Thà làm ở nhà sai ngu lí thuyết, còn hơn là mất điểm lý thuyết ở trên bài thi


(Sở GD&ĐT Thanh Hóa – Lần I – 2019)tải về 3.47 Mb.
Chế độ xem pdf
trang7/204
Chuyển đổi dữ liệu07.09.2023
Kích3.47 Mb.
#55120
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   204
CHINH PHỤC LÍ THUYẾT SINH THPTQG 2021
CĐ SINH THÁI CÁ THỂ , QUẦN THỂ 2, Giáo dục stem
(Sở GD&ĐT Thanh Hóa – Lần I – 2019) 
Câu 37: Những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một cặp nucleotit gọi là?
A. Đột biến số lượng NST.
B. Đột biến cấu trúc NST.
C. Đột biến điểm.
D. Thể đột biến. 
(Sở GD&ĐT Thanh Hóa – Lần I – 2019) 
Câu 38: Đột biến nào sau đây tạo điều kiện để tạo nên các gen mới trong quá trình tiến hóa?
A. Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể.
B. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể. 
C. Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể.
D. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể. 
(THPT Chuyên Sư Phạm – Hà Nội – Lần III – 2019) 
Câu 39: Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của operon Lac ở E.coli?
A. Gen điều hoà.
B. Nhóm gen cấu trúc.
C. Vùng vận hành (O).
D. Vùng khởi động (P). 
(THPT Chuyên Hùng Vương – Gia Lai – Lần II – 2019) 
Câu 40: Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng NST trong tế bào?
A. Đột biến thể một.
B. Đột biến đảo đoạn NST. C. Đột biến tứ bội.
D. Đột biến tam bội. 
(Sở GD&ĐT Tiền Giang – Lần I – 2019) 
Câu 41: Ở sinh vật nhân sơ, có nhiều trường hợp gen bị đột biến những chuỗi polypeptit do gen quy định tổng 
hợp không bị thay đổi. Nguyên nhân là vì
A. Mã di truyền có tính thoái hóa.
B. ADN của vi khuẩn dạng vòng.
C. Mã di truyền có tính đặc hiệu.
D. Gen của vi khuẩn có cấu trúc theo operon. 
(THPT Chuyên Quốc Học Huế – Lần III – 2019) 
Câu 42: Dùng cônsixin xử lí hợp tử có kiểu gen BbDd, sau đó cho phát triển thành cây hoàn chỉnh thì có thểtạo 
ra thể tứ bội có kiểu gen 
A. BBbbDDdd.
B. BBbbDDDd.
C. BBBbDDdd.
D. BBbbDddd. 

tải về 3.47 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   204
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương