THƯ MỤc sách mớI – tháng 03/2012 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơtải về 193.49 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích193.49 Kb.
#21754
  1   2   3

THƯ MỤC SÁCH MỚI – THÁNG 03/2012 Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ
000. TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT:

1/. NGUYỄN MINH HOÀNG. Các kỹ năng dành cho người sử dụng máy tính hiệu quả nhất - Laptop : Chỉ dẫn bằng hình / Nguyễn Minh Hoàng và nhóm Tin học thực dụng. - H. : Hồng Đức, 2011. - 404 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Hướng dẫn chi tiết từng mảng cụ thể như cách lựa chọn các thiết bị ngoại vi và phụ kiện cho máy tính Laptop, cách cài đặt máy tính Laptop khi bạn lấy máy ra khỏi hộp, cách làm việc với chuột và bàn phím...

* Môn loại: 004.16 / C101K- Phòng Đọc: DL 11696

- Phòng Mượn: MD 7515-7516
2/. ĐỨC HÀO. Các kỹ năng dành cho người làm máy tính văn phòng Microsoft Office 2010 ( 7 trong 1) : Word-Excel-Access-PowerPoint-Outlook-Publisher-OneNote 2010 / Đức Hào, Minh Tân. - H. : Hồng Đức, 2011. - 490 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Hướng dẫn các thao tác thông thường nhưng rất hữu ích đối với bạn như: Soạn và định dạng văn bản trong Word, phân tích và trình bày dữ liệu trong Excel, tạo một diễn hình PowerPoint, làm việc trong Outlook, tạo một ấn bản trong Publisher, tổ chức và chia sẻ thông tin trong OneNote 2010, và tạo cơ sở dữ liệu trong Access.

* Môn loại: 005.5 / C101K

- Phòng Đọc: DL 11695

- Phòng Mượn: MD 7513-7514
3/. LỮ ĐỨC HÀO. Hướng dẫn sử dụng 3ds Max 2011 cho người mới bắt đầu / Lữ Đức Hào, Nam Thuận. - H. : Hồng Đức, 2011. - 2 tập; 24 cm

T.1 : Phần căn bản. - 362 tr.

* Tóm tắt: Hướng dẫn những bước khởi đầu để làm việc với 3ds Max 2011 như tạo mẫu đối tượng, thiết lập cảnh, sử dụng các chất liệu, đặt các ánh sáng và camera, kết xuất cảnh, xem và định hướng trong không gian 3D, chọn các đối tượng, tạo hình học, tạo các bản sao và mảng, và sử dụng các modifier để thực hiện các thao tác chỉnh sửa đối tượng chuẩn xác.

* Môn loại: 005.5 / H561D- Phòng Đọc: DL 11702

- Phòng Mượn: MD 7526-7527
4/. LỮ ĐỨC HÀO. Hướng dẫn sử dụng 3DS Max 2011 cho người mới bắt đầu / Lữ Đức Hào, Nam Thuận. - H. : Hồng Đức, 2011. - 2 tập; 24 cm

T.2 : Phần nâng cao. - 382 tr.

* Tóm tắt: Hướng dẫn những bước khởi đầu để làm việc với 3ds Max 2011 như tạo mẫu đối tượng, thiết lập cảnh, sử dụng các chất liệu, đặt các ánh sáng và camera, kết xuất cảnh, xem và định hướng trong không gian 3D, chọn các đối tượng, tạo hình học, tạo các bản sao và mảng, và sử dụng các modifier để thực hiện các thao tác chỉnh

sửa đối tượng chuẩn xác.

* Môn loại: 005.5 / H561D

- Phòng Đọc: DL 11703

- Phòng Mượn: MD 7528-7529
5/. HỮU DŨNG. Thủ thuật tạo bản thuyết trình ấn tượng Microsoft PowerPoint : Theo chương trình mới nhất, chỉ dẫn bằng hình / Hữu Dũng, Hồ Tấn. - H. : Hồng Đức, 2011. - 2 tập; 21 cm. - (Sổ tay học cấp tốc máy vi tính)

T.1. - 277 tr.

* Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ năng cơ bản soạn thảo nội dung thuyết trình trong khung nhìn Outline của Power Point, tập hợp tin hình ảnh và âm thanh, chọn chủ đề, xử lý chữ, minh hoạ bản thuyết trình, thêm tính động cho slide...

* Môn loại: 005.5 / TH500TH- Phòng Đọc: DV 44024

- Phòng Mượn: MD 7533-7534
6/. HỮU DŨNG. Thủ thuật tạo bản thuyết trình ấn tượng Microsoft PowerPoint : Theo chương trình mới nhất, chỉ dẫn bằng hình / Hữu Dũng, Hồ Tấn. - H. : Hồng Đức, 2011. - 2 tập; 21 cm. - (Sổ tay học cấp tốc máy vi tính)

T.2. - 252 tr.

* Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ năng cơ bản soạn thảo nội dung thuyết trình trong khung nhìn Outline của Power Point, tập hợp tin hình ảnh và âm thanh, chọn chủ đề, xử lý chữ, minh hoạ bản thuyết trình, thêm tính động cho slide...

* Môn loại: 005.5 / TH500TH- Phòng Đọc: DV 44025

- Phòng Mượn: MD 7535-7536
7/. HỮU DŨNG. Thủ thuật trình bày trang bảng tính, biểu đồ và hàm Microsoft Excel : Theo chương trình mới nhất, chỉ dẫn bằng hình / Hữu Dũng, Hồ Tấn. - H. : Hồng Đức, 2011. - 388 tr.; 21 cm. - (Sổ tay học cấp tốc máy vi tính)

* Tóm tắt: Giới thiệu các tính năng và công cụ của Excel vào việc như: quản lý dữ liệu tài chính và các khoản chi tiêu cá nhân, tạo các công thức và hàm để thực hiện các phép tính phức tạp, phân loại, lọc và tóm tắt dữ liệu, sử dụng các biểu đồ và đồ hoạ để trình bày dữ liệu, sử dụng dữ liệu từ các chương trình Microsoft Office khác...

* Môn loại: 005.5 / TH500TH

- Phòng Đọc: DV 44028

- Phòng Mượn: MD 7541-7542
8/. TRƯƠNG HOÀNG VỸ. Hướng dẫn thực hành Adobe Illustrator CS5 chỉ dẫn bằng hình cho người mới sử dụng / Trương Hoàng Vỹ và nhóm tin học thực dụng. - H. : Hồng Đức, 2011. - 2 tập; 24 cm

T.1. - 308 tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu về vùng làm việc với Adobe Illustrator CS5 và hướng dẫn

sử dụng công cụ chọn, canh chỉnh, tạo và biên tập các hình dạng, biến đổi các đối

tượng, vẽ các công cụ Pen và Pencil, kỹ thuật màu và tô màu, làm việc với Type, Layer, phối cảnh bản vẽ, hoà trộn các màu và hình dạng

* Môn loại: 006.6 / H561D- Phòng Đọc: DL 11700

- Phòng Mượn: MD 7522-7523
9/. TRƯƠNG HOÀNG VỸ. Hướng dẫn thực hành Adobe Illustrator CS5 chỉ dẫn bằng hình cho người mới sử dụng / Trương Hoàng Vỹ và nhóm tin học thực dụng. - H. : Hồng Đức, 2011. - 2 tập; 24 cm

T.2. - 320 tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu về vùng làm việc với Adobe Illustrator CS5 và hướng dẫn sử dụng công cụ chọn, canh chỉnh, tạo và biên tập các hình dạng, biến đổi các đối tượng, vẽ các công cụ Pen và Pencil, kỹ thuật màu và tô màu, làm việc với Type, Layer, phối cảnh bản vẽ, hoà trộn các màu và hình dạng

* Môn loại: 006.6 / H561D- Phòng Đọc: DL 11701

- Phòng Mượn: MD 7524-7525
10/. MINH HUY. Kỹ thuật ứng dụng 3D trong Photoshop CS5 & CS6 : Hướng dẫn sáng tạo cho các chuyên viên Photoshop / Minh Huy, Tiến Dũng. - H. : Hồng Đức, 2011. - 232 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu về các khái niệm 3D, kết xuất Open(OGL) và Adobe Ray Tracer, khởi đầu với 3D trong photoshop, các ánh sáng, bóng và ảnh kết xuất sau cùng, các xác lập hiệu suất và sự tối ưu hoá...

* Môn loại: 006.6 / K600TH

- Phòng Đọc: DL 11699

- Phòng Mượn: MD 7520-7521
11/. MINH HUY. Lập trình game 3D iPhone 4&5 cho người mới bắt đầu / Minh Huy, Tiến Dũng. - H. : Hồng Đức, 2011. - 360 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về việc phát triển game 3D bao gồm các nguyên tắc lập trình, các kỹ thuật chỉnh sửa hình ảnh 2D, tạo các mẫu 3D, và các thủ thuật lập trình 3D nâng cao.

* Môn loại: 006.6 / L123TR

- Phòng Đọc: DL 11698

- Phòng Mượn: MD 7518-7519
12/. HỮU DŨNG. Thủ thuật tạo hình với thế giới thực IILustrator : Theo chương trình mới nhất, chỉ dẫn bằng hình / Hữu Dũng, Hồ Tấn. - H. : Hồng Đức, 2011. - 302 tr.; 21 cm. - (Sổ tay học cấp tốc máy vi tính)

* Tóm tắt: Hướng dẫn các thủ thuật căn bản của Illustrator CS5 để giúp bạn nhanh chóng tạo được hình ảnh mà bạn muốn dùng làm hình minh hoạ cho dự án bạn đang thực hiện, và giới thiệu những tính năng mới của Illustrator CS5 giúp bạn từng bước làm quen với các công cụ của Illustrator như các công cụ selection, pen, type, các panel character, paragraph...

* Môn loại: 006.6 / TH500TH

- Phòng Đọc: DV 44030

- Phòng Mượn: MD 7543-7544
13/. HỮU DŨNG. Thủ thuật tinh chỉnh ảnh Photoshop : Theo chương trình mới nhất, chỉ dẫn bằng hình / Hữu Dũng, Hồ Tấn. - H. : Hồng Đức, 2011. - 215 tr.; 21 cm. - (Sổ tay học cấp tốc máy vi tính)

* Tóm tắt: Hướng dẫn cách tích hợp những tính năng mới trong Photoshop, chẳng hạn như các panel mới Adjustment và Masks, đồng thời trình bày sơ lược về những tính năng 3D mới để bạn dễ dàng nắm bắt.

* Môn loại: 006.6 / TH500TH

- Phòng Đọc: DV 44027

- Phòng Mượn: MD 7539-7540
14/. Tự học nhanh Photoshop CS & CS2 / Water PC. - H. : Văn hoá Thông tin, 2010. - 259 tr.; 21 cm

* Tóm tắt: Hướng dẫn học nhanh đồ hoạ trên Photoshop CS2 và Photoshop CS như: các thao tác cơ bản về chỉnh sửa ảnh trong Photoshop CS2, hướng dẫn tạo và sử dụng vùng chọn, làm việc với Layer, tạo cảnh ánh mặt trời phản chiếu, hướng dẫn tạo một vòng xoáy cơn lốc màu...

* Môn loại: 006.6 / T550H

- Phòng Đọc: DV 44029
15/. HỮU DŨNG. Thủ thuật nhanh thiết kế Web Dreamweaver : Theo chương trình mới nhất, chỉ dẫn bằng hình / Hữu Dũng, Hồ Tấn. - H. : Hồng Đức, 2011. - 171 tr.; 21 cm. - (Sổ tay học cấp tốc máy vi tính)

* Tóm tắt: Tổng quan về Dreamweaver. Trình bày về: giao diện, thêm văn bản, danh sách, bảng, làm việc với form, sử dụng frame trong thiết kế web, làm việc với flash,cải tiến trang web với các hiệu ứng hỗ trợ, làm việc với layers, behaviors, liên kết, băng định kiểu CSS, templates

* Môn loại: 006.7 / TH500TH

- Phòng Đọc: DV 44026

- Phòng Mượn: MD 7537-7538
100. TRIẾT HỌC & TÂM LÝ HỌC:

16/. NGUYỄN VĂN HẢI. Để làm người chiến thắng / Nguyễn Văn Hải. - H. : Văn hoá Thông tin, 2012. - 160 tr.; 21 cm. - (Rèn kỹ năng sống)

* Tóm tắt: Phân tích các tình huống khác nhau trong xã hội nhằm giúp bạn có những tư duy, suy nghĩ, và ý chí vượt lên sự thất bại để trở thành người chiến thắng trong cuộc sống.

* Môn loại: 158 / Đ250L- Phòng Đọc: DV 44050

- Phòng Mượn: MH 5990

17/. NGUYỄN VĂN HẢI. Hãy quyết tâm hành động / Nguyễn Văn Hải. - H. : Văn

hoá Thông tin, 2012. - 160 tr.; 21 cm. - (Rèn kỹ năng sống)

* Tóm tắt: Phân tích các tình huống khác nhau trong xã hội nhằm giúp bạn có những tư duy, suy nghĩ, và ý chí vượt lên, hãy quyết tâm hành động để hướng tới một cuộc sống khá giả và thành đạt.

* Môn loại: 158 / H112QU

- Phòng Đọc: DV 44052

- Phòng Mượn: MH 5992
18/. NGUYỄN VĂN HẢI. Tạo hạnh phúc trong cuộc sống / Nguyễn Văn Hải. - H. : Văn hoá Thông tin, 2012. - 159 tr.; 21 cm. - (Rèn kỹ năng sống)

* Tóm tắt: Phân tích những khía cạnh tâm lí, tính cách, nghệ thuật sống biết chia sẻ, giữ gìn hạnh phúc, sự nghiệp để thành công trong tình yêu và sự nghiệp

* Môn loại: 158 / T108H

- Phòng Đọc: DV 44051

- Phòng Mượn: MH 5991
19/. Những kiến thức cần thiết cho thanh niên / Đặng Quang Vinh chủ biên, Đinh Thị Hồng Minh, Tạ Hải.... - H. : Thanh niên, 2011. - 11 tập; 19 cm

T.3 : 188 tr.

* Tóm tắt: Tìm hiểu sức khoẻ vị thành niên và hướng dẫn thanh niên ứng xử trong cuộc sống như về tình bạn, tình yêu, sức khoẻ sinh sản

* Môn loại: 158.1 / NH556K- Phòng Đọc: DV 44055

- Phòng Mượn: MH 5995
20/. MÊNH MÔNG. Những kiến thức cần thiết cho thanh niên / Mênh Mông biên soạn. - H. : Thanh niên, 2012. - 11 tập; 21 cm

T.4. - 367 tr.

* Môn loại: 158.1 / NH556K

- Phòng Đọc: DV 44056

- Phòng Mượn: MH 5996
21/. MINH DŨNG. Những kiến thức cần thiết cho thanh niên / Minh Dũng, Kim Lan biên soạn. - H. : Thanh niên, 2012. - 11 tập; 21 cm

T.5. - 439 tr.

* Môn loại: 158.1 / NH556K

- Phòng Đọc: DV 44057

- Phòng Mượn: MH 5997
22/. NGUYỄN DUY CHINH. Những kiến thức cần thiết cho thanh niên / Nguyễn Duy Chinh, Đỗ Hồng Thanh biên soạn. - H. : Thanh niên, 2012. - 11 tập; 21 cm

T.6. - 283 tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu những phẩm chất cơ bản cần được bồi dường cho thanh

niên như: phẩm chất tự tin, cẩn thận, tính ổn định, phẩm chất thành thực, giữ chữ tín,

tính cách tự lập, đức tính khoan dung, phẩm chất hiếu thuận, tinh thần trách nhiệm...

* Môn loại: 158.1 / NH556K- Phòng Đọc: DV 44058

- Phòng Mượn: MH 5998
23/. TRƯƠNG HUỆ. Những kiến thức cần thiết cho thanh niên / Trương Huệ biên soạn. - H. : Văn hoá Thông tin, 2012. - 11 tập; 21 cm

T.7. - 324 tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu những thói quen tốt cần thiết cho thanh niên trong cuộc sống như: thói quen tu dưỡng các phẩm chất đạo đức, thói quen làm việc khoa học sáng tạo, thói quen giao tiếp lịch sự, học tập siêng năng, tiết kiệm-quản lý đồng tiền, chấp hành luật lệ, thói quen không ngừng phấn đấu vươn lên hàng đầu...

* Môn loại: 158.1 / NH556K- Phòng Đọc: DV 44059

- Phòng Mượn: MH 5999

24/. PHÙNG VĂN HOÀ. Những kiến thức cần thiết cho thanh niên / Phùng Văn Hoà biên soạn. - H. : Văn hoá Thông tin, 2012. - 11 tập; 21 cm

T.11. - 223 tr.

* Tóm tắt: Giới thiệu những thành quả nghiên cứu giáo dục mới nhất, giúp bạn tự hoàn thiện bản thân, tu dưỡng đạo đức, phát huy tư duy sáng tạo, quy hoạch cuộc sống, đối nhân xử thế...

* Môn loại: 158.1 / NH556K

- Phòng Đọc: DV 44063

- Phòng Mượn: MH 6003
300. KHOA HỌC XÃ HỘI:

25/. ROBELIN, CÉCILE. Con người là gì? : Đối thoại giữa con chó Léo thông thái và ông bạn triết gia của nó / Cécile Robelin, Jean Robelin ; Myriam Revault d'Allonnes chủ biên ; Phấn Khanh dịch ; Phạm Toàn hiệu đính ; Lionel Koechlin minh hoạ. - In lần thứ 2. - H. : Tri thức, 2011. - 111tr.; 20cm

* Tóm tắt: Thông qua câu chuyện đối thoại giữa con chó Léo và nhà triết gia nhằm trình bày các vấn đề về khả năng hoạt động của con người, về hạnh phúc và cuộc sống của con người trong xã hội

* Môn loại: 301 / C430NG- Phòng Đọc: DV 44009
26/. HUỲNH THANH QUANG. Giá trị văn hoá Khmer vùng đồng bằng sông Cửu

Long : Sách tham khảo / Huỳnh Thanh Quang. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011.- 242tr.; 21cm

* Tóm tắt: Nghiên cứu một số giá trị cơ bản của văn hoá Khmer Đồng bằng sông Cửu Long và thực trạng việc phát huy giá trị văn hoá thời gian qua. Đề xuất phương hướng và một số giải pháp nhằm phát huy các giá trị văn hoá Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long

* Môn loại: 305.89593 / GI-100TR- Phòng Đọc: DV 44008

- Phòng Mượn: MA 11695-11696

27/. HẠNH NGUYÊN. Làm chồng dễ hay khó / Hạnh Nguyên biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2011. - 235 tr.; 19 cm. - (Tủ sách gia đình)

* Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết để bảo vệ mình và gìn giữ cho người bạn đời. Vai trò của người chồng trong vấn đề sinh đẻ. Nghệ thuật ứng xử. Vai trò của người chồng và người cha trong đạo đức gia đình truyền thống

* Môn loại: 306.872 / L104CH- Phòng Đọc: DV 44005

- Phòng Mượn: MA 11694
320. CHÍNH TRỊ HỌC:

28/. VŨ NHƯ KHÔI. Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế / Vũ Như Khôi chủ biên; Nguyễn Đình Ban, Trần Thanh Chuyền.... - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 513 tr.; 27 cm

* Tóm tắt: Gồm các chương: Quá trình tìm tòi thử nghiệm và đổi mới từng phần, công cuộc đổi mới toàn diện đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội, tiếp tục công cuộc đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hoá-hiện đại hoá xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh quốc gia thời kỳ đổi mới, Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

* Môn loại: 320.9597 / V308N- Phòng Đọc: DL 11682

- Phòng Mượn: MA 11684-11685
29/. Những kiến thức cần thiết cho thanh niên / Văn Tùng chủ biên, Lê Văn Cầu, Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Văn Ninh.... - H. : Thanh niên, 2012. - 11 tập; 21 cm

T.1. - 231 tr.

* Tóm tắt: Một số kiến thức cần thiết về thanh niên và công tác thanh niên cụ thể về: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và một số nguyên tắc, thủ tục cơ bản của Đoàn, kiến thức cần thiết về lịch sử dân tộc

* Môn loại: 324.2597 / NH556K- Phòng Đọc: DV 44053

- Phòng Mượn: MH 5993
30/. VĂN TÙNG. Những kiến thức cần thiết cho thanh niên / Văn Tùng chủ biên,

Thanh Hà, Kim Duyên.... - H. : Thanh niên, 2012. - 11 tập; 21 cm

T.2. - 192 tr.

* Tóm tắt: Tóm tắt biên niên lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam

* Môn loại: 324.25970709 / NH556K

- Phòng Đọc: DV 44054

- Phòng Mượn: MH 5994
31/. NGÔ HUY TIẾP. Xử lý tình huống công tác Đảng giai đoạn hiện nay / Ngô Huy Tiếp, Đinh Ngọc Giang đồng chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 518 tr.; 21 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu một số tình huống công tác xây dựng Đảng và phương pháp xử lý các tình huống công tác Đảng, phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực xử lý tình huống công tác Đảng, và một số văn bản về công tác tổ chức cán bộ Đảng viên.

* Môn loại: 324.2597071 / X550L

- Phòng Đọc: DV 44049

- Phòng Mượn: MH 5988-5989

330. KINH TẾ HỌC:

32/. Hồ Chí Minh về phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài / Tuyển chọn: Giang Thiệu Thanh, Hoàng Yến My. - H. : Từ điển Bách khoa, 2011. - 271 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Gồm các bài nói, bài viết, tác phẩm của Bác Hồ được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ năm 1945 đến khi Bác mất về phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài

* Môn loại: 335.4346 / H450CH- Phòng Đọc: DL 11714

- Phòng Mượn: MH 5987
33/. Thịnh vượng chung - Kinh tế học cho hành tinh đông đúc : Sách tham khảo / Jeffrey D. Sachs; Dịch: Đức Tuệ, Thu Hường...Hiệu Đính: Kim Thoa, Minh Long. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 591 tr.; 21 cm

* Tóm tắt: Gồm các phần: Kinh tế học mới cho thế kỷ XXI, sự bền vững của môi trường, thách thức về nhân khẩu học, sự phồn vinh cho tất cả mọi người, và giải quyết vấn đề toàn cầu.

* Môn loại: 338.5 / TH312V

- Phòng Đọc: DV 44003
340. LUẬT PHÁP:

34/. TUẤN ĐỨC. Quy định về giấy tờ tuỳ thân của công dân / Tuấn Đức biên soạn. - H. : Dân Trí, 2011. - 174 tr.; 19 cm

* Tóm tắt: Trình bày một số qui định về chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu, xử lý hành vi vi phạm, kèm theo các văn bản có

liên quan về vấn đề này

* Môn loại: 342.597 / QU600Đ

- Phòng Đọc: DV 44012

- Phòng Mượn: MA 11706-11707

35/. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. - H. : Thời Đại, 2011. - 40 tr.; 21 cm. - (Tủ sách Pháp luật)

* Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật bảo vệ người tiêu dùng với những qui định chung và qui định cụ thể về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ với người tiêu dùng, và trách nhiệm của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phương pháp giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ và các điều khoản thi hành

* Môn loại: 343.59707 / L504B- Phòng Mượn: MA 11705
36/. Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá. - H. : Thời Đại, 2011. - 80 tr.; 19 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu các qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa và các văn bản có liên quan như qui định về điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, tội phạm văn hóa...

* Môn loại: 344.597 / NGH300Đ

- Phòng Đọc: DV 44011

- Phòng Mượn: MA 11703-11704
37/. Tìm hiểu Luật thi hành án hình sự. - H. : Thời Đại, 2011. - 155 tr.; 19 cm. - (Tủ sách Pháp luật)

* Tóm tắt: Giới thiệu những quy định pháp luật về hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự, thi hành án phạt tù và án tử hình, thi hành án treo, án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ...

* Môn loại: 345.597 / T310H

- Phòng Mượn: MA 11701-11702
38/. NGUYỄN MINH PHƯƠNG. Phương pháp soạn thảo văn bản hành chính : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Phương. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 445tr.; 21cm

* Tóm tắt: Trình bày có hệ thống những vấn đề cơ bản về soạn thảo văn bản hành chính như việc phân loại các văn bản hành chính, xác định nguyên tắc, soạn thảo văn bản hành chính; ngôn ngữ và văn phong của văn bản hành chính; quy trình chung soạn thảo văn bản hành chính; mẫu hoá văn bản hành chính... Cung cấp cách thức soạn thảo gần 40 loại văn bản hành chính thông dụng trong các cơ quan, tổ chức hiện nay

* Môn loại: 351.597 / PH561PH

- Phòng Đọc: DV 44004

- Phòng Mượn: MA 11692-11693
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI:

39/. VŨ ĐỨC SAO BIỂN. Án lạ phương Nam / Vũ Đức Sao Biển ; Minh hoạ: Nhốp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 136 tr.; 20 cm

* Tóm tắt: Ghi lại một số vụ án lạ xảy ra ở Phương Nam về giết người, cướp của, điều tra sai án...

* Môn loại: 364.1 / A105L- Phòng Mượn: MA 11697
370. GIÁO DỤC HỌC:

40/. Đạo học với truyền thống tôn sư / Nguyễn Văn Năm biên soạn, tuyển chọn. –

H. : Giáo dục, 2007. - 418 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Gồm những bài viết của các nhà văn, nhà báo, các học giả, phụ huynh về truyền thống "tôn sư trọng đại" có tính giáo dục cao; Bàn về truyền thống "tôn sư trọng đại" từ xưa đến nay qua các câu chuyện giáo dục cảm động và sâu sắc; Những trao đổi về vấn đề giáo dục trong xã hội hiện đại

* Môn loại: 370.9597 / Đ108H

- Phòng Đọc: DL 11683
41/. NGUYỄN CẢNH TOÀN. Xã hội học tập - Học suốt đời và các kỹ năng tự học / Nguyễn Cảnh Toàn, Lê Hải Yến. - H. : Dân Trí, 2011. - 415 tr.; 21 cm

* Tóm tắt: Sách gồm các phần: giáo dục thường xuyên học suốt đời và xã hội học tập, các kỹ năng tự học, và tự học ở các lứa tuổi

* Môn loại: 370.9597 / X100H

- Phòng Đọc: DV 44002

- Phòng Mượn: MA 11689-11691
42/. LƯU ĐỨC HẠNH. Khổ học thành tài / Lưu Đức Hạnh. - H. : Dân Trí, 2011. - 213 tr.; 20 cm

* Tóm tắt: Tập hợp những giai thoại về những tấm gương chăm chỉ học hành, cần mẫn luyện tập, tinh thần không ngại khó ngại khổ để đạt được đỉnh cao của tri thức trong lịch sử như: Nguyễn Quán Nho, Nguyễn Khuyến, Đào Duy Anh, Trần Huy Liệu, giáo sư Vũ Ngọc Khánh...

* Môn loại: 371.3 / KH450H

- Phòng Đọc: DV 44010

- Phòng Mượn: MA 11698-11700
43/. ĐỖ HỒNG THANH. Những tố chất cần bồi dưỡng cho học sinh tiểu học / Đỗ Hồng Thanh biên soạn. - H. : Dân Trí, 2011. - 139 tr.; 24 cm

* Tóm tắt: Giới thiệu những tố chất cần bồi dưỡng cho học sinh tiểu học như : bồi dưỡng phẩm chất tự tin, khả năng tập trung chú ý, bồi dưỡng khả năng phát triển ổn định, kiên trì, phẩm chất mạnh mẽ, tính độc lập, tính tôn trọng kỷ luật, bồi dưỡng phẩm chất quý trọng thời gian...

* Môn loại: 372.21 / NH556T

- Phòng Đọc: DL 11684

- Phòng Mượn: MA 11686-11688

390.PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN:

44/. TRẦN ĐÌNH BA. Chợ Việt độc đáo ba miền / Trần Đình Ba. - H. : Văn hoá Thông tin, 2012. - 160 tr.; 21cm. - (Cẩm nang du lịch)

* Tóm tắt: Giới thiệu những phiên chợ độc đáo có một không hai mà “thương hiệu” không lẫn vào đâu khác. Đó cũng là nét văn hóa, một phần hồn dân tộc được cảm nhận ở góc độ thật riêng.

* Môn loại: 390.09597 / CH460VКаталог: DataLibrary -> Images
Images -> THƯ MỤc sách quỹ châU Á NĂM 2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> CHƯƠng trình phát thanh thư viện tp. CẦn thơ Tuần 189 (01/08 – 07/08/2011) I. Khoa học và cuộc sốNG
Images -> Thư MỤc sách quỹ châU Á NĂM 2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách quỹ châU Á – NĂM 2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 08/2012 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 5/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 6/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2015 (2) Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 8/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ

tải về 193.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương