Thà làm ở nhà sai ngu lí thuyết, còn hơn là mất điểm lý thuyết ở trên bài thi


(Sở GD&ĐT Bắc Ninh – Lần II – 2019)tải về 3.47 Mb.
Chế độ xem pdf
trang8/204
Chuyển đổi dữ liệu07.09.2023
Kích3.47 Mb.
#55120
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   204
CHINH PHỤC LÍ THUYẾT SINH THPTQG 2021
CĐ SINH THÁI CÁ THỂ , QUẦN THỂ 2, Giáo dục stem
(Sở GD&ĐT Bắc Ninh – Lần II – 2019) 
Câu 43: Hình vẽ sau mộ tà một dạng đột biến cấu trúc NST:
Đột biến trên thuộc dạng
A. đảo đoạn.
B. chuyển đoạn.
C. lặp đoạn.
D. mất đoạn.
(Sở GD&ĐT Nghệ An – Lần I – 2021) 
II. Thông hiểu:
Câu 1: Khi nói về quá trình phiên mã, phát biểu nào sau đây đúng
A. Enzim xúc tác cho quá trình phiên mã là ADN pôlimeraza. 
B. Trong quá trình phiên mã có sự tham gia của ribôxôm. 
C. Trong quá trình phiên mã, phân tử ARN được tổng hợp theo chiều 5’ → 3’. 
D. Quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn. 
(Đề Thi THPTQG Mã 201 – 2017) 
Câu 2: Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây đúng
A. Dịch mã là quá trình dịch trình tự các côđon trên mARN thành trình tự các axit amin trong chuỗi 
pôlipeptit. 
B. Quá trình dịch mã có sự tham gia của các nuclêôtit tự do. 
C. Trong quá trình nhân đôi ADN, cả hai mạch mới đều được tổng hợp liên tục. 
D. Quá trình phiên mã cần có sự tham gia của enzim ADN pôlimeraza. 


Thà làm ở nhà sai ngu lí thuyết, còn hơn là mất điểm lý thuyết ở trên bài thi 
(Đề Thi THPTQG Mã 201 – 2017) 
Câu 3: Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen AaBb, có một số tế bào xảy ra sự không phân li của tất 
cả các cặp NST ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, tạo ra các giao tử đột biến. Nếu giao tử đột 
biến này kết hợp với giao tử Ab thì tạo thành hợp tử có kiểu gen nào sau đây? 
A. AAaBbb.
B. AaaBBb.
C. AAaBBb.
D. AaaBbb. 
(Đề Thi Minh Họa THPTQG – 2019) 
Câu 4: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về giai đoạn kéo dài mạch pôlinuclêôtit mới trên 1 chạc chữ Y trong quá 
trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ? 

tải về 3.47 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   204
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương