THƯ MỤc sách mớI – tháng 03/2012 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơtải về 193.49 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích193.49 Kb.
1   2   3

- Phòng Đọc: DV 44037

- Phòng Mượn: MG 6221-6222
45/. TRẦN ĐÌNH BA. Du lịch ba miền qua ca dao / Trần Đình Ba. - H. : Thanh niên, 2012. - 144 tr.; 21cm. - (Cẩm nang du lịch)

* Tóm tắt: Tuyển chọn những câu ca dao, tục ngữ viết về địa danh các tỉnh, các vùng, miền để qua đó độc giả có thể biết một cách khái quát nhất những nét đặc sắc của tỉnh, thành mà mình cần tìm.

* Môn loại: 398.209597 / D500L

- Phòng Đọc: DV 44086

- Phòng Mượn: MV 15617-15618
46/. VŨ NGỌC PHAN. Vũ Ngọc Phan toàn tập / Hồng Diệu sưu tầm tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Văn học, 2011. - 5 tập; 21cm

T.4. - 855 tr.

* Tóm tắt: Vài nét về việc sưu tập nghiên cứu tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam từ xưa đến nay. Một số nghiên cứu về nội dung và hình thức của tục ngữ và ca dao; quan hệ thiên nhiên, xã hội của tục ngữ, ca dao; dân ca các miền của Việt Nam; tục ngữ ca dao dân ca của đồng bào miền núi; tục ngữ, ca dao, dân ca với việc xây dựng ngôn ngữ và văn học dân tộc

* Môn loại: 398.209597 / V500NG- Phòng Đọc: DV 44074

- Phòng Mượn: MV 15598-15599
47/. VŨ NGỌC PHAN. Vũ Ngọc Phan toàn tập / Hồng Diệu sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Văn học, 2011. - 5 tập; 21cm

T.5. - 923 tr.

* Tóm tắt: Vài nét về việc sưu tập nghiên cứu tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam từ xưa đến nay. Một số nghiên cứu về nội dung và hình thức của tục ngữ và ca dao; quan hệ thiên nhiên, xã hội của tục ngữ, ca dao; dân ca các miền của Việt Nam; tục ngữ ca dao dân ca của đồng bào miền núi; tục ngữ, ca dao, dân ca với việc xây dựng ngôn ngữ và văn học dân tộc

* Môn loại: 398.209597 / V500N- Phòng Đọc: DV 44075

- Phòng Mượn: MV 15600-15601

400. NGÔN NGỮ HỌC:

48/. 28 tiêu điểm ngữ pháp tiếng Anh dùng cho các kỳ thi chuẩn Quốc tế : Check your grammar for Toeic -Toefl - FCE / Nhóm biên soạn: Trường Thi. - H. : Thanh niên, 2011. - 335 tr.; 24 cm

* Môn loại: 425.076 / H103M

- Phòng Đọc: DL 11687

- Phòng Mượn: MB 4820-4821
49/. 30 tiêu điểm từ vựng tiếng Anh dùng cho các kỳ thi chuẩn Quốc tế : Check your vocabulary for Toeic-Toefl-FCE / Nhóm biên soạn: Trường Thi. - H. : Thanh

niên, 2011. - 560 tr.; 24 cm

* Môn loại: 428 / B100M

- Phòng Đọc: DL 11690

- Phòng Mượn: MB 4826-4827
50/. THIÊN ÂN TRƯƠNG HÙNG. Bí quyết học thông thạo tiếng Anh hiện đại : Dành cho học viên Anh ngữ trình độ trung cấp và cao cấp / Thiên Ân Trương Hùng, Trịnh Thanh Toản. - H. : Thanh niên, 2011. - 403 tr.; 24 cm

* Môn loại: 428 / B300QU- Phòng Đọc: DL 11688

- Phòng Mượn: MB 4822-4823
51/. NGUYỄN MINH HÂN. Các bài thực hành kỹ năng nghe, nói và viết tiếng Anh trong lĩnh vực tiếp thị và quản lý = English practice for marketing and administration / Nguyễn Minh Hân biên soạn. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2012. - 335 tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu các bài tập rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh trong lĩnh vực tiếp thị và quản lí

* Môn loại: 428 / C101B

- Phòng Đọc: DV 44017

- Phòng Mượn: MB 4838-4839
52/. KIM DUNG. Các kỹ năng thực hành từ vựng và chính tả tiếng Anh thành công trong 20 phút một ngày = The practical skills for vocabulary & spelling success in 20 minutes a day / Kim Dung, Hồng Anh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 474 tr.; 21 cm

* Môn loại: 428 / C101K- Phòng Đọc: DV 44019

- Phòng Mượn: MB 4842-4843
53/. KIM DUNG. Kỹ năng viết tiếng Anh thành công trong 20 phút một ngày = Successful skills for writing English in 20 minutes a day / Kim Dung, Hồng Anh. - Đà

Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 391 tr.; 21 cm

* Môn loại: 428 / K600N

- Phòng Đọc: DV 44018

- Phòng Mượn: MB 4840-4841
54/. Luyện kỹ năng nghe - diễn đạt - tăng cường ngữ pháp tiếng Anh kinh doanh : Kỹ năng thuyết trình và nghe hiểu các chủ điểm kinh doanh, 45 tiêu điểm ngữ pháp thực dụng / Nhóm biên soạn: Trường Thi. - H. : Thanh niên, 2011. - 349 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu 6 chủ điểm về nghe hiểu và diễn đạt thuyết trình tiếng Anh kinh doanh, và 45 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh kinh doanh hiện đại theo cách gần gũi và dễ hiểu nhất.

* Môn loại: 428 / L527K

- Phòng Đọc: DL 11689

- Phòng Mượn: MB 4824-4825
55/. NGUYỄN THỊ KIM LAN. 118 thành ngữ tiếng Anh đàm phán thông dụng = 118 common negotiation idioms / Nguyễn Thị Kim Lan. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 234 tr.; 21 cm

* Tóm tắt: Giải thích và hướng dẫn cách sử dụng một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng trong đàm phán

* Môn loại: 428 / M458TR

- Phòng Đọc: DV 44020

- Phòng Mượn: MB 4844-4845
56/. MINH HÂN. Ngữ pháp và chấm câu tiếng Anh = English grammar & punctuation / Minh Hân, Hùng Sĩ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 4 tập; 21 cm

T.1. - 139 tr.

* Môn loại: 428 / NG550PH

- Phòng Đọc: DV 44013

- Phòng Mượn: MB 4830-4831
57/. MINH HÂN. Ngữ pháp và chấm câu tiếng Anh = English grammar & punctuation / Minh Hân, Hùng Sĩ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 4 tập; 21 cm

T.2. - 159 tr.

* Môn loại: 428 / NG550PH

- Phòng Đọc: DV 44014

- Phòng Mượn: MB 4832-4833
58/. MINH HÂN. Ngữ pháp và chấm câu tiếng Anh = English grammar & punctuation / Minh Hân, Hùng Sĩ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 4 tập; 21 cm

T.3. - 187 tr.

* Môn loại: 428 / NG550PH

- Phòng Đọc: DV 44015

- Phòng Mượn: MB 4834-4835
59/. MINH HÂN. Ngữ pháp và chấm câu tiếng Anh = English grammar & punctuation / Minh Hân, Hùng Sĩ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 4 tập; 21 cm

T.4. - 228 tr.

* Môn loại: 428 / NG550PH

- Phòng Đọc: DV 44016

- Phòng Mượn: MB 4836-4837
60/. THIÊN ÂN TRƯƠNG HÙNG. Phiên dịch sách báo Việt - Anh = Guide on translation of books-newspapers from Vietnamese into English : Nội dung phong phú-bố cục chặt chẽ-thông tin cập nhật / Thiên Ân Trương Hùng, Trịnh Thanh Toản. - H. : Thanh niên, 2011. - 215 tr.; 24 cm

* Môn loại: 428 / PH305D- Phòng Đọc: DL 11691

- Phòng Mượn: MB 4828-4829
61/. THIÊN ÂN TRƯƠNG HÙNG. Tuyển chọn 163 mẫu thư kinh doanh cho người bận rộn = Selection of 163 business letters for busy people : Trình bày song ngữ Anh -Việt / Thiên Ân Trương Hùng, Trịnh Thanh Toản. - H. : Thanh niên, 2011. - 457 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu 163 mẫu thư kinh doanh giúp tiết kiệm thời gian như: mẫu thư bán hàng và cổ động, thư thiện chí, thư chia buồn, thư hoạt động cộng đồng, thư tìm việc, thư kinh doanh cá nhân, và các hình thức và nội dung Email.

* Môn loại: 428 / T527CH

- Phòng Đọc: DL 11685

- Phòng Mượn: MB 4816-4817
62/. TRẦN ĐÌNH BA. Thuật ngữ và điển tích văn hoá / Trần Đình Ba, Nguyễn Thị Nhạn biên soạn. - H. : Văn hoá Thông tin, 2011. - 219tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu một số thuật ngữ và điển tích văn hoá tiếng Việt được dùng trong văn chương cũng như cuộc sống hàng ngày, có kèm theo giải thích ý nghĩa của các thuật ngữ, điển tích đó

* Môn loại: 495.9223 / TH504NG

- Phòng Tra cứu: TC 3980
500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC:

63/. LÊ ĐỨC TRUNG. Những kiến thức cần thiết cho thanh niên / Lê Đức Trung biên soạn. - H. : Thanh niên, 2012. - 11 tập; 21 cm

T.10. - 166 tr.

* Môn loại: 500 / NH556K- Phòng Đọc: DV 44062

- Phòng Mượn: MH 6002
610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ:

64/. PHÙNG VĂN HOÀ. Những kiến thức cần thiết cho thanh niên / Phùng Văn Hoà, Đoàn Thu Hiền biên soạn. - H. : Văn hoá Thông tin, 2012. - 11 tập; 21 cm

T.8. - 183 tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu những thói quen tốt và cả những thói quen không có lợi cho sức khoẻ như: những thói quen ăn uống có lợi, lao động nâng cao sức khoẻ, tự giữ gìn tâm lý khoẻ mạnh, rèn luyện nghị lực ngay từ bé, không ngừng học hỏi, thói quen bảo vệ môi trường...

* Môn loại: 613 / NH556K

- Phòng Đọc: DV 44060

- Phòng Mượn: MH 6000
65/. NGUYỄN NINH HẢI. Những kiến thức cần thiết cho thanh niên / Nguyễn Ninh Hải biên soạn. - H. : Thanh niên, 2012. - 11 tập; 21 cm

T.9. - 174 tr.

* Tóm tắt: Hướng dẫn những kiến thức cần thiết trong cuộc sống qua những câu hỏi - đáp về các nguyên tố đối với sức khoẻ, môi trường đối với sức khoẻ, và các loại thực phẩm đối với sức khoẻ...để bạn có thể tìm hiểu và vận dụng để bảo vệ sức khoẻ, tránh bệnh tật, sống khoẻ mạnh , kéo dài tuổi thọ.

* Môn loại: 613 / NH556K- Phòng Đọc: DV 44061

- Phòng Mượn: MH 6001
66/. Ẩm thực đối với các bệnh thường gặp / Tào Nga biên dịch. - H. : Thời Đại, 2011. - 211 tr.; 20 cm. - (Trí tuệ y học Phương Đông)

* Tóm tắt: Làm rõ cách ăn uống chữa bệnh, đồ ăn uống thích hợp với người một cách biện chứng, vừa có thể điều hoà âm dương tạng phủ, vừa có thể bồi bổ khí huyết, chủng loại khá nhiều, phẩm vị rất phong phú, tập hợp khá đầy đủ các món ăn uống chữa bệnh

* Môn loại: 615.8 / Â120TH

- Phòng Đọc: DV 44041

- Phòng Mượn: ME 4795-4796
67/. TẠ HỮU VỆ. 300 bài thuốc chữa bệnh nhi khoa - phụ khoa từ rượu / Tạ Hữu Vệ biên soạn. - H. : Thời Đại, 2010. - 269 tr.; 21cm

* Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về rượu thuốc. Giới thiệu cụ thể thành phần, cách điều chế, công hiệu, công dụng và cách dùng của 300 bài thuốc từ rượu thuốc chữa bệnh nhi khoa, phụ khoa và phòng chống ung thư

* Môn loại: 615.8 / B100TR

- Phòng Đọc: DV 44045

- Phòng Mượn: ME 4801
68/. Mát xa toàn thân trị bách bệnh / Tào Nga biên dịch. - H. : Thời Đại, 2011. - 165

tr.; 20 cm. - (Trí tuệ y học Phương Đông)

* Tóm tắt: Giới thiệu các kiến thức cơ bản về xoa bóp huyệt vị. Trình bày chi tiết phương pháp xoa bóp huyệt vị trừ bệnh như cảm mạo, đau đầu, sốt, ho, hen suyễn, viêm phế quản mãn tính... và phương pháp xoa bóp huyệt vị dưỡng sinh

* Môn loại: 615.8 / M110X- Phòng Đọc: DV 44040

- Phòng Mượn: ME 4794
69/. CÔNG MINH. 101 câu chuyện hàn gắn cho trẻ em và thanh thiếu niên : Sử dụng những câu chuyện trong việc điều trị / Công Minh, Hà Huy biên soạn. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 339 tr.; 21 cm

T.1. - 339 tr.

* Tóm tắt: Gồm những câu chuyện hấp dẫn, sáng tạo được các bác sĩ giàu kinh nghiệm áp dụng trong việc điều trị nhằm giúp đỡ trẻ em và thanh thiếu niên lĩnh hội những bài học quan trọng nhất trong cuộc sống, góp phần phát triển những kỹ năng

lành mạnh và tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính bản thân mình.

* Môn loại: 616.8900835 / M458TR

- Phòng Đọc: DV 44046

- Phòng Mượn: ME 4802-4803
70/. CÔNG MINH. 101 câu chuyện hàn gắn cho trẻ em và thanh thiếu niên : Sử dụng những câu chuyện trong việc điều trị / Công Minh, Hà Huy biên soạn. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 339 tr.; 21 cm

T.2. - 331 tr.

* Tóm tắt: Gồm những câu chuyện hấp dẫn, sáng tạo được các bác sĩ giàu kinh nghiệm áp dụng trong việc điều trị nhằm giúp đỡ trẻ em và thanh thiếu niên lĩnh hội những bài học quan trọng nhất trong cuộc sống, góp phần phát triển những kỹ năng lành mạnh và tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính bản thân mình.

* Môn loại: 616.8900835 / M458TR- Phòng Đọc: DV 44047

- Phòng Mượn: ME 4804-4805

620. CÔNG NGHỆ:

71/. NGUYỄN VĂN TUỆ. Thiết kế dây quấn - Quấn dây máy điện / Nguyễn Văn Tuệ. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012. - 190 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu các kiến thức về lĩnh vực điện nói chung, đặc biệt là động cơ điện, về bộ môn máy điện, bao gồm cách tính toán, thiết kế, chọn cỡ dây cho bộ dây quấn và kỹ thuật quấn dây

* Môn loại: 621.31 / TH308K- Phòng Đọc: DL 11704

- Phòng Mượn: MD 7530-7531
72/. NGUYỄN VĂN TUỆ. Tính toán thiết kế hệ thống phân phối truyền tải điện /

Nguyễn Văn Tuệ. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012. - 176 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Hướng dẫn thiết kế chiếu sáng xưởng sản xuất, chiếu sáng công cộng, thiết kế lắp đặt tụ điện bù để nâng cao hệ số công suất, thiết kế trạm biến áp và phần cơ khí đường dây tải điện. Ngoài ra sách còn hướng dẫn thủ tục triển khai các bước thực hiện một công trình cấp điện.

* Môn loại: 621.31 / T312T- Phòng Đọc: DL 11706
73/. TRẦN VĂN TỚP. Giáo trình kỹ thuật an toàn điện : Dùng trong các trường đào tạo hệ cử nhân cao đẳng kỹ thuật / Trần Văn Tớp chủ biên, Nguyễn Quang Thuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2010. - 183tr.; 24cm

* Tóm tắt: Khái niệm chung về an toàn điện, xử lý và cấp cứu người bị điện giật. Phân tích an toàn trong mạng điện đơn giản và mạng điện ba pha. Tính toán, thiết kế và lắp đặt nối đất, nối dây trung tính bảo vệ. Vấn đề bảo vệ an toàn bằng thiết bị tự động chống dòng điện rò, bảo vệ chống xâm nhập điện áp và bảo vệ chống sét...

* Môn loại: 621.31028 / GI-108TR

- Phòng Đọc: DL 11705

- Phòng Mượn: MD 7532
74/. ĐỖ ĐỨC TRÍ. Giáo trình điện tử thực hành : Dụng cụ và thiết bị đo. Linh kiện điện tử thụ động. Linh kiện điện tử tích cực. Nguồn cung cấp điện một chiều / Đỗ Đức Trí. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 175tr.; 24cm

* Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về dụng cụ và thiết bị đo, linh kiện điện tử thụ động - tích cực, nguồn cấp điện một chiều cho thiết bị điện tử

* Môn loại: 621.381 / GI-108TR

- Phòng Đọc: DL 11697

- Phòng Mượn: MD 7517
75/. VY HIỆP. Chẩn đoán cảm biến động cơ = Sensor systems Ford - Honda - Toyota - Mercedes : Phần nâng cao. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 75 tr.; 28 cm

* Tóm tắt: Những kiến thức căn bản về chẩn đoán cảm biến động cơ ô tô. Cảm biến nhiệt, cảm biến cánh bướm ga. Cảm biến áp suất Map và Maf. Cảm biến ôxy

* Môn loại: 629.28 / CH121Đ

- Phòng Đọc: DL 11694

- Phòng Mượn: MD 7511-7512
76/. VY HIỆP. Chẩn đoán hệ thống đánh lửa = Computer - Controlled ignition systems : Phần căn bản & nâng cao / Vy Hiệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 160 tr.; 28 cm

* Tóm tắt: Những kiến thức căn bản về hệ thống đánh lửa. Kiểm nghiệm và sửa chữa hệ thống đánh lửa. Tìm pan hệ thống đánh lửa cơ khí. Tìm pan hệ thống đánh lửa điện tử. Tìm pan hệ thống đánh lửa điện toán. Hệ thống đánh lửa mới nhất hiện nay.

Các kỹ năng, dụng cụ, thủ thuật và kinh nghiệm thực tế

* Môn loại: 629.28 / CH121Đ- Phòng Đọc: DL 11692

- Phòng Mượn: MD 7507-7508
77/. VY HIỆP. Chẩn đoán hệ thống đánh lửa = Computer - Controlled ignition systems : Phần mở rộng / Vy Hiệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 79 tr.; 28 cm

* Tóm tắt: Những kiến thức căn bản về hệ thống đánh lửa. Kiểm nghiệm và sửa chữa hệ thống đánh lửa. Tìm pan hệ thống đánh lửa cơ khí. Tìm pan hệ thống đánh lửa điện tử. Tìm pan hệ thống đánh lửa điện toán

* Môn loại: 629.28 / CH121Đ

- Phòng Đọc: DL 11693

- Phòng Mượn: MD 7509-7510
640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA:

78/. PHẠM MINH THẢO. Almanac - Người cao tuổi / Phạm Minh Thảo tuyển dịch và biên soạn. - H. : Dân trí, 2011. - 459 tr.; 21 cm

* Tóm tắt: Tập hợp những vấn đề liên quan đến người cao tuổi, từ tâm sinh lý đến vai trò vị trí của người cao tuổi trong xã hội hiện đại.

* Môn loại: 646.7 / A103NG- Phòng Đọc: DV 44048
79/. PHƯƠNG HÀ. 333 mẹo vặt cho cuộc sống hàng ngày / Phương Hà biên soạn. - H. : Thanh niên, 2010. - 287 tr.; 21 cm

* Tóm tắt: Tập hợp 333 mẹo vặt gia đình như: Cách giặt giũ và cất giữ quần áo, cách làm sạch nhà cửa, cách bảo dưỡng đồ điện gia đình, cách bảo vệ sức khoẻ, cách nấu nướng và cất giữ đồ đạc cùng một số mẹo vặt khác

* Môn loại: 646.7 / B100TR

- Phòng Đọc: DV 44044

- Phòng Mượn: ME 4800
80/. HOUSE, HERMES. Chăm sóc và tạo kiểu tóc / Hermes House; Tiểu Quỳnh biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2011. - 95 tr.; 22 cm

* Tóm tắt: Một số kiến thức cần biết về nghệ thuật làm tóc. Hướng dẫn tạo kiểu tóc phù hợp với loại tóc và hoàn cảnh nơi công sở, dự tiệc, du lịch. Hướng dẫn các bước chăm sóc tóc

* Môn loại: 646.7 / CH114S

- Phòng Đọc: DV 44043

- Phòng Mượn: ME 4799
81/. BÙI ĐĂNG THIÊN. Gia đình - Môi trường giáo dục đầu tiên của con người / Bùi Đăng Thiên biên soạn. - H. : Dân Trí, 2011. - 135 tr.; 20 cm

* Tóm tắt: Tổng kết những sai lầm của bố mẹ trong quá trình giáo dục con cái như: nuông chiều một cạm bẫy dịu dàng, đừng dồn gánh nặng lên vai con, thi trượt đại học hãy nhìn thẳng vào sự thật, bố mẹ trẻ con hoá, hoặc biến gia đình thành công sở..., đồng thời chỉ ra cách sửa chữa những sai lầm đó

* Môn loại: 649 / GI-100Đ

- Phòng Đọc: DV 44042

- Phòng Mượn: ME 4797-4798
650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ:

82/. CÔNG MINH. 50 tác phẩm kinh điển về sự thành công : Học hỏi sự uyên thâm trong công việc và cuộc sống từ 50 cuốn sách hay / Công Minh, Hà Huy biên soạn. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 457tr.; 21cm

* Tóm tắt: Những kinh nghiệm của các nhà lãnh đạo thành đạt trong nhiều lĩnh vực kinh doanh trên thế giới nói về những trải nghiệm của họ để có được sự thành công trong cuộc sống và công việc như Warren Bennis giành vị trí hàng đầu trong nghề bán hàng, nhà quản lý giỏi Franhk Begger, Edward Bok thành công trong những người di cư từ Hà Lan sang Mỹ trở thành tổng biên tập nổi tiếng...

* Môn loại: 658 / N114M- Phòng Đọc: DV 44007

83/. NGUYỄN TIẾN DŨNG. Những điều cần biết về kinh doanh theo mạng : Chia sẻ những bài học và kinh nghiệm thực tế từng bước hướng dẫn bạn đạt lên đỉnh cao thành công trong kinh doanh theo mạng / Nguyễn Tiến Dũng biên soạn. - H. : Văn hoá Thông tin, 2008. - 159 tr.; 21cm

* Tóm tắt: Tập hợp những kiến thức về kinh doanh theo mạng dưới dạng hỏi đáp. Những yếu tố cần thiết để thành công. Vấn đề kinh doanh theo mạng ở Việt Nam. Các kĩ năng làm việc cần thiết xây dựng ngôi nhà doanh nghiệp. Phương pháp đầu tư và các việc cần làm ban đầu

* Môn loại: 658.8 / NH556Đ- Phòng Đọc: DV 44006

690. NHÀ Ở VÀ XÂY DỰNG:

84/. TIỂN QUANG MINH. Chiêu vận nhà ở phát tài, phát lộc / Tiển Quang Minh soạn dịch. - H. : Hồng Đức, 2012. - 243 tr.; 21 cm

* Tóm tắt: Sách giới thiệu một cách cụ thể và tỉ mỉ về bố cục và những điều nên tránh trong phong thủy nhà ở bao gồm: cách đặt tài vị, cách chiêu vận để có được vượng trạch, chiêu vận cho ngôi nhà phát tài, phát lộc, phương pháp thôi tài chiêu tài trong gia cư phong thuỷ, và phong thuỷ sắc màu đối với nhà ở phát tài phát lộc.

* Môn loại: 690 / CH309V- Phòng Đọc: DV 44031

- Phòng Mượn: MD 7545-7546
85/. TIỂN QUANG MINH. Hướng dẫn cách chọn và mua nhà thuận phong thuỷ / Tiển Quang Minh soạn dịch. - H. : Hồng Đức, 2012. - 247 tr.; 21 cm

* Tóm tắt: Hướng dẫn cách chọn nơi ở, cách lựa chọn mua nhà, cách mua nhà chung cư...thuận theo phong thuỷ, và các bí quyết phong thuỷ cần biết để áp dụng khi mua nhà.

* Môn loại: 690 / H561D

- Phòng Đọc: DV 44023
86/. LÝ CỰ MINH. Tướng nhà hung cát / Lý Cự Minh, Tiển Quang Vinh soạn dịch. - H. : Hồng Đức, 2012. - 303 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Sách gồm 7 chương mỗi chương đều giới thiệu các sự vật phong thuỷ khác nhau như: Thiên thời địa lợi nhân hoà, giải đọc mật mã phương vị trụ trạch của bạn, sự kỳ bí của các bố cục ngôi nhà, làm thế nào để tạo ra bảo địa phong thuỷ cho bạn, bố cục nhỏ thay đổi vận mệnh lớn, phát hiện về phong thuỷ trong cuộc sống nơi cư trú và hướng dẫn cách lựa chọn mua nhà theo phong thuỷ.

* Môn loại: 690 / T561NH

- Phòng Đọc: DL 11707

700. NGHỆ THUẬT:

87/. Revit Architecture 2011 - 2012 : Dành cho người mới bắt đầu, hướng dẫn bằng hình / Nam Thuận, Công Thắng. - H. : Hồng Đức, 2011. - 3 tập; 24 cm. - (Giáo trình cho hoạ viên Kiến trúc - Xây dựng)

T.1. - 271 tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu chương trình máy tính Revit Architecture được ứng dụng

trong thiết kế kiến trúc xây dựng như tạo cột, gán vật liệu tường, lắp đặt cửa và cầu

thang, tạo mái, trang trí khuôn viên, tạo bề mặt địa hình, phối cảnh, liên kết các project tạo mô hình tổng thể, tạo bảng liệt kê chi tiết các hạng mục...

* Môn loại: 720.285 / R207A

- Phòng Mượn: MG 6204-6205
88/. Revit Architecture 2011 - 2012 : Dành cho người mới bắt đầu, hướng dẫn bằng hình / Nam Thuận, Công Thắng. - H. : Hồng Đức, 2011. - 3 tập; 24 cm. - (Giáo trình cho hoạ viên Kiến trúc - Xây dựng)

T.2. - 278 tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu chương trình máy tính Revit Architecture được ứng dụng trong thiết kế kiến trúc xây dựng như tạo cột, gán vật liệu tường, lắp đặt cửa và cầu thang, tạo mái, trang trí khuôn viên, tạo bề mặt địa hình, phối cảnh, liên kết các project tạo mô hình tổng thể, tạo bảng liệt kê chi tiết các hạng mục...

* Môn loại: 720.285 / R207A- Phòng Mượn: MG 6206-6207
89/. Revit Architecture 2011 - 2012 : Dành cho người mới bắt đầu, hướng dẫn bằng hình / Nam Thuận, Công Thắng. - H. : Hồng Đức, 2011. - 3 tập; 24 cm. - (Giáo trình cho hoạ viên Kiến trúc - Xây dựng)

T.3. - 328 tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu chương trình máy tính Revit Architecture được ứng dụng

trong thiết kế kiến trúc xây dựng như tạo cột, gán vật liệu tường, lắp đặt cửa và cầu thang, tạo mái, trang trí khuôn viên, tạo bề mặt địa hình, phối cảnh, liên kết các project tạo mô hình tổng thể, tạo bảng liệt kê chi tiết các hạng mục...

* Môn loại: 720.285 / R207A

- Phòng Mượn: MG 6208-6209
90/. THIÊN KIM. 978 kiểu đan móc thời trang / Thiên Kim. - Tái bản lần 2. - H. : Mỹ thuật, 2011. - 239 tr.; 27cm

* Tóm tắt: Giới thiệu 978 kiểu đan móc với hình ảnh minh hoạ đẹp và cách đan móc tỉ mỉ cho từng kiểu. Giới thiệu những kiểu đan móc thịnh hành nhất trong và ngoài nước

* Môn loại: 746.43 / CH311TR

- Phòng Đọc: DL 11708

- Phòng Mượn: MG 6195
91/. PHAN CẨM THƯỢNG. Đồ hoạ cổ Việt Nam = The ancient graphic arts of Vietnam : Tập ảnh tranh / Phan Cẩm Thượng, Lê Quốc Việt, Cung Khắc Lược. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Mỹ thuật, 2011. - 255 tr.; 30 cm

* Tóm tắt: Lịch sử đồ hoạ Việt Nam từ thế kỉ 11 đến thế kỉ 19. Cách phân chia loại hình trong tranh dân gian Đông Hồ, Hàng trống, tranh bản kinh và tranh trong các thư tịch cổ. Các mẫu hình đặc trưng người, cây cỏ, động vật trang trí và ký tự...

* Môn loại: 759.9597 / Đ450H

- Phòng Tra cứu: TC 3982
92/. Hoạ sĩ trẻ Việt Nam đương đại = Young contemporary Vietnamese painters : Tập ảnh tranh. - H. : Mỹ thuật, 2011. - 118 tr.; 30 cm

* Môn loại: 759.9597 / H401S- Phòng Tra cứu: TC 3981
93/. MOULOU, PATRICK. 1000 hợp âm cho đàn Organ và Piano / Patrick Moulou, Art Mickaãlian ; Thiên Kim dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 110 tr.; 27 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu 1000 thế bấm các hợp âm thường dùng nhất cho đàn organ, piano cũng như bất kì nhạc cụ nào khác có phím đen và trắng trên thế giới

* Môn loại: 786.2 / M458NG


: DataLibrary -> Images
Images -> THƯ MỤc sách quỹ châU Á NĂM 2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> CHƯƠng trình phát thanh thư viện tp. CẦn thơ Tuần 189 (01/08 – 07/08/2011) I. Khoa học và cuộc sốNG
Images -> THƯ MỤc sách quỹ châU Á – NĂM 2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 08/2012 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 5/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 6/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2015 (2) Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 8/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ


1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương