Thà làm ở nhà sai ngu lí thuyết, còn hơn là mất điểm lý thuyết ở trên bài thitải về 3.47 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/204
Chuyển đổi dữ liệu07.09.2023
Kích3.47 Mb.
#55120
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   204
CHINH PHỤC LÍ THUYẾT SINH THPTQG 2021
CĐ SINH THÁI CÁ THỂ , QUẦN THỂ 2, Giáo dục stem
A. 5'AUA3'.
B. 5'AUG3'.
C. 5'AAG3'.
D. 5'UAA3'. 
(Đề Thi THPTQG Mã 202 – 2018) 
Câu 11: Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây? 
A. ADN.
B. mARN.
C. tARN.
D. Prôtêin. 
(Đề Thi Minh Họa THPTQG – 2019) 
Câu 12: Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã? 
A. ADN.
B. mARN.
C. tARN.
D. rARN. 


Thà làm ở nhà sai ngu lí thuyết, còn hơn là mất điểm lý thuyết ở trên bài thi 
(Đề Thi Minh Họa THPTQG – 2019) 
Câu 13: Thể đột biến nào sau đây được tạo ra bởi lai xa kết hợp với đa bội hóa? 
A. Thể song nhị bội.
B. Thể tam bội.
C. Thể tứ bội.
D. Thể ba. 
(Đề Thi THPTQG Mã 201 – 2019) 
Câu 14: Trong quá trình phiên mã, nuclêôtit loại A của gen liên kết bổ sung với loại nuclêôtit nào ở môi trường 
nội bào? 
A. U.
B. X.
C. G.
D. T. 
(Đề Thi THPTQG Mã 201 – 2019) 
Câu 15: Dạng đột biến nào sau đây có thể làm cho 2 alen của 1 gen nằm trên cùng 1 NST? 
A. Thêm 1 cặp nuclêôtit. B. Mất 1 cặp nuclêôtit.
C. Lặp đoạn NST.
D. Đảo đoạn NST. 
(Đề Thi THPTQG Mã 201 – 2019) 
Câu 16: Triplet 3’TAG5’ mã hóa axit amin izôlơxin, tARN vận chuyển axit amin này có anticôđon là 
A. 3’GAU5’.
B. 3’GUA5’.
C. 5’AUX3’.
D. 3’UAG5’. 
(Đề Thi THPTQG Mã 201 – 2019) 
Câu 17: Một NST có trình tự các gen là ABCDEFG.HI bị đột biến thành NST có trình tự các gen là CDEFG.HI. 
Đây là dạng đột biến nào? 

tải về 3.47 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   204
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương