốc tế cổ điển, hiện đại, các công cụ thương mại quốc tế dưới dạng thuế quan và phi thuế quan, vấn đề liên kết kinh tế, các thể chế thương mại quốc tế và tài chính quốc tế cùng với tác động của chúng đến thương mại quốc tế hiện đại

* Môn loại: 382.071 / GI-108TR

- Phòng Đọc: DL 11400

- Phòng Mượn: MA 11417-11419
85/. TRỊNH THỊ THU HƯƠNG. Giáo trình vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương / Trịnh Thị Thu Hương chủ biên. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2011. - 387 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về vận tải, mua bán quốc tế và tổ chức vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển, đường sắt, hàng không, đường ô tô, bằng container; giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu. Và bảo hiểm hàng hoá chuyên chở bằng đường biển và đường hàng không

* Môn loại: 388 / GI-108TR


Каталог: datalibrary -> images
images -> THƯ MỤc sách quỹ châU Á NĂM 2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
images -> CHƯƠng trình phát thanh thư viện tp. CẦn thơ Tuần 189 (01/08 – 07/08/2011) I. Khoa học và cuộc sốNG
images -> Thư MỤc sách quỹ châU Á NĂM 2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
images -> THƯ MỤc sách quỹ châU Á – NĂM 2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 08/2012 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 5/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 6/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2015 (2) Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 8/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ

tải về 444.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương