Thà làm ở nhà sai ngu lí thuyết, còn hơn là mất điểm lý thuyết ở trên bài thitải về 3.47 Mb.
Chế độ xem pdf
trang6/204
Chuyển đổi dữ liệu07.09.2023
Kích3.47 Mb.
#55120
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   204
CHINH PHỤC LÍ THUYẾT SINH THPTQG 2021
CĐ SINH THÁI CÁ THỂ , QUẦN THỂ 2, Giáo dục stem
B. AXX.
C. AGG.
D. AAG. 
(THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019) 
Câu 31: Sự không phân li của toàn bộ bộ NST xảy ra ở đỉnh sinh trưởng của một cành cây sẽ tạo ra
A. thể khảm.
B. thể đa bội.
C. thể tam bội.
D. thể tứ bội. 
(THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019) 
Câu 32: Thể tứ bội có kiểu gen AAaa giảm phân bình thường cho các loại giao tử 2n là
A. AAA, aaa.
B. Aaa, Aa, aa.
C. AA, aa.
D. AA, Aa, aa. 
(THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019) 
Câu 33: Nếu có một bazơ nitơ hiếm tham gia vào quá trình nhân đôi của một phân tử ADN thì có thể phát sinh 
đột biến dạng
A. Thay thế một cặp nuclêôtit.
B. Thêm một cặp nuclêôtit.
C. Mất một cặp nuclêôtit.
D. Đảo một cặp nuclêôtit. 
(Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Lần I – 2019) 
Câu 34: Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n. Thể một thuộc loại này có bộ NST là
A. 2n + 1.
B. n + 1.
C. 2n – 1.
D. n – 1. 
(THPT Chuyên Bắc Ninh – Lần IV – 2019) 
Câu 35: Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “người phiên dịch”?
A. tARN.
B. ADN.
C. mARN.
D. rARN 
(THPT Phú Bình – Thái Nguyên – Lần I – 2019) 
Câu 36: Sự trao đổi chéo không cần giữa 2 cromatit của cặp NST kép tương đồng xảy ra trong giảm phân I dẫn 
đến kết quả nào sau đây?
A. Mất đoạn và lặp đoạn.
B. Hoán vị gen.
C. Mất đoạn và đảo đoạn.
D. Mất đoạn và chuyển đoạn. 


Thà làm ở nhà sai ngu lí thuyết, còn hơn là mất điểm lý thuyết ở trên bài thi 

tải về 3.47 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   204
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương